Amazon RDS Custom

บริการฐานข้อมูลที่มีการจัดการสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องมีการปรับแต่งระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล

วิธีการทำงาน

Amazon RDS Custom เป็นบริการฐานข้อมูลที่มีการจัดการสําหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการปรับแต่งระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมฐานข้อมูลพื้นฐาน ประโยชน์ของระบบอัตโนมัติ RDS พร้อมการเข้าถึงที่จําเป็นสําหรับแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม แบบแพ็คเกจ และแบบกําหนดเอง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดรับชมวิดีโออธิบาย Amazon RDS Custom

กรณีการใช้งาน

เรียกใช้แอปพลิเคชันทางธุรกิจแบบดั้งเดิม แบบแพ็คเกจ และแบบกําหนดเอง

Amazon RDS Custom ช่วยให้ธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันที่ต้องการปรับแต่งระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลพื้นฐาน โดยสนับสนุนความต้องการดังกล่าวพร้อมได้รับประโยชน์ทั้งหมดนี้จากความประหยัดเวลา ความทนทาน และความสามารถในการปรับขนาดของบริการฐานข้อมูลที่มีการจัดการ

สร้างเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันมือถือ

Amazon RDS Custom ได้รับการออกแบบมาเพื่อโฮสต์เว็บและแอปพลิเคชันมือถือที่สร้างขึ้นเพื่อทํางานในขนาดใหญ่และต้องการอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูง ความสามารถในการปรับขนาดที่หลากหลาย และฐานข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูงผ่านโมเดลค่าบริการตามการใช้งานที่ยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะกับรูปแบบการใช้งานที่แปรผันของแอปพลิเคชันเหล่านี้

พัฒนาแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ

Amazon RDS Custom มอบการปรับขนาดด้วยการกดปุ่มเพื่อจัดการกับการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์ที่แปรผันโดยมอบเวลาแฝงที่น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพที่รวดเร็ว ส่งผลให้มีเวลาตอบสนองและการแปลงที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ธุรกรรม และแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ค้นพบคู่ค้า Amazon RDS

คู่ค้า Amazon RDS จะช่วยคุณในเรื่องการเฝ้าสังเกตฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย และประสิทธิภาพของระบบ ด้วยการใช้กลไกฐานข้อมูลของ Amazon RDS

ค้นหาคู่ค้า Amazon RDS »

สำรวจค่าบริการกลไก RDS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการสำหรับหกกลไกฐานข้อมูลที่รองรับและตัวเลือกการนำไปใช้จริงในองค์กร

ตรวจสอบค่าบริการ Amazon RDS »

เร่งความเร็วในการย้ายข้อมูลของคุณ

คุณสามารถใช้ AWS Database Migration Service (DMS) เพื่อย้ายหรือทำซ้ำฐานข้อมูลที่มีอยู่ไปยัง Amazon RDS ได้อย่างง่ายดาย

สำรวจ AWS DMS »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม