แบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายหนึ่งรายการ

เปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติ ปกป้องประสิทธิภาพของฐานข้อมูล เพิ่มความทนทาน เพิ่มความพร้อมใช้งาน 
รองรับความพร้อมใช้งานสูงสำหรับแอปพลิเคชันของคุณด้วยการเปลี่ยนระบบของฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วภายใน 60 วินาทีโดยที่ข้อมูลสูญหายเป็นศูนย์และไม่ต้องดำเนินการใดๆ ด้วยตนเอง
หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักกิจกรรม I/O ในอินสแตนซ์หลักของคุณระหว่างการสำรองข้อมูลโดยการสำรองข้อมูลจากอินสแตนซ์สแตนด์บายของคุณ
ใช้เทคโนโลยีการจำลองแบบพร้อมกันแบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS เพื่อทำให้ข้อมูลบนอินสแตนซ์ฐานข้อมูลสแตนด์บายของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดด้วยอินสแตนซ์หลัก เพิ่มความพร้อมใช้งานโดยการปรับใช้อินสแตนซ์สแตนด์บายใน AZ ที่สอง และทำให้มีความทนทานต่อข้อผิดพลาดในกรณีที่ AZ หรืออินสแตนซ์ฐานข้อมูลล้มเหลว

วิธีการทำงาน

ในการปรับใช้แบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS นั้น Amazon RDS จะสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูลหลัก (DB) โดยอัตโนมัติและจะจำลองข้อมูลแบบไปยังอินสแตนซ์ใน AZ อื่นพร้อมกัน เมื่อตรวจพบความล้มเหลว Amazon RDS จะเปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติไปยังอินสแตนซ์สแตนด์บายโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ด้วยตนเอง
แผนภาพวิธีการทำงานของการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS

Amazon RDS Multi-AZ ที่มีอินสแตนซ์สแตนด์บายที่อ่านได้สองรายการ

โดยปกติแล้วจะเปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติในเวลาไม่เกิน 35 วินาที ใช้ตำแหน่งข้อมูลต่างหากสำหรับการอ่านและเขียน เพิ่มเวลาทำธุรกรรมแฝงที่เร็วขึ้นสูงสุด 2 เท่า เพิ่มความจุในการอ่าน
เปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติภายใน 35 วินาทีโดยที่ข้อมูลสูญหายเป็นศูนย์และไม่ต้องดำเนินการใดๆ ด้วยตนเอง กำหนดเส้นทางการสืบค้นไปยังเซิร์ฟเวอร์การเขียนและอินสแตนซ์สแตนด์บายของแบบจำลองการอ่านที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดสูงสุด  มีเวลาแฝงในการเขียนที่ดีขึ้นสูงสุด 2 เท่าเมื่อเทียบกับแบบ Multi-AZ พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายหนึ่งรายการ รับความสามารถในการปรับขนาดการอ่านโดยการกระจายการรับส่งข้อมูลในอินสแตนซ์สแตนด์บายที่อ่านได้สองรายการ

วิธีการทำงาน

นำฐานข้อมูลของ MySQL หรือ PostgreSQL ที่มีความพร้อมใช้งานสูงและทนทานใน AZ สามแห่งไปใช้จริงโดยใช้ Amazon RDS Multi-AZ พร้อม 2 ตัวเตรียมพร้อมที่อ่านได้ เพิ่มการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลที่ใช้เวลาไม่เกิน 35 วินาที เวลาทำธุรกรรมแฝงที่เร็วขึ้นสูงสุด 2 เท่าเมื่อเทียบกับ Amazon RDS Multi-AZ พร้อมตัวเตรียมพร้อม 1 ตัว ความจุในการอ่านเพิ่มเติม และตัวเลือกอินสแตนซ์ประมวลผลระหว่าง AWS Graviton2– หรือ Intel–Based

Amazon Aurora

เปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วภายใน 5 วินาที  เพิ่มประสิทธิภาพด้วยแบบจำลองการอ่านสูงสุด 15 รายการ เพิ่มความทนทานสูงสุด

มีความพร้อมใช้งาน 99.99% 

เปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็วภายใน 5 วินาทีระหว่างความล้มเหลวของอินสแตนซ์และหลีกเลี่ยงเวลาหยุดทำงาน รับรองประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพความจุในการอ่านโดยการจำลองแบบข้อมูลไปยังแบบจำลองการอ่านที่มีเวลาแฝงต่ำจำนวนสูงสุด 15 รายการ รักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลระหว่างเกิดความล้มเหลวหรือการสูญเสีย AZ ด้วยเลเยอร์การจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือนจริงที่รองรับโดย SSD ซึ่งจะจำลองแบบข้อมูลหกแบบใน AZ สามแห่ง  ปกป้องความพร้อมใช้งานของฐานข้อมูลของคุณด้วยช่วงเวลาให้บริการสูงถึง 99.99% ในรอบการเรียกเก็บเงินรายเดือนแต่ละรอบ

วิธีการทำงาน

Amazon Aurora ใช้เลเยอร์การจัดเก็บข้อมูลแบบเสมือนจริงที่รองรับโดย SSD ซึ่งจะจำลองแบบพื้นที่จัดเก็บของคุณหกแบบใน AZ สามแห่งโดยอัตโนมัติ เพื่อจัดการกับการสูญหายของสำเนาข้อมูลสูงสุดสองรายการโดยไม่ส่งผลต่อความพร้อมใช้งานในการเขียน และสำเนาข้อมูลสูงสุดสามรายการโดยไม่ส่งผลต่อความพร้อมใช้งานในการอ่าน
ขอแนะนำ Amazon RDS Multi-AZ (1:20)

ขอแนะนำ Amazon RDS Multi-AZ

การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS เพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานและความคงทนให้กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล (DB) ของ Amazon RDS ซึ่งช่วยให้เหมาะสมกับเวิร์กโหลดฐานข้อมูลด้านการผลิต ด้วยสองตัวเลือกในการติดตั้งใช้งานที่แตกต่างกัน คุณจึงสามารถปรับแต่งเวิร์กโหลดของคุณให้เหมาะกับความพร้อมใช้งานที่ต้องใช้ได้
ขอแนะนำ Amazon RDS Multi-AZ
การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS เพิ่มประสิทธิภาพความพร้อมใช้งานและความคงทนให้กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูล (DB) ของ Amazon RDS ซึ่งช่วยให้เหมาะสมกับเวิร์กโหลดฐานข้อมูลด้านการผลิต ด้วยสองตัวเลือกในการติดตั้งใช้งานที่แตกต่างกัน คุณจึงสามารถปรับแต่งเวิร์กโหลดของคุณให้เหมาะกับความพร้อมใช้งานที่ต้องใช้ได้

ตารางเปรียบเทียบ

แบบ Single-AZ ของ Amazon RDS หรือแบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายหนึ่งรายการ หรือแบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายที่อ่านได้สองรายการ

คุณสมบัติ

แบบ Single-AZ

แบบ Multi-AZ พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายหนึ่งรายการ

แบบ Multi-AZ พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายที่อ่านได้สองรายการ

กลไกที่พร้อมใช้งาน

 • Amazon RDS for MariaDB
 • Amazon RDS for MySQL
 • Amazon RDS for PostgreSQL
 • Amazon RDS for Oracle
 • Amazon RDS for SQL Server
 • Amazon RDS for MariaDB
 • Amazon RDS for MySQL
 • Amazon RDS for PostgreSQL
 • Amazon RDS for Oracle
 • Amazon RDS for SQL Server
 • Amazon RDS for PostgreSQL
 • Amazon RDS for MySQL

ความจุในการอ่าน
เพิ่มเติม

 • ไม่มี: ความจุในการอ่านถูกจำกัดไว้เฉพาะอินสแตนซ์หลักของคุณ
 • ไม่มี: อินสแตนซ์ DB สแตนด์บายของคุณเป็นเพียงเป้าหมายในการเปลี่ยนระบบแบบพาสซีฟสำหรับความพร้อมใช้งานสูง
 • อินสแตนซ์ DB สแตนด์บายสองรายการจะดำเนินการเป็นเป้าหมายในการเปลี่ยนระบบและให้บริการในการรับส่งข้อมูลการอ่าน
 • ความจุในการอ่านจะกำหนดโดยค่าใช้จ่ายของธุรกรรมในการเขียนจากอินสแตนซ์หลัก

·        

เวลาแฝงที่น้อยลง (ปริมาณการประมวลผลที่สูงขึ้น) สำหรับการทำธุรกรรม

 

 

 • การทำธุรกรรมที่เร็วขึ้นสูงสุด 2 เท่าเมื่อเทียบกับแบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายหนึ่งรายการ

ระยะเวลาในการเปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติ

 • ไม่พร้อมใช้งาน: จะต้องดำเนินการกู้คืน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาที่ผู้ใช้เป็นผู้เริ่มใช้งาน
 • การดำเนินการอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์
 • การอัปเดตข้อมูลใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากเวลาที่กู้คืนได้ล่าสุด (โดยทั่วไปคือภายใน 5 นาทีที่ผ่านมา) จะไม่สามารถใช้ได้
 • อินสแตนซ์หลักใหม่พร้อมให้บริการเวิร์กโหลดใหม่ของคุณอย่างรวดเร็วภายใน 60 วินาที
 • เวลาในการเปลี่ยนระบบจะไม่อยู่ขึ้นกับปริมาณการประมวลผลสำหรับการเขียน
 • อินสแตนซ์หลักใหม่พร้อมให้บริการเวิร์กโหลดใหม่ของคุณภายใน 35 วินาที
 • เวลาในการเปลี่ยนระบบจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของความล่าช้าในการจำลองแบบ

ความยืดหยุ่นที่สูงขึ้นต่อการหยุดทำงานของ AZ

 • ไม่มี: ในกรณีที่ AZ ล้มเหลว คุณจะเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลและเวลาในการเปลี่ยนระบบหลายชั่วโมง
 • ในกรณีที่ AZ ล้มเหลว เวิร์กโหลดของคุณจะเปลี่ยนระบบโดยอัตโนมัติไปยังอินสแตนซ์สแตนด์บายล่าสุด
 • ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว หนึ่งในสองอินสแตนซ์สแตนด์บายที่เหลืออยู่จะเข้าควบคุมและให้บริการเวิร์กโหลด (การเขียน) จากอินสแตนซ์หลัก

ความผันแปรที่น้อยลงสำหรับการทำธุรกรรม

 • ไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับความผันแปร
 • ไวต่อความเสียหายในเส้นทางการเขียน
 • ใช้ควอรัมการเขียนแบบ 2 ใน 3: ไม่ไวต่อเส้นทางในการเขียนที่เสียหายไม่เกินหนึ่งรายการ

ลูกค้า

SysCloud สร้างการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับแอปพลิเคชัน Software as a Service (SaaS) ตรวจสอบไฟล์ที่เป็นอันตราย และมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว SysCloud ใช้แบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายที่อ่านได้สองรายการสำหรับระบบการตรวจสอบภายในดังนี้ “ตัวเลือกการปรับใช้แบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS ใหม่นี้ช่วยให้เรามีประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการปรับขนาดการอ่านที่ดีขึ้นในราคาประหยัด” Vikram Srinivasan ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานของ SysCloud กล่าว “เราคาดว่าจะสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าของเราโดยใช้ตัวเลือกการปรับใช้แบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS ใหม่นี้”

ราคา

แบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS พร้อมใช้งานสำหรับ Amazon RDS for MariaDB, Amazon RDS for MySQL, Amazon RDS for PostgreSQL, Amazon RDS for Oracle และ Amazon RDS for SQL Server แบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายที่อ่านได้สองรายการพร้อมใช้งานสำหรับ RDS for MySQL และ RDS for PostgreSQL หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่ Amazon Aurora มอบความพร้อมใช้งานที่ดียิ่งขึ้นโดยการจำลองแบบพื้นที่จัดเก็บหกแบบใน Availability Zone สามแห่งโดยอัตโนมัติ โปรดดูที่ Amazon Aurora

สำหรับการปรับใช้แบบ Single-AZ, การปรับใช้แบบ Multi-AZ พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายหนึ่งรายการ และการปรับใช้แบบ Multi-AZ พร้อมอินสแตนซ์สแตนด์บายที่อ่านได้สองรายการ ราคาจะคิดตามชั่วโมงอินสแตนซ์ DB ที่ใช้ไป โดยนับจากเวลาที่เปิดใช้งานอินสแตนซ์ DB จนกระทั่งหยุดหรือถูกลบ เศษเวลาของการใช้อินสแตนซ์ DB ที่ไม่ครบชั่วโมงจะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาสำหรับแบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS โปรดดูหน้าราคา Amazon RDS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Amazon RDS
เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

ศึกษา Amazon RDS ด้วยบทแนะนำสอนการใช้งานง่ายๆ

สำรวจการฝึกปฏิบัติจริง 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon RDS และ Amazon Aurora

เจาะลึกคู่มือผู้ใช้งาน Amazon RDS เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

อ่านเอกสารประกอบ 
เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon RDS ใน Console
เจาะลึกเกี่ยวกับแบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS

เจาะลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแบบ Multi-AZ ของ Amazon RDS และตัวเลือกการปรับใช้ต่างๆ

รับชมเซสชัน