AWS Database Migration Service

ย้ายฐานข้อมูลของคุณไปยัง AWS โดยลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด

มีฐานข้อมูลมากกว่า 650,000 แห่งที่ย้ายโดยใช้ AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Service (AWS DMS) ช่วยให้คุณย้ายฐานข้อมูลไปยัง AWS ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยฐานข้อมูลต้นทางจะยังคงปฏิบัติงานอย่างเต็มระบบในระหว่างที่โยกย้าย ทำให้ลดเวลาการหยุดทำงานของแอปพลิเคชันที่ใช้ฐานข้อมูลดังกล่าว AWS Database Migration Service สามารถย้ายข้อมูลของคุณไปยังและจากฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์และแบบโอเพนซอร์สที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

AWS Database Migration Service รองรับการย้ายข้อมูลรูปแบบเดียวกัน เช่น จาก Oracle ไปยัง Oracle รวมถึงการย้ายต่างรูปแบบระหว่างแพลตฟอร์มฐานข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน เช่น จาก Oracle หรือจาก Microsoft SQL Server ไปยัง Amazon Aurora ด้วย AWS Database Migration Service คุณยังสามารถจำลองข้อมูลที่มีเวลาดำเนินการต่ำจากต้นทางที่รองรับไปยังปลายทางที่รองรับได้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจำลองข้อมูลได้จากต้นทางหลายแห่งไปยัง Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เพื่อสร้างโซลูชั่น Data Lake ที่มีพร้อมใช้งานสูงและสามารถปรับขนาดได้ คุณยังสามารถรวมฐานข้อมูลเป็นคลังเก็บข้อมูลขนาดเพตะไบต์โดยการสตรีมข้อมูลไปยัง Amazon Redshift เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลต้นทางและฐานข้อมูลเป้าหมายที่รองรับ

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Database Migration Service (1:33)

ประโยชน์

ใช้งานง่าย

AWS Database Migration Service ใช้งานง่าย เพราะไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์หรือแอปพลิเคชันใดๆ อีกทั้งในกรณีส่วนใหญ่ยังไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลต้นทางอีกด้วย คุณสามารถเริ่มต้นการย้ายฐานข้อมูลได้ด้วยการคลิกไม่กี่ครั้งใน AWS Management Console เมื่อเริ่มย้าย DMS จะจัดการความซับซ้อนทั้งหมดที่มีในขั้นตอนการย้าย ซึ่งรวมถึงการจำลองแบบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลต้นทางระหว่างการย้ายข้อมูลโดยอัตโนมัติ อีกทั้งคุณยังสามารถนำบริการนี้ไปใช้กับการจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งทำได้ง่ายเช่นกัน

ลดเวลาหยุดทำงาน

AWS Database Migration Service ช่วยให้คุณย้ายฐานข้อมูลไป AWS ได้โดยปราศจากเวลาหยุดทำงาน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลต้นทางในระหว่างการย้ายจะได้รับการจำลองแบบไปยังเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ฐานข้อมูลต้นทางสามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบระหว่างที่ดำเนินการย้าย หลังจากที่ย้ายเสร็จแล้ว ฐานข้อมูลเป้าหมายจะยังคงซิงโครไนซ์กับต้นทางต่อไปได้นานเท่าที่คุณเลือก ช่วยให้คุณสามารถสลับเปลี่ยนฐานข้อมูลได้ในเวลาที่สะดวก

รองรับฐานข้อมูลที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

AWS Database Migration Service สามารถย้ายข้อมูลของคุณไปยังและจากฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สและแบบเพื่อการค้าส่วนใหญ่ที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งยังรองรับการย้ายรูปแบบเดียวกัน อาทิ จาก Oracle ไปยัง Oracle รวมถึงการย้ายต่างรูปแบบระหว่างแพลตฟอร์มฐานข้อมูลที่ไม่เหมือนกัน อาทิ จาก Oracle ไปยัง Amazon Aurora การย้ายสามารถเป็นได้ทั้งแบบย้ายจากฐานข้อมูลในองค์กรไปยัง Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) หรือ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) ย้ายฐานข้อมูลที่รันบน EC2 ไปยัง RDS หรือกลับกัน รวมถึงย้ายจากฐานข้อมูล RDS หนึ่งไปยังฐานข้อมูล RDS อีกฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถย้ายข้อมูลระหว่าง SQL, NoSQL และเป้าหมายแบบตามข้อความต่างๆ ได้อีกด้วย

ต้นทุนต่ำ

AWS Database Migration Service เป็นบริการที่ต้นทุนต่ำ เพียงชำระแค่ทรัพยากรการประมวลผลส่วนที่ใช้งานระหว่างขั้นตอนการย้ายและพื้นที่จัดเก็บบันทึกส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้น โดยเราสามารถย้ายฐานข้อมูลขนาดเทราไบต์ให้คุณได้ในราคาเพียง 3 USD ซึ่งครอบคลุมถึงการย้ายฐานข้อมูลใดๆ ที่รองรับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันและต่างรูปแบบก็ตาม ราคานี้ต่างจากวิธีการย้ายฐานข้อมูลแบบเดิมโดยสิ้นเชิงซึ่งอาจมีราคาแพงมาก

การจำลองข้อมูลแบบต่อเนื่อง

คุณสามารถตั้งค่างาน DMS สำหรับการย้ายข้อมูลเพียงครั้งเดียวหรือการจำลองข้อมูลแบบต่อเนื่อง งานจำลองข้อมูลแบบต่อเนื่องจะทำให้ฐานข้อมูลต้นทางและฐานข้อมูลเป้าหมายของคุณซิงค์กัน เมื่อตั้งค่าแล้วงาน การจำลองข้อมูลแบบต่อเนื่องจะซิงค์การเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลต้นทางกับฐานข้อมูลเป้าหมายอย่างต่อเนื่องโดยมีเวลาแฝงน้อยที่สุด คุณสมบัติ DMS ทั้งหมด เช่น การตรวจสอบข้อมูลและการแปลงข้อมูลพร้อมใช้งานสำหรับงานจำลองข้อมูลใดๆ

น่าเชื่อถือ

AWS Database Migration Service มีความยืดหยุ่นสูงและซ่อมแซมตัวเองได้ โดยบริการนี้จะติดตามตรวจสอบฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมาย การเชื่อมต่อเครือข่าย และอินสแตนซ์การจำลองแบบอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการหยุดชะงัก บริการจะรีสตาร์ตขั้นตอนดังกล่าวและดำเนินการย้ายต่อจากที่หยุดไว้ นอกจากนี้ ตัวเลือกแบบ Multi-AZ จะเปิดใช้งานอินสแตนซ์การจำลองแบบซ้ำซ้อนเพื่อช่วยให้การย้ายฐานข้อมูลและการจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องของคุณมีความพร้อมใช้งานสูง

กรณีใช้งาน

การย้ายฐานข้อมูลรูปแบบเดียวกัน

ในการย้ายฐานข้อมูลรูปแบบเดียวกัน ฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมายจะมีกลไกที่เหมือนกันหรือเข้ากันได้ เช่น การย้ายจาก Oracle ไปยัง Amazon RDS for Oracle, จาก MySQL ไปยัง Amazon Aurora, จาก MySQL ไปยัง Amazon RDS for MySQL หรือจาก Microsoft SQL Server ไปยัง Amazon RDS for SQL Server เป็นต้น เนื่องจากฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมายมีโครงสร้างแบบแผน ประเภทข้อมูล และโค้ดฐานข้อมูลที่เข้ากันได้ การย้ายชนิดนี้จึงเป็นกระบวนการที่ใช้เพียงขั้นตอนเดียว โดยคุณต้องสร้างงานย้ายที่มีการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมาย จากนั้นเริ่มการย้ายด้วยการคลิกเพียงหนึ่งปุ่ม AWS Database Migration Service จะจัดการส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลต้นทางจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของคุณเองซึ่งอยู่นอก AWS โดยรันอยู่บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือเป็นฐานข้อมูล Amazon RDS ก็ได้ ส่วนเป้าหมายจะเป็นฐานข้อมูลใน Amazon EC2 หรือ Amazon RDS ก็ได้

แผนภาพการใช้งานการย้ายฐานข้อมูลรูปแบบเดียวกัน
โลโก้ Verizon

Verizon คือผู้นำระดับโลกที่นำเสนอนนวัตกรรมการสื่อสารและโซลูชันเทคโนโลยี “Verizon ช่วยให้ลูกค้าของเราสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นและเชื่อมต่อได้มากขึ้น ในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางนี้ เราได้พลิกโฉมวิธีการจัดการฐานข้อมูลครั้งใหญ่โดยลดการใช้โซลูชันฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์แบบเดิมที่มีราคาแพง แล้วเปลี่ยนเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ายิ่งขึ้น การทดสอบ PostgreSQL ของ Amazon Aurora แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีกว่า PostgreSQL มาตรฐานในอินสแตนซ์ Amazon EC2 และพบว่า AWS Database Migration Service กับ Schema Conversion Tool นั้นมีประสิทธิภาพในการระบุพื้นที่สำหรับการแปลงข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษระหว่างการย้ายข้อมูล” - Shashidhar Sureban, รองผู้อำนวยการ, ฝ่ายวิศวกรรมฐานข้อมูล, Verizon

การย้ายฐานข้อมูลต่างรูปแบบ

ในการย้ายฐานข้อมูลต่างรูปแบบ ฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมายจะมีกลไกที่ต่างกัน เช่น ในกรณีที่ย้ายจาก Oracle ไปยัง Amazon Aurora, จาก Oracle ไปยัง PostgreSQL หรือจาก Microsoft SQL Server ไปยัง MySQL ในกรณีนี้ ฐานข้อมูลต้นทางและเป้าหมายจะมีโครงสร้างแบบแผน ประเภทข้อมูล และโค้ดฐานข้อมูลที่ค่อนข้างแตกต่างกันซึ่งต้องมีการแปลงแบบแผนและโค้ดก่อนเริ่มการย้ายข้อมูล ส่งผลให้การย้ายต่างรูปแบบเป็นกระบวนการที่มีสองขั้นตอน ก่อนอื่น ให้ใช้เครื่องมือแปล AWS Schema เพื่อแปลงสกีมาและโค้ดต้นแหล่งเพื่อให้ตรงกับฐานข้อมูลเป้าหมาย จากนั้น ใช้บริการ AWS Database Migration Service เพื่อย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลต้นทางไปยังฐานข้อมูลเป้าหมาย ประเภทข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกแปลงโดยอัตโนมัติระหว่างที่ย้าย ทั้งนี้ ฐานข้อมูลต้นทางจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของคุณเองซึ่งอยู่นอก AWS โดยรันอยู่บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือเป็นฐานข้อมูล Amazon RDS ก็ได้ ส่วนเป้าหมายจะเป็นฐานข้อมูลใน Amazon EC2 หรือ Amazon RDS ก็ได้

แผนภาพการใช้งานการย้ายฐานข้อมูลต่างรูปแบบ
โลโก้ Trimble

Trimble คือผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันอุปกรณ์ที่ติดรถยนต์ บริษัทได้ลงทุนเป็นจำนวนมากสำหรับฮาร์ดแวร์ในองค์กรในอเมริกาเหนือและยุโรปที่รันฐานข้อมูล Oracle โดยเลือกย้ายฐานข้อมูลไปยัง AWS แทนการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ใหม่และต่ออายุใบอนุญาต บริษัทรัน AWS Schema Conversion Tool เพื่อวิเคราะห์ความพยายาม และจากนั้นก็ย้ายฐานข้อมูลทั้งหมดไปยังบริการ PostgreSQL ที่มีการจัดการบน Amazon RDS “เราวางแผนไว้ว่าจะจ่ายเงินเพียง 1 ใน 4 ของจำนวนที่จ่ายอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานส่วนตัว” -Todd Hofert, ผู้อำนวยการฝ่ายการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน, Trimble

การพัฒนาและการทดสอบ

คุณสามารถใช้ AWS Database Migration Service ในการย้ายข้อมูลทั้งไปและกลับจากระบบคลาวด์โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาได้ ในกรณีนี้จะมีสองสถานการณ์ที่พบบ่อย สถานการณ์แรก ได้แก่ การปรับใช้ระบบการพัฒนา ทดสอบหรือจัดเตรียมบน AWS เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปรับขนาดและการจัดเตรียมอย่างต่อเนื่องของระบบคลาวด์ ด้วยวิธีนี้ นักพัฒนาและผู้ทดสอบจะสามารถใช้สำเนาของข้อมูลการผลิตจริง และคัดลอกการอัปเดตต่างๆ กลับไปยังระบบการผลิตในองค์กรได้ สถานการณ์ที่สอง ได้แก่ กรณีที่ระบบพัฒนาเป็นแบบภายในองค์กร (มักจะเป็นแล็ปท็อปส่วนตัว) และคุณย้ายสำเนาปัจจุบันของฐานข้อมูลการผลิต AWS Cloud ไปยังระบบในองค์กรเหล่านี้แบบครั้งเดียวหรือต่อเนื่อง คุณจะไม่ทำให้กระบวนการ DevOps ที่มีอยู่ต้องหยุดชะงัก พร้อมทั้งรับรองว่าระบบการผลิตของคุณจะแสดงข้อมูลที่อัปเดต

แผนภาพการใช้งานการพัฒนาและการทดสอบ

การรวมฐานข้อมูล

คุณสามารถใช้ AWS Database Migration Service เพื่อรวมฐานข้อมูลต้นทางหลายฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นฐานข้อมูลเป้าหมายเดียว ซึ่งสามารถทำได้ทั้งกับการย้ายรูปแบบเดียวกันและต่างรูปแบบ รวมทั้งคุณยังสามารถใช้คุณสมบัตินี้กับกลไกฐานข้อมูลทั้งหมดที่รองรับได้อีกด้วย ทั้งนี้ ฐานข้อมูลต้นทางจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของคุณเองซึ่งอยู่นอก AWS โดยรันบนอินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือเป็นฐานข้อมูล Amazon RDS ก็ได้ และฐานข้อมูลต้นทางยังสามารถกระจายอยู่ในหลากหลายตำแหน่งได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลต้นทางรายการแรกอาจอยู่ในองค์กรของคุณเองซึ่งอยู่นอก AWS รายการที่สองอยู่ใน Amazon EC2 และรายการที่สามในฐานข้อมูล Amazon RDS เป็นต้น ส่วนเป้าหมายจะเป็นฐานข้อมูลใน Amazon EC2 หรือ Amazon RDS ก็ได้

แผนภาพการใช้งานการรวมฐานข้อมูล

การจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถใช้ AWS Database Migration Service เพื่อทำการจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้ ซึ่งการจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปใช้งานได้ในหลากหลายกรณี อาทิ การซิงโครไนซ์อินสแตนซ์การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ การกระจายฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ และการซิงโครไนซ์สภาพแวดล้อมการพัฒนา/ทดสอบ คุณสามารถใช้ DMS ได้กับการจำลองแบบข้อมูลรูปแบบเดียวกันและต่างรูปแบบสำหรับกลไกฐานข้อมูลทั้งหมดที่รองรับ ทั้งนี้ ฐานข้อมูลต้นทางหรือปลายทางจะตั้งอยู่ในองค์กรของคุณเองซึ่งอยู่นอก AWS หรือเรียกใช้บนอินสแตนซ์ Amazon EC2 หรือเป็นฐานข้อมูล Amazon RDS ก็ได้ คุณสามารถจำลองแบบข้อมูลจากฐานข้อมูลหนึ่งไปยังฐานข้อมูลปลายทางตั้งแต่หนึ่งรายการเป็นต้นไปหรือรวมและจำลองข้อมูลจากฐานข้อมูลหลายรายการไปยังฐานข้อมูลปลายทางตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป

แผนภาพการใช้งานการจำลองแบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
โลโก้ กระทรวงการทหารผ่านศึกสหรัฐอเมริกา

กระทรวงการทหารผ่านศึกสหรัฐอเมริกา (VA) ประมวลผลการอุทธรณ์ของทหารผ่านศึกนับหลายแสนรายการในแต่ละปี “ระบบการประมวลผลการอุทธรณ์ของเรา ซึ่งเรียกว่า VACOLS ประกอบด้วยบันทึก 20 ล้านรายการที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล Oracle 11g ระบบมีอายุเก่าแก่กว่า 20 ปี และอยู่ในระหว่างการปรับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ในระหว่างนี้ เราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทำซ้ำข้อมูลไปยังระบบคลาวด์อย่างปลอดภัยเพื่อการเก็บรักษาที่ปลอดภัย เราใช้ AWS DMS เพื่อทำซ้ำฐานข้อมูลไปยังฐานข้อมูล RDS Oracle ใน AWS GovCloud ในการปรับใช้หลาย AZ การตั้งค่านี้จะช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูล VACOLS ได้รับการเก็บรักษา สร้างความปลอดภัย และมีความพร้อมใช้งานสูงในระบบคลาวด์ ซึ่งนับเป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับ VA และสำหรับทหารผ่านศึกซึ่งไว้ใจให้เราดูแลความปลอดภัยให้กับข้อมูลของตน” Alan Ning, ฝ่ายวิศวกรรมความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์, สหรัฐฯ บริการดิจิทัล

Apps Associate เป็นคู่ค้า APN และผู้เชี่ยวชาญด้าน Oracle ที่สามารถย้ายข้อมูลปริมาณงานขององค์กรไปยังระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยปลดภาระของลูกค้าให้มีเวลาจดจ่อกับโครงการที่มีมูลค่าสูงกว่า

ติดต่อ »

onica

Onica คือคู่ค้า APN ที่สามารถช่วยคุณในการปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่ด้วย Amazon Aurora เพื่อให้คุณก้าวตามทันความต้องการของลูกค้าและธุรกิจได้

ติดต่อ »

เราใช้ Oracle บน AWS...ก็แค่นั้นเอง! แอปพลิเคชัน สแตกทางเทคนิค ฐานข้อมูล และการย้ายข้อมูลไปยัง Amazon Aurora

ติดต่อ »

2nd Watch

2nd Watch คือคู่ค้าด้านการให้คำปรึกษาระดับพรีเมียร์ของ AWS ที่มี Migration Competency ซึ่งช่วยองค์กรต่างๆ ในการออกแบบ ปรับใช้ และจัดการโซลูชันบนระบบคลาวด์และเฝ้าติดตามปริมาณงานที่มีความสำคัญต่อธุรกิจได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อ »

บล็อกโพสต์และบทความ

ไปที่หน้าราคา

สำรวจตัวเลือกราคาสำหรับ AWS Database Migration Service

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลองใช้งาน DMS ฟรี

ดูวิธีที่คุณจะสามารถใช้งาน DMS ได้ฟรี

ลงทะเบียน 
พร้อมสร้างหรือยัง

เริ่มต้นใช้งาน AWS Database Migration Service

ลงชื่อเข้าใช้