Amazon SageMaker

สร้าง ฝึก และปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิง (ML) สำหรับกรณีใช้งานใดๆ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ เครื่องมือ และเวิร์กโฟลว์ต่างๆ

ทำไมต้องใช้งาน Amazon SageMaker

Amazon SageMaker คือบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รวบรวมชุดเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อเปิดใช้งานแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำสำหรับทุกกรณีการใช้งาน เมื่อใช้ SageMaker คุณจะสามารถสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดล ML ได้ด้วยการปรับขนาดโดยใช้เครื่องมือ เช่น โน้ตบุ๊ก, Debuggers, Profilers, ไปป์ไลน์, MLOps และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม (IDE) SageMaker รองรับข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลพร้อมกับการควบคุมการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นและมีความโปร่งใสสำหรับโปรเจกต์ ML ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้าง FM ของคุณเองซึ่งเป็นโมเดลขนาดใหญ่ที่ได้รับการฝึกบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับแต่ง ทดลอง ฝึกฝนใหม่ และปรับใช้ FM SageMaker นำเสนอการเข้าถึงโมเดลที่ได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าหลายร้อยโมเดล รวมถึง FM ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง


ภาพรวม Amazon SageMaker

ทำไมต้องใช้งาน Amazon SageMaker

Amazon SageMaker คือบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รวบรวมชุดเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อเปิดใช้งานแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำสำหรับทุกกรณีการใช้งาน เมื่อใช้ SageMaker คุณจะสามารถสร้าง ฝึกฝน และปรับใช้โมเดล ML ได้ด้วยการปรับขนาดโดยใช้เครื่องมือ เช่น โน้ตบุ๊ก, Debuggers, Profilers, ไปป์ไลน์, MLOps และอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบผสานรวม (IDE) SageMaker รองรับข้อกำหนดด้านการกำกับดูแลพร้อมกับการควบคุมการเข้าถึงที่ง่ายขึ้นและมีความโปร่งใสสำหรับโปรเจกต์ ML ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้าง FM ของคุณเองซึ่งเป็นโมเดลขนาดใหญ่ที่ได้รับการฝึกบนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปรับแต่ง ทดลอง ฝึกฝนใหม่ และปรับใช้ FM SageMaker นำเสนอการเข้าถึงโมเดลที่ได้รับการฝึกฝนล่วงหน้าหลายร้อยโมเดล รวมถึง FM ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับใช้ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง


ภาพรวม Amazon SageMaker Model Training

ประโยชน์ของ SageMaker

ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นสามารถสร้างนวัตกรรมด้วย ML ผ่านตัวเลือกเครื่องมือต่างๆ IDE สำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และอินเทอร์เฟซที่ไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับนักวิเคราะห์ธุรกิจ
สร้างโมเดล ML ของคุณเอง รวมถึง FM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแอปพลิเคชัน AI ช่วยสร้าง ด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์แบบบูรณาการและโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่าย
ทำให้แนวทางปฏิบัติและการกำกับดูแล MLOps เป็นมาตรฐานและอัตโนมัติ โดยครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรของคุณเพื่อสนับสนุนความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ใช้ประโยชน์จากพลังของการตอบรับของมนุษย์ตลอดวงจรชีวิต ML เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเกี่ยวข้องของ FM ด้วยความสามารถแบบมนุษย์ทำงานร่วมกับระบบ

ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นทำการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วย ML

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 • นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ

  ดำเนินการคาดการณ์ด้าน ML โดยใช้อินเทอร์เฟซแบบภาพร่วมกับ SageMaker Canvas

  รูปภาพแสดงให้เห็นถึงการสร้างโมเดลใหม่ใน Amazon SageMaker Canvas
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

  เตรียมข้อมูลแล้วสร้าง ฝึก และปรับใช้โมเดลด้วย SageMaker Studio
  รูปภาพที่แสดงหน้าจอบน Amazon SageMaker Studio
 • วิศวกร ML
 • วิศวกร ML

  ปรับใช้และจัดการโมเดลทุกระดับด้วย SageMaker MLOps
  รูปภาพที่แสดงหน้าจอบน Amazon SageMaker Studio

รองรับขอบเขตงาน ML, ชุดเครื่องมือ และภาษาเขียนโปรแกรมชั้นนำ

โลโก้ Jupyter
โลโก้ TensorFlow
โลโก้ PyTorch
โลโก้ MXNet
โลโก้ Huggine Face
โลโก้ Scikit-learn
โลโก้ Python
โลโก้ R

ML ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำในทุกระดับขนาด

มากกว่า 1.5 ล้านล้าน

คำขออนุมานต่อเดือน

ลดต้นทุนลง

การลดต้นทุนในการติดป้ายข้อมูล

<10ms

เวลาแฝงทั่วไปในการอนุมาน