ทุกคนที่มีบัญชี AWS สามารถเริ่มต้นใช้งาน AWS CodeCommit ได้ฟรี บัญชีของคุณได้รับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ต่อเดือนจำนวน 5 คนฟรี (มีข้อจำกัด) หลังจากนั้น คุณจะต้องชำระเงิน 1 USD ต่อผู้ใช้รายอื่นที่ใช้งานอยู่ต่อเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือภาระผูกพัน

ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า AWS รายใหม่หรือรายเดิมก็สามารถเลือกรับข้อเสนอ AWS Free Tier สำหรับ AWS CodeCommit นี้ได้ไม่จำกัด โดยข้อเสนอดังกล่าวจะไม่หมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 12 เดือนมาตรฐานของข้อเสนอ Free Tier

ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จำนวน 5 คนแรก* ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่*ตั้งแต่คนที่ 6 เป็นต้นไป
ฟรี 1 USD ต่อเดือน

ได้รับ:

  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • พื้นที่เก็บข้อมูล 50 GB-เดือน
  • คำขอ Git 10,000 รายการต่อเดือน

ได้รับ:

  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • พื้นที่เก็บข้อมูล 10 GB-เดือนต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่
  • คำขอ Git 2,000 รายการต่อเดือนต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่

ราคาไม่รวมภาษีและอากรซึ่งหมายรวม VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ตัวอย่างราคา:

หากบัญชีของคุณมีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จำนวน 6 คนในเดือนนั้นๆ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณ 1 USD (ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการเพิ่มเติม)

ทุกๆ เดือน ระบบจะคำนวณการใช้งานของคุณในทุกภูมิภาคและจะระบุค่าใช้จ่ายลงในใบเรียกเก็บเงินของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ระบบจะไม่สะสมพื้นที่เก็บข้อมูลและคำขอ Git ที่ไม่ได้ใช้

คำขอ Git รวมการดันและการดึงที่ส่งอ็อบเจ็กต์พื้นที่จัดเก็บซึ่งรวมถึงการแก้ไขโดยตรงใน Console หรือผ่าน CodeCommit API คำขอดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณคำขอ Git ที่อนุญาตให้ใช้ได้หากไม่มีการโอนอ็อบเจ็กต์เนื่องจากสาขาท้องถิ่นและระยะไกลมีข้อมูลล่าสุด

* ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่คือ AWS Identity แต่ละรายที่ไม่ซ้ำกัน (ผู้ใช้/บทบาท IAM ผู้ใช้ที่เชื่อมโยง หรือบัญชีราก) ซึ่งเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บ AWS CodeCommit ในเดือนนั้น ไม่ว่าจะผ่านทางคำขอ Git หรือโดยการใช้ AWS Management Console, AWS CLI หรือ AWS SDK AWS Identity ที่สร้างขึ้นผ่านการใช้บริการ AWS อื่นๆ เช่น AWS CodeBuild และ AWS CodePipeline และเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าถึง CodeCommit โดยใช้ AWS Identity ที่ไม่ซ้ำกัน ถือว่าเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ หากผู้ใช้ไม่ได้เข้าถึง AWS CodeCommit ในเดือนนั้น จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พื้นที่เก็บข้อมูลรวมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ

ค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการเพิ่ม: ธุรกรรมและโควต้าพื้นที่เก็บข้อมูลได้รับการออกแบบให้รับมือกับขั้นตอนของ Developer ที่พบบ่อยที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม สำหรับขั้นตอนส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้ CodeCommit ดำเนินการกับ Git ด้วยตนเอง โอกาสที่จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้ามีน้อยมาก

ระบบจะไม่สะสมพื้นที่เก็บข้อมูลและคำขอ Git ที่ไม่ได้ใช้ หากต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลหรือคำขอ Git เพิ่มสำหรับผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้

  • 0.06 USD ต่อ GB ต่อเดือน
  • 0.001 USD ต่อคำขอ Git

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS CodeCommit

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS CodeCommit
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา