จ่ายค่าบริการตามที่คุณใช้งานโดยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ราคาด้านล่างนี้ใช้กับ Amazon Aurora ทั้งรุ่นที่เข้ากันได้กับ MySQL และ PostgreSQL เว้นแต่จะมีการระบุไว้

อินสแตนซ์ฐานข้อมูล

เลือก "รุ่นที่ใช้งานได้กับ MySQL" หรือ "รุ่นที่ใช้งานได้กับ PostgreSQL" เพื่อดูราคาอินสแตนซ์ของฐานข้อมูล

 • รุ่นที่ใช้งานได้กับ MySQL

  เลือกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกของราคาที่ใช้งานได้กับ MySQL

  ราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการ

  อินสแตนซ์ตามความต้องการทำให้คุณสามารถชำระเงินสำหรับฐานข้อมูลตามชั่วโมงโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและการวางแผนอันซับซ้อน รวมถึงการซื้อความจุฐานข้อมูลล่วงหน้าโดยที่คุณยังไม่ต้องการ ราคาตามความต้องการทำให้คุณสามารถจ่ายเงินตามที่ใช้จริงได้และเหมาะสำหรับการพัฒนา ทดสอบ และปริมาณงานที่อายุการใช้งานสั้น

  โดยคิดราคาตามชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ใช้ไป นับตั้งแต่เวลาที่เปิดใช้อินสแตนซ์ DB ไปจนกระทั่งหยุดทำงานหรือถูกลบไป เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB

  ราคาอินสแตนซ์ใช้กับอินสแตนซ์หลัก ซึ่งใช้สำหรับเขียนและอ่านปริมาณงาน และการจำลองแบบ Amazon Aurora ซึ่งใช้สำหรับอ่านขนาดและปรับปรุงการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เทคโนโลยี Amazon RDS หลาย AZ ใช้สำหรับการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับแบบจำลองรายการใดรายการหนึ่งของคุณหากเกิดข้อขัดข้องขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้หลาย AZ เท่ากับค่าใช้จ่ายของอินสแตนซ์หลักรวมกับค่าใช้จ่ายของแบบจำลอง Amazon Aurora แต่ละรายการเท่านั้น เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานสูงสุด เราแนะนำให้วางแบบจำลองอย่างน้อยหนึ่งรายการใน Availability Zone ที่แตกต่างกันจากอินสแตนซ์หลัก

  T3 CPU Credit

  อินสแตนซ์ Amazon Aurora T3 DB ในโหมดไร้ขีดจำกัดซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ มีการเรียกเก็บ CPU Credit ที่ 0.09 USD ต่อ vCPU-ชั่วโมง ราคา CPU Credit จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ T3 ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและไม่รวมในอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  ราคาแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

  ด้วย Amazon Aurora Serverless คุณไม่ต้องจัดการอินสแตนซ์ใดๆ ทั้งสิ้น ความจุฐานข้อมูลของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการปริมาณงานแอปพลิเคชันของคุณและปิดลงในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลาดูแล คุณต้องเสียค่าพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลบวกกับความจุฐานข้อมูลและ I/O ที่ฐานข้อมูลของคุณใช้งานในขณะที่เปิดใช้อยู่

  ความจุฐานข้อมูลจะถูกวัดเป็นหน่วยความจุ Aurora (ACU) 1 ACU มีหน่วยความจำประมาณ 2 GB ที่มี CPU และเครือข่ายที่สอดคล้องกัน คล้ายคลึงกับสิ่งที่ใช้ในอินสแตนซ์ที่จัดเตรียมไว้โดยผู้ใช้ Aurora

  ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเหมาะสำหรับปริมาณงานฐานข้อมูลที่มีสถานะคงที่และมีราคาที่ประหยัดกว่าแบบตามความต้องการ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหนึ่งปีมอบส่วนลดกว่า 45% และอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามปีมอบส่วนลดกว่า 66% โดยมีส่วนลดมากกว่าแบบตามความต้องการ คุณมีภาระผูกพันตามช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและได้รับส่วนลดรายชั่วโมงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงตามช่วงระยะเวลา โดยไม่คำนึงว่ามีการใช้งานประเภทใดเกิดขึ้นบ้าง

  คุณจำเป็นต้องซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับแต่อินสแตนซ์ฐานข้อมูลที่คุณวางแผนจะใช้ซึ่งรวมถึงแบบจำลอง Aurora ด้วย

  อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายให้ความยืดหยุ่นทางขนาดสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Amazon Aurora ด้วยความยืดหยุ่นทางขนาด จึงมีการปรับใช้อัตราส่วนลดของ RI กับการใช้ทุกขนาดในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์เดียวกันโดยอัตโนมัติ (T3, R5 ฯลฯ)

  โปรดทราบว่าราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ตัวเลือกการชำระเงินและกฎต่างๆ โปรดไปที่หน้าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  คุณสามารถกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้โดยเรียกใช้ Purchasing API หรือเลือกตัวเลือกอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในคอนโซล AWS เมื่อกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะต้องกำหนดเขต ประเภทอินสแตนซ์ และปริมาณอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้ได้ โดยอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามารถใช้งานได้ในเขตที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เราอาจสิ้นสุดโปรแกรมราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ทุกเมื่อ นอกจากต้องอยู่ภายใต้ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแล้ว อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายยังมีค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ

  *เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  ** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบของอินสแตนซ์ (ซึ่งจะคิดค่าบริการรวมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย)

 • รุ่นที่ใช้งานได้กับ PostgreSQL

  เลือกเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกของราคาที่ใช้งานได้กับ PostgreSQL

  ราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการ

  อินสแตนซ์ตามความต้องการทำให้คุณสามารถชำระเงินสำหรับฐานข้อมูลตามชั่วโมงโดยไม่มีข้อผูกมัดระยะยาวหรือค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า ทำให้คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและการวางแผนอันซับซ้อน รวมถึงการซื้อความจุฐานข้อมูลล่วงหน้าโดยที่คุณยังไม่ต้องการ ราคาตามความต้องการทำให้คุณสามารถจ่ายเงินตามที่ใช้จริงได้และเหมาะสำหรับการพัฒนา ทดสอบ และปริมาณงานที่อายุการใช้งานสั้น

  โดยคิดราคาตามชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ใช้ไป นับตั้งแต่เวลาที่เปิดใช้อินสแตนซ์ DB ไปจนกระทั่งหยุดทำงานหรือถูกลบไป เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB

  ราคาอินสแตนซ์ใช้กับอินสแตนซ์หลัก ใช้สำหรับเขียนและอ่านปริมาณงาน และการจำลองแบบ Amazon Aurora ใช้สำหรับอ่านขนาดและปรับปรุงการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาด เทคโนโลยี Amazon RDS หลาย AZ ใช้สำหรับการใช้ระบบสำรองเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกับแบบจำลองรายการใดรายการหนึ่งของคุณหากเกิดข้อขัดข้องขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้หลาย AZ เท่ากับค่าใช้จ่ายของอินสแตนซ์หลักรวมกับค่าใช้จ่ายของแบบจำลอง Amazon Aurora แต่ละรายการเท่านั้น เพื่อเพิ่มความพร้อมใช้งานสูงสุด เราแนะนำให้วางแบบจำลองอย่างน้อยหนึ่งรายการใน Availability Zone ที่แตกต่างกันจากอินสแตนซ์หลัก

  ราคาแบบไร้เซิร์ฟเวอร์

  ด้วย Amazon Aurora Serverless คุณไม่ต้องจัดการอินสแตนซ์ใดๆ ทั้งสิ้น ความจุฐานข้อมูลของคุณจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ตรงกับความต้องการปริมาณงานแอปพลิเคชันของคุณและปิดลงในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน ช่วยให้คุณประหยัดเงินและเวลาดูแล คุณต้องเสียค่าพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล บวกกับความจุฐานข้อมูลและ I/O ที่ฐานข้อมูลของคุณใช้งานในขณะที่เปิดใช้อยู่

  ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายเหมาะสำหรับปริมาณงานฐานข้อมูลที่มีสถานะคงที่และมีราคาที่ประหยัดกว่าแบบตามความต้องการ อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหนึ่งปีมอบส่วนลดกว่า 45% และอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามปีมอบส่วนลดกว่า 66% โดยมีส่วนลดมากกว่าแบบตามความต้องการ คุณมีภาระผูกพันตามช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายและชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและได้รับส่วนลดรายชั่วโมงตามที่ระบุไว้ด้านล่าง คุณจะถูกเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงตามช่วงระยะเวลา โดยไม่คำนึงว่ามีการใช้งานประเภทใดเกิดขึ้นบ้าง

  คุณจำเป็นต้องซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสำหรับแต่อินสแตนซ์ฐานข้อมูลที่คุณวางแผนจะใช้ซึ่งรวมถึงแบบจำลอง Aurora ด้วย

  อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายให้ความยืดหยุ่นทางขนาดสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Amazon Aurora ด้วยความยืดหยุ่นทางขนาด จึงมีการปรับใช้อัตราส่วนลดของ RI กับการใช้ทุกขนาดในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์เดียวกันโดยอัตโนมัติ (T3, R5 ฯลฯ)

  โปรดทราบว่าราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ ตัวเลือกการชำระเงินและกฎต่างๆ โปรดไปที่หน้าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  คุณสามารถกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้โดยเรียกใช้ Purchasing API หรือเลือกตัวเลือกอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายในคอนโซล AWS เมื่อกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็นอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะต้องกำหนดเขต ประเภทอินสแตนซ์ และปริมาณอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายที่ใช้ได้ โดยอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายสามารถใช้งานได้ในเขตที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ เราอาจสิ้นสุดโปรแกรมราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายได้ทุกเมื่อ นอกจากต้องอยู่ภายใต้ราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายแล้ว อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายยังมีค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ภายใต้ข้อตกลงของลูกค้าของ AWS หรือข้อตกลงอื่นโดยมีเราเป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการ 

  *เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

  ** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบของอินสแตนซ์ (ซึ่งจะคิดค่าบริการรวมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย)

พื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลและ IO

พื้นที่จัดเก็บที่ถูกใช้โดยฐานข้อมูล Amazon Aurora ของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินต่อส่วนเพิ่ม GB ในแต่ละเดือนและ IO ที่ถูกใช้จะถูกเรียกเก็บเงินต่อส่วนเพิ่มที่ร้องขอล้านส่วน คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะพื้นที่จัดเก็บและ IO ที่ฐานข้อมูล Amazon Aurora ของคุณใช้งานและไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมล่วงหน้า

ฐานข้อมูลทั่วโลก

Amazon Aurora Global Database เป็นคุณสมบัติเสริมที่ให้การอ่านข้อมูลระดับโลกและการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติที่มีเวลาแฝงต่ำจากเหตุขัดข้องระดับภูมิภาค คุณจะต้องจ่ายค่า I/O การเขียนที่จำลองแบบระหว่างภูมิภาคหลักและภูมิภาครองแต่ละภูมิภาค จำนวน I/O การเขียนที่จำลองแบบไปยังภูมิภาครองแต่ละภูมิภาคจะเท่ากับจำนวน I/O การเขียนภายในภูมิภาคที่ดำเนินการโดยภูมิภาคหลัก นอกเหนือจาก I/O การเขียนที่จำลองแบบแล้ว คุณจะต้องจ่ายตามอัตรามาตรฐานของ Aurora สำหรับอินสแตนซ์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูลข้ามเขต พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง และการย้อนรอยเช่นกัน

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสำหรับ Amazon Aurora คือพื้นที่จัดเก็บที่เชื่อมโยงกับการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลอัตโนมัติและ Snapshot คลัสเตอร์ DB ที่ลูกค้าเริ่ม เพิ่มระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณหรือบันทึก Snapshot คลัสเตอร์ DB เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่ใช้งาน

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบ่งให้ตามภูมิภาค พื้นที่ว่างของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองทั้งหมดเท่ากับรวมผลของพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลสำรองทั้งหมดในภูมิภาคนั้นๆ
 • การย้ายคลัสเตอร์ DB ไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่ได้รับการจัดสรรในภูมิภาคปลายทาง
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสูงสุด 100% ของพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล Aurora ทั้งหมดของคุณสำหรับแต่ละคลัสเตอร์ Aurora DB ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองหากระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณคือ 1 วัน และไม่มีสแน็ปช็อตที่เกินช่วงระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง รวมถึงสแน็ปช็อตที่คุณจัดเก็บหลังจากที่คลัสเตอร์ DB ถูกลบจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามอัตราดังต่อไปนี้:
 

การย้อนรอย

การย้อนรอยช่วยให้คุณย้ายฐานข้อมูล Aurora ได้อย่างรวดเร็วไปยังจุดก่อนหน้าได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องกู้คืนข้อมูลจากข้อมูลสำรอง ซึ่งทำให้คุณสามารถกู้คืนจากข้อผิดพลาดผู้ใช้เช่นการวางตารางผิดหรือการลบแถวผิดได้ ปัจจุบันคุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานใน Aurora รุ่นที่ใช้งานได้กับ MySQL

คุณจำเป็นต้องระบุช่วงเวลาในอดีตที่คุณต้องการย้อนกลับไป (เช่น “24 ชั่วโมงที่แล้ว”) Aurora จะเก็บรักษาบันทึกที่เรียกว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำหรับช่วงเวลาการย้อนรอยที่ระบุ คุณจะต้องชำระเพียงอัตรารายชั่วโมงสำหรับการจัดเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าฐานข้อมูล Aurora ของคุณสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลง 10,000 รายการต่อชั่วโมง ซึ่งคุณสามารถเห็นได้โดยตรวจสอบจากตัววัด CloudWatch ของคุณ และคุณต้องการใช้การย้อนรอยได้สูงสุด 10 ชั่วโมงในอดีต เพื่อให้สามารถรองรับได้ Aurora ต้องจัดเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง 10,000 รายการ/ชั่วโมง x 10 ชั่วโมง = บันทึกการเปลี่ยนแปลง 100,000 รายการ สมมติว่าราคาในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) คือ 0.012 USD/ชั่วโมงต่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 1 ล้านรายการ ดังนั้นการเปิดการย้อนรอยจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณดังนี้ 0.012 USD x (100,000 / 1,000,000) = 0.0012 USD /ชั่วโมง

เมื่อใช้ Backtrack คุณสามารถตรวจสอบตัววัด CloudWatch ในคอนโซล AWS เพื่อดูว่าฐานข้อมูลของคุณสร้างบันทึกการเปลี่ยนแปลงกี่รายการต่อชั่วโมง

การส่งออกสแน็ปช็อต

การส่งออกสแน็ปช็อตของ Amazon Relational Database Service (RDS) มอบวิธีการอัตโนมัติในการส่งออกข้อมูลภายใน RDS หรือ Aurora Snapshot ไปยัง Amazon S3 ในรูปแบบ Parquet รูปแบบ Parquet มีความเร็วมากกว่าถึง 2 เท่าในการถ่ายข้อมูล และใช้พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยลงถึง 6 เท่าใน Amazon S3 เมื่อเทียบกับรูปแบบข้อความ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งออกโดยใช้บริการของ AWS เช่น Amazon Athena, Amazon EMR และ Amazon SageMaker

การถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” ของ Amazon Aurora

 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon Aurora และ Amazon EC2 Instance ใน Availability Zone เดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Availability Zone สำหรับการจำลองคลัสเตอร์ DB จะไม่มีค่าใช้จ่าย
 • สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon EC2 Instance และอินสแตนซ์ Amazon Aurora DB ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในเขตเดียวกัน จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระดับเขตของ Amazon EC2 Instance
 

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้เพิ่มเติม

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon Aurora

ค้นหาทรัพยากรเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Aurora
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา