Amazon Timestream

ง่ายต่อการจัดการฐานข้อมูลแบบอนุกรมเวลาที่เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัย การปฏิบัติงาน ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการปรับขนาด

ทำไมจึงควรใช้ Amazon Timestream

Amazon Timestream นำเสนอกลไกสำหรับฐานข้อมูลแบบอนุกรมเวลาที่ได้รับการจัดการแบบเต็มรูปแบบและสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์สำหรับเวิร์กโหลดโดยเฉพาะ ตั้งแต่การสืบค้นที่ต้องการเวลาแฝงต่ำ ไปจนถึงการนำข้อมูลเข้าขนาดใหญ่ คุณสามารถใช้ Timestream สำหรับ LiveAnalytics เพื่อนำเข้าข้อมูลแบบอนุกรมเวลาได้มากกว่า 10 กิกะไบต์ต่อนาที และเรียกใช้การสืบค้น SQL กับข้อมูลแบบอนุกรมเวลาระดับเทราไบต์ได้ในเวลาไม่กี่วินาที โดยมีความพร้อมในการใช้งานสูงถึง 99.99% มาพร้อมฟังก์ชันการวิเคราะห์อนุกรมเวลาในตัว ซึ่งช่วยให้คุณระบุแนวโน้มและรูปแบบได้แบบใกล้เคียงเรียลไทม์ คุณสามารถใช้ Amazon Timestream สำหรับ InfluxDB เพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูล InfluxDB แบบโอเพนซอร์สบน AWS สำหรับแอปพลิเคชันแบบอนุกรมเวลาได้ง่าย ๆ เช่น การแจ้งเตือนและตรวจสอบความเสถียรของโครงสร้างพื้นฐานแบบเรียลไทม์โดยใช้เวลาตอบกลับภายในไม่กี่มิลลิวินาที Timestream สำหรับ InfluxDB มีความพร้อมใช้งานสูงสุดถึง 99.9%

ประโยชน์

กรณีใช้งาน

วิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาจากแอปพลิเคชัน IoT อย่างรวดเร็วโดยอาศัยฟังก์ชันวิเคราะห์ภายในเพื่อระบุเแนวโน้มและรูปแบบต่าง

รวบรวมและวิเคราะห์ตัววัดปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบสุขภาพและการใช้งาน และวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งาน

เก็บและประมวลผลข้อมูลการใช้งานเข้าและออกแอปพลิเคชันของคุณ พร้อมฟังก์ชันรวมเพิ่มเติมสำหรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก

วิธีทำงาน

Timestream เป็นบริการฐานข้อมูลที่รวดเร็วและปรับขนาดได้ ซึ่งมีกลไกฐานข้อมูลแบบอนุกรมเวลาที่มีการจัดการเต็มรูปแบบและสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับเวิร์กโหลดตั้งแต่การสืบค้นที่มีเวลาแฝงต่ำไปจนถึงการนำข้อมูลเข้าขนาดใหญ่ เนื่องจากมีการจัดการเต็มรูปแบบ Timestream จะทำให้คุณมีเวลามากขึ้น โดยจะกำจัดงานโครงสร้างพื้นฐานฐานข้อมูลที่ใช้เวลานาน เช่น การติดตั้ง การอัปเกรด พื้นที่จัดเก็บ การจำลองแบบเพื่อความพร้อมใช้งานสูงและการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง

  • แอปพลิเคชัน IoT
  • แผนผังสามอันแสดงให้เห็นถึงวิธีที่ Amazon Timestream สามารถเข้ากับ IoT, DevOps และแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ของคุณได้อย่างไร
  • แอปพลิเคชัน DevOps
  • แผนผังสามอันแสดงให้เห็นถึงวิธีที่ Amazon Timestream สามารถเข้ากับ IoT, DevOps และแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ของคุณได้อย่างไร
  • แอปพลิเคชันการวิเคราะห์
  • แผนผังสามอันแสดงให้เห็นถึงวิธีที่ Amazon Timestream สามารถเข้ากับ IoT, DevOps และแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ของคุณได้อย่างไร

สำรวจ AWS เพิ่มเติม