Kubernetes และ Docker แตกต่างกันอย่างไร

Docker คือเทคโนโลยีรันไทม์ของคอนเทนเนอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง ทดสอบ และนำแอปพลิเคชันไปใช้งานจริงได้เร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม โดยจะบรรจุซอฟต์แวร์ลงในหน่วยที่เป็นมาตรฐานเรียกว่าคอนเทนเนอร์ ซึ่งมีทุกสิ่งที่ซอฟต์แวร์ต้องใช้ในการเรียกใช้งาน เช่น ไลบรารี เครื่องมือสำหรับระบบ และโค้ด Kubernetes คือเครื่องมือควบคุมระบบคอนเทนเนอร์ที่ช่วยให้ปรับขนาดระบบคอนเทนเนอร์ได้ คุณจึงสามารถจัดการ ประสานงาน และกำหนดเวลาคอนเทนเนอร์ที่มีขนาดมหาศาลได้

จะใช้งาน Kubernetes และ Docker ที่ไหน

ทั้ง Kubernetes และ Docker ต่างก็เป็นเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ แอปพลิเชันสมัยใหม่สร้างขึ้นจากไมโครเซอร์วิส ซึ่งเป็นส่วนประกอบแบบอิสระที่ใช้เรียกกระบวนการของแอปพลิเคชันในฐานะบริการหนึ่ง แต่ละบริการจะทำงานเพียงรูปแบบเดียว และจะรับส่งข้อมูลกับบริการอื่นๆ ผ่านอินเทอร์เฟซที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งเรียกว่า API Containerization มีเครื่องมือซอฟต์แวร์เพื่อแพ็คไมโครเซอร์วิสให้เป็นโปรแกรมที่ปรับใช้บนแพลตฟอร์มต่างๆ

อ่านเกี่ยวกับไมโครเซอร์วิส »

อ่านบทความเกี่ยวกับ Containerization »

สร้างคอนเทนเนอร์

Docker คือรันไทม์ของคอนเทนเนอร์แบบโอเพนซอร์สที่ได้รับความนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมาพร้อมกับชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างคอนเทนเนอร์ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ นักพัฒนาจะเรียกใช้คำสั่งสร้างไฟล์อิมเมจของคอนเทนเนอร์ที่ครอบคลุมไลบราลีระบบ เครื่องมือ โค้ด และการกำหนดค่าซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่ไมโครเซอร์วิสจำเป็นต้องใช้ ไมโครเซอร์วิสทุกรายการมี Docker Image ของตัวเอง คุณสามารถใช้ Docker Image เพื่อเรียกใช้ไมโครเซอร์วิสในสภาพแวดล้อมใดก็ได้

จัดการคอนเทนเนอร์

แอปพลิเคชันส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากไมโครเซอร์วิสมากมาย ซึ่งแอปพลิเคชันบางตัวสามารถปรับขนาดให้เหมาะกับไมโครเซอร์วิสนับพันรายการที่มีการเรียกใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ได้ แอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์หลายตัวมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ในด้านการจัดการ ดังนี้

  • ควรประสานการทำงานระหว่างคอนเทนเนอร์หลายตัวอย่างไร
  • ควรกำหนดเวลาคอนเทนเนอร์อย่างไร
  • ควรจัดกลุ่มและทำแค็ตตาล็อกคอนเทนเนอร์อย่างไร

นักพัฒนาได้แก้ปัญหาความท้าทายเหล่านี้โดยใช้แพลตฟอร์มควบคุมระบบคอนเทนเนอร์อย่าง Kubernetes Kubernetes คือเทคโนโลยีโอเพนซอร์สที่ทำให้คุณสามารถจัดการคอนเทนเนอร์ได้ทุกขนาด โดยจะจัดการกับความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้คุณสามารถปรับขนาดเวิร์กโหลดและจัดการการปรับใช้คอนเทนเนอร์บนเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ได้

ความแตกต่างที่สำคัญ: Kubernetes เทียบกับ Docker

ทั้ง Kubernetes และ Docker ต่างก็เป็นเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์แบบโอเพนซอร์ส อย่างไรก็ตาม โดยพื้นฐานแล้วทั้งคู่ก็ยังแตกต่างกันในด้านวิธีการทำงานและบทบาทการกระจายแอปพลิเคชันที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ นักพัฒนาจะใช้ Docker สร้างและจัดการอิมเมจของคอนเทนเนอร์ โดยใช้ Kubernetes เพื่อจัดการไมโครเซอร์วิสทุกขนาด ไมโครเซอร์วิสแต่ละรายการประกอบด้วยคอนเทนเนอร์หลายตัวแยกกัน

การปฏิบัติการ

อันที่จริงแล้ว คำว่า Docker หมายถึงชุดเครื่องมือที่นักพัฒนาใช้ในการสร้าง แชร์ และเรียกใช้แอปพลิเคชันที่อยู่ในคอนเทนเนอร์ ตัวอย่างคำสั่ง Docker ที่คุณสามารถใช้ได้มีดังนี้

  • ใช้ Docker Build สร้างอิมเมจของคอนเทนเนอร์
  • ใช้ Docker Compose กำหนดและเรียกใช้แอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์หลายตัว
  • ใช้ Docker Hub ค้นหาและแชร์อิมเมจของคอนเทนเนอร์ ซึ่งคล้ายกับการใช้ GitHub แชร์โค้ด

ในทางกลับกัน Kubernetes จะทำงานด้วยการจัดการคลัสเตอร์อินสแตนซ์การประมวลผล โดยกำหนดเวลาให้คอนเทนเนอร์ทำงานบนคลัสเตอร์นั้นตามทรัพยากรการประมวลผลที่มีและความต้องการด้านทรัพยากรของคอนเทนเนอร์แต่ละรายการ คอนเทนเนอร์จะทำงานในรูปแบบการจัดกลุ่มเชิงตรรกะที่เรียกว่าพ็อด โดยคุณสามารถเรียกใช้และปรับขนาดคอนเทนเนอร์จำนวนหนึ่งหรือหลายตัวร่วมกันได้ในพ็อดเดียว คุณสามารถเริ่มต้นพ็อดเพิ่มเติมได้อัตโนมัติบนคลัสเตอร์ Kubernetes ตามความต้องการด้านทรัพยากร

เทคโนโลยีหลัก

Docker Engine คือสิ่งที่นักพัฒนาส่วนประกอบใช้ในการสร้างและย้ายแอปพลิเคชันไปยังคอนเทนเนอร์ โดยมาพร้อมกับ API ซึ่งจะกำหนดอินเทอร์เฟซที่โปรแกรมสามารถใช้พูดคุยและออกคำสั่งได้ ในทำนองเดียวกัน ซอฟต์แวร์ส่วนควบคุมของ Kubernetes จะตัดสินว่าจะเรียกใช้พ็อดคอนเทนเนอร์เมื่อใดที่ไหน จัดการเส้นทางการรับส่งข้อมูล และปรับขนาดพ็อดของคุณตามการใช้งานหรือตัววัดอื่นๆ ที่คุณกำหนด

ข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

Docker ปรับปรุงวงจรการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขึ้น โดยให้นักพัฒนาทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานด้วยการใช้คอนเทนเนอร์ภายในที่มอบแอปพลิเคชันและบริการให้แก่คุณ เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้คอนเทนเนอร์ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายเวิร์กโหลดได้สูง ในทางกลับกัน Kubernetes ให้คุณกำหนดแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ที่ซับซ้อนและเรียกใช้ตามขนาดทั่วทั้งคลัสเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์

ควรใช้ Kubernetes หรือ Docker เมื่อใด

Docker และ Kubernetes เป็นสองเทคโนโลยีที่แตกต่างพร้อมกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน คุณใช้ Docker Desktop เพื่อเรียกใช้ แก้ไข และจัดการการพัฒนาคอนเทนเนอร์ คุณใช้ Kubernetes เพื่อเรียกใช้แอปพลิเคชันระดับการผลิตตามขนาด

สรุปความแตกต่าง: Kubernetes เทียบกับ Docker Desktop

 

คุณลักษณะ

Kubernetes

Docker

คืออะไร

เครื่องมือควบคุมระบบคอนเทนเนอร์

กองเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ที่เพื่อสร้างและเรียกใช้คอนเทนเนอร์

ใช้

ประสานงานหลายคอนเทนเนอร์ในหลายเซิร์ฟเวอร์

รวมแอปพลิเคชันที่มีไลบรารีและรันไทม์ลงในคอนเทนเนอร์รูปภาพ

ประโยชน์หลัก

กำหนดและเรียกใช้แอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ที่ซับซ้อนตามขนาด

ทำให้การทำงานของแอปพลิเคชันเป็นมาตรฐานและจัดส่งโค้ดได้เร็วขึ้น

AWS จะช่วยเหลือในด้านการจัดการคอนเทนเนอร์ของคุณได้อย่างไร

AWS มีหลายบริการคอนเทนเนอร์ที่ทำให้การจัดการโครงสร้างพื้นฐานคอนเทนเนอร์ของคุณง่ายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรหรือในระบบคลาวด์ คุณสามารถทำทุกอย่างตั้งแต่การควบคุมระบบคอนเทนเนอร์ไปจนถึงการเรียกใช้คอนเทนเนอร์โดยไม่ต้องจัดการเซิร์ฟเวอร์ เราขอยกตัวอย่างให้บางส่วนด้านล่าง

Amazon Elastic Container Service

Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) คือบริการการควบคุมระบบคอนเทนเนอร์ที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้คุณปรับใช้ จัดการ และปรับขนาดแอปพลิเคชันที่มีการคอนเทนเนอร์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถแทน Kubernetes ด้วย Amazon ECS เพื่อเรียกใช้คอนเทนเนอร์ Docker ใน AWS Cloud

Kubernetes เทียบกับ Amazon ECS

Amazon ECS ให้บริการสองโซลูชันในบริการเดียว – เครื่องมือการควบคุมระบบคอนเทนเนอร์และบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งจะจัดเตรียมทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานโดยอัตโนมัติ ในทางตรงกันข้าม Kubernetes กำหนดให้คุณจัดเตรียมทรัพยากรในระบบคลาวด์หรือภายในองค์กร

Amazon Elastic Kubernetes Service

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ที่มีการจัดการเพื่อเรียกใช้ Kubernetes ใน AWS Cloud และศูนย์ข้อมูลในองค์กร ในระบบคลาวด์ Amazon EKS จัดการความพร้อมใช้งานและความสามารถในการเพิ่มทรัพยากรแบบอัตโนมัติของโหนดส่วนการควบคุม Kubernetes ที่รับผิดชอบในการกำหนดคอนเทนเนอร์ จัดการความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน จัดเก็บข้อมูลคลัสเตอร์ และภารกิจหลักอื่นๆ

ขั้นตอนถัดไปกับ AWS

เริ่มสร้างด้วย Kubernetes

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Kubernetes บน AWS

เรียนรู้เพิ่มเติม 
เริ่มสร้างด้วย Docker

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Docker บน AWS

เรียนรู้เพิ่มเติม