คุณสามารถสร้างตำแหน่งข้อมูล AWS PrivateLink เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อส่วนตัวกับบริการที่ AWS เป็นเจ้าของ หรือบริการที่ลูกค้าหรือคู่ค้าของ AWS เป็นเจ้าของได้ ระบบจะเรียกเก็บเงินตามจำนวนชั่วโมงที่ตำแหน่งข้อมูล VPC ของคุณได้รับการเตรียมใช้งานในแต่ละ Availability Zone ไม่ว่าสถานะความเกี่ยวข้องกับบริการจะเป็นอย่างไร (เรียนรู้เพิ่มเติม) การเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงสำหรับตำแหน่งข้อมูล VPC ของคุณเช่นนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อคุณลบตำแหน่งข้อมูลออก และการเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงจะหยุดลงเช่นกันหากเจ้าของบริการตำแหน่งข้อมูลปฏิเสธการแนบตำแหน่งข้อมูล VPC ของคุณกับบริการนั้น ซึ่งส่งผลให้บริการนั้นถูกลบ ตำแหน่งข้อมูล VPC ดังกล่าวไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และคุณควรลบออก

มีค่าบริการประมวลผลข้อมูลสำหรับแต่ละกิกะไบต์ที่ประมวลผลผ่านตำแหน่งข้อมูล VPC โดยไม่คำนึงถึงต้นทางหรือปลายทางของการรับส่งข้อมูล แต่ละเศษชั่วโมงที่ตำแหน่งข้อมูล VPC ใช้ไปจะเรียกเก็บค่าบริการเต็มชั่วโมง 

ตำแหน่งข้อมูล AWS PrivateLink มีด้วยกันสองแบบให้คุณเลือกใช้: ตำแหน่งข้อมูลของอินเทอร์เฟซ และ ตำแหน่งข้อมูลของ Gateway Load Balancer ราคาที่ระบบจะเรียกเก็บเงินขึ้นอยู่กับประเภทของตำแหน่งข้อมูลที่คุณใช้ดังนี้

ราคาของตำแหน่งข้อมูลของอินเทอร์เฟซ

คุณสามารถใช้ตำแหน่งข้อมูลของอินเทอร์เฟซในการเข้าถึงบริการต่างๆ เช่น บริการของ AWS, บริการแอปพลิเคชันภายใน หรือบริการ SaaS ที่ทำงานอยู่นอก VPC ของคุณได้อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

ระดับราคาด้านล่างใช้กับข้อมูลทั้งหมดที่ประมวลผลคูณกับตำแหน่งข้อมูลอินเทอร์เฟซทั้งหมดในรีเจี้ยน AWS:

ข้อมูลที่ประมวลผลต่อเดือนในรีเจี้ยน AWS ราคาต่อ GB ของข้อมูลที่ประมวลผล (USD)
1 PB แรก 0.01 USD
4 PB ต่อไป 0.006 USD
5 PB ขึ้นไป 0.004 USD

บริการของ AWS บางอย่างอาจรวมค่าใช้จ่ายสำหรับตำแหน่งข้อมูล VPC ของอินเทอร์เฟซที่เกี่ยวข้องกับบริการนั้นเข้าไปในค่าใช้จ่ายของบริการนั้นด้วย และคุณอาจไม่เห็นค่าใช้จ่ายนี้ระบุไว้โดยตรงในใบเรียกเก็บเงินที่คุณได้รับ ค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวจะระบุไว้ในข้อมูลราคาของแต่ละบริการ

ราคาตำแหน่งข้อมูลของ Gateway Load Balancer

คุณสามารถใช้ตำแหน่งข้อมูลของ Gateway Load Balancer ในการใส่บริการเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยแบบแทรก เช่น ไฟร์วอลล์ ระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุก การตรวจสอบ การวิเคราะห์ และอื่นๆ ซึ่งทำงานอยู่นอก VPC ของคุณเข้าไปในโฟลว์การรับส่งข้อมูลของคุณได้อย่างปลอดภัยและเป็นส่วนตัว

เครื่องคำนวณราคา

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS PrivateLink

ไปที่หน้าคุณสมบัติ

ค้นหาบริการที่มีบน AWS PrivateLink

ไปที่ AWS Marketplace
พร้อมสร้างแล้วใช่หรือไม่
เริ่มต้นใช้งาน AWS
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา