ฐานข้อมูลใน AWS

ตัวเลือกฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อตอบทุกความต้องการของแอปพลิเคชันที่มากมายที่สุด
สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
เลือกจากกลไกฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 15 รายการ เช่น ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลค่าหลัก ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ ฐานข้อมูลกราฟ ฐานข้อมูลอนุกรมเวลา และฐานข้อมูลบัญชีแยกประเภท กลุ่มฐานข้อมูลของ AWS ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะจะรองรับโมเดลข้อมูลที่หลากหลาย และให้คุณได้สร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายที่ขับเคลื่อนตามกรณีการใช้งานและปรับขนาดได้มาก คุณสามารถละทิ้งฐานข้อมูลแบบครอบจักรวาลอันล้าสมัยที่มีข้อจำกัด แล้วหันมาเน้นสร้างแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจคุณได้ โดยการเลือกฐานข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหากลุ่มปัญหาเฉพาะ
การจัดการอย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยฐานข้อมูลของ AWS คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับงานการจัดการฐานข้อมูล เช่น การจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ การออกแพทช์ การตั้งค่า การกำหนดค่า หรือการสำรองข้อมูล AWS จะตรวจสอบคลัสเตอร์ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปริมาณงานของคุณเริ่มต้นและทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ซ่อมแซมตนเองได้และมีการปรับขนาดอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีมูลค่าสูงกว่า
ประสิทธิภาพในทุกระดับ
ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่รวดเร็วกว่าฐานข้อมูลทางเลือกที่ได้รับความนิยมหรือฐานข้อมูลที่ไม่เป็นแบบเชิงสัมพันธ์ 3-5 เท่า ซึ่งทำให้คุณมีเวลาแฝงในระดับไมโครวินาทีถึงต่ำกว่ามิลลิวินาที เริ่มจากขนาดเล็กแล้วปรับขนาดตามแอปพลิเคชันของคุณที่โตขึ้น คุณสามารถปรับขนาดทรัพยากรการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลของคุณได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีการหยุดทำงาน แอปพลิเคชันของคุณสามารถปรับขนาดและทำงานได้ดีกว่าโดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 1 ใน 10 เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลทางการค้า เนื่องจากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะจะปรับให้เหมาะกับโมเดลข้อมูลที่คุณต้องการ
ระดับองค์กร
ฐานข้อมูล AWS สร้างมาเพื่อปริมาณงานระดับองค์กรที่สำคัญทางธุรกิจ โดยมีความพร้อมใช้งาน ความเสถียร และความปลอดภัยสูง ฐานข้อมูลเหล่านี้รองรับการจำลองที่มีรายการหลักหลากหลายในหลายเขต และมีการดูแลการควบคุมดูแลความปลอดภัยหลายชั้นสำหรับข้อมูลอย่างเต็มที่รวมถึงการแยกเครือข่ายโดยใช้ Amazon VPC การเข้ารหัสเมื่อข้อมูลอยู่กับที่โดยใช้คีย์ที่คุณสร้างขึ้นและควบคุมผ่าน AWS Key Management Service (KMS) รวมทั้งการเข้ารหัสระหว่างส่งผ่าน
ฐานข้อมูล AWS: ทลายกรอบจำกัดเพื่อบันทึก เติบโต และสร้างนวัตกรรมได้เร็วยิ่งขึ้น (2:02)
ลูกค้านับแสนรายพึ่งพาฐานข้อมูล AWS
สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
ประสิทธิภาพในทุกระดับ
เลือกจากกลไกฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะ 15 รายการ เช่น ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลค่าหลัก ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ ฐานข้อมูลกราฟ ฐานข้อมูลอนุกรมเวลา และฐานข้อมูลบัญชีแยกประเภท กลุ่มฐานข้อมูลของ AWS ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะจะรองรับโมเดลข้อมูลที่หลากหลาย และให้คุณได้สร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายที่ขับเคลื่อนตามกรณีการใช้งานและปรับขนาดได้มาก คุณสามารถละทิ้งฐานข้อมูลแบบครอบจักรวาลอันล้าสมัยที่มีข้อจำกัด แล้วหันมาเน้นสร้างแอปพลิเคชันที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจคุณได้ โดยการเลือกฐานข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อแก้ปัญหากลุ่มปัญหาเฉพาะ
ใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่รวดเร็วกว่าฐานข้อมูลทางเลือกที่ได้รับความนิยมหรือฐานข้อมูลที่ไม่เป็นแบบเชิงสัมพันธ์ 3-5 เท่า ซึ่งทำให้คุณมีเวลาแฝงในระดับไมโครวินาทีถึงต่ำกว่ามิลลิวินาที เริ่มจากขนาดเล็กแล้วปรับขนาดตามแอปพลิเคชันของคุณที่โตขึ้น คุณสามารถปรับขนาดทรัพยากรการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลของคุณได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีการหยุดทำงาน แอปพลิเคชันของคุณสามารถปรับขนาดและทำงานได้ดีกว่าโดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 1 ใน 10 เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลทางการค้า เนื่องจากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะจะปรับให้เหมาะกับโมเดลข้อมูลที่คุณต้องการ
การจัดการอย่างเต็มรูปแบบ
ระดับองค์กร
ด้วยฐานข้อมูลของ AWS คุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับงานการจัดการฐานข้อมูล เช่น การจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ การออกแพทช์ การตั้งค่า การกำหนดค่า หรือการสำรองข้อมูล AWS จะตรวจสอบคลัสเตอร์ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปริมาณงานของคุณเริ่มต้นและทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ซ่อมแซมตนเองได้และมีการปรับขนาดอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีมูลค่าสูงกว่า
ฐานข้อมูล AWS สร้างมาเพื่อปริมาณงานระดับองค์กรที่สำคัญทางธุรกิจ โดยมีความพร้อมใช้งาน ความเสถียร และความปลอดภัยสูง ฐานข้อมูลเหล่านี้รองรับการจำลองที่มีรายการหลักหลากหลายในหลายเขต และมีการดูแลการควบคุมดูแลความปลอดภัยหลายชั้นสำหรับข้อมูลอย่างเต็มที่รวมถึงการแยกเครือข่ายโดยใช้ Amazon VPC การเข้ารหัสเมื่อข้อมูลอยู่กับที่โดยใช้คีย์ที่คุณสร้างขึ้นและควบคุมผ่าน AWS Key Management Service (KMS) รวมทั้งการเข้ารหัสระหว่างส่งผ่าน
ฐานข้อมูล AWS: ทลายกรอบจำกัดเพื่อบันทึก เติบโต และสร้างนวัตกรรมได้เร็วยิ่งขึ้น (2:02)

บริการด้านฐานข้อมูล

ประเภทฐานข้อมูล
กรณีการใช้งาน
บริการของ AWS
เชิงสัมพันธ์

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์จัดเก็บข้อมูลพร้อมแบบแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ฐานข้อมูลเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกรรม ACID และรักษาความถูกต้องด้านการอ้างอิงและความสอดคล้องของข้อมูลให้แข็งแรง

แอปพลิเคชันดั้งเดิม, ERP, CRM, อีคอมเมิร์ซ

Amazon Aurora

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ MySQL และ PostgreSQL ได้ที่สร้างขึ้นสำหรับระบบคลาวด์ ประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่มีค่าใช้จ่ายเพียง 1 ใน 10 

Amazon Relational Database Service (RDS)

ตั้งค่า ใช้งาน และปรับขนาดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในระบบคลาวด์ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง 

Amazon Redshift

คลังข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่ได้รับความนิยมและรวดเร็วที่สุด

คีย์-ค่า

ฐานข้อมูลคีย์-ค่า

ฐานข้อมูลคีย์-ค่ามีการปรับให้เหมาะกับรูปแบบการเข้าถึงทั่วไป คือการเข้าสู่ร้านค้าตามปกติและรับข้อมูลปริมาณมาก ฐานข้อมูลเหล่านี้มีเวลาตอบสนองที่รวดเร็วแม้มีคำขอในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก

เว็บแอปที่มีการรับส่งข้อมูลสูง ระบบอีคอมเมิร์ซ แอปพลิเคชันเกม

Amazon DynamoDB

บริการฐานข้อมูล NoSQL ที่รวดเร็วและยืดหยุ่นได้สำหรับทุกขนาด

ในหน่วยความจำ

ฐานข้อมูลในหน่วยความจำ

ฐานข้อมูลในหน่วยความจำใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ เมื่อจัดเก็บข้อมูลโดยตรงในหน่วยความจำ ฐานข้อมูลเหล่านี้จะให้เวลาแฝงระดับไมโครวินาทีกับแอปพลิเคชันที่เวลาแฝงเป็นมิลลิวินาทีนั้นไม่เพียงพอ

การแคช การจัดการเซสชัน ลีดเดอร์บอร์ดเกม แอปพลิเคชันข้อมูลเชิงพื้นที่

Amazon ElastiCache for Memcached

ที่จัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำที่ได้รับการจัดการซึ่งทำงานร่วมกับ Memcached เวลาแฝงต่ำกว่าระดับมิลลิวินาทีเพื่อขับเคลื่อนแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์

Amazon ElastiCache for Redis

บริการจัดเก็บข้อมูลภายในหน่วยความจำซึ่งทำงานร่วมกับ Redis ที่สร้างขึ้นสำหรับระบบคลาวด์ ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์ที่มีเวลาแฝงต่ำกว่าระดับมิลลิวินาที

เอกสาร

ฐานข้อมูลเอกสาร

ฐานข้อมูลเอกสารออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลกึ่งโครงสร้าง เช่น เอกสารที่คล้าย JSON ฐานข้อมูลเหล่านี้ช่วยนักพัฒนาให้สร้างและอัปเดตแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว

การจัดการเนื้อหา แคตตาล็อก โปรไฟล์ผู้ใช้

Amazon DocumentDB (ใช้งานร่วมกับ MongoDB ได้)

บริการฐานข้อมูลที่รวดเร็ว ปรับขนาดได้ พร้อมใช้งานสูง และสามารถใช้ร่วมกับ MongoDB ได้

คอลัมน์แบบกว้าง

ฐานข้อมูลคอลัมน์แบบกว้าง

การจัดเก็บด้วยคอลัมน์แบบกว้างเป็นฐานข้อมูล NoSQL ประเภทหนึ่ง โดยจะใช้ตาราง แถว และคอลัมน์ แต่ต่างจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยชื่อและรูปแบบของคอลัมน์สามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละแถวในตารางเดียวกันได้

แอปของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ การจัดการฟลีต และการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเส้นทาง

Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)

ฐานข้อมูลที่เข้ากันได้กับ Cassandra ที่ได้รับการจัดการ

กราฟ

ฐานข้อมูลกราฟ

ฐานข้อมูลกราฟมีไว้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องนำทางและสืบค้นความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลกราฟที่เชื่อมต่ออย่างดีเยี่ยมหลายล้านรายการโดยมีเวลาแฝงเป็นมิลลิวินาทีในขนาดใหญ่

การตรวจสอบการปลอมแปลง เครือข่ายสังคม และกลไกการแนะนำ

Amazon Neptune

ฐานข้อมูลแบบกราฟที่มีความรวดเร็ว เชื่อถือได้ และสร้างขึ้นสำหรับระบบคลาวด์

อนุกรมเวลา

ฐานข้อมูลอนุกรมเวลา

ฐานข้อมูลอนุกรมเวลาจะรวบรวม สังเคราะห์ และรับข้อมูลเชิงลึกอย่างมีประสิทธิภาพจากข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปและมีช่วงเวลาการสืบค้น

แอปพลิเคชัน IoT, DevOps, การวัดและส่งข้อมูลทางไกลในอุตสาหกรรม

Amazon Timestream

ฐานข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ปรับขนาดได้ และรวดเร็ว

บัญชีแยกประเภท

ฐานข้อมูลบัญชีแยกประเภท

ฐานข้อมูลบัญชีแยกประเภทมีแหล่งสำหรับให้บริการแบบรวมศูนย์และเชื่อถือได้เพื่อเก็บบันทึกธุรกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง ปรับขนาดได้ และตรวจสอบได้โดยการเข้ารหัสลับทุกแอปพลิเคชัน

ระบบบันทึก ห่วงโซ่อุปทาน การลงทะเบียน ธุรกรรมทางธนาคาร

Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)

ฐานข้อมูลแบบ Ledger ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งมีบันทึกธุรกรรมที่โปร่งใส ไม่เปลี่ยนแปลง มีการเข้ารหัส และตรวจสอบได้ ครอบครองโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์กลางที่เชื่อถือได้

บริการด้านฐานข้อมูล

ประเภทฐานข้อมูล กรณีการใช้งาน บริการของ AWS
เชิงสัมพันธ์ แอปพลิเคชันดั้งเดิม, ERP, CRM, อีคอมเมิร์ซ Amazon Aurora | Amazon RDS | Amazon Redshift
คีย์-ค่า เว็บแอปที่มีการรับส่งข้อมูลสูง ระบบอีคอมเมิร์ซ แอปพลิเคชันเกม Amazon DynamoDB
ในหน่วยความจำ การแคช การจัดการเซสชัน ลีดเดอร์บอร์ดเกม แอปพลิเคชันข้อมูลเชิงพื้นที่ Amazon ElastiCache for Memcached | Amazon ElastiCache for Redis
เอกสาร การจัดการเนื้อหา แคตตาล็อก โปรไฟล์ผู้ใช้ Amazon DocumentDB (ใช้งานร่วมกับ MongoDB ได้)
คอลัมน์แบบกว้าง แอปของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ การจัดการฟลีต และการเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเส้นทาง Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra)
กราฟ การตรวจสอบการปลอมแปลง เครือข่ายสังคม และกลไกการแนะนำ Amazon Neptune
อนุกรมเวลา แอปพลิเคชัน IoT, DevOps, การวัดและส่งข้อมูลทางไกลในอุตสาหกรรม
Amazon Timestream
บัญชีแยกประเภท ระบบบันทึก ห่วงโซ่อุปทาน การลงทะเบียน ธุรกรรมทางธนาคาร Amazon Quantum Ledger Database

กรณีการใช้งาน

  • แอปพลิเคชันระดับอินเทอร์เน็ต
  • แอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์
  • แอปพลิเคชันโอเพนซอร์ส
  • แอปพลิเคชันระดับองค์กร
Autodesk_Logo

Amazon Aurora ให้เราเพิ่มการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาด เวลาตอบสนอง และการใช้ CPU ได้อย่างมาก ประสบการณ์ของลูกค้าเราได้รับการปรับปรุงในเวลาไม่นาน เราจึงสนใจ Aurora ด้านแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

- Brian Mathews
รองประธานฝ่ายวิศวกรรมแพลตฟอร์ม Autodesk
มีอะไรใหม่
วันที่ (จากใหม่สุดไปเก่าสุด)
  • วันที่ (จากใหม่สุดไปเก่าสุด)
ไม่พบผลลัพธ์
ดูทั้งหมด »