พร็อกซี

Amazon RDS Proxy คิดราคาโดยอิงตามความจุของอินสแตนซ์พื้นฐาน สำหรับอินสแตนซ์ที่มีการเตรียมใช้งานบน Amazon Aurora, RDS for MariaDB, RDS for MySQL และ RDS for PostgreSQL นั้น RDS Proxy จะคิดราคาต่อ vCPU ต่อชั่วโมง สำหรับ Aurora Serverless v2 นั้น RDS Proxy จะคิดราคาต่อ Aurora Capacity Unit (ACU) ต่อชั่วโมงตามที่ฐานข้อมูลของคุณใช้ไป

เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงจะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไข

ตำแหน่งข้อมูล

ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งข้อมูลเริ่มต้นที่คุณได้รับเมื่อสร้างพร็อกซี RDS นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มตำแหน่งข้อมูลพร็อกซีแบบอ่านอย่างเดียวหรือเขียนอย่างเดียวได้ โดยที่แต่ละตำแหน่งข้อมูลก็มีการตั้งค่า VPC เป็นของตนเอง การเพิ่มตำแหน่งข้อมูลพร็อกซี RDS จะจัดเตรียมตำแหน่งข้อมูลอินเทอร์เฟซ AWS PrivateLink ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่อธิบายไว้ในหน้าราคาของ PrivateLink

ตัวอย่างราคา

  • * N/A หมายความว่า ไม่มีราคาของบริการดังกล่าวใน Region นั้น

แหล่งข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำถามที่พบบ่อย

ไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon RDS Proxy ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้