การปรับใช้หลาย AZ ของ Amazon RDS เพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานและความคงทนให้กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล (DB) RDS ซึ่งช่วยให้เหมาะสมกับปริมาณงานฐานข้อมูลด้านการผลิต เมื่อคุณจัดเตรียมอินสแตนซ์ DB แบบปรับใช้หลาย AZ แล้ว Amazon RDS จะสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลหลักโดยอัตโนมัติและจำลองข้อมูลพร้อมๆ กันไปยังอินสแตนซ์สำรองที่พร้อมใช้งานใน Availability Zone (AZ) อื่น แต่ละ Availability Zone จะเรียกใช้บนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเฉพาะของตนอย่างเป็นอิสระ และได้รับการออกแบบมาให้มีความน่าเชื่อถือสูง ในกรณีที่โครงสร้างพื้นฐานล้มเหลว Amazon RDS จะเปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติไปยังอินสแตนซ์สำรอง (หรือไปยังแบบจำลองการอ่านในกรณีของ Amazon Aurora) เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการในฐานข้อมูลได้ต่อทันทีที่การเปลี่ยนระบบเสร็จสิ้นลง เนื่องจากตำแหน่งข้อมูลสำหรับอินสแตนซ์ DB ของคุณยังคงอยู่เหมือนเดิมหลังการเปลี่ยนระบบ แอปพลิเคชันของคุณจะกลับมาเริ่มดำเนินการต่อโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องแทรกแซงการบริหารจัดการด้วยตนเอง

กลไก Amazon RDS บางอย่างช่วยให้คุณสามารถใส่แบบจำลองการอ่านเพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดและรักษาความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลในกรณีที่ AZ ล้มเหลว แบบจำลองการอ่าน Amazon RDS สามารถติดตั้งพร้อมอินสแตนซ์สำรองของตัวเองใน AZ อื่นได้ ในกรณีของ Aurora คุณสามารถเลือกที่จะวางแบบจำลองการอ่านใน Availability Zone หลายแห่งได้

Amazon Aurora ยังขยายประโยชน์ของหลาย AZ เพิ่มเติมโดยการปรับใช้ชั้นพื้นที่จัดเก็บเสมือนจริงที่รองรับ SSD ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์สำหรับปริมาณงานฐานข้อมูล ซึ่งจะจำลองพื้นที่จัดเก็บของคุณทั้งหมดหกจุดใน Availability Zone สามแห่งโดยอัตโนมัติ พื้นที่จัดเก็บ Amazon Aurora มีระบบป้องกันข้อผิดพลาด โดยสามารถจัดการกับการสูญเสียสำเนาข้อมูลสองชุดได้อย่างโปร่งใสโดยไม่ส่งผลต่อความพร้อมในการเขียนฐานข้อมูล และสามารถจัดการกับการสูญเสียสำเนาข้อมูลได้ถึงสามชุดโดยไม่ส่งผลต่อความพร้อมในการอ่าน Aurora จะจำลองข้อมูลของคุณใน Availability Zones สามแห่งเสมอ ไม่ว่าฐานข้อมูลของคุณจะใช้แบบจำลองการอ่านหรือไม่ก็ตาม

แปลงอินสแตนซ์ Amazon RDS เป็นแบบปรับใช้หลาย AZ (3:01)

ประโยชน์

ทนทานมากขึ้น

การปรับใช้หลาย AZ สำหรับกลไก MySQL, MariaDB, Oracle และ PostgreSQL ใช้การจำลองทางกายภาพพร้อมๆ กันเพื่อเก็บข้อมูลบนอินสแตนซ์สำรองให้ได้รับการอัปเดตด้วยอินสแตนซ์หลัก การปรับใช้หลาย AZ สำหรับกลไก SQL Server ใช้การจำลองแบบมีตรรกะพร้อมๆ กันเพื่อให้ได้รับผลลัพธ์แบบเดียวกัน โดยใช้เทคโนโลยีการสะท้อนแบบเนทีฟของ SQL Server Amazon Aurora ใช้ชั้นพื้นที่จัดเก็บเสมือนจริงที่รองรับ SSD ซึ่งสร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์สำหรับปริมาณงานฐานข้อมูล วิธีทั้งหมดปกป้องข้อมูลของคุณในกรณีที่อินสแตนซ์ DB ล้มเหลวหรือเกิดการสูญหายของ Availability Zone

ความพร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น

คุณจะได้รับประโยชน์จากความพร้อมใช้งานฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเรียกใช้การปรับใช้หลาย AZ หาก Availability Zone หรืออินสแตนซ์ DB เกิดล้มเหลว ผลกระทบต่อความพร้อมใช้งานจะถูกจำกัดอยู่กับเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนระบบจนเสร็จสิ้น ซึ่งโดยปกติแล้วจะต่ำกว่าหนึ่งนาทีสำหรับ Amazon Aurora (เพียง 30 วินาทีเมื่อใช้ MariaDB Connector/J) และหนึ่งถึงสองนาทีสำหรับกลไกฐานข้อมูลอื่น (ดูรายละเอียดที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ RDS)

ประโยชน์ด้านความพร้อมใช้งานของการปรับใช้หลาย AZ ยังรวมถึงการบำรุงรักษาและการสำรองข้อมูลที่วางแผนไว้ ในกรณีของการอัปเกรดระบบ เช่น การแพทช์ระบบปฏิบัติการหรือการปรับขนาดอินสแตนซ์ฐานข้อมูล การดำเนินการเหล่านี้จะปรับใช้กับอินสแตนซ์สำรองเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนระบบอัตโนมัติ ดังนั้น ผลกระทบความพร้อมใช้งานของคุณจึงจำกัดด้วยเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเปลี่ยนระบบจนเสร็จสิ้นเช่นกัน

การปกป้องประสิทธิภาพฐานข้อมูลของคุณ

กิจกรรม I/O จะไม่หยุดการทำงานบนอินสแตนซ์หลักของคุณระหว่างการสำรองข้อมูลสำหรับการปรับใช้หลาย AZ สำหรับกลไก MySQL, MariaDB, Oracle และ PostgreSQL เนื่องจากการสำรองข้อมูลนำมาจากอินสแตนซ์สำรอง ซึ่งต่างจากการปรับใช้แบบ AZ เดียว อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุณอาจประสบกับเวลาแฝงที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลาไม่กี่นาทีระหว่างการสำรองข้อมูลสำหรับการปรับใช้หลาย AZ

เมื่อเกิดความล้มเหลวของอินสแตนซ์ในการปรับใช้ Amazon Aurora ทาง Amazon RDS จะใช้เทคโนโลยีแบบหลาย AZ ของ RDS เพื่อดำเนินการย้ายระบบไปยังหนึ่งในแบบจำลอง Amazon Aurora 15 รายการที่คุณสร้างขึ้นใน Availability Zone หนึ่งในสามแห่งโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้เตรียมแบบจำลอง Amazon Aurora ไว้ ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว Amazon RDS จะพยายามสร้างอินสแตนซ์ DB ของ Amazon Aurora ใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนระบบอัตโนมัติ

หากปริมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอินสแตนซ์หลักของคุณล้มเหลวในการปรับใช้หลาย AZ ทาง Amazon RDS จะเริ่มต้นการเปลี่ยนระบบไปยังอินสแตนซ์สำรองที่อัปเดตที่สุด (หรือไปยังแบบจำลองในกรณีของ Amazon Aurora) เมื่อเปรียบเทียบกับการปรับใช้แบบ AZ เดียวแล้ว ในกรณีที่ฐานข้อมูลแบบ AZ เดียวล้มเหลว จะต้องดำเนินการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาที่ผู้ใช้เป็นผู้เริ่มใช้งาน การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงจนเสร็จสิ้น และการอัปเดตข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาที่สามารถเรียกคืนได้ล่าสุด (โดยทั่วไปคือภายในห้านาทีที่ผ่านมา) จะไม่สามารถใช้งานได้

การย้ายระบบอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องมีการแทรกแซงด้านการบริหารจัดการ Amazon RDS เฝ้าติดตามสภาพของอินสแตนซ์หลักและอินสแตนซ์สำรองของคุณ และจะเริ่มการเปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองกับเงื่อนไขความล้มเหลวที่หลากหลาย

เงื่อนไขการเปลี่ยนระบบ

Amazon RDS ตรวจจับและกู้คืนจากสถานการณ์ความล้มเหลวที่พบได้บ่อยสำหรับการปรับใช้หลาย AZ โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มการดำเนินการของฐานข้อมูลต่อได้อีกครั้งเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้โดยไม่มีการแทรกแซงด้านการบริหารจัดการ Amazon RDS จะดำเนินการเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้

  • สูญเสียความพร้อมใช้งานใน Availability Zone หลัก
  • สูญเสียการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังอินสแตนซ์หลัก
  • ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์ในอินสแตนซ์หลัก
  • ความล้มเหลวของพื้นที่จัดเก็บในอินสแตนซ์หลัก

หมายเหตุ: เมื่อการดำเนินการ เช่น การปรับขนาดอินสแตนซ์ DB หรือการอัปเกรดระบบ เช่น การแก้ไขระบบปฏิบัติการ เริ่มต้นขึ้นสำหรับการปรับใช้หลาย AZ การดำเนินการเหล่านี้จะปรับใช้กับอินสแตนซ์สำรองเป็นอันดับแรกก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนระบบอัตโนมัติเพื่อความพร้อมใช้งานที่เพิ่มขึ้น (ดูที่เอกสารประกอบ Aurora สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการอัปเดต) ดังนั้น ผลกระทบความพร้อมใช้งานของคุณจึงจำกัดอยู่กับเวลาที่ใช้ในการดำเนินการเปลี่ยนระบบจนเสร็จสิ้น โปรดทราบว่าการปรับใช้หลาย AZ ของ Amazon RDS จะไม่เปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการของฐานข้อมูล เช่น การสืบค้นที่ใช้เวลานาน การหยุดชะงัก หรือข้อผิดพลาดความเสียหายของฐานข้อมูล

ความทนทานต่อความเสียหายของศูนย์ข้อมูลหลายแห่ง

การตั้งค่า

เมื่อใช้ AWS Management Console คุณสามารถสร้างการปรับใช้หลาย AZ ใหม่หรือปรับแต่งอินสแตนซ์แบบ AZ เดียวที่มีอยู่ให้กลายเป็นการปรับใช้หลาย AZ ได้อย่างง่ายดาย เมื่อต้องการสร้างการปรับใช้หลาย AZ ให้ใช้ AWS Management Console และคลิกที่ตัวเลือก “Yes” (ใช่) สำหรับ “Multi-AZ Deployment” (การปรับใช้หลาย AZ) เมื่อเปิดใช้อินสแตนซ์ DB เมื่อต้องการแปลงอินสแตนซ์ AZ DB เดียวให้เป็นการปรับใช้หลาย AZ ให้ใช้ตัวเลือก “Modify” (ปรับแต่ง) ที่สอดคล้องกับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลของคุณใน AWS Management Console

การปรับใช้หลาย AZ การปรับใช้แบบหลายภูมิภาค และแบบจำลองการอ่าน

การปรับใช้หลาย AZ ของ Amazon RDS เป็นส่วนเสริมของการปรับใช้หลายภูมิภาค และแบบจำลองการอ่าน ขณะที่คุณสมบัติทั้งสามอย่างช่วยเพิ่มความพร้อมใช้งานและความคงทนโดยการรักษาสำเนาข้อมูลเพิ่มเติมของคุณ ก็ยังมีความแตกต่างในระหว่างทั้งสามคุณสมบัติดังกล่าว ได้แก่

การปรับใช้หลาย AZ

การปรับใช้หลายภูมิภาค

แบบจำลองการอ่าน

วัตถุประสงค์หลักคือความพร้อมใช้งานสูง

วัตถุประสงค์หลักคือการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติและประสิทธิภาพในพื้นที่

วัตถุประสงค์หลักคือความสามารถในการปรับขนาด

ไม่ใช้ Aurora: การจำลองแบบพร้อมๆ กัน, Aurora: การจำลองแบบไม่พร้อมกัน

การจำลองแบบไม่พร้อมกัน

การจำลองแบบไม่พร้อมกัน

ไม่ใช้ Aurora: เฉพาะอินสแตนซ์หลักเท่านั้นที่มีการใช้งาน, Aurora: อินสแตนซ์ทั้งหมดมีการใช้งาน

สามารถเข้าถึงทุกภูมิภาคและใช้เพื่อการอ่านได้

สามารถเข้าถึงแบบจำลองการอ่านทั้งหมดและใช้เพื่อปรับขนาดการอ่านได้

ไม่ใช้ Aurora: การสำรองข้อมูลอัตโนมัติจะนำมาจากอินสแตนซ์สำรอง, Aurora: การสำรองข้อมูลอัตโนมัติและจะนำมาจากชั้นพื้นที่จัดเก็บที่ใช้ร่วมกัน

การสำรองข้อมูลอัตโนมัติสามารถทำได้ในแต่ละภูมิภาค

ไม่มีการกำหนดค่าการสำรองข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น

ครอบคลุม Availability Zone อย่างน้อยสองแห่งภายในภูมิภาคเดียวเสมอ

แต่ละภูมิภาคสามารถมีการปรับใช้หลาย AZ ได้

สามารถอยู่ภายใน Availability Zone เดียว, ข้าม AZ หรือข้ามภูมิภาคได้

ไม่ใช้ Aurora: การอัปเกรดเวอร์ชันกลไกฐานข้อมูลเกิดขึ้นในอินสแตนซ์หลัก, Aurora: อินสแตนซ์ทั้งหมดอัปเดตพร้อมกัน

ไม่ใช้ Aurora: การอัปเกรดเวอร์ชันกลไกฐานข้อมูลเป็นอิสระในแต่ละภูมิภาค, Aurora: อินสแตนซ์ทั้งหมดอัปเดตพร้อมกัน

ไม่ใช้ Aurora: การอัปเกรดเวอร์ชันกลไกฐานข้อมูลเป็นอิสระจากอินสแตนซ์แหล่งที่มา, Aurora: อินสแตนซ์ทั้งหมดอัปเดตพร้อมกัน

การเปลี่ยนระบบอัตโนมัติไปยังอินสแตนซ์สำรอง (ไม่ใช้ Aurora) หรือไปยังแบบจำลองการอ่าน (Aurora) เมื่อตรวจพบปัญหา

Aurora ช่วยให้มีการเลื่อนระดับภูมิภาครองไปเป็นต้นแบบได้

สามารถเลื่อนระดับเป็นอินสแตนซ์ฐานข้อมูลแบบสแตนด์อโลนด้วยตนเองได้ (ไม่ใช้ Aurora) หรือเป็นอินสแตนซ์หลักได้ (Aurora)

คุณสามารถผสมผสานการปรับใช้หลาย AZ กับคุณสมบัติของ Amazon RDS อื่นๆ เพื่อรับประโยชน์จากทั้งคู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่าฐานข้อมูลต้นทางเป็นแบบหลาย AZ เพื่อความพร้อมใช้งานสูง และสร้างแบบจำลองการอ่าน (ในแบบ AZ เดียว) สำหรับความสามารถในการปรับขนาดการอ่านได้ หรือคุณสามารถใช้ Aurora Global Database เพื่อทำซ้ำข้อมูลจากการปรับใช้หลาย AZ ของคุณไปยังภูมิภาคอื่นได้

ด้วย RDS สำหรับ MySQL, MariaDB, PostgreSQL และ Oracle ทำให้คุณสามารถตั้งค่าแบบจำลองการอ่านเป็นแบบหลาย AZ และช่วยให้คุณใช้แบบจำลองการอ่านเป็นเป้าหมาย DR ได้ เมื่อคุณเลื่อนแบบจำลองการอ่านขึ้นมาเป็นฐานข้อมูลแบบสแตนด์อโลน แบบจำลองดังกล่าวจะเปิดใช้หลาย AZ ไว้แล้ว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Amazon RDS
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ RDS

สำรวจคุณสมบัติหลักของ Amazon RDS 

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon RDS ใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นใช้งาน Amazon RDS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้