Amazon Relational Database Service

ตั้งค่า ใช้งาน และปรับขนาดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ในระบบคลาวด์ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

ทำไมต้องเป็น Amazon RDS

Amazon RDS เป็นบริการฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการจัดการ ซึ่งคุณจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพต้นทุนการเป็นเจ้าของ ง่ายต่อการตั้งค่า ใช้งาน และปรับขนาดตามความต้องการ Amazon RDS จะทำให้งานการจัดการฐานข้อมูลที่ยังไม่มีการจำแนกแตกต่างเป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การจัดเตรียม การกำหนดค่า การสำรองข้อมูล และการแพทช์ Amazon RDS ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างฐานข้อมูลใหม่ได้ในไม่กี่นาที และให้ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับเอนจินทั้ง 8 รายการและตัวเลือกการนำไปใช้ทั้ง 2 ตัวเลือก ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น Multi-AZ ที่มีสแตนด์บายที่อ่านได้สองแบบ, การเขียนและการอ่านที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพแล้ว และอินสแตนซ์ AWS ที่ใช้ Graviton 3 และเลือกจากตัวเลือกราคาหลายรายการ เพื่อจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีทำงาน

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) เป็นการสะสมของบริการที่ได้รับการจัดการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่า ใช้งาน และปรับขนาดฐานข้อมูลในระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย เลือกจากกลไกยอดนิยมแปดรายการ: Amazon Aurora PostgreSQL Compatible Edition, Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition, RDS สำหรับ PostgreSQL, RDS สำหรับ MySQL, RDS สำหรับ MariaDB, RDS สำหรับเซิร์ฟเวอร์ SQL, RDS สําหรับ Oracleและ RDS สําหรับ Db2 ปรับใช้ในองค์กรด้วย Amazon RDS บน AWS Outposts หรือด้วยการเข้าถึงระบบปฏิบัติการพื้นฐานและสภาพแวดล้อมฐานข้อมูลระดับสูงโดยใช้ Amazon RDS Custom

  • Amazon RDS
  • แผนภาพที่แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมต่อและ Amazon Relational Database Services ช่วยในการมุ่งเน้นเรื่องนวัตกรรมอย่างไร รวมถึงช่วยในการย้ายข้อมูลโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนสถาปัตยกรรมแอป ลดเวลาการจัดการฐานข้อมูล ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
  • Amazon RDS Custom
  • Amazon RDS บน AWS Outposts

กรณีใช้งาน

รองรับการเติบโตของแอปด้วยความพร้อมใช้งาน ปริมาณงาน และการปรับที่เก็บข้อมูลสูง ใช้ประโยชน์จากราคาประเภทจ่ายตามการใช้งานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการใช้แอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย
สร้างสรรค์และสร้างแอปใหม่ด้วย Amazon RDS โดยไม่ต้องกังวลว่าต้องจัดการฐานข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งเป็นงานที่สิ้นเปลืองเวลา ซับซ้อน และมีราคาแพง
หมดกังวลเรื่องฐานข้อมูลเชิงการค้าราคาแพงที่มีค่าปรับ เมื่อย้ายมาใช้ Amazon Aurora เมื่อคุณย้ายมาใช้บริการ Aurora คุณจะได้รับฐานข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่ปรับระดับได้ มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งานในราคาที่ถูกกว่า 1/10

สำรวจ AWS เพิ่มเติม