สามารถลองใช้ Amazon RDS ได้ฟรี ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ คุณสามารถชำระค่าบริการของ Amazon RDS โดยใช้อินสแตนซ์แบบตามต้องการหรืออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator

Amazon RDS มีตัวเลือกประเภทอินสแตนซ์แบบเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อให้เหมาะกับกรณีการใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ต่างๆ เลือกกลไกฐานข้อมูล Amazon RDS ด้านล่างหนึ่งรายการเพื่อดูราคา ดูอินสแตนซ์รุ่นก่อนหน้าสำหรับราคาเก่าของอินสแตนซ์เก่าที่ไม่ได้แสดงอยู่ที่นี่

สำหรับราคาระดับคุณสมบัติ RDS ให้ดูที่ข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพของ RDS และหน้าราคาพร็อกซี RDS

เพิ่ม ROI ของฐานข้อมูลด้วย Amazon Relational Database Service (RDS) (1:31)

การปรับใช้ในองค์กร


ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน
เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นใช้งาน Amazon RDS ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้