จ่ายค่าบริการตามที่คุณใช้งานโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ราคาด้านล่างนี้ใช้กับ Amazon Aurora ทั้งรุ่นที่เข้ากันได้กับ MySQL และ PostgreSQL เว้นแต่จะมีการระบุไว้

อินสแตนซ์ฐานข้อมูล

เลือก "รุ่นที่ใช้งานได้กับ MySQL" หรือ "รุ่นที่ใช้งานได้กับ PostgreSQL" เพื่อดูราคาอินสแตนซ์ของฐานข้อมูล

 • รุ่นที่ใช้งานร่วมกับ MySQL ได้

  เลือกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกของราคาที่ใช้งานได้กับ MySQL

  ราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการ

  อินสแตนซ์ตามความต้องการทำให้คุณสามารถชำระเงินสำหรับฐานข้อมูลตามชั่วโมงโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและการวางแผนอันซับซ้อน รวมถึงการซื้อความจุฐานข้อมูลล่วงหน้าโดยที่คุณยังไม่ต้องการ ราคาตามความต้องการทำให้คุณสามารถจ่ายเงินตามที่ใช้จริงได้และเหมาะสำหรับการพัฒนา ทดสอบ และปริมาณงานที่อายุการใช้งานสั้น

  โดยคิดราคาตามชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ใช้ไป นับตั้งแต่เวลาที่เปิดใช้อินสแตนซ์ DB ไปจนกระทั่งหยุดทำงานหรือถูกลบไป เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB

  ราคาอินสแตนซ์ใช้กับอินสแตนซ์หลัก ซึ่งใช้สำหรับเขียนและอ่านปริมาณงาน และการจำลองแบบ Amazon Aurora ซึ่งใช้สำหรับอ่านขนาดและปรับปรุงการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เทคโนโลยี Amazon RDS หลาย AZ ใช้สำหรับการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับแบบจำลองรายการใดรายการหนึ่งของคุณหากเกิดข้อขัดข้องขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้หลาย AZ เท่ากับค่าใช้จ่ายของอินสแตนซ์หลักรวมกับค่าใช้จ่ายของแบบจำลอง Amazon Aurora แต่ละรายการเท่านั้น เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานสูงสุด เราแนะนำให้วางแบบจำลองอย่างน้อยหนึ่งรายการใน Availability Zone ที่แตกต่างกันจากอินสแตนซ์หลัก

  T3 CPU Credit

  อินสแตนซ์ Amazon Aurora T3 DB ในโหมดไร้ขีดจำกัดซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ มีการเรียกเก็บ CPU Credit ที่ 0.09 USD ต่อ vCPU-ชั่วโมง ราคา CPU Credit จะเหมือนกันในทุกขนาดของอินสแตนซ์ T3 ครอบคลุมทั่วทุกรีเจี้ยน และไม่รวมอยู่ในราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  ราคา Amazon Aurora Serverless

  Amazon Aurora Serverless เป็นการกำหนดค่าตามความต้องการและขยายขนาดอัตโนมัติที่จะช่วยปรับความจุของฐานข้อมูลอัตโนมัติตามความต้องการใช้งานแอปพลิเคชัน เมื่อใช้ Aurora Serverless คุณจ่ายค่าบริการเฉพาะความจุของฐานข้อมูล พื้นที่จัดเก็บ และข้อมูลรับเข้าส่งออก (I/O) ที่ฐานข้อมูลของคุณใช้งานในขณะที่เปิดใช้อยู่ ความจุฐานข้อมูลของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการปริมาณงานแอปพลิเคชันของคุณและปิดลงในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลาดูแล Aurora Serverless จะวัดความจุของฐานข้อมูลเป็น Aurora Capacity Units (ACUs) และเรียกเก็บเงินเป็นรายวินาที 1 ACU มีหน่วยความจำประมาณ 2 GiB พร้อม CPU และเครือข่ายที่สอดคล้องกัน คล้ายคลึงกับที่ใช้ในอินสแตนซ์ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าโดยผู้ใช้ Aurora

  Aurora Serverless v2 (ตัวอย่าง)

  Aurora Serverless v2 สามารถใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึง 31 ธันวาคม 2020 ราคาต่อไปนี้จะถูกคิดหลังจากวันที่ดังกล่าว 

  เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการขยายขนาด

  อินสแตนซ์สามารถขยายขนาดไปจนถึงหนึ่งแสนการดำเนินการต่อวินาที

  เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการลดขนาด

  เร็วขึ้นมากที่สุด 15 เท่า (น้อยกว่า 1 นาที)

  ความจุเริ่มต้น

  0.5 ACU

  ความละเอียดของความจุ

  ความละเอียดสูงโดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 ACU

  แบบจำลองการอ่าน

  ความสามารถในการปรับขนาดการอ่านสามารถเพิ่มสูงสุดได้เป็นจำนวน 15 แบบจำลองการอ่าน Aurora

  AZ หลายหน่วยและ SLA

  กระจายแบบจำลองการอ่านในแต่ละ AZ เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานสูง โปรดอ่านรายละเอียดจาก Amazon Aurora SLA

  Aurora Global Database

  การเข้าถึงข้อมูลด้วยเวลาเสี้ยววินาทีในทุกๆ รีเจี้ยน และการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติแบบข้ามรีเจี้ยน โปรดอ่านรายละเอียดจาก Aurora Global Database

  Aurora Serverless v1

  ด้วย Amazon Aurora Serverless คุณไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการอินสแตนซ์ใดๆ ทั้งสิ้น ความจุฐานข้อมูลของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการปริมาณงานแอปพลิเคชันของคุณและปิดลงในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลาดูแล คุณต้องเสียค่าพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลบวกกับความจุฐานข้อมูลและ I/O ที่ฐานข้อมูลของคุณใช้งานในขณะที่เปิดใช้อยู่

  ความจุฐานข้อมูลจะถูกวัดเป็นหน่วยความจุ Aurora (ACU) 1 ACU มีหน่วยความจำประมาณ 2 GB ที่มี CPU และเครือข่ายที่สอดคล้องกัน คล้ายคลึงกับสิ่งที่ใช้ในอินสแตนซ์ที่จัดเตรียมไว้โดยผู้ใช้ Aurora

  เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการขยายขนาด

  5 ถึง 50 วินาที

  เวลาแฝงในการตอบสนองต่อการลดขนาด

  สูงสุด 15 นาที

  ความจุเริ่มต้น

  1 ACU

  ความละเอียดของความจุ

  เพิ่มความจุเป็นสองเท่าเมื่อมีการเพิ่มขึ้นแต่ละครั้ง

  Aurora Serverless v2 สามารถขยายขนาดฐานข้อมูลในทันทีเพื่อรองรับการดำเนินการต่อวินาทีหลักแสนครั้ง และรองรับคุณสมบัติทุกอย่างของ Aurora รวมถึงการรองรับหลาย AZ, แบบจำลองการอ่าน และฐานข้อมูลทั่วโลก นอกเหนือจากการได้รับคุณสมบัติของ v2 แล้ว ลูกค้าส่วนใหญ่ของ Aurora Serverless สามารถลดต้นทุนได้โดยการเปลี่ยนไปใช้ v2 เนื่องจากความจุเริ่มต้นที่ต่ำกว่า 0.5 ACU (เทียบกับ 1 ACU ใน v1), การเพิ่มความจุแต่ละครั้งน้อยกว่า 0.5 ACU (เมื่อเทียบกับ v1 ที่เป็นสองเท่า) และสามารถลดขนาดความจุได้เร็วกว่าถึง 15 เท่า

  ตัวอย่างเช่น ลองคิดถึงปริมาณงานที่ต้องการความจุ 0.5 ACU และทำงานเพียงหนึ่งชั่วโมงต่อวัน ด้วยการใช้ Aurora Serverless v2 ฐานข้อมูลจะเริ่มต้นที่ 0.5 ACU ทำงานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง จากนั้นจะปิดตัวลงภายในหนึ่งนาที ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลสำหรับงานบน Aurora Serverless v2 คือ 0.06 USD (0.12 USD / ชั่วโมง ACU x 0.5 ACU x 1 ชั่วโมง) หากเป็น Aurora Serverless v1 งานเดียวกันนั้นจะเริ่มต้นที่ 1 ACU ทำงานเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง จากนั้นจะปิดตัวลงในอีก 15 นาทีถัดมา โดยรวมแล้ว สำหรับงานเดียวกัน ราคาสำหรับการคำนวนใน Aurora Serverless v1 คือ 0.075 USD (0.06 USD / ชั่วโมง ACU x 1 ACU x 1.25 ชั่วโมง)

  ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเหมาะสำหรับปริมาณงานฐานข้อมูลที่มีสถานะคงที่และมีราคาที่ประหยัดกว่าแบบตามความต้องการ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหนึ่งปีมอบส่วนลดกว่า 45% และอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามปีมอบส่วนลดกว่า 66% โดยมีส่วนลดมากกว่าแบบตามความต้องการ คุณมีภาระผูกพันตามช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและได้รับส่วนลดรายชั่วโมงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงตามช่วงระยะเวลา โดยไม่คำนึงว่ามีการใช้งานประเภทใดเกิดขึ้นบ้าง

  คุณจำเป็นต้องซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับแต่อินสแตนซ์ฐานข้อมูลที่คุณวางแผนจะใช้ซึ่งรวมถึงแบบจำลอง Aurora ด้วย

  อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายให้ความยืดหยุ่นทางขนาดสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Amazon Aurora ด้วยความยืดหยุ่นทางขนาด จึงมีการปรับใช้อัตราส่วนลดของ RI กับการใช้ทุกขนาดในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์เดียวกันโดยอัตโนมัติ (T3, R5 ฯลฯ)

  โปรดทราบว่าราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ตัวเลือกการชำระเงินและกฎต่างๆ โปรดไปที่หน้าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  คุณสามารถกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้โดยเรียกใช้ Purchasing API หรือเลือกตัวเลือกอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในคอนโซล AWS เมื่อกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะต้องกำหนดเขต ประเภทอินสแตนซ์ และปริมาณอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้ได้ โดยอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามารถใช้งานได้ในเขตที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เราอาจสิ้นสุดโปรแกรมราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ทุกเมื่อ นอกจากต้องอยู่ภายใต้ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแล้ว อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายยังมีค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ

  *เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  ** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบของอินสแตนซ์ (ซึ่งจะคิดค่าบริการรวมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย)

 • รุ่นที่ใช้งานร่วมกับ PostgreSQL ได้

  เลือกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกของราคาที่ใช้งานได้กับ PostgreSQL

  ราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการ

  อินสแตนซ์ตามความต้องการทำให้คุณสามารถชำระเงินสำหรับฐานข้อมูลตามชั่วโมงโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและการวางแผนอันซับซ้อน รวมถึงการซื้อความจุฐานข้อมูลล่วงหน้าโดยที่คุณยังไม่ต้องการ ราคาตามความต้องการทำให้คุณสามารถจ่ายเงินตามที่ใช้จริงได้และเหมาะสำหรับการพัฒนา ทดสอบ และปริมาณงานที่อายุการใช้งานสั้น

  โดยคิดราคาตามชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ใช้ไป นับตั้งแต่เวลาที่เปิดใช้อินสแตนซ์ DB ไปจนกระทั่งหยุดทำงานหรือถูกลบไป เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB

  ราคาอินสแตนซ์ใช้กับอินสแตนซ์หลัก ใช้สำหรับเขียนและอ่านปริมาณงาน และการจำลองแบบ Amazon Aurora ใช้สำหรับอ่านขนาดและปรับปรุงการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เทคโนโลยี Amazon RDS หลาย AZ ใช้สำหรับการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับแบบจำลองรายการใดรายการหนึ่งของคุณหากเกิดข้อขัดข้องขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้หลาย AZ เท่ากับค่าใช้จ่ายของอินสแตนซ์หลักรวมกับค่าใช้จ่ายของแบบจำลอง Amazon Aurora แต่ละรายการเท่านั้น เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานสูงสุด เราแนะนำให้วางแบบจำลองอย่างน้อยหนึ่งรายการใน Availability Zone ที่แตกต่างกันจากอินสแตนซ์หลัก

  ราคา Aurora Serverless v1

  ด้วย Amazon Aurora Serverless คุณไม่จำเป็นต้องบริหารจัดการอินสแตนซ์ใดๆ ทั้งสิ้น ความจุฐานข้อมูลของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการปริมาณงานแอปพลิเคชันของคุณและปิดลงในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลาดูแล คุณต้องเสียค่าพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลบวกกับความจุฐานข้อมูลและ I/O ที่ฐานข้อมูลของคุณใช้งานในขณะที่เปิดใช้อยู่

  ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเหมาะสำหรับปริมาณงานฐานข้อมูลที่มีสถานะคงที่และมีราคาที่ประหยัดกว่าแบบตามความต้องการ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหนึ่งปีมอบส่วนลดกว่า 45% และอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามปีมอบส่วนลดกว่า 66% โดยมีส่วนลดมากกว่าแบบตามความต้องการ คุณมีภาระผูกพันตามช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและได้รับส่วนลดรายชั่วโมงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงตามช่วงระยะเวลา โดยไม่คำนึงว่ามีการใช้งานประเภทใดเกิดขึ้นบ้าง

  คุณจำเป็นต้องซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับแต่อินสแตนซ์ฐานข้อมูลที่คุณวางแผนจะใช้ซึ่งรวมถึงแบบจำลอง Aurora ด้วย

  อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายให้ความยืดหยุ่นทางขนาดสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Amazon Aurora ด้วยความยืดหยุ่นทางขนาด จึงมีการปรับใช้อัตราส่วนลดของ RI กับการใช้ทุกขนาดในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์เดียวกันโดยอัตโนมัติ (T3, R5 ฯลฯ)

  โปรดทราบว่าราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ตัวเลือกการชำระเงินและกฎต่างๆ โปรดไปที่หน้าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  คุณสามารถกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้โดยเรียกใช้ Purchasing API หรือเลือกตัวเลือกอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในคอนโซล AWS เมื่อกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะต้องกำหนดเขต ประเภทอินสแตนซ์ และปริมาณอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้ได้ โดยอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามารถใช้งานได้ในเขตที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เราอาจสิ้นสุดโปรแกรมราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ทุกเมื่อ นอกจากต้องอยู่ภายใต้ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแล้ว อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายยังมีค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ 

  *เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  ** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบของอินสแตนซ์ (ซึ่งจะคิดค่าบริการรวมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย)

พื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลและ IO

พื้นที่จัดเก็บที่ถูกใช้โดยฐานข้อมูล Amazon Aurora ของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินต่อส่วนเพิ่ม GB ในแต่ละเดือนและ IO ที่ถูกใช้จะถูกเรียกเก็บเงินต่อส่วนเพิ่มที่ร้องขอล้านส่วน คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะพื้นที่จัดเก็บและ IO ที่ฐานข้อมูล Amazon Aurora ของคุณใช้งานและไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมล่วงหน้า ค่าบริการ IO อาจแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและกลไกฐานข้อมูล หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ให้ไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Aurora: "ถาม: IO ใน Amazon Aurora คืออะไรและมีการคำนวณอย่างไร"

เพื่อเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆ สมมติว่าคุณมีฐานข้อมูล Aurora และเริ่มใช้ฐานข้อมูล 1,000 GB ที่ตอนต้นเดือน (ระยะเวลา 30 วัน) ซึ่งใช้เพิ่มขึ้นวันละ 2% หรือ 20 GB ต่อวัน เราจะเรียกเก็บเงินตามสัดส่วนการใช้งานต่อวันสำหรับจำนวนวันที่เหลืออยู่ในเดือนนั้น ดังนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ 1,000 GB สำหรับ 30 วัน ในวันถัดไปคุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ 20 GB ที่เพิ่มเข้ามาสำหรับ 29 วันที่เหลือ 20 GB ในวันถัดไปสำหรับ 28 วันที่เหลือ และเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 30 วัน ฐานข้อมูลของคุณจะเป็น 1,290 GB และค่าบริการทั้งหมดจะเท่ากับ 129 USD

สำหรับการคิดค่าบริการ I/O สมมติว่าฐานข้อมูลเดียวกันอ่านหน้าข้อมูล 100 หน้าจากพื้นที่จัดเก็บต่อวินาทีเพื่อดำเนินการสืบค้นฐานข้อมูล ซึ่งจะทำให้มี I/O การอ่านจำนวน 262.8 ล้านต่อเดือน (100 หน้าต่อวินาที x 730 ชั่วโมง x 60 นาที x 60 วินาที) ในทำนองเดียวกัน สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงกับฐานข้อมูลที่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ย 10 หน้าข้อมูลต่อวินาที Aurora จะเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการ I/O หนึ่งครั้งสำหรับการเปลี่ยนแปลงสูงสุด 4 KB ในหน้าข้อมูลแต่ละหน้า หากปริมาณข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงต่อหน้าน้อยกว่า 4 KB จะทำให้มีการเขียน 10 I/O ต่อวินาที ซึ่งเท่ากับ 26.2 ล้าน I/O ต่อเดือน (การเขียน 10 I/O ต่อวินาที * 730 ชั่วโมง * 60 นาที * 60 วินาที) จำนวนการเขียนอาจจะน้อยกว่านี้ ขึ้นอยู่กับการปรับ I/O ในการเขียนให้เหมาะสมของ Aurora ที่สามารถนำการเขียนที่น้อยกว่า 4 KB มารวมกันภายใต้สถานการณ์บางอย่าง เมื่อรวมกันแล้ว ค่าใช้จ่าย I/O สูงสุดต่อเดือนสำหรับปริมาณงานนี้จะเท่ากับ 57.8 USD (0.20 USD สำหรับคำขอหนึ่งล้านคำขอ x 289 ล้านคำขอ) อย่างไรก็ตาม กรณีที่ปริมาณการเปลี่ยนแปลงต่อหน้าข้อมูลมากกว่า 4 KB นั้น Aurora จะถือว่ามีการดำเนินการมากกว่าหนึ่ง I/O เพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงกับหน้าข้อมูลยังคงอยู่ ทำให้มีจำนวน I/O การเขียนมากขึ้นเพื่อทำให้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลยังคงอยู่

ฐานข้อมูลทั่วโลก

Amazon Aurora Global Database เป็นคุณสมบัติเสริมที่ให้การอ่านข้อมูลระดับโลกและการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติที่มีเวลาแฝงต่ำจากเหตุขัดข้องระดับภูมิภาค คุณจะต้องจ่ายค่า I/O การเขียนที่จำลองแบบระหว่างภูมิภาคหลักและภูมิภาครองแต่ละภูมิภาค จำนวน I/O การเขียนที่จำลองแบบไปยังภูมิภาครองแต่ละภูมิภาคจะเท่ากับจำนวน I/O การเขียนภายในภูมิภาคที่ดำเนินการโดยภูมิภาคหลัก นอกเหนือจาก I/O การเขียนที่จำลองแบบแล้ว คุณจะต้องจ่ายตามอัตรามาตรฐานของ Aurora สำหรับอินสแตนซ์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลข้ามเขต พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง และการย้อนรอยเช่นกัน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับ Amazon Aurora คือพื้นที่จัดเก็บที่เชื่อมโยงกับการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลอัตโนมัติและ Snapshot คลัสเตอร์ DB ที่ลูกค้าเริ่ม เพิ่มระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณหรือบันทึก Snapshot คลัสเตอร์ DB เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่ใช้งาน

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบ่งให้ตามภูมิภาค พื้นที่ว่างของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองทั้งหมดเท่ากับรวมผลของพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลสำรองทั้งหมดในภูมิภาคนั้นๆ
 • การย้ายคลัสเตอร์ DB ไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่ได้รับการจัดสรรในภูมิภาคปลายทาง
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสูงสุด 100% ของพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล Aurora ทั้งหมดของคุณสำหรับแต่ละคลัสเตอร์ Aurora DB ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองหากระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณคือ 1 วัน และไม่มีสแน็ปช็อตที่เกินช่วงระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมถึงสแน็ปช็อตที่คุณจัดเก็บหลังจากที่คลัสเตอร์ DB ถูกลบจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราดังต่อไปนี้:
 

การย้อนรอย

การย้อนรอยช่วยให้คุณย้ายฐานข้อมูล Aurora ได้อย่างรวดเร็วไปยังจุดก่อนหน้าได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง ซึ่งทำให้คุณสามารถกู้คืนจากข้อผิดพลาดผู้ใช้เช่นการวางตารางผิดหรือการลบแถวผิดได้ ปัจจุบันคุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานใน Aurora รุ่นที่ใช้งานได้กับ MySQL

คุณจำเป็นต้องระบุช่วงเวลาในอดีตที่คุณต้องการย้อนกลับไป (เช่น “24 ชั่วโมงที่แล้ว”) Aurora จะเก็บรักษาบันทึกที่เรียกว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับช่วงเวลาการย้อนรอยที่ระบุ คุณจะต้องชำระเพียงอัตรารายชั่วโมงสำหรับการจัดเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าฐานข้อมูล Aurora ของคุณสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลง 10,000 รายการต่อชั่วโมง ซึ่งคุณสามารถเห็นได้โดยตรวจสอบจากตัววัด CloudWatch ของคุณ และคุณต้องการใช้การย้อนรอยได้สูงสุด 10 ชั่วโมงในอดีต เพื่อให้สามารถรองรับได้ Aurora ต้องจัดเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง 10,000 รายการ/ชั่วโมง x 10 ชั่วโมง = บันทึกการเปลี่ยนแปลง 100,000 รายการ สมมติว่าราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คือ 0.012 USD/ชั่วโมงต่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 1 ล้านรายการ ดังนั้นการเปิดการย้อนรอยจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณดังนี้ 0.012 USD x (100,000 / 1,000,000) = 0.0012 USD /ชั่วโมง

เมื่อใช้ Backtrack คุณสามารถตรวจสอบตัววัด CloudWatch ในคอนโซล AWS เพื่อดูว่าฐานข้อมูลของคุณสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงกี่รายการต่อชั่วโมง

การส่งออกสแน็ปช็อต

การส่งออกสแน็ปช็อตของ Amazon Relational Database Service (RDS) มอบวิธีการอัตโนมัติในการส่งออกข้อมูลภายใน RDS หรือ Aurora Snapshot ไปยัง Amazon S3 ในรูปแบบ Parquet รูปแบบ Parquet มีความเร็วมากกว่าถึง 2 เท่าในการถ่ายข้อมูล และใช้พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยลงถึง 6 เท่าใน Amazon S3 เมื่อเทียบกับรูปแบบข้อความ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งออกโดยใช้บริการของ AWS เช่น Amazon Athena, Amazon EMR และ Amazon SageMaker

การถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” ของ Amazon Aurora

 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon Aurora และ Amazon EC2 Instance ใน Availability Zone เดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Availability Zone สำหรับการจำลองคลัสเตอร์ DB จะไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon EC2 Instance และอินสแตนซ์ Amazon Aurora DB ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในเขตเดียวกัน จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระดับเขตของ Amazon EC2 Instance
 

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon Aurora

ค้นหาทรัพยากรเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Aurora
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา