พร็อกซี

Amazon RDS Proxy มีราคาต่อ vCPU ต่อชั่วโมงสำหรับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลแต่ละรายการที่เปิดใช้งาน ราคาขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ Amazon RDS ที่ฐานข้อมูลของคุณใช้ และอาจแตกต่างกันไปตามรีเจี้ยน

เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงจะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไข

ตำแหน่งข้อมูล

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งข้อมูลเริ่มต้นที่คุณได้รับเมื่อสร้างพร็อกซี RDS นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตำแหน่งข้อมูลพร็อกซีแบบอ่านอย่างเดียวหรือเขียนอย่างเดียวได้ โดยที่แต่ละตำแหน่งข้อมูลก็มีการตั้งค่า VPC เป็นของตนเอง การเพิ่มตำแหน่งข้อมูลพร็อกซี RDS จะจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูลอินเทอร์เฟซ AWS PrivateLink ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในหน้าราคาของ PrivateLink

ตัวอย่างราคา

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำถามที่พบบ่อย

ไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon RDS Proxy ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้