Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) สำหรับ Db2 คือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีการจัดการแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ตั้งค่าการใช้งานและปรับขนาดฐานข้อมูล Db2 ในระบบคลาวด์ได้ง่ายขึ้น ราคาสําหรับ Amazon RDS for Db2 มีดังนี้:

 • ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ซึ่งรวมถึงอินสแตนซ์ฐานข้อมูลและพื้นที่เก็บข้อมูลที่จัดสรร
 • ราคาอินสแตนซ์จะอิงตามอัตรารายชั่วโมงโดยใช้ On-Demand Instance
 • ไม่จําเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมขั้นต่ําหรือข้อผูกมัดในการเริ่มต้น
 • ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิ์ใช้งาน Db2 รวมอยู่ในราคาของ Amazon RDS สำหรับ Db2 คุณสามารถนำใบอนุญาตของคุณมาเอง (Bring Your Own License (BYOL)) หรือสมัครรับใบอนุญาต Db2 รายชั่วโมงจาก IBM ได้ผ่าน AWS Marketplace ทั้งแบบ BYOL และแบบใบอนุญาตรายชั่วโมงมีให้บริการในรุ่น Standard และ Advanced เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับใบอนุญาตรายชั่วโมงสำหรับ Standard และ Advanced Edition บน AWS Marketplace 
 • หากคุณสมัครรับสิทธิ์การใช้งานรายชั่วโมง ค่าธรรมเนียมสิทธิ์การใช้งาน Db2 จะแสดงอยู่ใต้ส่วน AWS Marketplace ในใบเรียกเก็บเงินของคุณ

คุณสามารถติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับใบเสนอราคาที่อาจช่วยให้คุณประหยัดมากกว่าเดิมได้ ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอาจมีสิทธิ์ได้รับเครดิตส่งเสริมการขาย การลงทุนของ AWS ผ่าน โปรแกรมเร่งการย้ายไปยังระบบคลาวด์ (MAP) ของ AWS โปรแกรมเฉพาะ และส่วนลดอื่นๆ

โมเดลค่าบริการ

เพียงใช้ Amazon RDS สำหรับ Db2 คุณก็สามารถใช้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล Db2 ที่มีอยู่ภายใต้รูปแบบ BYOL หรือคุณสามารถสมัครรับสิทธิ์การใช้งานรายชั่วโมงผ่าน AWS Marketplace ทั้งโมเดล BYOL และการให้สิทธิ์การใช้งานผ่าน AWS Marketplace รองรับสิทธิ์การใช้งานรุ่น Standard และ Advanced

หากต้องการเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ภายใต้โมเดล BYOL คุณจะต้องมีสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูล IBM ที่เหมาะสม (สมัครใช้งานและการสนับสนุนซอฟต์แวร์) สำหรับระดับอินสแตนซ์ DB และรุ่นฐานข้อมูล IBM ที่คุณต้องการเรียกใช้ ไปที่นโยบายการให้สิทธิ์การใช้งานของ IBM เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับลูกค้าที่มีเวิร์กโหลดตามฤดูกาลหรือคาดเดาไม่ได้ ตัวเลือกการให้สิทธิ์การใช้งานอื่นคือการชำระเงินเฉพาะที่คุณใช้ โดยการสมัครรับสิทธิ์การใช้งานรายชั่วโมงผ่าน AWS Marketplace หากต้องการเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ผ่าน AWS Marketplace เพียงไปที่คอนโซล Amazon RDS สร้างฐานข้อมูล RDS สำหรับ Db2 และเลือกสิทธิ์การใช้งานผ่าน AWS Marketplace ในเมนูสิทธิ์การใช้งานแบบเลื่อนลง

Amazon RDS สำหรับ Db2 นําเสนอ On-Demand Instance สําหรับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Single-AZ และ Multi-AZ ราคาจะจะขึ้นอยู่กับอินสแตนซ์ DB ที่ใช้ต่อชั่วโมง โปรดทราบว่าเศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ (เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB)

ราคา On-Demand Instance
คุณสามารถชำระค่าความจุการประมวลผลเป็นชั่วโมงสำหรับ On-Demand Instance ของ Amazon RDS สำหรับ Db2 ไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมล่วงหน้า คุณจึงมีความยืดหยุ่นในการเปิดและปิดอินสแตนซ์ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเป็นอิสระจากความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการคาดการและจัดการความจุฐานข้อมูล

  • การนำอินสแตนซ์แบบ Single-AZ ไปใช้จริง
  • ราคาต่อไปนี้ใช้กับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Single Availability Zone

  • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ
  • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้หลาย AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาดูแลการสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่กำหนดไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

  • การนำอินสแตนซ์แบบ Single-AZ ไปใช้จริง
  • ราคาต่อไปนี้ใช้กับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Single Availability Zone ค่าธรรมเนียมด้านล่างยังไม่รวมค่าใช้จ่ายใบอนุญาต Db2 IBM จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์ใช้งานของคุณผ่าน AWS Marketplace ตามที่ระบุไว้ในหน้า AWS Marketplace สำหรับรุ่น Standard และ Advanced ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต Db2 จะแสดงอยู่ใต้ส่วน AWS Marketplace ในใบเรียกเก็บเงิน AWS ของคุณ

  • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ
  • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้หลาย AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาดูแลการสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่กำหนดไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

   ค่าธรรมเนียมด้านล่างยังไม่รวมค่าใช้จ่ายใบอนุญาต Db2 IBM จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์ใช้งานของคุณผ่าน AWS Marketplace ตามที่ระบุไว้ในหน้า AWS Marketplace สำหรับรุ่น Standard และ Advanced ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต Db2 จะแสดงอยู่ใต้ส่วน AWS Marketplace ในใบเรียกเก็บเงิน AWS ของคุณ

เครดิต T3 CPU

อินสแตนซ์ Amazon RDS สำหรับ Db2 T3 DB ทำงานในโหมดไม่จำกัด ซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ เรียกเก็บเครดิต CPU ที่ 0.144 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง ราคาเครดิต CPU จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ T3 ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมทั่วทุก AWS Region และไม่รวมใน Reserved Instance

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูลฐานข้อมูล

สำหรับระดับอินสแตนซ์ DB แต่ละระดับ คุณสามารถเลือกได้สูงสุด 64 TiB ของความจุพื้นที่จัดเก็บที่เกี่ยวข้องสำหรับชุดข้อมูลหลักพร้อมกับ Amazon RDS สำหรับ Db2 ของคุณ

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป

 • การนำอินสแตนซ์แบบ Single-AZ ไปใช้จริง
 • ราคาต่อไปนี้ใช้กับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Single Availability Zone

 • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ (สแตนด์บายหนึ่งรายการ)
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS สำหรับ Db2 จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดสำหรับการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บของ IOPS ที่จัดสรรไว้ (SSD)

ปริมาณ IOPS ที่จัดสรรไว้เป็นคลาสพื้นที่จัดเก็บระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเวิร์กโหลดที่เน้น I/O ส่วนใหญ่ของคุณ รวมถึงเวิร์กโหลดที่ต้องการประสิทธิภาพสูง เวลาแฝงต่ำและอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูง ด้วย IOPS ที่จัดสรรไว้ คุณสามารถปรับขนาด IOPS ได้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 256,000 และพื้นที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ 100 GiB จนถึง 64 TiB

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ IOPS และพื้นที่เก็บข้อมูลตามที่คุณจัดสรรไว้ โปรดทราบว่า IOPS สูงสุดที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างกันไปตามเวิร์กโหลดของฐานข้อมูล

 • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Single-AZ
 • ราคาต่อไปนี้ใช้กับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Single Availability Zone

 • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ (สแตนด์บายหนึ่งรายการ)
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS สำหรับ Db2 จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดสำหรับการใช้ระบบสำรองเพื่อกู้คืนข้อมูลโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูลสำรอง

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล

ลูกค้า AWS ได้รับการถ่ายโอนข้อมูล 'เข้า' ไปยัง Amazon RDS สำหรับ Db2 ฟรีจากอินเทอร์เน็ต และการถ่ายโอนข้อมูล 'ออก' ฟรีสูงสุด 100 GB จาก Amazon RDS สำหรับ Db2 ไปยังอินเทอร์เน็ตในแต่ละเดือน (โดยรวมอยู่ในทุกบริการและทุก Region ของ AWS ยกเว้นจีนและ GovCloud)

ไปที่หน้าราคาหลักของ Amazon RDS สำหรับค่าธรรมเนียมการโอนย้ายและเงื่อนไขเพิ่มเติม
 

เว้นแต่ว่าจะมีหมายเหตุบอกไว้ ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรต่างๆ รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีการขายที่มีผลบังคับใช้ สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับภาษีการบริโภคของ AWS

คำถามที่พบบ่อย

Amazon RDS สำหรับ Db2 มีค่าใช้จ่ายเท่าไรต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะแตกต่างกันไปตามกรณีการใช้งานและความต้องการของฐานข้อมูล ข้อควรพิจารณาที่สําคัญ ได้แก่ Region ประเภทอินสแตนซ์ และความต้องการพื้นที่จัดเก็บ

หากต้องการใบเสนอราคาที่กำหนดเอง ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล AWS เพื่อรับความช่วยเหลือ ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล AWS ของเราสามารถช่วยคุณเหลือเกี่ยวกับโอกาสในการปรับต้นทุนให้เหมาะสมตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ตลอดจนสิทธิ์ในการรับเครดิตส่งเสริมการขาย โปรแกรม หรือส่วนลดอื่นๆ เพิ่มเติม

ราคาสำหรับ Amazon RDS สำหรับ Db2 กำหนดอย่างไร

ราคา Amazon RDS สำหรับ Db2 ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสองประการ ได้แก่ ประเภทอินสแตนซ์และความต้องการพื้นที่จัดเก็บ จากส่วนประเภทอินสแตนซ์ ปัจจัยสำคัญรวมถึงขนาดและจำนวนอินสแตนซ์ที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการข้อมูลของคุณ ตัวเลือกการนำไปใช้จริง (Single-AZ และ Multi-AZ) ราคาอินสแตนซ์จะขึ้นอยู่กับการใช้งานต่อชั่วโมง ในขณะที่ราคาพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจะขึ้นอยู่กับ GiB ที่จัดเตรียมไว้ต่อเดือน

ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ Amazon RDS สำหรับ Db2 อย่างไร

ค่าบริการอินสแตนซ์คำนวนเมื่ออินสแตนซ์ถูกสร้างขึ้นจนถึงถูกลบ อินสแตนซ์จะถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำ 10 นาทีหลังจากที่เปลี่ยนเป็นสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การปรับเปลี่ยน หรือการลบอินสแตนซ์

ตัวอย่างเช่น:

 • หากคุณสร้างอินสแตนซ์ r6.large เมื่อ 1:00:00 น. แก้ไขอินสแตนซ์เป็น r6.xlarge เมื่อ 1:30:00 น. และลบอินสแตนซ์เมื่อ 1:50:00 น. คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับ 1,800 วินาที (30 นาที) ที่ราคา r6.large และอีก 1,200 วินาที (20 นาที) ที่ราคา r6.xlarge
 • หากคุณสร้างอินสแตนซ์ r6.large เมื่อเวลา 15:00:00 น. และลบอินสแตนซ์เมื่อ 15:06:00 น. คุณจะถูกคิดราคาขั้นต่ำสำหรับ 10 นาที คือ 600 วินาที (10 นาที) ที่ราคา r6.large

ฉันต้องจ่ายค่าสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหากหรือไม่

Amazon RDS สำหรับ Db2 รองรับโมเดล BYOL และสิทธิ์การใช้งานรายชั่วโมงผ่าน AWS Marketplace โมเดล BYOL ช่วยให้คุณสามารถใช้สิทธิ์การใช้งาน Db2 ที่มีอยู่ของคุณเพื่อเรียกใช้ Amazon RDS สำหรับ Db2 นอกจากนี้คุณยังสามารถออกสิทธิ์การใช้งานผ่าน AWS Marketplace และชำระเงินเป็นอัตรารายชั่วโมงต่อคอร์

ค่าใช้จ่ายสำหรับสิทธิ์การใช้งานผ่าน AWS Marketplace อยู่ที่ไหนในใบเรียกเก็บเงิน AWS ของฉัน

สิทธิ์การใช้งานรายชั่วโมงผ่าน AWS Marketplace จะไม่รวมอยู่ในส่วน Amazon RDS ของใบเรียกเก็บเงินของคุณ ไม่เหมือนกับประเภทการให้สิทธิ์การใช้งานอื่น ๆ ที่มีอยู่ใน Amazon RDS สิทธิ์การใช้งานเหล่านั้นจะปรากฏภายใต้ส่วน AWS Marketplace

ฉันจะลดค่าใช้จ่าย Amazon RDS สำหรับ Db2 ได้อย่างไร

วิธีที่สามารถลดค่าใช้จ่าย Amazon RDS สำหรับ Db2 คือปรับขนาดและปรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลและประเมินตัวเลือกการให้สิทธิ์การใช้งาน (รุ่น Standard และรุ่น Advanced) ของคุณให้ถูกต้อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสมัครรับสิทธิ์การใช้งานรายชั่วโมงผ่าน AWS Marketplace ได้ เพื่อช่วยให้คุณสามารถชำระเงินตามที่คุณใช้เท่านั้น นอกจากนี้ คุณอาจได้รับส่วนลดเพิ่มเติมและเครดิตส่งเสริมการขายอีกด้วย ติดต่อทีมบัญชีหรือทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือด้านการปรับประสิทธิภาพต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลของคุณ