อินสแตนซ์ DB ตามความต้องการ (แบบรวมสิทธิการใช้งานแล้ว)

คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสิทธิการใช้งาน Oracle แยกต่างหากในรุ่นบริการ “แบบรวมสิทธิการใช้งานแล้ว” เนื่องจากซอฟต์แวร์ Oracle Database ได้รับสิทธิการใช้งานโดย AWS แล้ว ราคา “แบบรวมสิทธิการใช้งานแล้ว” ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ ทรัพยากรฮาร์ดแวร์พื้นฐาน และระบบจัดการ Amazon RDS

อินสแตนซ์ DB ตามความต้องการสำหรับรุ่นแบบรวมสิทธิการใช้งานแล้วช่วยให้คุณสามารถชำระเงินสำหรับความจุการประมวลผลตามชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ของคุณทำงานโดยไม่มีภาระผูกพันระยะยาว ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายและไม่มีความยุ่งยากในการวางแผนซื้อและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ และเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่น้อยลง

เวอร์ชันที่รองรับรุ่นนี้: Standard Edition One (SE1), Standard Edition Two (SE2)

โดยคิดราคาตามชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ใช้ไปนับตั้งแต่ที่เปิดใช้อินสแตนซ์ DB ไปจนกระทั่งหยุดทำงานหรือถูกลบไป สำหรับทั้งการปรับใช้ AZ เดียวและหลาย AZ เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มต่อหนึ่งวินาที โดยคิดค่าบริการขั้นต่ำที่ 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB

 • SE2 (AZ เดียว)
 • SE2 (หลาย AZ)
 • SE1 (AZ เดียว)
 • SE1 (หลาย AZ)
 • SE2 (AZ เดียว)
 • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Availability Zone เดียว

 • SE2 (หลาย AZ)
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้หลาย AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่กำหนดไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้หลาย AZ

 • SE1 (AZ เดียว)
 • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Availability Zone เดียว

 • SE1 (หลาย AZ)
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้หลาย AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่กำหนดไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้หลาย AZ

T3 CPU Credit

อินสแตนซ์ Amazon RDS T3 DB ในโหมดไร้ขีดจำกัดซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ มีการเรียกเก็บ CPU Credit ที่0.075 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง ราคา CPU Credit จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ T3 ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและไม่รวมในอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

อินสแตนซ์ DB ตามความต้องการ (รุ่น Bring Your Own License)

คุณสามารถเรียกใช้งาน Amazon RDS ได้โดยใช้สิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ Oracle Database ของคุณที่มีอยู่ในรุ่น Bring Your Own License (“BYOL”) คุณยังสามารถซื้อสิทธิการใช้งาน Oracle Database 11g หรือ 12c โดยตรงจาก Oracle และเรียกใช้งานบน Amazon RDS ได้

หากต้องการเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในรุ่น BYOL คุณจะต้องมีสิทธิการใช้งาน Oracle Database ที่เหมาะสม (ที่มีสิทธิการอัปเดตซอฟต์แวร์และการสนับสนุน) สำหรับระดับอินสแตนซ์ DB และรุ่น Oracle Database ที่คุณต้องการเรียกใช้ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Oracle สำหรับการให้สิทธิซอฟต์แวร์ Oracle Database ในสภาพแวดล้อมการประมวลผลบนระบบคลาวด์ อินสแตนซ์ DB จะอยู่ในสภาพแวดล้อม Amazon EC2 ส่วนนโยบายการออกสิทธิ์การใช้งาน Amazon EC2 ของ Oracle จะอยู่ที่นี่

อินสแตนซ์ DB ตามความต้องการสำหรับรุ่น BYOL ยังช่วยให้คุณสามารถชำระเงินสำหรับความจุการประมวลผลตามชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ของคุณทำงานโดยไม่มีภาระผูกพันระยะยาวได้อีกด้วย

เวอร์ชันที่รองรับรุ่นนี้: Enterprise Edition, Standard Edition Two, Standard Edition, Standard Edition One สำหรับราคาของ Amazon RDS แบบ BYOL การเรียกเก็บเงินจะไม่แตกต่างกันไปตามรุ่น

 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • การปรับใช้หลาย AZ
 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Availability Zone เดียว

 • การปรับใช้หลาย AZ
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้หลาย AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่กำหนดไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้หลาย AZ

T3 CPU Credit

อินสแตนซ์ Amazon RDS T3 DB ในโหมดไร้ขีดจำกัดซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บค่าบริการจากคุณหากการใช้งาน CPU เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงแบบต่อเนื่องเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ มีการเรียกเก็บ CPU Credit ที่0.075 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง ราคา CPU Credit จะเหมือนกันสำหรับขนาดอินสแตนซ์ T3 ทั้งหมดซึ่งครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคและไม่รวมในอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย (แบบรวมสิทธิการใช้งานแล้ว)

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon RDS ให้ตัวเลือกในการเก็บรักษาอินสแตนซ์ DB ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือสามปี และยังมอบส่วนลดจำนวนมากเมื่อเทียบกับราคาอินสแตนซ์ตามความต้องการสำหรับอินสแตนซ์ DB Amazon RDS มอบตัวเลือกการชำระเงิน RI สามรูปแบบ ดังนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบางส่วน และชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดสรรจำนวนที่คุณจ่ายล่วงหน้าด้วยราคารายชั่วโมงที่เหมาะสำหรับคุณ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอินสแตนซ์ DB แบบเหมาจ่าย โปรดไปที่หน้าอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

โปรดทราบว่าราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O

สามารถนำการเหมาจ่ายอินสแตนซ์ AZ DB เดียวไปใช้กับอินสแตนซ์ฐานข้อมูลใน Availability Zone เดียวได้ การปรับใช้หลาย AZ มีตัวเลือกแบบเหมาจ่ายแยกต่างหาก

เวอร์ชันที่รองรับรุ่นนี้: Standard Edition One (SE1), Standard Edition Two (SE2)

 • SE2 (AZ เดียว)
 • SE2 (หลาย AZ)
 • SE1 (AZ เดียว)
 • SE1 (หลาย AZ)
 • SE2 (AZ เดียว)
 • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Availability Zone เดียว

 • SE2 (หลาย AZ)
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้หลาย AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่กำหนดไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้หลาย AZ

 • SE1 (AZ เดียว)
 • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Availability Zone เดียว

 • SE1 (หลาย AZ)
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้หลาย AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่กำหนดไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้หลาย AZ

*เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักกลบลบล้างของอินสแตนซ์ (คิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายระยะเวลาที่ใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายออกไปในแต่ละชั่วโมง)

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย (รุ่น Bring Your Own License)

หากต้องการเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในรุ่น BYOL คุณจะต้องมีสิทธิการใช้งาน Oracle Database ที่เหมาะสม (ที่มีสิทธิการอัปเดตซอฟต์แวร์และการสนับสนุน) สำหรับระดับอินสแตนซ์ DB และรุ่น Oracle Database ที่คุณต้องการเรียกใช้ นอกจากนี้ คุณต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Oracle สำหรับการให้สิทธิซอฟต์แวร์ Oracle Database ในสภาพแวดล้อมการประมวลผลบนระบบคลาวด์ อินสแตนซ์ DB จะอยู่ในสภาพแวดล้อม Amazon EC2 ส่วนนโยบายการออกสิทธิ์การใช้งาน Amazon EC2 ของ Oracle จะอยู่ที่นี่

คุณสามารถชำระเงินล่วงหน้าครั้งเดียวในราคาถูกสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่คุณต้องการเหมาจ่ายไว้เป็นระยะเวลา 1 หรือ 3 ปีได้ ในทางกลับกัน คุณจะได้รับส่วนลดจำนวนมากจากอัตราการใช้งานรายชั่วโมงอย่างต่อเนื่องสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่คุณเหมาจ่ายไว้

โปรดทราบว่าราคาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายไม่รวมค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บหรือ I/O

อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย Amazon RDS มีความยืดหยุ่นทางขนาดสำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Oracle ในรุ่น BYOL ด้วยความยืดหยุ่นทางขนาด อัตราที่ได้รับส่วนลดของ RI จะปรับใช้กับการใช้ทุกขนาดในกลุ่มประเภทอินสแตนซ์เดียวกันโดยอัตโนมัติ

เวอร์ชันที่รองรับรุ่นนี้: Enterprise Edition, Standard Edition Two, Standard Edition, Standard Edition One สำหรับราคาของ Amazon RDS แบบ BYOL การเรียกเก็บเงินจะไม่แตกต่างกันไปตามรุ่น

 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • การปรับใช้หลาย AZ
 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • การปรับใช้หลาย AZ

*เป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย สำหรับแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนที่เกิดขึ้นจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงที่เกิดขึ้นจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายหารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (โดยอิงกับ 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของอินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย

** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงขึ้นเพื่อช่วยคุณคำนวณจำนวนเงินที่อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายจะช่วยคุณประหยัดได้จากราคาแบบตามความต้องการ เมื่อคุณซื้ออินสแตนซ์แบบเหมาจ่าย คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกๆ ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายทั้งหมดที่คุณเลือก โดยไม่คำนึงว่าอินสแตนซ์จะกำลังทำงานอยู่หรือไม่ ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักกลบลบล้างของอินสแตนซ์ (คิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับอินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายระยะเวลาที่ใช้อินสแตนซ์แบบเหมาจ่ายออกไปในแต่ละชั่วโมง)

พื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล

ค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลของคุณจะเท่ากัน ไม่ว่าคุณจะเปิดใช้อินสแตนซ์ DB ของ Amazon RDS สำหรับ Oracle ในรุ่นแบบรวมสิทธิการใช้งานแล้วหรือรุ่น BYOL หรือไม่ก็ตาม

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (SSD) สำหรับการใช้ทั่วไป

Amazon RDS มีความจุของพื้นที่จัดเก็บสำหรับงานทั่วไป (SSD) ที่เกี่ยวข้องให้คุณเลือกได้ตั้งแต่ 20 GiB ไปจนถึง 64 TiB สำหรับชุดข้อมูลหลักของคุณ ด้วยแบบสำหรับการใช้ทั่วไป (SSD) คุณต้องชำระเงินสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่คุณจัดเตรียมไว้เท่านั้น แต่คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ I/O ที่คุณใช้

 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • การปรับใช้หลาย AZ
 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • การปรับใช้หลาย AZ
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้หลาย AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้หลาย AZ

พื้นที่จัดเก็บ IOPS (SSD) ที่มีการเตรียมใช้งาน

Amazon RDS จะมอบความสามารถในการกำหนดหรือจัดเตรียมความจุ I/O ที่ฐานข้อมูลของคุณต้องการ คุณสามารถจัดเตรียมและปรับขนาดพื้นที่จัดเก็บได้ตั้งแต่ 1,000 IOPS ถึง 80,000 IOPS และ 100 GiB ถึง 64 TiB ด้วยกลไก Oracle DB โปรดทราบว่า IOPS สูงสุดที่เกิดขึ้นจริงจะแตกต่างกันไปตามปริมาณงานของฐานข้อมูล ด้วยพื้นที่จัดเก็บ IOPS (SSD) ที่จัดเตรียมไว้ คุณต้องชำระเงินสำหรับอัตราความเร็วและพื้นที่จัดเก็บที่คุณจัดเตรียมไว้เท่านั้น แต่คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับ I/O ที่คุณใช้

 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • การปรับใช้หลาย AZ
 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • การปรับใช้หลาย AZ
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้หลาย AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้หลาย AZ

พื้นที่จัดเก็บแบบแม่เหล็ก

Amazon RDS ให้คุณสามารถเลือกความจุของพื้นที่จัดเก็บแบบแม่เหล็กที่เกี่ยวข้องได้ตั้งแต่ 20 GiB ถึง 3 TiB สำหรับชุดข้อมูลหลักของคุณ พื้นที่จัดเก็บแบบแม่เหล็กรองรับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง เราแนะนำให้คุณใช้ SSD สำหรับงานทั่วไปหรือ SSD แบบ IOPS ที่มีการเตรียมใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่จัดเก็บใหม่ใดๆ

ค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลที่จัดเตรียมไว้ของคุณจะเท่ากัน ไม่ว่าคุณจะเปิดใช้อินสแตนซ์ DB ของ Amazon RDS สำหรับ Oracle ในรุ่นแบบรวมสิทธิการใช้งานแล้วหรือแบบ BYOL หรือไม่ก็ตาม

 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • การปรับใช้หลาย AZ
 • การปรับใช้ AZ เดียว
 • การปรับใช้หลาย AZ
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้หลาย AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้หลาย AZ

  สำหรับการปรับใช้หลาย AZ เมื่อคุณอัปเดตฐานข้อมูลของคุณ การใช้งาน I/O การเขียนจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในขณะที่ Amazon RDS จำลองแบบข้อมูลของคุณไปยังอินสแตนซ์ DB สแตนด์บายพร้อมๆ กัน การใช้งาน I/O อ่านจะยังคงเดิมเมื่ออ่านจากฐานข้อมูล

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง

ค่าบริการสำหรับพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลของคุณจะเท่ากัน ไม่ว่าคุณจะเปิดใช้อินสแตนซ์ DB ของ Amazon RDS สำหรับ Oracle ในรุ่นแบบรวมสิทธิการใช้งานแล้วหรือรุ่น BYOL หรือไม่ก็ตาม

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองคือพื้นที่จัดเก็บที่เชื่อมโยงกับการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติและ DB Snapshot ที่ลูกค้าเริ่มซึ่งมีอยู่ในภูมิภาคของคุณ เพิ่มระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสำรองของคุณหรือถ่ายภาพ Database Snapshot เพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองที่บัญชีของคุณใช้งาน

 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองแบ่งให้ตามภูมิภาค พื้นที่ว่างของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองทั้งหมดเท่ากับรวมผลของพื้นที่จัดเก็บสำหรับข้อมูลสำรองทั้งหมดในภูมิภาคนั้นๆ
 • การย้าย Database Snapshot ไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองในภูมิภาคปลายทาง
 • ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองสูงสุด 100% ของพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลทั้งหมดของคุณสำหรับหนึ่งภูมิภาค (จากประสบการณ์ของเราในฐานะผู้ดูแลฐานข้อมูล ฐานข้อมูลส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้พื้นที่จัดเก็บดิบสำหรับข้อมูลสำรองน้อยกว่าชุดข้อมูลหลัก หมายความว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ต้องชำระเงินสำหรับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองเลย)
  • ตัวอย่างเช่น หากคุณมีอินสแตนซ์ DB Oracle ที่ใช้งานอยู่ที่มีพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลที่จัดเตรียมให้ 500 GiB ต่อเดือน และมีอินสแตนซ์ DB PostgreSQL ที่ใช้งานอยู่ที่มีพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลที่จัดเตรียมให้ 200 GiB ต่อเดือน เราจะมอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองให้สูงสุด 700 GiB ต่อเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • การกำหนดค่าหลาย AZ และ AZ เดียวได้รับการดูแลแบบเดียวกันจากแนวพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง
 • เมื่อหลังจากอินสแตนซ์ DB สิ้นสุด จะมีการเรียกเก็บเงินพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรอง 0.095 USD ต่อ GiB ต่อเดือน
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองเพิ่มเติมให้บริการในราคา 0.095 USD ต่อ GiB ต่อเดือน

การถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างจะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” ของ Amazon RDS

 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon RDS และ Amazon EC2 instance ใน Availability Zone เดียวกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Availability Zone เพื่อการจำลองแบบของการปรับใช้หลาย AZ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • อินสแตนซ์ Amazon RDS DB ที่อยู่นอก VPC: สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon EC2 instance และอินสแตนซ์ Amazon RDS DB ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในภูมิภาคเดียวกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลสำหรับการเข้าหรือออกของอินสแตนซ์ Amazon RDS DB คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเข้าหรือออกจาก Amazon EC2 instance เท่านั้น และต้องเสียค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลระดับภูมิภาคมาตรฐานของ Amazon EC2 (0.01 USD ต่อ GB เข้า/ออก)
 • อินสแตนซ์ Amazon RDS DB ที่อยู่ใน VPC: สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon EC2 Instance และอินสแตนซ์ Amazon RDS DB ใน Availability Zone ที่แตกต่างกันภายในภูมิภาคเดียวกัน จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลระดับภูมิภาคทั้งขาเข้าและขาออกของ Amazon EC2
 • การคัดลอก Database Snapshot จะถูกเรียกเก็บเงินสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนเพื่อคัดลอกข้อมูล Snapshot ข้ามภูมิภาค เมื่อคัดลอกสแน็ปช็อตแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับสแน็ปช็อตของฐานข้อมูลมาตรฐานเพื่อการจัดเก็บไว้ในภูมิภาคปลายทาง
 • ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Free Usage Tier ของ AWS ลูกค้า AWS รายใหม่จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 15 GB ในแต่ละเดือน โดยรวบรวมจากบริการทั้งหมดของ AWS เป็นเวลาหนึ่งปี
 • จัดระดับชั้นโดยคำนึงถึงยอดรวมการใช้งานของคุณในส่วนการถ่ายโอนข้อมูลออกทั้ง Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Storage Gateway, Amazon DynamoDB และ Amazon VPC

ราคาของเราไม่รวมภาษีและอากร ซึ่งรวมถึง VAT และภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่เรียกเก็บเงินในประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการ AWS จะต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS