ไม่มีค่าบริการล่วงหน้าในการใช้ AWS CloudHSM CloudHSM ให้คุณชำระค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับการเรียกใช้ HSM แต่ละครั้งจนกว่าคุณจะยกเลิก HSM

ดูราคา CloudHSM Classic ได้ ที่นี่

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน AWS CloudHSM

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS CloudHSM บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้