คู่ค้า Amazon RDS

ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยใช้ Amazon RDS

คู่ค้า Amazon RDS ช่วยคุณติดตามตรวจสอบ ดูแลรักษาความปลอดภัย และสร้างประสิทธิภาพฐานข้อมูลโดยใช้กลไกฐานข้อมูลของ Amazon RDS ซึ่งรวมถึง Amazon Aurora MySQL, Amazon Aurora PostgreSQL, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle และ SQL Server คู่ค้าด้านการส่งมอบบริการ Amazon RDS ช่วยคุณตั้งค่า ใช้งาน และปรับขนาดฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้บนระบบคลาวด์ ผลิตภัณฑ์ของคู่ค้า Amazon RDS Ready ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าให้บริการเครื่องมือสำหรับใช้งาน Amazon RDS ซึ่งรวมถึงการย้าย ประสิทธิภาพการทำงาน การกำกับควบคุม และการตรวจสอบ หรือสนับสนุนการใช้งานแพลตฟอร์ม Amazon RDS สำหรับแอปพลิเคชันที่ปรับใช้ในบัญชีของลูกค้า หรือใช้งานเป็น SaaS ที่ปรับใช้ในบัญชีคู่ค้าของ AWS

โปรแกรมส่งมอบบริการของ AWS และ AWS Service Ready ช่วยให้ลูกค้า AWS สามารถระบุประสบการณ์และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคู่ค้า AWS เกี่ยวกับบริการของ AWS และโซลูชันซอฟต์แวร์บางอย่างได้ คู่ค้าเหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบทางเทคนิคอย่างเข้มงวดเพื่อรับรองว่าพวกเขาปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Amazon RDS รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของลูกค้าที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

AWS Partner Network

เชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ Amazon RDS

ขับเคลื่อนนวัตกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และใช้ประโยชน์จากบริการ AWS ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ AWS ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว

โลโก้ความสามารถด้านพลังงานของพาร์ทเนอร์ AWS

ทรัพยากรเพิ่มเติม

ศึกษาโซลูชันและทรัพยากรของคู่ค้า Amazon RDS เพิ่มเติม

 • ทรัพยากรทั่วไป
 • เร่ง Cloud Journey ของคุณด้วยคู่ค้า AWS ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

  สำรวจประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการทำงานร่วมกับคู่ค้า Amazon RDS

  อ่านโบรชัวร์ »

 • เรื่องราวความสำเร็จ
 • Smartsheet

  เรียนรู้ว่า Smartsheet ช่วย Roche Diagnostics จัดการการกระจายการทดสอบโควิด-19 และการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างไร

  อ่านกรณีศึกษา »

  BIT Software

  เรียนรู้ว่า BIT Software ช่วยให้ JIDVEI รวมกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้โซลูชัน SocrateERP ได้อย่างไร

  อ่านกรณีศึกษา »

  Arizona State University และ Sierra-Cedar

  Arizona State University ร่วมงานกับ AWS Partner Sierra-Cedar เพื่อย้ายแอปพลิเคชัน Oracle PeopleSoft ไปยัง AWS โดยใช้ Amazon ECS และ Amazon RDS

  อ่านกรณีศึกษา »

  Gett และ N2WS

  Gett ประหยัดเงินได้ 60,000 USD ต่อปีจากการใช้งานโซลูชันสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูลจาก N2WS ซึ่งเป็นคู่ค้าของ AWS เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับอินสแตนซ์ Amazon EC2 และ Amazon RDS

  อ่านกรณีศึกษา »

 • บล็อก
  • วันที่
  ไม่มีบล็อกที่ตรงกับเกณฑ์ดังกล่าว

ขั้นตอนถัดไป

ค้นหาพาร์ทเนอร์ AWS »

เชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ AWS ผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญระดับโลกใน Partner Solutions Finder

เข้าร่วมเครือข่ายพาร์ทเนอร์ AWS»

ส่งเสริมองค์กรของคุณด้วยการสนับสนุนและทรัพยากรด้านธุรกิจ เทคนิค การตลาด เงินทุนที่จะช่วยคุณสร้าง ทำการตลาด และขายด้วย AWS