เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

Use เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณค่าใช้จ่ายสำหรับ Amazon GuardDuty และสถาปัตยกรรมของคุณด้วยการประมาณราคาเพียงครั้งเดียว

Amazon GuardDuty เป็นบริการตรวจจับภัยคุกคามที่คอยตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายอย่างต่อเนื่องหรือพฤติกรรมที่ผิดปกติเพื่อช่วยปกป้องบัญชี AWS เวิร์กโหลดและข้อมูลของคุณ ราคาของ GuardDuty ขึ้นอยู่กับปริมาณของข้อมูลบันทึกการบริการ เหตุการณ์ เวิร์กโหลด หรือข้อมูลวิเคราะห์ 

ระดับราคาของ GuardDuty ประกอบด้วยการกำหนดราคาพื้นฐาน ซึ่งเป็นระดับเริ่มต้นของบริการที่ครอบคลุม รวมทั้งการกำหนดราคาของแผนคุ้มครองทางเลือก เมื่อคุณเปิดใช้งาน GuardDuty เป็นครั้งแรก คุณจะมีการป้องกันพื้นฐานและแผนการป้องกันเพิ่มเติมที่เปิดใช้งานอยู่โดยอัตโนมัติ ยกเว้นการตรวจสอบรันไทม์ของ Amazon EKS ซึ่งสามารถเปิดใช้งานแยกกันได้ แม้ว่าคุณจะสามารถปิดคใช้งานคุณลักษณะคุ้มครองทางเลือกได้ตลอดเวลา แต่จำเป็นต้องมีการคุ้มครองพื้นฐานสำหรับบัญชี GuardDuty ที่ใช้งานอยู่ ข้อมูลบันทึกการบริการที่วิเคราะห์ถูกกรองมาแล้วเพื่อให้ใช้ต้นทุนได้คุ้มค่าที่สุด แล้วผสานรวมเข้ากับ GuardDuty โดยตรง ซึ่งทำให้คุณไม่ต้องเปิดใช้งานหรือชำระเงินแยกกัน 

การกำหนดราคาจะแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาของข้อมูลและภูมิภาค และอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการแนะนำแหล่งข้อมูลบันทึกใหม่ แหล่งข้อมูลบันทึกที่มีอยู่จะได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อลดต้นทุน และปริมาณการบันทึกเพิ่มขึ้นและลดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเวิร์กโหลดที่แตกต่างกันใน AWS โปรดดูคู่มือผู้ใช้ GuardDuty เพื่อดู คุณลักษณะเฉพาะที่พร้อมใช้งานในแต่ละภูมิภาค

ลองใช้ฟรี

ในรีเจี้ยนที่สนับสนุน เจ้าของบัญชี GuardDuty รายใหม่สามารถลองใช้บริการนี้ได้ฟรีเป็นเวลา 30 วัน และเข้าถึงคุณสมบัติและผลการตรวจจับได้ทั้งหมด GuardDuty Console จะระบุจำนวนวันที่เหลือในการทดลองใช้ฟรี รวมถึงค่าใช้จ่ายรายวันโดยเฉลี่ย (ตามปริมาณข้อมูลที่วิเคราะห์และสแกน) ซึ่งช่วยให้ไม่ต้องคาดเดาในการวางแผนงบประมาณ

การกำหนดราคาการตรวจจับภัยคุกคามพื้นฐาน

เพื่อตรวจจับกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่คาดคิดในสภาพแวดล้อมการทำงานของ AWS ของคุณ GuardDuty จะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับคีย์การเข้าถึง AWS Identity and Access Management (IAM) และ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 

 • การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านการจัดการของ AWS CloudTrail: GuardDuty จะวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านการจัดการของ CloudTrail อย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ด้านการจัดการ (หรือที่เรียกว่า “ส่วนการควบคุม”) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการที่ดำเนินการกับทรัพยากรในบัญชี AWS ของคุณ การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านการจัดการของ CloudTrail คิดค่าบริการต่อ 1 ล้านเหตุการณ์ต่อเดือน และคิดตามสัดส่วน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกโฟลว์ของ Amazon Virtual Private Cloud (VPC) และข้อมูลบันทึก DNS Query: GuardDuty วิเคราะห์ข้อมูลบันทึกโฟลว์ของ Amazon VPC และข้อมูลบันทึกการสืบค้นระบบชื่อโดเมน (DNS) อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกโฟลว์ของ VPC และข้อมูลบันทึก DNS Query คิดค่าบริการต่อกิกะไบต์ (GB) ต่อเดือน ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกโฟลว์ของ VPC และข้อมูลบันทึก DNS Query ได้รับส่วนลดตามปริมาณ
 
GuardDuty มาพร้อมกับการทดลองใช้งาน 30 วันใน AWS Free Tier ในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีและหลังจากนั้น คุณสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณได้บนหน้าการใช้งานคอนโซลของ GuardDuty โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล  เริ่มต้นที่นี่
 
 

ตัวอย่างราคา

จากสภาพแวดล้อมของคุณในหนึ่งเดือน GuardDuty ประมวลผลเหตุการณ์ด้านการจัดการของ AWS CloudTrail ทั้งหมด 40,000,000 รายการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ)

ค่าบริการทั้งหมด:

เหตุการณ์ด้านการจัดการ 40 รายการ x 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ (40 ล้านเหตุการณ์ด้านการจัดการ คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)

ทั้งหมด = 160 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

ในสภาพแวดล้อมของคุณ ภายในหนึ่งเดือน GuardDuty ประมวลผลบันทึกของโฟลว์ VPC 2,000 GB และบันทึก DNS Query 1,000 GB สำหรับไดรฟ์ข้อมูลบันทึกรวม 3,000 GB

ค่าบริการทั้งหมด:

   ข้อมูลบันทึก 500 GB x 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ (500 GB แรก)
+ ข้อมูลบันทึก 2,000 GB x 0.50 ดอลลาร์สหรัฐ (2,000 GB ต่อมา)
+ ข้อมูลบันทึก 500 GB x 0.25 ดอลลาร์สหรัฐ (500 GB สุดท้าย)

ทั้งหมด = 1,625 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

แผนคุ้มครองทางเลือก

นอกเหนือจากแหล่งที่มาของข้อมูลพื้นฐานที่เป็นข้อมูลบันทึกแล้ว GuardDuty ยังสามารถใช้ข้อมูลเพิ่มเติมจากบริการ AWS อื่นๆ ในสภาพแวดล้อมของ AWS เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ฟีเจอร์บางอย่างไม่สามารถใช้งานได้ในบาง AWS Region ถ้าไม่มีข้อมูลการกำหนดราคาปรากฏสำหรับคุณลักษณะนั้นๆ ให้ลองเปลี่ยนตัวเลือกภูมิภาคบนหน้าไปเป็นภูมิภาคอื่น

 • การป้องกัน S3
 • GuardDuty ตรวจสอบภัยคุกคามจากทรัพยากร Amazon S3 ของคุณโดยการวิเคราะห์เหตุการณ์การจัดการ AWS CloudTrail และเหตุการณ์ข้อมูล CloudTrail S3 เมื่อเปิดฟีเจอร์ GuardDuty S3 Protection แล้ว GuardDuty จะวิเคราะห์เหตุการณ์ข้อมูล CloudTrail S3 ที่รับรองความถูกต้องแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยเฝ้าติดตามการเข้าถึงและกิจกรรมในบัคเก็ต S3 ของคุณ การวิเคราะห์เหตุการณ์ข้อมูลของ CloudTrail S3 คิดค่าบริการต่อ 1 ล้านเหตุการณ์ต่อเดือน คิดตามสัดส่วน และได้รับส่วนลดตามปริมาณ

  ผู้ถือบัญชี GuardDuty ทั้งรายใหม่และปัจจุบันสามารถทดลองใช้ฟีเจอร์แผนคุ้มครองทางเลือกของ GuardDuty ได้นาน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ AWS Free Tier ในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีและหลังจากนั้น คุณสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณได้บนหน้าการใช้งานคอนโซลของ GuardDuty โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล เริ่มต้นที่นี่

   

  ตัวอย่างราคา

  จากสภาพแวดล้อมของคุณในหนึ่งเดือน GuardDuty ประมวลผลเหตุการณ์ข้อมูล CloudTrail S3 ทั้งหมด 1,000,000,000 รายการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) 

  ค่าบริการทั้งหมด:

     500 เหตุการณ์ด้านข้อมูล Amazon S3 x 0.80 ดอลลาร์สหรัฐ (500 ล้านเหตุการณ์ด้านข้อมูลแรก คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)
  + 500 เหตุการณ์ด้านข้อมูล Amazon S3 x 0.40 ดอลลาร์สหรัฐ (500 ล้านเหตุการณ์ด้านข้อมูลต่อมา คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)

  ทั้งหมด = 600 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

 • การคุ้มครอง EKS
 • การคุ้มครอง Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ใน GuardDuty ครอบคลุมการตรวจจับภัยคุกคามเพื่อช่วยคุณรักษาความปลอดภัยคลัสเตอร์ Amazon EKS ภายในสภาพแวดล้อม AWS ของคุณ การคุ้มครอง EKS รวมถึง การตรวจสอบข้อมูลบันทึกการตรวจสอบ EKS และการตรวจสอบรันไทม์ EKS

  การตรวจสอบข้อมูลบันทึกการตรวจสอบ EKS

  • เมื่อเปิดฟีเจอร์ GuardDuty EKS Protection แล้ว GuardDuty จะวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกการตรวจสอบของ Amazon EKS อย่างต่อเนื่อง และปรับเปลี่ยนให้คุ้มค่าใช้จ่ายที่สุดด้วยการประมวลผลเฉพาะเหตุการณ์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ความปลอดภัยเท่านั้น การวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกการตรวจสอบของ Amazon EKS คิดค่าบริการ 1 ล้านข้อมูลบันทึกการตรวจสอบต่อเดือนและตามส่วน และมอบส่วนลดให้ตามปริมาณ

  การตรวจสอบรันไทม์ EKS

  • เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์การคุ้มครองของ GuardDuty EKS และเปิดใช้งานการตรวจสอบรันไทม์ EKS และมีเอเจนต์GuardDuty ที่ใช้งานได้อยู่ในเวิร์กโหลดในบัญชี GuardDuty จะเริ่มตรวจสอบกิจกรรมรันไทม์อินสแตนซ์ของ Amazon EKS เช่น การเข้าถึงไฟล์ การดำเนินการกระบวนการ และการเชื่อมต่อเครือข่ายทันที ราคาการตรวจสอบรันไทม์ EKS ขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของเวิร์กโหลด EKS ที่คุ้มครองซึ่งวัดได้จาก Virtual CPUs (vCPUs) 
  • หากเปิดใช้งานการตรวจสอบรันไทม์ EKS สำหรับบัญชีของคุณ คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินการวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกโฟลว์ VPC จากอินสแตนซ์ที่ใช้งานเจ้าหน้าที่ GuardDuty และมีการใช้งานอยู่ 
  • ถ้าคุณกำหนดค่าการตรวจสอบรันไทม์ EKS เพื่อใช้งานเอเจนต์รักษาความปลอดภัย GuardDuty โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม และอาจทำให้เกิดตำแหน่งข้อมูลสำหรับ VPC ใน VPC ที่ใช้ในการเรียกใช้คลัสเตอร์ Amazon EKS ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนเสริมของ Amazon EKS
  • ลูกค้าจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับค่าใช้จ่ายแบนด์วิดท์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดส่งเหตุการณ์
   
  ผู้ถือบัญชี GuardDuty ทั้งรายใหม่และปัจจุบันสามารถทดลองใช้ฟีเจอร์แผนคุ้มครองทางเลือกของ GuardDuty ได้นาน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ AWS Free Tier ในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีและหลังจากนั้น คุณสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณได้บนหน้าการใช้งานคอนโซลของ GuardDuty โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล  เริ่มต้นที่นี่

  ตัวอย่างราคา

  ในสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์ Amazon EKS ของคุณ GuardDuty ประมวลผลเหตุการณ์ Amazon EKS 200,000,000 รายการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ในหนึ่งเดือน

  ค่าบริการทั้งหมด:

     เหตุการณ์ Amazon EKS 100 รายการ x 1.60 ดอลลาร์สหรัฐ (100 ล้านเหตุการณ์แรก คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)
  + เหตุการณ์ Amazon EKS 100 รายการ x 0.80 ดอลลาร์สหรัฐ (100 ล้านเหตุการณ์ถัดไป คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)

  ทั้งหมด = 240 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

  คุณมีเวิร์กโหลด Amazon EKS m7g.xlarge จำนวน 4 รายการที่กำลังทำงานอยู่และได้รับการตรวจสอบตลอดทั้งเดือนสำหรับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยรันไทม์ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะมีผลการตรวจสอบเป็น 16 vCPU

  ค่าบริการทั้งหมด:

  16 vCPUs x 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อ vCPU (สำหรับ 500 vCPUs แรก)

  ทั้งหมด = 24 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

  คุณมีเวิร์กโหลด Amazon EKS m7g.xlarge จำนวน 200 รายการที่กำลังทำงานอยู่และได้รับการตรวจสอบตลอดทั้งเดือนสำหรับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยรันไทม์ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะมีผลการตรวจสอบเป็น 800 vCPU

  ค่าบริการทั้งหมด:

     500 vCPUs x 1.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อ vCPU (สำหรับ 500 vCPUs แรก)
  + 300 vCPUs x 0.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อ vCPU (สำหรับ 4,500 vCPU แรก)

  ทั้งหมด = 975 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

 • การป้องกันมัลแวร์
 • GuardDuty จะแจ้งให้ทราบถึงทรัพยากรของคุณที่ถูกโจมตีโดยมัลแวร์หรือทรัพยากรที่มีความเสี่ยง การป้องกันมัลแวร์ช่วยสนับสนุน GuardDuty ในการตรวจหามัลแวร์ที่อาจจะเป็นแหล่งที่มาของการละเมิด

  เมื่อเปิดฟีเจอร์ GuardDuty Malware Protection แล้วอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) หรือคอนเทนเนอร์เวิร์กโหลดที่ตรวจพบพฤติกรรมที่บ่งชี้ว่ามีมัลแวร์จะถูกสแกนแบบจำลองของไดรฟ์ข้อมูล Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ที่แนบมาเพื่อหามัลแวร์ที่อาจมีอยู่ ค่าบริการ GuardDuty Malware Protection ขึ้นอยู่กับปริมาณ GB ทั้งหมดและตามสัดส่วนของข้อมูล Amazon EBS ที่สแกนในแต่ละเดือน กฎควบคุมระบบที่กำหนดค่าได้ที่คุณตั้งค่าไว้สามารถช่วยคุณควบคุมการใช้จ่าย เช่น การตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อการใช้งานเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ และความสามารถในการควบคุมว่าจะสแกนอินสแตนซ์ Amazon EC2 ใดโดยใช้แท็ก นอกจากนี้ ไดรฟ์ข้อมูล EBS ที่แนบมาซึ่งมีขนาดเกิน 1 TB (1,024 GB) จะไม่ได้รับการสแกน

  สแนปช็อตของ Amazon EBS จำเป็นสำหรับการป้องกันมัลแวร์ของ GuardDuty และคิดราคาแย่งต่างหากจากการป้องกันมัลแวร์ของ GuardDuty โปรดดูที่การกำหนดราคา Amazon EBS สำหรับรายละเอียด

  ผู้ถือบัญชี GuardDuty ทั้งรายใหม่และปัจจุบันสามารถทดลองใช้ฟีเจอร์แผนคุ้มครองทางเลือกของ GuardDuty ได้นาน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ AWS Free Tier ในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีและหลังจากนั้น คุณสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณได้บนหน้าการใช้งานคอนโซลของ GuardDuty โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล เริ่มต้นที่นี่

  ตัวอย่างราคา

  ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) การวิเคราะห์ข้อมูลบันทึกโฟลว์ VPC และข้อมูลบันทึก DNS Query ของ GuardDuty ตรวจพบพฤติกรรมน่าสงสัย ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจมีมัลแวร์ปรากฏอยู่ในสองอินสแตนซ์ EC2 และหนึ่งเวิร์กโหลด Amazon EKS ที่เรียกใช้บนอินสแตนซ์ EC2 อื่น ดังนั้น จึงมีการจัดทำสแนปช็อตของไดรฟ์ข้อมูล EBS ที่แนบทั้งสามไดรฟ์ และแบบจำลองไดรฟ์ข้อมูลถูกสแกนโดยฟีเจอร์ GuardDuty Malware Protection หลังจากที่ตรวจพบ ปริมาณข้อมูลทั้งหมดของไดรฟ์ข้อมูล EBS ที่แนบและถูกสแกนทั้งสามไดรฟ์คือ 540.75 GB ค่าใช้จ่ายในการสแนปช็อต EBS เพิ่มเติมคิดตามสัดส่วนจากเวลาที่สแกน สแนปช็อต EBS ถูกลบภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่การสแกนเสร็จสิ้น

  ค่าบริการทั้งหมด:

  ปริมาณข้อมูล 540.75 GB ที่สแกน x 0.03 ดอลลาร์สหรัฐต่อ GB

  ทั้งหมด = 16.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

 • การป้องกัน RDS
 • GuardDuty RDS Protection วิเคราะห์และกำหนดค่ากิจกรรมการเข้าสู่ระบบ Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) เพื่อหาภัยคุกคามที่อาจเข้าถึงฐานข้อมูล Amazon Aurora ของคุณ (Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition และ Aurora PostgreSQL-Compatible Edition) 

  เมื่อเปิดฟีเจอร์ GuardDuty RDS Protection แล้ว GuardDuty จะเริ่มสร้างโปรไฟล์และติดตามตรวจสอบกิจกรรมการเข้าสู่ระบบตลอดจนฐานข้อมูล Aurora ในบัญชี AWS ของคุณทันทีเพื่อหาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ค่าบริการสำหรับ GuardDuty RDS Protection ขึ้นอยู่กับจำนวนของอินสแตนซ์ Virtual CPU (vCPU) ที่จัดสรรไว้สำหรับ RDS ที่คุ้มครองต่อเดือน สำหรับค่าบริการอินสแตนซ์ Aurora Serverless v2 ขึ้นอยู่จำนวนหน่วยความจุอินสแตนซ์ Aurora Serverless v2 ที่คุ้มครองต่อเดือน

  ผู้ถือบัญชี GuardDuty ทั้งรายใหม่และปัจจุบันสามารถทดลองใช้ฟีเจอร์แผนคุ้มครองทางเลือกของ GuardDuty ได้นาน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ AWS Free Tier ในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีและหลังจากนั้น คุณสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณได้บนหน้าการใช้งานคอนโซลของ GuardDuty โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล เริ่มต้นที่นี่

  • vCPU ต่อเดือนสำหรับอินสแตนซ์ = (จำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่เปิดใช้งานอินสแตนซ์ RDS หรือ EKS จัดสรรที่รองรับ) x จำนวน vCPU บนอินสแตนซ์ / (จำนวนชั่วโมงในหนึ่งเดือน)
  • ACUS ต่อเดือนสำหรับอินสแตนซ์ = (จำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่เปิดใช้งานสแกน Aurora Serverless v2 Instance ที่รองรับ) x จำนวน ACU บนอินสแตนซ์/(จำนวนชั่วโมงในหนึ่งเดือน)
  • Amazon RDS Instance รองรับหลายเธรด ซึ่งช่วยให้หลายเธรดทำงานพร้อมกันบน Single CPU Core แต่ละเธรดจะแสดงเป็น Virtual CPU (vCPU) บนอินสแตนซ์
  • ACU เป็นหน่วยวัดสำหรับ Aurora Serverless v2 ความจุ Aurora Serverless v2 ไม่ขึ้นอยู่กับคลาส DB Instance ที่คุณใช้สำหรับคลัสเตอร์ที่จัดสสรไว้ แต่คุณต้องระบุช่วงความจุฐานข้อมูลสำหรับ Aurora Serverless v2 โดยใช้หน่วยวัดนี้

  ตัวอย่างราคา

  ในสภาพแวดล้อม Amazon RDS ของคุณ คุณมี 3 อินสแตนซ์ Aurora db.r6g.xlarge ที่สแกนอยู่ (ตลอดทั้งเดือน) เพื่อหาภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ)

  ค่าบริการทั้งหมด:

  3 อินสแตนซ์ที่จัดสรรไว้สำหรับ RDS ที่รองรับ x 4 vCPU (แต่ละอินสแตนซ์ db.r6g.xlarge มี 4 vCPU) x 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่อ vCPU) x 1 เดือน

  ทั้งหมด = 12 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

  ในสภาพแวดล้อม Amazon RDS ของคุณ คุณมี 3 อินสแตนซ์ Aurora db.r6g.xlargeและ 1 อินสแตนซ์ Aurora Serverless v2 (ที่มี 60 ACU) ที่สแกน (ตลอดทั้งเดือน) สำหรับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ)

  ค่าบริการทั้งหมด:

     3 อินสแตนซ์ที่จัดสรรไว้สำหรับ RDS ที่รองรับ x 4 vCPU (แต่ละอินสแตนซ์ db.r6g.xlarge มี 4 vCPU) x 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่อ vCPU) x 1 เดือน
  + 1 อินสแตนซ์ Aurora Serverless v2 ที่รองรับ x 60 ACU x 0.25 ดอลลาร์สหรัฐ (ต่อ ACU) x 1 เดือน

  ทั้งหมด = 27 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

 • การคุ้มครอง Lambda
 • การคุ้มครอง Lambda ของ GuardDuty จะตรวจสอบข้อมูลบันทึกกิจกรรมของเครือข่ายที่สร้างขึ้นจากการทำงานของฟังก์ชัน AWS Lambda อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจหาภัยคุกคามต่อ Lambda เช่น ฟังก์ชันที่ถูกนำมาใช้ใหม่เพื่อประสงค์ร้ายสำหรับการขุดสกุลเงินดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฟังก์ชัน Lambda ที่ถูกบุกรุกซึ่งกำลังสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นภัยคุกคามที่รู้จัก

  โปรดทราบว่าการขยายรูปแบบเพิ่มเติมในการติดตามกิจกรรมเครือข่ายจะเพิ่มปริมาณข้อมูลที่ GuardDuty ประมวลผลในการคุ้มครอง Lambda และทำให้ค่าใช้จ่ายของคุณสมบัตินี้เพิ่มขึ้น ดังนั้น AWS จะแจ้งให้ลูกค้าที่ใช้งานการคุ้มครอง Lambda ให้ทราบถึงการตรวจสอบกิจกรรมเครือข่ายเพิ่มเติมอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มต้น ผู้ถือบัญชี GuardDuty ทั้งรายใหม่และปัจจุบันสามารถทดลองใช้ฟีเจอร์แผนคุ้มครองทางเลือกของ GuardDuty ได้นาน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ AWS Free Tier ในระหว่างช่วงทดลองใช้ฟรีและหลังจากนั้น คุณสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายรายเดือนโดยประมาณได้บนหน้าการใช้งานคอนโซลของ GuardDuty โดยแบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล เริ่มต้นที่นี่

  ตัวอย่างราคา

  ในสภาพแวดล้อมของคุณ ภายในหนึ่งเดือน GuardDuty จะประมวลผลข้อมูลบันทึกกิจกรรมเครือข่าย 100 GB ในรูปแบบของข้อมูลบันทึกโฟลว์ VPC ที่เกิดจากการทำงานของฟังก์ชัน Lambda ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ)

  ค่าบริการทั้งหมด:

  100 GB ของข้อมูลบันทึกโฟลว์ VPC จากฟังก์ชัน Lambda x 1.00 ดอลลาร์สหรัฐ (500 GB แรก)

  ทั้งหมด = 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

สำรวจฟีเจอร์ของ Amazon GuardDuty

GuardDuty คือบริการตรวจจับภัยคุกคามที่มอบวิธีที่แม่นยำและง่ายดายในการเฝ้าติดตามและปกป้องบัญชี AWS และปริมาณงานของคุณอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม 
สมัครทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

ลองใช้ GuardDuty 30 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณจะเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของ GuardDuty และการตรวจจับที่พบได้ระหว่างการทดลองใช้งานฟรี

ลองใช้ฟรี 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย GuardDuty ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้