คุณสามารถสร้างตำแหน่งข้อมูล VPC ของอินเทอร์เฟซเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อส่วนตัวกับบริการที่ AWS เป็นเจ้าของ หรือบริการที่ลูกค้าหรือคู่ค้าของ AWS เป็นเจ้าของก็ได้ ระบบจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนชั่วโมงที่ตำแหน่งข้อมูล VPC ของคุณได้รับการเตรียมใช้งานในแต่ละ Availability Zone ไม่ว่าสถานะความเกี่ยวข้องกับบริการจะเป็นอย่างไร การเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูล VPC ของคุณเช่นนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบตำแหน่งข้อมูลออก และการเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงจะหยุดลงเช่นกันหากเจ้าของบริการตำแหน่งข้อมูลปฏิเสธการแนบตำแหน่งข้อมูล VPC ของคุณกับบริการนั้น ส่งผลให้บริการนั้นถูกลบ ตำแหน่งข้อมูล VPC ดังกล่าวจะนำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ คุณจึงควรลบออก

มีค่าบริการประมวลผลข้อมูลสำหรับแต่ละกิกะไบต์ที่ประมวลผลผ่านตำแหน่งข้อมูล VPC โดยไม่คำนึงถึงต้นทางหรือปลายทางของการรับส่งข้อมูล แต่ละเศษชั่วโมงที่ตำแหน่งข้อมูล VPC ใช้ไปจะเรียกเก็บค่าบริการเต็มชั่วโมง คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล ในกรณีที่คุณส่งข้อมูลไปยังตำแหน่งข้อมูล VPC ไม่ว่าสถานะความเกี่ยวข้องของตำแหน่งข้อมูล VPC จะเป็นอย่างไร

บริการของ AWS บางอย่างอาจรวมค่าใช้จ่ายสำหรับตำแหน่งข้อมูล VPC ของอินเทอร์เฟซที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นเข้าไปในค่าใช้จ่ายของบริการนั้นด้วย และคุณอาจไม่เห็นค่าใช้จ่ายนี้ระบุไว้โดยตรงในใบเรียกเก็บเงินที่คุณได้รับ ค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวจะระบุไว้ในข้อมูลราคาของแต่ละบริการ

เครื่องคำนวณราคา

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS PrivateLink

ไปที่หน้าคุณสมบัติ

ค้นหาบริการที่มีบน AWS PrivateLink

ไปที่ AWS Marketplace
พร้อมสร้างแล้วใช่หรือไม่
เริ่มต้นใช้งาน AWS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา