Amazon RDS Custom

บริการฐานข้อมูลที่มีการจัดการสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องมีการปรับแต่งระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล

ประโยชน์ของ Amazon RDS Custom

โดยดำเนินการดูแลฐานข้อมูลอัตโนมัติสําหรับแอปแบบดั้งเดิม แบบแพ็คเกจ และแบบกําหนดเอง เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้มากขึ้น
ใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ระดับ OS และ DB ภายในบริการฐานข้อมูลที่มีการจัดการ เพื่อให้คุณตอบสนองต่อข้อกําหนดของแอปพลิเคชันเฉพาะและทําให้ธุรกิจดําเนินต่อไปได้
อาศัยความยืดหยุ่นบนระบบคลาวด์ซึ่งทําให้ข้อมูลของคุณเสถียร กู้คืนได้ และเข้าถึงได้สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจของคุณทุกเวลาที่ต้องการ
ขยายรอยเท้าฐานข้อมูลของคุณในระบบคลาวด์เพื่อปรับขนาดตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ โดยสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจให้ไม่เกินความสามารถของคุณ

วิธีทำงาน

Amazon RDS Custom เป็นบริการฐานข้อมูลที่มีการจัดการสําหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการปรับแต่งระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมฐานข้อมูลพื้นฐาน ประโยชน์ของระบบอัตโนมัติ RDS พร้อมการเข้าถึงที่จําเป็นสําหรับแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม แบบแพ็คเกจ และแบบกําหนดเอง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดรับชมวิดีโออธิบาย Amazon RDS Custom

กรณีการใช้งาน

Amazon RDS Custom ช่วยให้ธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันที่ต้องการปรับแต่งระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลพื้นฐาน โดยสนับสนุนความต้องการดังกล่าวพร้อมได้รับประโยชน์ทั้งหมดนี้จากความประหยัดเวลา ความทนทาน และความสามารถในการปรับขนาดของบริการฐานข้อมูลที่มีการจัดการ
Amazon RDS Custom ได้รับการออกแบบมาเพื่อโฮสต์เว็บและแอปพลิเคชันมือถือที่สร้างขึ้นเพื่อทํางานในขนาดใหญ่และต้องการอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูง ความสามารถในการปรับขนาดที่หลากหลาย และฐานข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูงผ่านโมเดลค่าบริการตามการใช้งานที่ยืดหยุ่น ซึ่งเหมาะกับรูปแบบการใช้งานที่แปรผันของแอปพลิเคชันเหล่านี้
Amazon RDS Custom มอบการปรับขนาดด้วยการกดปุ่มเพื่อจัดการกับการรับส่งข้อมูลเว็บไซต์ที่แปรผันโดยมอบเวลาแฝงที่น้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพที่รวดเร็ว ส่งผลให้มีเวลาตอบสนองและการแปลงที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลลูกค้า ธุรกรรม และแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ