ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า AWS รายใหม่หรือรายเดิมก็สามารถเลือกรับข้อเสนอ AWS Free Tier สำหรับ AWS CodeCommit นี้ได้ไม่จำกัด โดยข้อเสนอดังกล่าวจะไม่หมดอายุแม้จะสิ้นสุดระยะเวลา 12 เดือนมาตรฐานของข้อเสนอ Free Tier ไปแล้วก็ตาม

ราคาไม่รวมภาษีและอากรซึ่งหมายรวม VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้องด้วย เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

* ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่คือ AWS Identity แต่ละรายที่ไม่ซ้ำกัน (ผู้ใช้/บทบาท IAM ผู้ใช้ที่เชื่อมโยง หรือบัญชีราก) ซึ่งเข้าถึงพื้นที่จัดเก็บ AWS CodeCommit ในเดือนนั้น ไม่ว่าจะผ่านทางคำขอ Git หรือโดยการใช้ AWS Management Console, AWS CLI หรือ AWS SDK AWS Identity ที่สร้างขึ้นผ่านการใช้บริการ AWS อื่นๆ เช่น AWS CodeBuild และ AWS CodePipeline และเซิร์ฟเวอร์ที่เข้าถึง CodeCommit โดยใช้ AWS Identity ที่ไม่ซ้ำกัน ถือว่าเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ หากผู้ใช้ไม่ได้เข้าถึง AWS CodeCommit ในเดือนนั้น จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย พื้นที่เก็บข้อมูลรวมพื้นที่ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการเก็บรักษาข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บ

ทุกๆ เดือน ระบบจะคำนวณการใช้งานของคุณในทุกภูมิภาคและจะระบุค่าใช้จ่ายลงในใบเรียกเก็บเงินของคุณโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ระบบจะไม่สะสมพื้นที่เก็บข้อมูลและคำขอ Git ที่ไม่ได้ใช้

คำขอ Git รวมการดันและการดึงที่ส่งอ็อบเจ็กต์พื้นที่จัดเก็บซึ่งรวมถึงการแก้ไขโดยตรงใน Console หรือผ่าน CodeCommit API คำขอดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปริมาณคำขอ Git ที่อนุญาตให้ใช้ได้หากไม่มีการโอนอ็อบเจ็กต์เนื่องจากสาขาท้องถิ่นและระยะไกลมีข้อมูลล่าสุด

ตัวอย่างราคา:

หากบัญชีของคุณมีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่จำนวน 6 คนในเดือนนั้นๆ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณ 1 USD (ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการเพิ่มเติม)

ค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการเพิ่ม: ธุรกรรมและโควต้าพื้นที่เก็บข้อมูลได้รับการออกแบบให้รับมือกับขั้นตอนของ Developer ที่พบบ่อยที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม สำหรับขั้นตอนส่วนใหญ่ที่ผู้ใช้ CodeCommit ดำเนินการกับ Git ด้วยตนเอง โอกาสที่จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลเกินโควต้ามีน้อยมาก

ระบบจะไม่สะสมพื้นที่เก็บข้อมูลและคำขอ Git ที่ไม่ได้ใช้ หากต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลหรือคำขอ Git เพิ่มสำหรับผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมมีดังนี้

  • 0.06 USD ต่อ GB ต่อเดือน
  • 0.001 USD ต่อคำขอ Git

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS CodeCommit

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS CodeCommit
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา