งานทั่วไป

 • T4g
 • อินสแตนซ์ T4g เป็นประเภทอินสแตนซ์สำหรับงานทั่วไปรุ่นใหม่ที่ขยายได้ ซึ่งมีสมรรถนะของ CPU ในระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายการใช้งาน CPU ได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่ต้องการ อินสแตนซ์ T4g ให้ความสมดุลระหว่างทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย และเหมาะสำหรับเวิร์กโหลดฐานข้อมูลที่มีการใช้งาน CPU ปานกลางซึ่งมีการใช้งานอย่างหนักเพียงครั้งคราว

  อินสแตนซ์ T4g จะสะสมเครดิต CPU เมื่อเวิร์กโหลดอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน เครดิต CPU ที่ได้รับแต่ละเครดิตช่วยให้อินสแตนซ์ T4g สามารถใช้แกนประมวลผล CPU ให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพเป็นเวลา 1 นาทีได้เมื่อจำเป็น อินสแตนซ์ Amazon RDS T4g ได้รับการกำหนดค่ามาเพื่อโหมดไม่จำกัด หมายความว่าอินสแตนซ์เหล่านี้จะสามารถขยายการทำงานเกินระดับพื้นฐานตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมงโดยมีค่าบริการเพิ่มเติม

  คุณสมบัติ:

  • หน่วยประมวลผล AWS Graviton2 แบบกำหนดเองที่มีแกน Arm Neoverse แบบ 64 บิต
  • CPU ที่ขยายได้ ซึ่งควบคุมโดยเครดิต CPU พร้อมสมรรถนะขั้นพื้นฐานที่สม่ำเสมอ
  • โหมดไม่จำกัดเพื่อรับรองว่ามีประสิทธิภาพในช่วงที่มีการใช้งานสูง
  • ขับเคลื่อนด้วย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) แบนด์วิดท์การเพิ่ม EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.t4g.micro 2 1 สูงสุด 2,085 สูงสุด 5
  db.t4g.small 2 2 สูงสุด 2,085 สูงสุด 5
  db.t4g.medium 2 4 สูงสุด 2,085 สูงสุด 5
  db.t4g.large 2 8 สูงสุด 2,780 สูงสุด 5
  db.t4g.xlarge 4 16 สูงสุด 2,780 สูงสุด 5
  db.t4g.2xlarge 8 32 สูงสุด 2,780 สูงสุด 5

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

 • T3
 • อินสแตนซ์ T3 เป็นประเภทอินสแตนซ์รุ่นใหม่ที่ขยายได้สำหรับใช้งานทั่วไป ซึ่งให้สมรรถนะ CPU ระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายการใช้งาน CPU ได้ตลอดเวลาตราบเท่าที่จำเป็น อินสแตนซ์ T3 ให้ความสมดุลระหว่างทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย เหมาะสำหรับปริมาณงานฐานข้อมูลที่มีการใช้งาน CPU ปานกลางโดยที่มีอย่างหนักเพียงครั้งคราว

  อินสแตนซ์ T3 จะสะสมเครดิต CPU เมื่อปริมาณงานอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์พื้นฐาน เครดิต CPU ที่ได้รับแต่ละเครดิตช่วยให้อินสแตนซ์ T3 ใช้งานแกนประมวลผล CPU ได้เต็มสมรรถนะเป็นเวลา 1 นาทีเมื่อจำเป็น อินสแตนซ์ Amazon RDS T3 ได้รับการกำหนดค่ามาเพื่อโหมดไร้ขีดจำกัด หมายความว่าอินสแตนซ์เหล่านี้จะสามารถขยายตัวเหนือกว่าระดับพื้นฐานตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมงโดยมีค่าบริการเพิ่มเติม

  คุณสมบัติ:

  • CPU ที่ขยายได้ ซึ่งควบคุมโดยเครดิต CPU พร้อมสมรรถนะขั้นพื้นฐานที่สม่ำเสมอ
  • โหมดไร้ขีดจำกัดเพื่อให้มั่นใจในสมรรถนะในช่วงที่มีการใช้งานสูง
  • ขับเคลื่อนด้วย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  • ระบบไนโตรของ AWS และตัวประมวลผล Intel Xeon ความถี่สูงที่สามารถปรับขนาดได้ซึ่งส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าอินสแตนซ์ T2
  รุ่น จำนวนแกน vCPU เครดิต CPU/ชั่วโมง หน่วยความจำ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.t3.micro 1 2
  12
  1 สูงสุด 5
  db.t3.small 1 2
  24
  2 สูงสุด 5
  db.t3.medium 1 2 24
  4 สูงสุด 5
  db.t3.large 1 2 36
  8 สูงสุด 5
  db.t3.xlarge 2 4 96
  16 สูงสุด 5
  db.t3.2xlarge 4 8 192
  32 สูงสุด 5

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

 • T2
 • อินสแตนซ์ T2 เป็นอินสแตนซ์ที่ขยายสมรรถนะได้สำหรับการใช้งานทั่วไปที่มอบสมรรถนะ CPU ในระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายที่เหนือกว่าระดับพื้นฐาน อินสแตนซ์ T2 เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับปริมาณงานของฐานข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งไมโครเซอร์วิส การทดสอบและการเตรียมฐานข้อมูล

  สมรรถนะพื้นฐานและความสามารถในการขยายจะถูกควบคุมโดยเครดิต CPU อินสแตนซ์ T2 ได้รับเครดิต CPU อย่างต่อเนื่องตามอัตราที่กำหนดไว้โดยขึ้นอยู่กับขนาดของอินสแตนซ์ดังกล่าว จะมีการสะสมเครดิต CPU หากไม่มีการใช้งานและจะใช้เครดิตดังกล่าวเมื่อมีการใช้งานอินสแตนซ์ 

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon ความถี่สูง
  • CPU ที่ขยายได้ ซึ่งควบคุมโดยเครดิต CPU พร้อมสมรรถนะขั้นพื้นฐานที่สม่ำเสมอ
  • ใช้งานแบบ Free Tier ได้
  • มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย

   

  รุ่น จำนวนแกน vCPU เครดิต CPU/ชั่วโมง หน่วยความจำ (GiB) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.t2.micro 1 1 6 1 ต่ำถึงปานกลาง
  db.t2.small 1 1 12 2 ต่ำถึงปานกลาง
  db.t2.medium 2 2 24 4 ต่ำถึงปานกลาง
  db.t2.large 2 2 36 8 ต่ำถึงปานกลาง
  db.t2.xlarge 4 4 54 16 ปานกลาง
  db.t2.2xlarge 8 8 81 32 ปานกลาง

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

  • Intel AVX, Intel Turbo
  • db.t2.micro, db.t2.small, db.t2.medium มีตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้สูงสุด 3.3 GHz
  • db.t2.large, db.t2.xlarge และ db.t2.2xlarge มีตัวประมวลผล Intel ที่ปรับขนาดได้สูงสุด 3.0 GHz
 • M7g
 • อินสแตนซ์ Amazon EC2 M7g ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton3 แบบ Arm 

  คุณสมบัติ:

  • ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton3 แบบกำหนดเอง
  • มีหน่วยความจำ DDR5 รุ่นล่าสุดที่มีแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับ DDR4
  • แบนวิดท์เครือข่ายที่ดีกว่าอินสแตนซ์ M6g ถึง 20%
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้น
  • ขับเคลื่อนด้วย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  รุ่น จำนวนแกน vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่เก็บข้อมูล แบนด์วิดท์เฉพาะสำหรับ EBS (Gbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.m7g.large - 2 8 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.m7g.xlarge - 4 16 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.m7g.2xlarge - 8 32 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 15
  db.m7g.4xlarge - 16 64 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 15
  db.m7g.8xlarge - 32 128 EBS เท่านั้น 10 15
  db.m7g.12xlarge - 48 192 EBS เท่านั้น 15 22.5
  db.m7g.16xlarge - 64 256 EBS เท่านั้น 20 30

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

 • M6i
 • อินสแตนซ์ M6i ขับเคลื่อนโดยหน่วยประมวลผล Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 3 และให้ความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่ายสำหรับเวิร์กโหลดที่หลากหลาย

  คุณสมบัติ:

  • ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 3 (Ice Lake) พร้อมความถี่เทอร์โบแบบออลคอร์ 3.5 GHz
  • มีความคุ้มค่าที่ดีขึ้นถึง 15% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ M5
  • มีอัตราส่วนหน่วยความจำ 4:1 ต่อ vCPU
  • รองรับสูงสุด 128 vCPU ต่ออินสแตนซ์ ซึ่งมากกว่าอินสแตนซ์ M5 ถึง 33%
  รุ่น จำนวนแกน vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่เก็บข้อมูล แบนด์วิดท์เฉพาะสำหรับ EBS (Gbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.m6i.large - 2 8 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.m6i.xlarge - 4 16 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.m6i.2xlarge - 8 32 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.m6i.4xlarge - 16 64 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.m6i.8xlarge - 32 128 EBS เท่านั้น 10 12.5
  db.m6i.12xlarge - 48 192 EBS เท่านั้น 15 18.75
  db.m6i.16xlarge - 64 256 EBS เท่านั้น 20 25
  db.m6i.24xlarge - 96 384 EBS เท่านั้น 30 37.5
  db.m6i.32xlarge - 128 512 EBS เท่านั้น 40 50

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

 • M6g
 • อินสแตนซ์ M6g ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 แบบ Arm

  คุณสมบัติ:

  • โปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 แบบกำหนดเองที่มีแกน Arm Neoverse 64 บิต
  • รองรับ Enhanced Networking โดยมีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุด 25 Gbps
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้น
  • ขับเคลื่อนด้วย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  รุ่น จำนวนแกน vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.m6g.large - 2 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.m6g.xlarge - 4 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.m6g.2xlarge - 8 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.m6g.4xlarge - 16 64 EBS-เท่านั้น 4,750 สูงสุด 10
  db.m6g.8xlarge - 32 128 EBS-เท่านั้น 9,000 12
  db.m6g.12xlarge - 48 192 EBS-เท่านั้น 13,500 20
  db.m6g.16xlarge - 64 256 EBS-เท่านั้น 19,000 25

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

 • M5
 • อินสแตนซ์ M5 คืออินสแตนซ์สำหรับใช้งานทั่วไปรุ่นล่าสุดและมอบประสิทธิภาพที่ดียิ่งกว่า M4 อินสแตนซ์กลุ่มนี้มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย รวมทั้งเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเวิร์กโหลดฐานข้อมูลทั้งหลาย

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล 2.5 GHz Intel Xeon® Platinum 8175 พร้อมชุดคำสั่ง Intel Advanced Vector Extension (AXV-512) ใหม่
  • ขนาดอินสแตนซ์ใหม่ที่ใหญ่ขึ้นของ m5.24xlarge ให้ 96 vCPU และหน่วยความจำ 384 GiB
  • แบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุดถึง 25 Gbps โดยใช้เครือข่ายที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • ขับเคลื่อนด้วย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  รุ่น จำนวนแกน vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.m5.large 1 2 8 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.m5.xlarge 2 4 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.m5.2xlarge 4 8 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.m5.4xlarge 8 16 64 EBS-เท่านั้น 4,750 สูงสุด 10
  db.m5.8xlarge 16 32 128 EBS-เท่านั้น 6,800 10
  db.m5.12xlarge 24 48 192 EBS-เท่านั้น 9,500 12
  db.m5.16xlarge 32 64 256 EBS-เท่านั้น 13,600 20
  db.m5.24xlarge 48 96 384 EBS-เท่านั้น 19,000 25

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

 • M5d
 • ประเภทอินสแตนซ์ M5d เป็นอินสแตนซ์สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปรุ่นล่าสุดและมีพื้นที่จัดเก็บ NVMe SSD ในเครื่องสูงถึง 3,600 GiB ซึ่งสามารถกำหนดค่าให้จัดเก็บไฟล์บันทึกและข้อมูลชั่วคราว

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon® Platinum 8175M ที่มีความเร็วนาฬิกา CPU ของแกนประมวลผลสูงสุด 3.1 GHz โดยเป็นความเร็วแบบ Turbo ที่มีการรักษาความเร็วอย่างต่อเนื่อง
  • พื้นที่จัดเก็บ NVMe SSD ในเครื่องสูงสุด 3,600 GB
  • หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์สูงสุด 384 GiB
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.m5d.large 2 8 1 x 75 NVMe SSD สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.m5d.xlarge 4 16 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.m5d.2xlarge 8 32 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.m5d.4xlarge 16 64 2 x 300 NVMe SSD 4,750 สูงสุด 10
  db.m5d.8xlarge 32 128 2 x 600 NVMe SSD 6,800 10
  db.m5d.12xlarge 48 192 2 x 900 NVMe SSD 9,500 12
  db.m5d.16xlarge 64 256 4 x 600 NVMe SSD 13,600 20
  db.m5d.24xlarge 96 384 4 x 900 NVMe SSD 19,000 25
 • M4
 • อินสแตนซ์ M4 มอบความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย และเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับปริมาณงานของฐานข้อมูลทั้งหลาย รวมทั้งฐานข้อมูลขนาดเล็กและกลางสำหรับแอปพลิเคชันโอเพนซอร์สหรือในระดับองค์กร

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล 2.3 GHz Intel Xeon® E5-2686 v4 (Broadwell) หรือตัวประมวลผล 2.4 GHz Intel Xeon® E5-2676 v3 (Haswell)
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • รองรับ Enhanced Networking
  • มีความสมดุลของทรัพยากรการประมวลผล หน่วยความจำ และเครือข่าย
  รุ่น จำนวนแกน vCPU* หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิดท์เฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  db.m4.large 1 2 8 EBS เท่านั้น 450 ปานกลาง
  db.m4.xlarge 2 4 16 EBS เท่านั้น 750 สูง
  db.m4.2xlarge 4 8 32 EBS เท่านั้น 1,000 สูง
  db.m4.4xlarge 8 16 64 EBS เท่านั้น 2,000 สูง
  db.m4.10xlarge 20 40 160 EBS เท่านั้น 4,000 10 กิกะบิต
  db.m4.16xlarge 32 64 256 EBS เท่านั้น 10,000 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำ

 • R7g
 • อินสแตนซ์ Amazon EC2 R7g ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton3 แบบ Arm

  คุณสมบัติ:

  • ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton3 แบบกำหนดเอง
  • มีหน่วยความจำ DDR5 รุ่นล่าสุดที่มีแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับ DDR4
  • แบนวิดท์เครือข่ายที่ดีกว่าอินสแตนซ์ R6g ถึง 20%
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้น
  • ขับเคลื่อนด้วย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  รุ่น จำนวนแกน vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่เก็บข้อมูล แบนด์วิดท์เฉพาะสำหรับ EBS (Gbps) ประสิทธิภาพการสร้างเครือข่าย (Gbps)
  db.r7g.large - 2 16 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.r7g.xlarge - 4 32 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.r7g.2xlarge - 8 64 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 15
  db.r7g.4xlarge - 16 128 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 15
  db.r7g.8xlarge - 32 256 EBS เท่านั้น 10 15
  db.r7g.12xlarge - 48 384 EBS เท่านั้น 15 22.5
  db.r7g.16xlarge - 64 512 EBS เท่านั้น 20 30

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

 • R6i
 • อินสแตนซ์ Amazon R6i ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 3 (ชื่อรหัส Ice Lake) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับปริมาณงานที่ต้องใช้หน่วยความจำสูง

  คุณสมบัติ:

  • โปรเซสเซอร์ Intel Xeon รุ่นที่ 3 แบบปรับขนาดได้ด้วยความถี่สูงสุด 3.5 GHz (Ice Lake 8375C)
  • ประสิทธิภาพการประมวลผลที่มีความคุ้มค่ามากขึ้นถึง 15% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ R5
  • แบนด์วิดท์หน่วยความจำต่อ vCPU สูงขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ R5
  • ความเร็วในระบบเครือข่ายสูงสุด 50 Gbps
  • แบนด์วิดท์สำหรับ Amazon Elastic Block Store สูงสุด 40 Gbps
  • ขนาดอินสแตนซ์ใหม่ (32xlarge) ที่มี vCPU 128 รายการและหน่วยความจำ 1,024 GiB
  • รองรับ Elastic Fabric Adapter ในขนาด 32xlarge และ metal
  • ต่อยอดจากระบบ AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  • รองรับการเข้ารหัสหน่วยความจำแบบเปิดใช้งานตลอดเวลาโดยใช้ Intel Total Memory Encryption (TME)
  • รองรับคำสั่ง Intel Advanced Vector Extension (AVX 512) แบบใหม่เพื่อการใช้อัลกอริทึมเข้ารหัสที่เร็วยิ่งขึ้น
  • เมื่อใช้อินสแตนซ์ R6id ไดรฟ์ SSD แบบใช้ NVMe ภายในความจุสูงสุด 7.6 TB จะเชื่อมต่อจริงกับโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ และมีพื้นที่เก็บข้อมูลระดับบล็อกที่เชื่อมต่อกับอายุการใช้งานของอินสแตนซ์ R6i
  ขนาดของอินสแตนซ์ จำนวนแกน vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่เก็บข้อมูลอินสแตนซ์ (GB) แบนด์วิดท์ EBS (Gbps) แบนวิดท์เครือข่าย (Gbps)
  db.r6i.large - 2 16 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.r6i.xlarge - 4 32 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.r6i.2xlarge - 8 64 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.r6i.4xlarge - 16 128 EBS เท่านั้น สูงสุด 10 สูงสุด 12.5
  db.r6i.8xlarge - 32 256 EBS เท่านั้น 10 12.5
  db.r6i.12xlarge - 48 384 EBS เท่านั้น 15 18.75
  db.r6i.16xlarge - 64 512 EBS เท่านั้น 20 25
  db.r6i.24xlarge - 96 768 EBS เท่านั้น 30 37.5
  db.r6i.32xlarge - 128 1,024 EBS เท่านั้น 40 50

   

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

 • R6g
 • อินสแตนซ์ R6g ขับเคลื่อนโดยโปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 แบบ Arm

  คุณสมบัติ:

  • โปรเซสเซอร์ AWS Graviton2 แบบกำหนดเองที่มีแกน Arm Neoverse 64 บิต
  • รองรับ Enhanced Networking โดยมีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุด 25 Gbps
  • เพิ่มประสิทธิภาพ EBS ตามค่าเริ่มต้น
  • ขับเคลื่อนด้วย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  รุ่น จำนวนแกน vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.r6g.large - 2 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r6g.xlarge - 4 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r6g.2xlarge - 8 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r6g.4xlarge - 16 128 EBS-เท่านั้น 4,750 สูงสุด 10
  db.r6g.8xlarge - 32 256 EBS-เท่านั้น 9,000 12
  db.r6g.12xlarge - 48 384 EBS-เท่านั้น 13,500 20
  db.r6g.16xlarge - 64 512 EBS-เท่านั้น 19,000 25

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

   
   
   
   
 • R5
 • อินสแตนซ์ R5 คืออินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำรุ่นล่าสุดที่มอบหน่วยความจำเสริมต่อ vCPU มากกว่า R4 ถึง 5% โดยอินสแตนซ์ R5 ที่ใหญ่ที่สุดมอบหน่วยความจำขนาด 768 GiB นอกจากนี้อินสแตนซ์ R5 ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่อการเพิ่มหน่วยความจำได้ 10% ต่อ GiB และเพิ่มสมรรถนะของ CPU ได้มากกว่า R4 ประมาณ 20%

  คุณสมบัติ:

  • หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์สูงสุด 768 GiB
  • ตัวประมวลผล Intel Xeon Platinum ซีรีส์ 8000 (Skylake-SP) ที่มีความเร็วนาฬิกา CPU ของแกนประมวลผลสูงสุด 3.1 GHz โดยเป็นความเร็วแบบ Turbo ที่มีการรักษาความเร็วอย่างต่อเนื่อง
  • ขับเคลื่อนด้วย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  รุ่น จำนวนแกน vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.r5.large 1 2 16 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r5.xlarge 2 4 32 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r5.2xlarge 4 8 64 EBS-เท่านั้น สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r5.4xlarge 8 16 128 EBS-เท่านั้น 4,750 สูงสุด 10
  db.r5.8xlarge 16 32 256 EBS-เท่านั้น 6,800 10
  db.r5.12xlarge 24 48 384 EBS-เท่านั้น 9,500 12
  db.r5.16xlarge 32 64 512 EBS-เท่านั้น 13,600 20
  db.r5.24xlarge 48 96 768 EBS-เท่านั้น 19,000 25
  db.r5.large.tpc1.mem2x 2 2 32 เฉพาะ EBS สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r5.xlarge.tpc2.mem2x 2 4 64 เฉพาะ EBS สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r5.xlarge.tpc2.mem4x 2 4 128 EBS-เท่านั้น 4,750 สูงสุด 10
  db.r5.2xlarge.tpc1.mem2x 8 8 128 EBS-เท่านั้น 4,750 สูงสุด 10
  db.r5.2xlarge.tpc2.mem4x 4 8 256 EBS-เท่านั้น 6,800 10
  db.r5.2xlarge.tpc2.mem8x 4 8 512 EBS-เท่านั้น 13,600 20
  db.r5.4xlarge.tpc2.mem2x 8 16 256 EBS-เท่านั้น 6,800 10
  db.r5.4xlarge.tpc2.mem3x 8 16 384 EBS-เท่านั้น 9,500 10
  db.r5.4xlarge.tpc2.mem4x 8 16 512 EBS-เท่านั้น 13,600 20
  db.r5.6xlarge.tpc2.mem4x 12 24 768 EBS-เท่านั้น 19,000 25
  db.r5.8xlarge.tpc2.mem3x 16 32 768 EBS-เท่านั้น 19,000 25
  db.r5.12xlarge.tpc2.mem2x 24 48 768 EBS-เท่านั้น 19,000 25

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

 • R5b
 • อินสแตนซ์ R5b เป็นอินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำที่เร่งประสิทธิภาพสำหรับปริมาณงานที่ประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ในหน่วยความจำ ทำให้ชุดข้อมูลเหล่านั้นเหมาะสำหรับใช้ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล 3.1 GHz Intel Xeon Platinum
  • สูงสุด 96 vCPU, หน่วยความจำสูงสุด 768 GiB
  • ตัวประมวลผล Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) รุ่นที่ 2 แบบกำหนดเองที่มีความถี่ของแกนประมวลผลแบบรักษาความถี่พร้อมความเร็วแบบ Turbo ที่ 3.1 GHz และความถี่ของแกนประมวลผลเดี่ยวพร้อมความเร็วแบบ Turbo สูงสุดที่ 3.5 GHz
  • แบนด์วิธของเครือข่ายสูงสุด 25 Gbps
  • แบนด์วิธ EBS สูงสุด 60 Gbps
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) EBS แบบเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.r5b.large 2 16 ใช้ได้ สูงสุด 10 Gbps
  db.r5b.xlarge 4 32 ใช้ได้ สูงสุด 10 Gbps
  db.r5b.2xlarge 8 64 ใช้ได้ สูงสุด 10 Gbps
  db.r5b.4xlarge 16 128 ใช้ได้ สูงสุด 10 Gbps
  db.r5b.8xlarge 32 256 ใช้ได้ 10 Gbps
  db.r5b.12xlarge 48 384 ใช้ได้ 10 Gbps
  db.r5b.16xlarge 64 512 ใช้ได้ 20 Gbps
  db.r5b.24xlarge 96 768 ใช้ได้ 25 Gbps
 • R5d
 • ประเภทอินสแตนซ์ R5d เป็นอินสแตนซ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพหน่วยความจำรุ่นล่าสุดและมีพื้นที่จัดเก็บ NVMe SSD ในเครื่องสูงถึง 3,600 GiB ซึ่งสามารถกำหนดค่าให้จัดเก็บบันทึกชั่วคราวและไฟล์ข้อมูล

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon® Platinum ซีรีส์ 8000 ที่มีความเร็วนาฬิกา CPU ของแกนประมวลผลสูงสุด 3.1 GHz โดยเป็นความเร็วแบบ Turbo ที่มีการรักษาความเร็วอย่างต่อเนื่อง
  • พื้นที่จัดเก็บ NVMe SSD ในเครื่องสูงสุด 3,600 GB
  • หน่วยความจำต่ออินสแตนซ์สูงสุด 768 GiB
  รุ่น vCPU หน่วยความจำ (GiB) ที่จัดเก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.r5d.large 2 16 1 x 75 NVMe SSD สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r5d.xlarge 4 32 1 x 150 NVMe SSD สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r5d.2xlarge 8 64 1 x 300 NVMe SSD สูงสุด 4,750 สูงสุด 10
  db.r5d.4xlarge 16 128 2 x 300 NVMe SSD 4,750 สูงสุด 10
  db.r5d.8xlarge 32 256 2 x 600 NVMe SSD 6,800 10
  db.r5d.12xlarge 48 384 2 x 900 NVMe SSD 9,500 10
  db.r5d.16xlarge 64 512 4 x 600 NVMe SSD 13,600 20
  db.r5d.24xlarge 96 768 4 x 900 NVMe SSD 19,000 25
 • R4
 • อินสแตนซ์ R4 เหมาะสำหรับปริมาณงานของฐานข้อมูลที่ใช้ความจำมาก อีกทั้งยังมีข้อเสนอด้านราคาต่อ GiB ของ RAM ที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับ R3

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E5-2686 v4 (Broadwell) ความถี่สูง
  • หน่วยความจำ DDR4
  • รองรับ Enhanced Networking
  รุ่น จำนวนแกน vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.r4.large 1 2 15.25 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  db.r4.xlarge 2 4 30.5 EBS เท่านั้น สูงสุด 10
  db.r4.2xlarge 4 8 61 EBS เท่านั้น สูงสุด 10
  db.r4.4xlarge 8 16 122 EBS-เท่านั้น สูงสุด 10
  db.r4.8xlarge 16 32 244 EBS-เท่านั้น 10
  db.r4.16xlarge 32 64 488 EBS-เท่านั้น 25

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

 • X2iedn
 • อินสแตนซ์ X2iedn เป็นอินสแตนซ์หน่วยความจำที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมรุ่นถัดไป ซึ่งมอบการปรับปรุงประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และมีราคาต่อ GiB ของหน่วยความจำที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์ X1 รุ่นก่อนหน้า

  คุณสมบัติ:

  • ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 3 (Ice Lake) พร้อมความถี่เทอร์โบแบบออลคอร์ูงสุด 3.5 GHz 
  • มีความคุ้มค่าในด้านการประมวลผลที่สูงขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ X1
  • มีอัตราส่วนหน่วยความจำ 32:1 ต่อ vCPU
  • มีหน่วยความจําสูงสุด 4 TiB
  • มีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 80 Gbps ไปยัง Amazon EBS
  • มีพื้นที่จัดเก็บ NVMe SSD ภายในเครื่องสูงสุด 3.8 TB
  • มีแบนวิดท์เครือข่ายสูงถึง 100 Gbps
  ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) ที่จัดเก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ แบนวิดท์ EBS (Gbps)  ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.x2iedn.xlarge 4 128 1 x 118 NVMe SSD สูงสุด 20 สูงสุด 25
  db.x2iedn.2xlarge 8 256 1 x 237 NVMe SSD สูงสุด 20 สูงสุด 25
  db.x2iedn.4xlarge 16 512 1 x 475 NVMe SSD สูงสุด 20 สูงสุด 25
  db.x2iedn.8xlarge 32 1,024 1 x 950 NVMe SSD 20 25
  db.x2iedn.16xlarge 64 2,048 1 x 1900 NVMe SSD 40 50
  db.x2iedn.24xlarge 96 3,072 2 x 1425 NVMe SSD 60 75
  db.x2iedn.32xlarge 128 4,096 2 x 1900 NVMe SSD 80 100

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

 • X2idn
 • อินสแตนซ์ X2idn เป็นอินสแตนซ์หน่วยความจำที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมรุ่นถัดไป ซึ่งมอบการปรับปรุงประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และมีราคาต่อ GiB ของหน่วยความจำที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอินสแตนซ์ X1 รุ่นก่อนหน้า

  คุณสมบัติ:

  • ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel Xeon Scalable รุ่นที่ 3 (Ice Lake) พร้อมความถี่เทอร์โบแบบออลคอร์ูงสุด 3.5 GHz
  • มีความคุ้มค่าในด้านการประมวลผลที่สูงขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับอินสแตนซ์ X1
  • มีอัตราส่วนหน่วยความจำ 16:1 ต่อ vCPU
  • มีหน่วยความจําสูงสุด 2 TiB
  • มีอัตราการโอนถ่ายข้อมูลสูงสุด 80 Gbps ไปยัง Amazon EBS
  • มีพื้นที่จัดเก็บ NVMe SSD ภายในเครื่องสูงสุด 3.8 TB
  • มีแบนวิดท์เครือข่ายสูงถึง 100 Gbps
  ขนาดของอินสแตนซ์ vCPU หน่วยความจำ (GiB) ที่จัดเก็บข้อมูลของอินสแตนซ์ แบนวิดท์ EBS (Gbps)  ประสิทธิภาพเครือข่าย (Gbps)
  db.x2idn.16xlarge 64 1,024 1 x 1900 NVMe SSD 40 50
  db.x2idn.24xlarge 96 1,536 2 x 1425 NVMe SSD 60 75
  db.x2idn.32xlarge 128 2,048 2 x 1900 NVMe SSD 80 100

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

 • X2g
 • อินสแตนซ์ X2g ได้รับการปรับให้เหมาะสำหรับฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง อินสแตนซ์ X2g นำเสนอราคาต่ำสุดต่อ GiB ของ RAM ในบรรดาประเภทอินสแตนซ์ Amazon RDS สำหรับฐานข้อมูล MySQL, MariaDB และ PostgreSQL

  คุณสมบัติ:

  • หน่วยประมวลผล AWS Graviton2 แบบกำหนดเองที่มีแกน Arm Neoverse แบบ 64 บิต
  • ราคาต่ำสุดต่อ GiB ของ RAM (สำหรับ MySQL, MariaDB และ PostgreSQL)
  • สูงสุดถึง 1,024 GiB ของหน่วยความจำอินสแตนซ์บน DRAM
  • รองรับ Enhanced Networking โดยมีแบนด์วิดท์เครือข่ายสูงสุด 25 Gbps

  ประเภทอินสแตนซ์

  vCPU

  หน่วยความจำ

  แบนด์วิดท์ EBS (Gbps)

  ประสิทธิภาพเครือข่าย

  db.x2g.medium

  1

  16 GiB

  สูงสุด 4.75

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  db.x2g.large

  2

  32 GiB

  สูงสุด 4.75

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  db.x2g.xlarge

  4

  64 GiB

  สูงสุด 4.75

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  db.x2g.2xlarge

  8

  128 GiB

  สูงสุด 4.75

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  db.x2g.4xlarge

  16

  256 GiB

  4.75

  สูงสุด 10 กิกะบิต

  db.x2g.8xlarge

  32

  512 GiB

  9.5

  12 กิกะบิต

  db.x2g.12xlarge

  48

  768 GiB

  14.25

  20 กิกะบิต

  db.x2g.16xlarge

  64

  1024 GiB

  19

  25 กิกะบิต

   

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

   
   
 • X1e
 • อินสแตนซ์ X1e เหมาะสำหรับฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง อินสแตนซ์ X1e มอบข้อเสนอด้านราคาต่อ GiB ของ RAM ที่ถูกที่สุดในบรรดาอินสแตนซ์ Amazon RDS ทุกประเภท

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • ราคาถูกที่สุดต่อ GiB ของ RAM
  • สูงสุด 3,904 GiB ของหน่วยความจำอินสแตนซ์บน DRAM
  รุ่น จำนวนแกน vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  db.x1e.xlarge 2 4 122 1 x 120 500 สูงสุด 10 กิกะบิต
  db.x1e.2xlarge 4 8 244 1 x 240 1,000 สูงสุด 10 กิกะบิต
  db.x1e.4xlarge 8 16 488 1 x 480 1,750 สูงสุด 10 กิกะบิต
  db.x1e.8xlarge 16 32 976 1 x 960 3,500 สูงสุด 10 กิกะบิต
  db.x1e.16xlarge 32 64 1,952 1 x 1,920 7,000 10 กิกะบิต
  db.x1e.32xlarge 64 128 3,904 2 x 1,920 14,000 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

  นอกจากนี้ x1e.16xlarge และ x1e.32xlarge ยังมี

  • Intel Turbo
 • X1
 • อินสแตนซ์ X1 ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับแอปพลิเคชันในหน่วยความจำระดับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีราคาต่อ GiB ของแรม RAM ถูกที่สุดในบรรดาประเภทอินสแตนซ์ Amazon RDS

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel Xeon E7-8880 v3 (Haswell) ความถี่สูง
  • ราคาถูกที่สุดต่อ GiB ของ RAM
  • สูงสุดถึง 1,952 GiB ของหน่วยความจำอินสแตนซ์บน DRAM
  รุ่น จำนวนแกน vCPU หน่วยความจำ (GiB) พื้นที่จัดเก็บ SSD (GB) แบนด์วิธเฉพาะสำหรับ EBS (Mbps) ประสิทธิภาพเครือข่าย
  db.x1.16xlarge 32 64 976 1 x 1,920 7,000 10 กิกะบิต
  db.x1.32xlarge 64 128 1,952 2 x 1,920 14,000 25 กิกะบิต

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้

 • z1d
 • อินสแตนซ์ z1d มีความถี่ของแกนประมวลผลแบบรักษาความถี่สูงสุด 4.0 GHz อินสแตนซ์นี้จึงเป็นอินสแตนซ์ที่เร็วที่สุดที่ทำงานบนระบบคลาวด์ การผสานระหว่างประสิทธิภาพการประมวลผลระดับสูงและหน่วยความจำระดับสูงทำให้อินสแตนซ์ z1d เป็นตัวเลือกในฝันสำหรับปริมาณงานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่มีต้นทุนสูงในการให้สิทธิ์การใช้ต่อแกน

  คุณสมบัติ:

  • ตัวประมวลผล Intel® Xeon® แบบกำหนดเองและปรับขนาดได้ซึ่งมีความถี่ของแกนแบบรักษาความถี่สูงสุด 4.0 GHz
  • หน่วยความจำ RAM สูงสุด 384 GiB
  • ขับเคลื่อนด้วย AWS Nitro System ที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์แบบเฉพาะและไฮเปอร์ไวเซอร์ที่ใช้พื้นที่น้อย
  รุ่น จำนวนแกน vCPU หน่วยความจำ (GiB) EBS แบบเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพเครือข่าย
  db.z1d.large 1 2 16 ใช้ได้ สูงสุด 10,000 Mbps
  db.z1d.xlarge 2 4 32 ใช้ได้ สูงสุด 10,000 Mbps
  db.z1d.2xlarge 4 8 64 ใช้ได้ สูงสุด 10,000 Mbps
  db.z1d.3xlarge 6 12 96 ใช้ได้ สูงสุด 10,000 Mbps
  db.z1d.6xlarge 12 24 192 ใช้ได้ 10,000 Mbps
  db.z1d.12xlarge 24 48 384 ใช้ได้ 25,000 Mbps

  อินสแตนซ์ทั้งหมดมีข้อมูลจำเพาะดังต่อไปนี้:

คุณสมบัติอินสแตนซ์

อินสแตนซ์ฐานข้อมูล Amazon RDS มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมากมายที่ช่วยให้คุณปรับใช้ จัดการ และปรับขนาดปริมาณงานของฐานข้อมูลได้

อินสแตนซ์ที่ขยายประสิทธิภาพได้

Amazon RDS ให้คุณเลือกระหว่างอินสแตนซ์สมรรถนะคงที่ (เช่น M5 และ R5) และอินสแตนซ์ที่ขยายสมรรถนะได้ (เช่น T3) อินสแตนซ์ที่ขยายสมรรถนะได้จะให้สมรรถนะ CPU ระดับพื้นฐานพร้อมความสามารถในการขยายที่เหนือกว่าระดับพื้นฐาน

อินสแตนซ์ Amazon RDS T3 สามารถรักษาระดับสมรรถนะ CPU ขั้นสูงได้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อปริมาณงาน โดยอินสแตนซ์ T3 จะมอบสมรรถนะที่เพียงพอต่อปริมาณงานสำหรับการใช้งานทั่วไปส่วนใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ราคารายชั่วโมงของอินสแตนซ์ T3 ครอบคลุมการใช้ที่สูงขึ้นชั่วคราวทั้งหมดโดยอัตโนมัติเมื่อค่าเฉลี่ยการใช้ CPU ของอินสแตนซ์ T3 ต่ำกว่าหรือเท่ากับการใช้งานขั้นพื้นฐานในช่วง 24 ชั่วโมง

สมรรถนะพื้นฐานและความสามารถในการขยายของอินสแตนซ์ T3 จะถูกควบคุมโดยเครดิต CPU อินสแตนซ์ T3 แต่ละตัวจะได้รับเครดิต CPU อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราที่รับจะขึ้นอยู่กับขนาดของอินสแตนซ์ดังกล่าว อินสแตนซ์ T3 จะสะสมจำนวนเครดิต CPU เมื่อไม่มีการใช้งานและจะใช้เครดิต CPU ดังกล่าวเมื่อใช้งาน เครดิต CPU 1 หน่วยจะทำให้แกนประมวลผล CPU ทำงานอย่างเต็มที่เป็นเวลา 1 นาที

ตัวอย่างเช่น อินสแตนซ์ db.t3.small ได้รับเครดิตอย่างต่อเนื่องในอัตรา 12 เครดิต CPU ต่อชั่วโมง ความสามารถนี้ให้ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานที่เทียบเท่า 20% ของแกนประมวลผล CPU (20% x 60 นาที = 12 นาที) หากอินสแตนซ์ไม่ใช้เครดิตที่ได้รับมา เครดิตดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในยอดเครดิต CPU ได้สูงสุด 288 เครดิต CPU เมื่ออินสแตนซ์ t3.small จำเป็นต้องรองรับการใช้แกนประมวลผล CPU ที่มากกว่า 20% อินสแตนซ์นี้จะดึงยอดเครดิต CPU ที่คงเหลือเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันนี้โดยอัตโนมัติ

ขณะที่อินสแตนซ์ Amazon RDS T2 ถูกจำกัดสมรรถนะไว้ที่ขั้นพื้นฐานเมื่อยอดเครดิต CPU หมดลง แต่อินสแตนซ์ Amazon RDS T3 จะยังสามารถขยายสมรรถนะเหนือระดับพื้นฐานได้แม้จะไม่มียอดเครดิต CPU เหลืออยู่ ในกรณีที่ปริมาณงานของฐานข้อมูลส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยการใช้ CPU ต่ำกว่าหรือเท่ากับสมรรถนะขั้นพื้นฐาน ค่าบริการพื้นฐานรายชั่วโมงสำหรับ t3.small จะครอบคลุมการรองรับการใช้งาน CPU ทั้งหมด หากอินสแตนซ์ต้องรันโดยใช้ CPU เฉลี่ยที่ 25% (เกินขั้นพื้นฐานมา 5%) นานเกิน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ยอดเครดิต CPU ลดเหลือศูนย์ ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มที่ 0.09 USD (0.075 USD ต่อ vCPU/ชั่วโมง x 1 vCPU x 5% x 24 ชั่วโมง) ดูที่ ราคา Amazon RDS สำหรับรายละเอียดราคา

ปริมาณงานฐานข้อมูลหลายประเภทไม่จำเป็นต้องใช้ CPU ที่ระดับสูงอยู่ตลอดเวลา แต่จะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากหากสามารถเข้าถึง CPU ความเร็วสูงได้อย่างเต็มที่เมื่อจำเป็น เราสร้างอินสแตนซ์ที่ขยายสมรรถนะได้ขึ้นมาเพื่อกรณีใช้งานเหล่านี้โดยเฉพาะ หากคุณต้องการ CPU สมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่องสำหรับฐานข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณใช้อินสแตนซ์สมรรถนะคงที่

ตัวเลือกพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล

พื้นที่จัดเก็บสำหรับ Amazon RDS for MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle และ SQL Server สร้างขึ้นบน Amazon EBS ซึ่งเป็นบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระดับบล็อกที่มีความคงทน Amazon RDS มีไดรฟ์ข้อมูลให้เลือก 3 ประเภทตามความต้องการของปริมาณงานของฐานข้อมูล ได้แก่ งานทั่วไป (SSD), IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน (SSD) และแบบแม่เหล็ก งานทั่วไป (SSD) คือประเภทไดรฟ์ข้อมูลทั่วไปที่สำรองข้อมูลใน SSD ซึ่งเรามักแนะนำไดรฟ์ประเภทนี้เป็นอย่างแรกสำหรับปริมาณงานของฐานข้อมูลหลากหลายประเภท ไดรฟ์ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งาน (SSD) มอบพื้นที่การจัดเก็บพร้อมประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและการหน่วงเวลาต่ำ ทั้งยังออกแบบมาเพื่อปริมาณงานของฐานข้อมูลที่มี I/O สูง ไดรฟ์ข้อมูลแบบแม่เหล็กมอบการจัดเก็บราคาถูกต่อกิกะไบต์และรองรับการใช้งานแบบย้อนกลับ

Amazon Auroraมีระบบพื้นที่จัดเก็บแบบกระจาย ทนต่อข้อผิดพลาด มีการปกป้องโดยระบบซึ่งเพิ่มทรัพยากรอัตโนมัติได้สูงถึง 128 TiB ต่อคลัสเตอร์ฐานข้อมูล โดยมอบประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานสูงที่มีแบบจำลองการอ่านที่มีเวลาแฝงต่ำสูงสุด 15 แบบ และทำการกู้ข้อมูล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง การสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่องไปยัง Amazon S3 และมีการจำลองทั่วทั้งสาม Availability Zone (AZ)

อินสแตนซ์เพิ่มประสิทธิภาพ EBS

อินสแตนซ์ที่ปรับให้เหมาะกับ EBS ทำให้อินสแตนซ์ RDS สามารถใช้ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานได้อย่างเต็มที่บนไดรฟ์ข้อมูล EBS อินสแตนซ์ที่ปรับให้เหมาะกับ EBS มอบอัตราการส่งข้อมูลเฉพาะระหว่าง Amazon RDS และ Amazon EBS พร้อมตัวเลือกระหว่าง 500 และ 4,000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่ใช้ อัตราการส่งข้อมูลเฉพาะจะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างอัตรา I/O ของ Amazon EBS กับการรับส่งข้อมูลอื่นจากอินสแตนส์ RDS ให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งจะทำให้ไดรฟ์ข้อมูล EBS ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด อินสแตนซ์ EBS แบบเพิ่มประสิทธิภาพถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับทั้งปริมาณ IOPS Amazon EBS มาตรฐานและที่จัดสรรไว้ เมื่อแนบไปกับอินสแตนซ์ EBS แบบเพิ่มประสิทธิภาพ ไดรฟ์ข้อมูล IOPS ที่จัดสรรไว้จะสามารถมีการหน่วงเป็นมิลลิวินาทีได้ถึงหนึ่งหลักและออกแบบมาให้ส่งมอบได้อย่างน้อย 90% ของประสิทธิภาพ IOPS ที่จัดสรรไว้ได้ 99.9% ของเวลาในปีที่ระบุ เราขอแนะนำให้ใช้ปริมาณ IOPS ที่จัดสรรไว้ที่มีอินสแตนซ์ EBS แบบเพิ่มประสิทธิภาพหรืออินสแตนซ์ที่รองรับเครือข่ายคลัสเตอร์ สำหรับแอปพลิเคชันที่มีข้อกำหนด I/O พื้นที่จัดเก็บสูง

ระบบเครือข่ายที่ปรับปรุงประสิทธิภาพ

Enhanced Networking ช่วยให้คุณได้รับประสิทธิภาพการทำงานของแพ็คเก็ตต่อวินาที (PPS) ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีความไม่เสถียรของเครือข่ายและเวลาแฝงน้อยลง คุณสมบัตินี้ใช้สแต็กการจำลองเสมือนแบบเครือข่ายใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพ I/O สูงขึ้นและการใช้งาน CPU ที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับการใช้งานแบบเดิม Amazon RDS จะเปิดใช้งานเครือข่ายที่ปรับปรุงประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติสำหรับประเภทอินสแตนซ์ฐานข้อมูลที่รองรับ