ภาพรวม

Amazon GuardDuty จะคิดราคาตามปริมาณเหตุการณ์ AWS CloudTrail ที่ได้รับการวิเคราะห์ และจำนวนของข้อมูล Amazon VPC Flow Log และ DNS Log ที่ได้รับการวิเคราะห์ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเปิดใช้งานแหล่งข้อมูลการบันทึกเหล่านี้สำหรับการวิเคราะห์ของ GuardDuty

การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านการจัดการ AWS CloudTrail – GuardDuty วิเคราะห์เหตุการณ์ด้านการจัดการ CloudTrail, เฝ้าติดตามการเข้าถึงและพฤติกรรมของบัญชีและโครงสร้างพื้นฐาน AWS ของคุณทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์การจัดการ CloudTrail คิดค่าบริการต่อ 1,000,000 เหตุการณ์ต่อเดือนและตามส่วน

การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านข้อมูล AWS CloudTrail S3 – GuardDuty จะวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านข้อมูล CloudTrail S3, เฝ้าติดตามการเข้าถึงและกิจกรรมของบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านข้อมูล CloudTrail S3 คิดค่าบริการต่อ 1,000,000 เหตุการณ์ต่อเดือนและตามส่วน

การวิเคราะห์ VPC Flow Log และ DNS Log – GuardDuty จะวิเคราะห์คำขอของ VPC Flow Log และ DNS และตอบสนองเพื่อระบุพฤติกรรมที่เป็นอันตราย ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่คาดคิดในบัญชีและปริมาณงาน AWS ของคุณ การวิเคราะห์บันทึกของโฟลว์และบันทึก DNS จะเก็บค่าบริการต่อกิกะไบต์ (GB) ต่อเดือน การวิเคราะห์บันทึกของโฟลว์และบันทึก DNS มีส่วนลดตามลำดับขั้นปริมาณ

ทดลองใช้ฟรี

บัญชี Amazon GuardDuty ใหม่ทุกบัญชีสามารถทดลองใช้บริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 30 วันในแต่ละเขตที่รองรับ

คุณจะสามารถเข้าถึงชุดคุณสมบัติและการตรวจจับได้อย่างเต็มรูปแบบในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรี

คอนโซล GuardDuty จะระบุจำนวนวันที่เหลือในช่วงทดลองใช้งานและประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของบัญชีของคุณโดยอิงตามปริมาณของข้อมูลที่วิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การใช้งาน Amazon GuardDuty ได้โดยง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย และช่วยให้สามารถคาดเดาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการหลังจากสิ้นสุดช่วงทดลองใช้งานแล้วได้

ราคาตามแต่ละภูมิภาค

ตัวอย่างราคา (รายเดือน)
สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) / ตัวอย่างที่ 1

กระบวนการ GuardDuty

  • เหตุการณ์ด้านการจัดการ 40,000,000 เหตุการณ์
  • บันทึก VPC Flow จำนวน 2,000 GB
  • บันทึกการสืบค้น DNS จำนวน 1,000 GB
  • เหตุการณ์ด้านข้อมูล S3 จำนวน 200,000,000 เหตุการณ์

ค่าบริการ =

40 x 4.00 USD (ต่อเหตุการณ์ด้านการจัดการ 1,000,000 เหตุการณ์)
+ 500 x 1.00 USD (500 GB แรก)
+ 2,000 x 0.50 USD (2,000 GB ถัดไป)
+ 500 x 0.25 USD (7,500 GB ถัดไป)
+ 200 * 0.80 USD (ต่อเหตุการณ์ด้านข้อมูล S3 จำนวน 1,000,000 เหตุการณ์สำหรับ 500 ล้านเหตุการณ์แรก)

= 1,945 USD ต่อเดือน

สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) / ตัวอย่างที่ 2

กระบวนการ GuardDuty

  • เหตุการณ์ด้านการจัดการ 5,000,000 เหตุการณ์
  • บันทึก VPC Flow จำนวน 200 GB
  • บันทึกการสืบค้น DNS จำนวน 50 GB
  • เหตุการณ์ด้านข้อมูล S3 จำนวน 1,000,000,000 เหตุการณ์

ค่าบริการ =

5 x 4.00 USD (ต่อ 1,000,000 เหตุการณ์)
+ 250 x 1.00 USD (500 GB แรก)
+ 500 * 0.80 USD (ต่อเหตุการณ์ด้านข้อมูล S3 จำนวน 1,000,000 เหตุการณ์สำหรับ 500 ล้านเหตุการณ์แรก)
+ 500 * 0.40 USD (ต่อเหตุการณ์ด้านข้อมูล S3 จำนวน 1,000,000 เหตุการณ์สำหรับ 4,500 ล้านเหตุการณ์ถัดไป)

= 870 USD ต่อเดือน
 

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
สำรวจคุณสมบัติของ Amazon GuardDuty

Amazon GuardDuty เป็นบริการตรวจจับภัยคุกคามที่มอบวิธีที่แม่นยำและง่ายดายในการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องและปกป้องบัญชี AWS และปริมาณงาน

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
สมัครทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

ลองใช้ Amazon GuardDuty 30 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณจะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของ GuardDuty และการตรวจพบระหว่างการทดลองใช้

ลองใช้ฟรี 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon GuardDuty ในคอนโซล AWS

ลงชื่อเข้าใช้