ไม่มีค่าบริการล่วงหน้าในการใช้ AWS CloudHSM CloudHSM ให้คุณชำระค่าบริการเป็นรายชั่วโมงสำหรับการเรียกใช้ HSM แต่ละครั้งจนกว่าคุณจะยกเลิก HSM

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน AWS CloudHSM

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS CloudHSM บน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้