พื้นที่จัดเก็บรหัส

คีย์ AWS KMS แต่ละรายการที่คุณสร้างใน KMS มีค่าใช้จ่าย 1 USD/เดือน (คิดตามสัดส่วนรายชั่วโมง) ค่าบริการ 1 USD/เดือนเท่ากันสำหรับคีย์แบบสมมาตร, คีย์แบบไม่สมมาตร, คีย์ HMAC, คีย์แบบหลายรีเจี้ยน (คีย์แบบหลายรีเจี้ยนหลักและจำลองแต่ละคีย์), คีย์ที่มีข้อมูลคีย์ที่นำเข้า และคีย์ในระบบจัดเก็บคีย์แบบกำหนดเอง

หากคุณเปิดใช้งานการหมุนเวียนคีย์อัตโนมัติ คีย์เสริมที่สร้างขึ้นใหม่แต่ละรายการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1 USD/เดือน (คิดตามสัดส่วนรายชั่วโมง) ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายของ AWS KMS ในการเก็บรักษาเนื้อหาคีย์ทุกเวอร์ชัน เพื่อให้สามารถใช้เพื่อถอดรหัส Ciphertext ที่เก่ากว่าได้

คุณจะไม่ถูกคิดค่าบริการสำหรับรายการต่อไปนี้:

 • การสร้างและการจัดเก็บคีย์ KMS ที่ AWS เป็นผู้จัดการหรือเป็นเจ้าของ ระบบสร้างคีย์เหล่านี้ในนามของคุณโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่คุณพยายามเข้ารหัสทรัพยากรในบริการของ AWS ที่ผสานรวมกับ AWS KMS คุณไม่สามารถจัดการรอบการใช้งานหรือเข้าถึงสิทธิ์การเข้าถึงในคีย์ที่ AWS เป็นผู้จัดการได้
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคีย์ KMS ที่ลูกค้าเป็นผู้จัดการซึ่งได้รับการกำหนดไว้ให้มีการลบออกแล้ว หากคุณยกเลิกการลบในระหว่างช่วงที่รอ ระบบจะคิดค่าบริการคีย์ KMS ที่ลูกค้าเป็นผู้จัดการเสมือนว่าไม่เคยกำหนดไว้ให้มีการลบออก
 • ไม่มีค่าบริการรายเดือนสำหรับคีย์ข้อมูลหรือคู่คีย์ข้อมูลที่ KMS สร้างขึ้นเกินกว่าค่าบริการสำหรับการเรียก API

ลองใช้ AWS Key Management Service

AWS Free Tier ประกอบด้วยคำขอ AWS Key Management Service ฟรีจำนวน 20,000 ครั้งในแต่ละเดือน

ดูรายละเอียด AWS Free Tier »

การใช้งานคีย์

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากการสร้างและจัดเก็บคีย์ที่จัดการโดย AWS คุณจะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับคำขอ API ใดๆ ที่ดำเนินการกับคีย์ที่จัดการโดย AWS

ระบบจัดเก็บคีย์แบบกำหนดเอง

คุณสามารถเลือกใช้คลัสเตอร์ AWS CloudHSM เพื่อสร้างและจัดเก็บคีย์ KMS ของคุณ การใช้ระบบจัดเก็บคีย์แบบกำหนดเองจะไม่ส่งผลต่อค่าบริการสำหรับการจัดเก็บและใช้คีย์ KMS อย่างไรก็ตาม ระบบจัดเก็บคีย์แบบกำหนดเองจะกำหนดให้คุณรักษาคลัสเตอร์ AWS CloudHSM ที่มี HSM อย่างน้อยสองรายการ โดยจะสามารถเพิ่ม HSM ได้อีกเพื่อความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ AWS CloudHSM มาตรฐาน ดูที่ตัวอย่างราคา

Free Tier

AWS Key Management Service ให้คำขอระดับ Free Tier อยู่ที่ 20,000 รายการ/เดือน ซึ่งคำนวณจากทุกรีเจี้ยนที่มีให้บริการ

*คำขอไปยัง GenerateDataKeyPair และ GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext API และคำขอไปยัง API เช่น Sign, Verify, Encrypt, Decrypt และ GetPublicKey ซึ่งไม่รวมคีย์ KMS อ้างอิงที่ไม่สมมาตรจาก Free Tier 

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่าง Amazon EBS

คีย์ KMS 1 รายการที่ใช้เป็นคีย์รากเมื่อสร้างไดรฟ์ข้อมูล EBS ที่เข้ารหัสจำนวน 250 ไดรฟ์ต่อเดือนผ่านทาง AWS KMS CLI หรือ API

ขนาดค่าใช้จ่าย:

 • คีย์ KMS 1 รายการ
 • คำขอ API 3 X 250 เพื่อสร้างและเตรียมคีย์การเข้ารหัสข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละไดรฟ์ข้อมูลจำนวน 250 ไดรฟ์
 
ค่าใช้จ่ายรายเดือน:
1.00 USD คีย์ KMS 1 รายการ
0.00 USD 0 คำขอ (750 คำขอ – 20,000 คำขอ Free Tier)
ทั้งหมด:  
1 USD/เดือน  

ตัวอย่าง Amazon S3

คีย์ KMS 1 รายการที่ใช้เพื่อเข้ารหัสไฟล์ที่ไม่ซ้ำกัน 10,000 ไฟล์ ซึ่งมีการถอดรหัสเป็นกลุ่มสำหรับการเข้าถึง 2,000,000 ครั้งต่อเดือน

ขนาดค่าใช้จ่าย:

 • คีย์ KMS 1 รายการ
 • 10,000 คำขอเข้ารหัส (1 คำขอ x 10,000 อ็อบเจ็กต์)
 • 2,000,000 คำขอถอดรหัสเพื่อเข้าถึงอ็อบเจ็กต์

ค่าใช้จ่ายรายเดือน:

1.00 USD คีย์ KMS 1 รายการ
5.97 USD 1,990,000 คำขอ (2,010,000 คำขอทั้งหมด – 20,000 คำขอ Free Tier) x 0.03 USD/ 10,000 คำขอ
ทั้งหมด:  
6.97 USD/เดือน  

ตัวอย่าง Amazon S3 – การใช้ระบบจัดเก็บคีย์แบบกำหนดเอง

คีย์ KMS 1 รายการที่ใช้เพื่อเข้ารหัสไฟล์ที่ไม่ซ้ำกัน 10,000 ไฟล์ ซึ่งมีการถอดรหัสเป็นกลุ่มสำหรับการเข้าถึง 2,000,000 ครั้งต่อเดือน จะมีการรักษาคลัสเตอร์ CloudHSM ที่มี 2 HSM ไว้ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ตลอดทั้งเดือน

ขนาดค่าใช้จ่าย:

 • คีย์ KMS 1 รายการ
 • 10,000 คำขอเข้ารหัส (1 คำขอ x 10,000 อ็อบเจ็กต์)
 • 2,000,000 คำขอถอดรหัสเพื่อเข้าถึงอ็อบเจ็กต์
 • 2 อินสแตนซ์ CloudHSM

ค่าใช้จ่ายรายเดือน:

1.00 USD คีย์ KMS 1 รายการ
5.97 USD 1,990,000 คำขอ (2,010,000 คำขอทั้งหมด – 20,000 คำขอ Free Tier) x 0.03 USD/ 10,000 คำขอ
2,380.80 USD 31 วันสำหรับ 2 HSM x 1.60 USD / HSM / ชั่วโมง
ทั้งหมด:  
2,387.77 USD/เดือน  

ตัวอย่างแอปพลิเคชันลงชื่อไฟล์

คีย์ ECC 256 KMS 1 รายการที่ใช้เพื่อลงชื่อ 100,000 ไฟล์ผ่าน AWS KMS CLI หรือ API

ขนาดค่าใช้จ่าย:

 • คีย์ KMS 1 รายการ
 • คำขอลงชื่อ 100,000 รายการ

ค่าใช้จ่ายรายเดือน:

1.00 USD คีย์ KMS 1 รายการ
1.50 USD คำขอ 100,000 รายการที่ 0.15 USD ต่อคำขอ 10,000 รายการ
ทั้งหมด:  
2.50 USD/เดือน  

การบันทึก AWS CloudTrail

หากเปิดใช้ AWS CloudTrail ในบัญชี คุณจะสามารถรับบันทึกการเรียกใช้ API ที่สร้างเพื่อส่งไปยังหรือโดย AWS KMS โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าราคา AWS CloudTrail

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ดูลิงก์สำหรับคู่มือของ Developer วิดีโอที่เป็นประโยชน์ และ คู่มือ Console

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้าง Console

เริ่มสร้างด้วย AWS Key Management Service ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้