ภาพรวม

Amazon GuardDuty คือบริการตรวจจับภัยคุกคามที่คอยตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือพฤติกรรมผิดปกติอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องบัญชี AWS, ปริมาณงาน, คลัสเตอร์ Kubernetes และข้อมูลของคุณใน Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ราคาของ GuardDuty อิงตามจำนวนเหตุการณ์ AWS CloudTrail ที่วิเคราะห์ และบันทึกการตรวจสอบของ Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) รวมถึงปริมาณบันทึกโฟลว์ของ Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) และบันทึกการสืบค้น DNS บริการเหล่านี้ผสานรวมเข้ากับ GuardDuty โดยตรง ซึ่งช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานหรือชำระเงินแยกต่างหาก GuardDuty ช่วยปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วยการใช้ตัวกรองอัจฉริยะและวิเคราะห์เฉพาะบันทึกชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับภัยคุกคามเท่านั้น

การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านการจัดการของ CloudTrail – GuardDuty จะวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านการจัดการของ CloudTrail อย่างต่อเนื่อง เหตุการณ์ด้านการจัดการ (หรือที่เรียกว่า “ชั้นการควบคุม”) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการที่ดำเนินการกับทรัพยากรในบัญชี AWS ของคุณ การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านการจัดการของ CloudTrail จะคิดค่าบริการหนึ่งล้านเหตุการณ์ต่อเดือนและตามส่วน

การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านข้อมูลของ CloudTrail S3 – GuardDuty จะวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านข้อมูลของ CloudTrail S3 ที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว โดยเฝ้าติดตามการเข้าถึงและกิจกรรมในบัคเก็ต S3 ทั้งหมดของคุณอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์เหตุการณ์ด้านข้อมูลของ CloudTrail S3 คิดค่าบริการหนึ่งล้านเหตุการณ์ต่อเดือนและตามส่วน และมอบส่วนลดให้ตามปริมาณ

การวิเคราะห์บันทึกการตรวจสอบของ Amazon EKS – Amazon GuardDuty จะวิเคราะห์บันทึกการตรวจสอบของ Amazon EKS อย่างต่อเนื่อง และปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมด้วยการประมวลผลเฉพาะเหตุการณ์ที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ความปลอดภัยเท่านั้น การวิเคราะห์บันทึกการตรวจสอบของ EKS คิดค่าบริการหนึ่งล้านบันทึกการตรวจสอบต่อเดือนและตามส่วน และมอบส่วนลดให้ตามปริมาณ 

การวิเคราะห์บันทึกโฟลว์ของ VPC และบันทึกการสืบค้น DNS – Amazon GuardDuty จะวิเคราะห์บันทึกโฟลว์ของ Amazon VPC และบันทึกการสืบค้น DNS อย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์บันทึกโฟลว์ของ VPC และบันทึกการสืบค้น DNS จะเก็บค่าบริการต่อกิกะไบต์ (GB) ต่อเดือน ทั้งการวิเคราะห์บันทึกโฟลว์ของ VPC และบันทึกการสืบค้น DNS จะได้รับส่วนลดตามปริมาณ

ลองใช้ฟรี

ในรีเจี้ยนที่สนับสนุน เจ้าของบัญชี Amazon GuardDuty รายใหม่สามารถลองใช้บริการนี้ได้ฟรีเป็นเวลา 30 วัน และเข้าถึงคุณสมบัติและผลการตรวจจับได้ทั้งหมด GuardDuty Console จะระบุจำนวนวันที่เหลือในการทดลองใช้ฟรี รวมถึงค่าใช้จ่ายรายวันโดยเฉลี่ย (ตามปริมาณข้อมูลที่วิเคราะห์) ซึ่งช่วยให้ไม่ต้องคาดเดาในการวางแผนงบประมาณ

ราคาตามแต่ละรีเจี้ยน

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1: จากสภาพแวดล้อมของคุณในหนึ่งเดือน Amazon GuardDuty ประมวลผลเหตุการณ์ด้านการจัดการของ AWS CloudTrail ทั้งหมด 40,000,000 รายการ และเหตุการณ์ด้านข้อมูลของ CloudTrail S3 ทั้งหมด 200,000,000 รายการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) นอกจากนี้ยังประมวลผลบันทึกโฟลว์ของ VPC 2,000 GB และบันทึกการสืบค้น DNS 1,000 GB ซึ่งรวมเป็นบันทึกทั้งหมด 3,000 GB

ค่าบริการรวม:

40 เหตุการณ์ด้านการจัดการ x 4.00 USD (40 ล้านเหตุการณ์ด้านการจัดการ คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)
+ 200 เหตุการณ์ด้านข้อมูล Amazon S3 x 0.80 USD (200 ล้านเหตุการณ์ด้านข้อมูล คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)
+ บันทึก 500 GB x 1.00 USD (500 GB แรก)
+ บันทึก 2,000 GB x 0.50 USD (2,000 GB ต่อมา)
+ บันทึก 500 GB x 0.25 USD (500 GB สุดท้าย)

รวม = 1,945 USD ต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 2: จากสภาพแวดล้อมของคุณในหนึ่งเดือน Amazon GuardDuty ประมวลผลเหตุการณ์ด้านการจัดการของ AWS CloudTrail ทั้งหมด 5,000,000 รายการ และเหตุการณ์ด้านข้อมูลของ CloudTrail S3 ทั้งหมด 1,000,000,000 รายการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) นอกจากนี้ยังประมวลผลบันทึกโฟลว์ของ VPC 200 GB และบันทึกการสืบค้น DNS 50 GB ซึ่งรวมเป็นบันทึกทั้งหมด250 GB

ค่าบริการรวม:

ห้าเหตุการณ์ด้านการจัดการ x 4.00 USD (5 ล้านเหตุการณ์ด้านการจัดการ คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)
+ 500 เหตุการณ์ด้านข้อมูล Amazon S3 x 0.80 USD (500 ล้านเหตุการณ์ด้านข้อมูลแรก คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)
+ 500 เหตุการณ์ด้านข้อมูล Amazon S3 x 0.40 USD (500 ล้านเหตุการณ์ด้านข้อมูลต่อมา คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)
+ บันทึก 250 GB x 1.00 USD (500 GB แรก)

รวม = 870 USD ต่อเดือน

ตัวอย่างที่ 3: จากสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์ Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ของคุณในหนึ่งเดือน Amazon GuardDuty ประมวลผลเหตุการณ์ของ Amazon EKS 200,000,000 รายการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)

ค่าบริการรวม:

เหตุการณ์ของ EKS 100 รายการ x 1.60 USD (100 ล้านเหตุการณ์แรก คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)
+ เหตุการณ์ของ EKS 100 รายการ x 0.80 USD (100 ล้านเหตุการณ์ถัดไป คิดราคาตามสัดส่วนหลักล้าน)

รวม = 240 USD ต่อเดือน

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
สำรวจคุณสมบัติของ Amazon GuardDuty

GuardDuty คือบริการตรวจจับภัยคุกคามที่มอบวิธีที่แม่นยำและง่ายดายในการเฝ้าติดตามและปกป้องบัญชี AWS และปริมาณงานของคุณอย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
สมัครทดลองใช้งานฟรี 30 วัน

ลองใช้ GuardDuty 30 วันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณจะสามารถเข้าถึงคุณสมบัติของ GuardDuty และผลการตรวจจับได้อย่างเต็มรูปแบบในระหว่างการทดลองใช้ฟรี

ลองใช้ฟรี 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย GuardDuty ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้