Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) สำหรับ MariaDB คือฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์แบบโอเพนซอร์สที่มีการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งช่วยให้การตั้งค่า การดำเนินงาน และการปรับขนาดของฐานข้อมูล MariaDB บนระบบคลาวด์ทำได้ง่ายยิ่งขึ้น Amazon RDS สำหรับ MariaDB มอบความยืดหยุ่นด้านราคาดังต่อไปนี้เพื่อให้คุณปรับแต่งฐานข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการของตนเองได้

 • ตัวเลือกการชำระเงินตามการใช้งานจริงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือภาระผูกพันขั้นต่ำเมื่อใช้ On-Demand Instance หรือซื้อ Reserved Instance ในอัตราที่ได้รับส่วนลด ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น
 • ตัวเลือกประเภทอินสแตนซ์ที่ปรับให้เหมาะกับกรณีการใช้งานฐานข้อมูลแบบเชิงสัมพันธ์ต่างๆ
 • ไปที่อินสแตนซ์รุ่นก่อนหน้าเพื่อดูประเภทอินสแตนซ์เก่าที่ไม่ได้ปรากฏในหน้านี้

ลูกค้าใหม่ของ AWS สามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon RDS สำหรับ MariaDB ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี โดย Free Tier จะประกอบไปด้วยเวลา 750 ชั่วโมงสำหรับฐานข้อมูลอินสแตนซ์แบบ Single-AZ ที่กำหนด พื้นที่จัดเก็บข้อมูล SSD สำหรับการใช้ทั่วไป (gp2) 20 GB และพื้นที่เก็บข้อมูล 20 GB สำหรับการสำรองข้อมูลอัตโนมัติจากฐานข้อมูลในแต่ละเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS สำหรับ Amazon RDS สำหรับ MariaDB

คำนวณ Amazon RDS สำหรับ MariaDB และต้นทุนด้านสถาปัตยกรรมของคุณในการประมาณราคาครั้งเดียว โดยอิงตาม Region, ประเภทอินสแตนซ์, ตัวเลือกการนำไปใช้จริง และอีกมากมาย สร้างการประมาณราคาแบบกำหนดเองของคุณตอนนี้ »

ค่าใช้จ่ายสำหรับอินสแตนซ์ On-Demand DB

อินสแตนซ์ฐานข้อมูล (DB) แบบ On-Demand ช่วยให้คุณสามารถชำระเงินค่าความสามารถในการประมวลผลต่อจำนวนชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ของคุณทำงานได้โดยไม่มีภาระผูกพันระยะยาว คุณจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและพบกับความยุ่งยากในการวางแผน การซื้อ และการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ อีกทั้งวิธีนี้ยังเปลี่ยนค่าใช้จ่ายคงที่ที่มักจะมีมูลค่าสูงให้เป็นค่าใช้จ่ายผันแปรที่ถูกลงอย่างมากด้วยเช่นกัน

 • สำหรับทั้งการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Single-AZ และแบบ Multi-AZ ระบบจะคิดราคาต่อจำนวนชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB นับตั้งแต่ที่เปิดใช้ไปจนกระทั่งหยุดทำงานหรือลบอินสแตนซ์ DB ดังกล่าว
 • สำหรับชั่วโมงอินสแตนซ์ DB บางส่วน ระบบจะเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งวินาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 10 นาทีหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บเงินได้ เช่น การสร้าง การเริ่มต้น หรือการปรับเปลี่ยนคลาสอินสแตนซ์ DB
  • การปรับใช้ AZ เดียว
  • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Availability Zone เดียว

  • การปรับใช้ Multi-AZ
  • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

CPU Credit ประเภท T4g และ T3

อินสแตนซ์ DB ประเภท T4g และ T3 ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB จะทำงานในโหมดไม่จำกัด ซึ่งหมายความว่า ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณ หากการใช้งานหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เฉลี่ยตลอด 24 ชั่วโมงเกินจากการทำงานขั้นพื้นฐานของอินสแตนซ์ โดยระบบจะเรียกเก็บค่าบริการ CPU Credit ที่ 0.075 USD ต่อ vCPU ต่อชั่วโมง CPU Credit สำหรับอินสแตนซ์ T4g และ T3 ทุกขนาดในทุก Region มีราคาเท่ากันและไม่รวมอยู่ใน Reserved Instance

ค่าใช้จ่ายสำหรับ Reserved Instance

Amazon RDS สำหรับ Reserved Instance (RI) ช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการเก็บรักษาอินสแตนซ์ DB เป็นระยะเวลาหนึ่งปีหรือสามปี ซึ่งทำให้คุณได้รับส่วนลดเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับราคาแบบ On-Demand Instance Amazon RDS มีตัวเลือกการชำระเงินสำหรับ RI ด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าบางส่วน และชำระล่วงหน้าทั้งหมด เพื่อให้คุณจัดสรรระหว่างยอดที่ต้องชำระล่วงหน้ากับราคาแบบรายชั่วโมงที่คุณใช้งานจริงได้

Reserved Instance มีความยืดหยุ่นทางขนาดสำหรับกลไกฐานข้อมูล MariaDB ด้วยความยืดหยุ่นทางขนาด ระบบจึงมีการปรับใช้อัตราส่วนลดของ RI กับการใช้งานทุกขนาดในกลุ่มอินสแตนซ์ประเภทเดียวกัน (M5, T3, R5, ฯลฯ) โดยอัตโนมัติ

โปรดทราบว่าราคาของ RI ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับ I/O หรือพื้นที่เก็บข้อมูล โปรดไปที่หน้า Reserved Instance เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎ ตัวเลือกการชำระเงิน และคุณสมบัติต่างๆ

คุณสามารถกำหนดอินสแตนซ์ฐานข้อมูลเป็น Reserved Instance ได้ด้วยการเรียกใช้ Purchasing API หรือเลือกตัวเลือก Reserved Instance ในคอนโซล AWS เมื่อกำหนดอินสแตนซ์ DB ของคุณเป็น Reserved Instance คุณจะต้องกำหนดประเภทอินสแตนซ์ Region และจำนวนของ Reserved Instances ที่ใช้งานได้ คุณสามารถใช้ Reserved Instance ได้ในเฉพาะใน Region ที่กำหนดเท่านั้น

AWS อาจยกเลิกโปรแกรมราคาสำหรับ Reserved Instance ได้ทุกเมื่อ นอกจากจะอยู่ภายใต้การกำหนดราคาสำหรับ Reserved Instance แล้ว Reserved Instance ยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่บังคับใช้ภายใต้สัญญาลูกค้าของ AWS ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูล หรือข้อตกลงอื่นๆ โดยมี AWS เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้บริการของ AWS ของคุณด้วยเช่นกัน

  • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Single-AZ
  • การคำนวณค่าธรรมเนียมรายเดือนของ RI

   * ตัวเลขดังกล่าวเป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance โดยในแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง หรือจำนวนวินาทีที่ใช้ในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงแล้วหารด้วย 3,600 สูตรที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ที่คุณเรียกใช้

   อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance หารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (อิงจากตัวเลข 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance

   การคำนวณอัตรารายชั่วโมงที่มีประสิทธิผลของ RI

   ** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนเงินที่ Reserved Instance จะช่วยคุณประหยัดเมื่อเทียบกับราคาแบบ On-Demand ได้

   เมื่อคุณซื้อ Reserved Instance เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณทุกชั่วโมงตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance ที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเรียกใช้อินสแตนซ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบแล้วของอินสแตนซ์ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ Reserved Instance ตลอดระยะเวลาทั้งหมด รวมทั้งการชำระเงินล่วงหน้า และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลา Reserved Instance ดังกล่าว

  • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ
  • การคำนวณค่าธรรมเนียมรายเดือนของ RI

   * ตัวเลขดังกล่าวเป็นการชำระเงินรายเดือนโดยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ใช้ Reserved Instance โดยในแต่ละเดือน การชำระเงินรายเดือนจริงจะเท่ากับจำนวนชั่วโมงจริงในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมง หรือจำนวนวินาทีที่ใช้ในเดือนนั้นคูณด้วยอัตราการใช้งานรายชั่วโมงแล้วหารด้วย 3,600 สูตรที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ที่คุณเรียกใช้

   อัตราการใช้งานรายชั่วโมงจะเท่ากับเงินที่ชำระเงินเฉลี่ยรายเดือนทั้งหมดตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance หารด้วยจำนวนชั่วโมงทั้งหมด (อิงจากตัวเลข 365 วันในหนึ่งปี) ตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance

   การคำนวณอัตรารายชั่วโมงที่มีประสิทธิผลของ RI

   ** ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้ช่วยให้คุณคำนวณจำนวนเงินที่ Reserved Instance จะช่วยคุณประหยัดเมื่อเทียบกับราคาแบบ On-Demand ได้

   เมื่อคุณซื้อ Reserved Instance เราจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณทุกชั่วโมงตลอดระยะเวลาของ Reserved Instance ที่คุณเลือก ไม่ว่าจะเรียกใช้อินสแตนซ์ดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม ราคารายชั่วโมงที่มีผลบังคับใช้จะแสดงค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงที่หักลบแล้วของอินสแตนซ์ ซึ่งจะคิดค่าใช้จ่ายรวมสำหรับ Reserved Instance ตลอดระยะเวลาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการชำระเงินล่วงหน้าใดๆ และกระจายออกไปในแต่ละชั่วโมงของระยะเวลาของ Reserved Instance ดังกล่าว

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บฐานข้อมูล

  • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Single-AZ
  • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Availability Zone เดียว

  • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ (สแตนด์บายหนึ่งรายการ)
  • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

  • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Single-AZ
  • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Availability Zone เดียว

  • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ (สแตนด์บายหนึ่งรายการ)
  • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

  • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Single-AZ
  • ราคาด้านล่างเป็นราคาสำหรับอินสแตนซ์ DB ที่ปรับใช้ใน Availability Zone เดียว

  • การใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ
  • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB แบบการปรับใช้ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดีขึ้น Amazon RDS จะจัดเตรียมและรักษาสแตนด์บายใน Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานอินสแตนซ์แบบ Multi-AZ

   สำหรับการปรับใช้ Multi-AZ เมื่อคุณอัปเดตฐานข้อมูลของคุณ การใช้งาน I/O การเขียนจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในขณะที่ Amazon RDS จำลองแบบข้อมูลของคุณไปยังอินสแตนซ์ DB สแตนด์บายพร้อมๆ กัน การใช้งาน I/O อ่านจะยังคงเดิมเมื่ออ่านจากฐานข้อมูล

ค่าใช้จ่าย Dedicated Log Volume

Dedicated Log Volume เป็นโวลุ่มพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมโดยเฉพาะสําหรับข้อมูลบันทึกการทําซ้ำฐานข้อมูลและ binlogs ที่แยกจากโวลุ่มที่มีตารางฐานข้อมูล ทําให้การบันทึกข้อมูลการเขียนธุรกรรมมีประสิทธิภาพและมีความสม่ำเสมอมากขึ้น Dedicated Log Volume นั้นเหมาะอย่างยิ่งสําหรับฐานข้อมูลที่มีพื้นที่จัดเก็บที่จัดสรรขนาดใหญ่ ข้อกําหนด I/O per second (IOPS) สูง หรือมีเวิร์กโหลดที่ไวต่อเวลาแฝง

ปริมาณบันทึกเฉพาะมีราคาเท่ากับปริมาณข้อมูลที่มี 1,000 GiB และ 3,000 IOPS และตามประเภทพื้นที่จัดเก็บ ไดรฟ์ข้อมูลบันทึกเฉพาะได้รับการสนับสนุนในที่เก็บข้อมูล IOPS ที่จัดสรรไว้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) ปริมาณบันทึกเฉพาะ io1 ที่แนบมากับอินสแตนซ์ AZ เดียวใน RDS สําหรับ MariaDB จะมีค่าใช้จ่าย 0.125 USD x 1,000 GiB บวก IOPS 0.10 x 3,000 USD หรือ 425 USD/เดือน หากคุณต้องเรียกใช้ io1 ปริมาณเฉพาะใน AWS Region เดียวกันกับที่เชื่อมต่อกับหลาย AZ ด้วยการสแตนด์บายหนึ่งครั้ง คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 0.25 x 1,000 GiB บวก 0.20 USD x 3,000 IOPS หรือ 850 USD/เดือน 

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาของปริมาณข้อมูล โปรดดูที่ส่วนต้นทุนพื้นที่จัดเก็บ SSD IOPS ที่จัดสรรไว้ด้านบน

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูลสำรอง

ค่าใช้จ่ายการส่งออกสแนปช็อต

การส่งออกสแนปช็อตของ Amazon RDS ช่วยให้คุณมีวิธีส่งออกข้อมูลภายในสแนปช็อตของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ไปยัง Amazon S3 ในรูปแบบ Parquet ได้โดยอัตโนมัติ ข้อมูลในรูปแบบ Parquet จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยลง 6 เท่าใน Amazon S3 เมื่อเทียบกับรูปแบบข้อความ ทั้งยังมีความเร็วในการถ่ายข้อมูลมากกว่า 2 เท่า คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งออกโดยใช้บริการของ AWS เช่น Amazon SageMaker, Amazon Athena และ Amazon EMR ได้

ตัวอย่างการกำหนดราคาการส่งออกสแนปช็อต

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีสแนปช็อต 100 GB และคุณใช้การกรองเพื่อเลือกตาราง 10 GB จากสแนปช็อตนี้เพื่อส่งออกไปยัง Amazon S3 หากต้องการส่งออกข้อมูลนี้ คุณจะต้องจ่าย 100 GB * 0.013 USD ต่อ GB ของขนาดสแนปช็อต การส่งออกข้อมูลครั้งต่อไปจากสแนปช็อตเดียวกันจะไม่ถูกนับเพิ่ม

การเข้ารหัสหรือถอดรหัสข้อมูลด้วย AWS Key Management Service จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไปที่หน้าราคาของ AWS KMS เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการเหล่านี้ นอกจากนี้ ระบบยังเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ส่งออกใน Amazon S3 และสำหรับคำขอ PUT ที่มีต่อบัคเก็ต S3 ของคุณอีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินเหล่านี้ได้ที่หน้าราคาของ Amazon S3

ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างนี้อ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB

โปรดไปที่ หน้าราคาของ Amazon RDS เพื่อดูข้อพิจารณาสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาในการถ่ายโอนข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

Amazon RDS สำหรับ MariaDB มีค่าใช้จ่ายเท่าใด

Amazon RDS สำหรับ MariaDB เปิดให้ทดลองใช้ได้ฟรี คุณจ่ายแค่เฉพาะสิ่งที่คุณใช้ใน Amazon RDS สำหรับ MariaDB โดยไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือค่าติดตั้งแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ใช้เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS ฟรีเพื่อดูตัวเลือกของคุณและช่วยประเมินค่าใช้จ่าย

ฉันสามารถใช้งาน AWS Free Tier สำหรับ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ได้นานเท่าใด

คุณสามารถใช้งาน AWS Free Tier ในบัญชี AWS ใหม่ได้ 12 เดือน หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ AWS Free Tier

ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินอย่างไรหาก Amazon RDS สำหรับ MariaDB ของฉันใช้งานอินสแตนซ์ต่อชั่วโมงเกินสิทธิประโยชน์ของ AWS Free Tier

คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในราคามาตรฐานของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ตามชั่วโมงการใช้งานอินสแตนซ์ที่เกินกว่าที่ Amazon RDS Free Tier มีให้

คุณจะคำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ได้อย่างไร

ค่าใช้จ่ายรายเดือนของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ของคุณจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและส่วนประกอบต่อไปนี้

 • ชั่วโมงอินสแตนซ์ DB – ขึ้นอยู่กับประเภท (เช่น db.t2.micro, db.m4.large) ของอินสแตนซ์ DB ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ที่ใช้ หลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บเงินได้ เช่น การสร้าง เริ่มต้น หรือปรับเปลี่ยนประเภทอินสแตนซ์ DB ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามชั่วโมงของอินสแตนซ์ DB บางส่วน
 • ชั่วโมงของอินสแตนซ์ DB บางส่วน – Amazon RDS สำหรับ MariaDB รองรับการเรียกเก็บเงินต่อวินาที โดยระบบจะเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนชั่วโมงอินสแตนซ์ DB บางส่วนที่ใช้ไปทีละหนึ่งวินาที โดยมีขั้นต่ำอยู่ที่ 10 นาที
 • พื้นที่เก็บข้อมูล (ต่อ GB ต่อเดือน) – ความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ที่คุณจัดสรรไว้ให้กับอินสแตนซ์ โดยระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตามสัดส่วน หากคุณปรับขนาดความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลที่จัดสรรไว้ในเดือนนั้นๆ
 • IOPS ที่จัดสรรไว้ต่อเดือน – อัตรา IOPS ที่จัดสรรไว้โดยไม่คำนึงถึง IOPS ที่ใช้ไป (สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล SSD สำหรับ IOPS ที่จัดสรรไว้ของ Amazon RDS เท่านั้น)
 • คำขอ I/O ต่อเดือน – จำนวนคำขอพื้นที่เก็บข้อมูล I/O ทั้งหมด (สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลแบบแม่เหล็กของ Amazon RDS และ Amazon Aurora เท่านั้น)
 • พื้นที่เก็บข้อมูลสำรอง – พื้นที่เก็บข้อมูลสแนปช็อตของฐานข้อมูลที่ลูกค้าเป็นผู้เริ่มต้นและการสำรองฐานข้อมูลอัตโนมัติ หากคุณใช้สแนปช็อตของฐานข้อมูลเพิ่มเติม พื้นที่เก็บข้อมูลสำรองของคุณก็จะเพิ่มขึ้น และหากคุณเพิ่มระยะเวลาเก็บข้อมูลสำรอง พื้นที่เก็บข้อมูลสำรองที่ฐานข้อมูล Amazon RDS สำหรับ MariaDB ของคุณใช้ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
 • การถ่ายโอนข้อมูล – การถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งเข้าและออกจากอินสแตนซ์ DB ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ของคุณ

คำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ของคุณด้วยเครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

การเรียกเก็บเงินสำหรับอินสแตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ของฉันจะเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด

ระบบจะเริ่มเรียกเก็บเงินค่า Amazon RDS สำหรับ MariaDB ของคุณทันทีที่อินสแตนซ์ DB สามารถใช้งานได้ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในแต่ละชั่วโมงที่อินสแตนซ์ทำงานในสถานะพร้อมใช้งาน จนกระทั่งคุณยกเลิกอินสแตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่อินสแตนซ์ล้มเหลวหรือเมื่อทำการลบอินสแตนซ์

ชั่วโมงอินสแตนซ์ DB บางส่วนที่ใช้ไปจะถูกเรียกเก็บเงินโดยเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งวินาทีโดยมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ 10 นาที (หลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บเงินได้ เช่น การสร้าง เริ่ม หรือปรับเปลี่ยนประเภทอินสแตนซ์ DB)

ฉันจะหยุดการเรียกเก็บเงิน Amazon RDS สำหรับ MariaDB ได้อย่างไร

หากต้องการหยุดการเรียกเก็บเงินจากบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Amazon RDS สำหรับ MariaDB คุณจะต้องลบอินสแตนซ์ DB และสแนปช็อตทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ออก การหยุดเฉพาะอินสแตนซ์ DB ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB จะเป็นการหยุดเรียกเก็บเงินรายชั่วโมงของอินสแตนซ์เพิ่มเติม แต่คุณยังคงต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลอยู่

ฉันจะถูกเรียกเก็บเงินค่าอินสแตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ที่หยุดทำงานอย่างไร

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการทั้งสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลสำรอง (รวมถึงสแนปช็อตแบบดำเนินการด้วยตนเองและกรอบเวลาการสำรองข้อมูลอัตโนมัติภายในกรอบเวลาการเก็บรักษาที่คุณระบุ) และพื้นที่เก็บข้อมูลที่จัดสรรไว้ (รวมถึง IOPS ที่จัดสรรไว้) แม้ว่าคุณจะหยุดใช้งานอินแสตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB แล้วก็ตาม แต่คุณจะไม่ถูกคิดค่าบริการสำหรับชั่วโมงอินสแตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB

ฉันจะลดค่าใช้จ่าย Amazon RDS สำหรับ MariaDB ได้อย่างไร

คุณสามารถลดค่าใช้จ่าย Amazon RDS สำหรับ MariaDB ได้หลายวิธี อันดับแรก คุณสามารถปรับขนาดของฐานข้อมูล Amazon RDS สำหรับ MariaDB ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ คุณสมบัติที่มีการจัดการเต็มรูปแบบ เช่น การปรับขนาดอัตโนมัติ ช่วยให้คุณไม่จำเป็นต้องเตรียความพร้อมใช้งานในระดับที่สูงมากเกินจนไป

คุณสามารถซื้อ Reserved Instance เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเช่นกัน การใช้ Reserved Instance ช่วยให้คุณสามารถเก็บรักษาอินสแตนซ์ฐานข้อมูลของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB เป็นระยะเวลาหนึ่งปีหรือระยะเวลาสามปี โดยได้รับส่วนลดเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับราคาแบบ On-Demand Instance ได้

ราคา Amazon RDS สำหรับ MariaDB รวมภาษีแล้วหรือยัง

ราคา Amazon RDS สำหรับ MariaDB ยังไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินอยู่ในญี่ปุ่น การใช้บริการของ AWS จะต้องเป็นไปตามภาษีเพื่อการบริโภคของญี่ปุ่น

ฉันจะซื้อและสร้าง Reserved Instance ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ได้อย่างไร

คุณสามารถซื้อ Reserved Instance ได้ในส่วน Reserved Instance ของคอนโซลการจัดการของ AWS สำหรับ Amazon RDS สำหรับ MariaDB หรือคุณจะใช้ AWS Command Line Interface หรือ Amazon RDS API เพื่อจัดทำรายการเหมาจ่ายที่มีให้เลือกซื้อ จากนั้นจึงซื้อการเหมาจ่ายอินสแตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ก็ได้เช่นกัน

หลังจากที่คุณซื้อ Reserved Instance การใช้ Reserved Instance จะเหมือนกับการใช้อินสแตนซ์ DB แบบ On-Demand โดยเมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ให้คุณใช้ประเภทอินสแตนซ์และ Region เดียวกันกับที่คุณเหมาจ่าย Amazon RDS สำหรับ MariaDB จะใช้อัตรารายชั่วโมงที่มีราคาต่ำลงซึ่งคุณมีสิทธิ์นำไปใช้งานกับอินสแตนซ์ DB ใหม่ ตราบใดที่การซื้อแบบเหมาจ่ายของคุณยังคงดำเนินต่อไป 

ฉันสามารถซื้อ Reserved Instance ได้เท่าไร

คุณสามารถซื้อ Reserved Instance ได้สูงสุด 40 อินสแตนซ์ หากคุณต้องการเรียกใช้อินสแตนซ์ DB มากกว่า 40 อินสแตนซ์ โปรดกรอกแบบฟอร์มคำขออินสแตนซ์ DB ของ Amazon RDS

ตัวเลือกการชำระเงินของ Reserved Instance จะส่งผลต่อใบเรียกเก็บค่าบริการ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ของฉันอย่างไร

Reserved Instance (RI) และ On-Demand Instance จะไม่มีความแตกต่างกันเมื่อคุณสร้าง ปรับเปลี่ยน หรือลบอินสแตนซ์ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB เมื่อระบบของ AWS ประมวลผลใบเรียกเก็บเงิน ระบบจะใช้การเหมาจ่ายของคุณโดยอัตโนมัติ โดยจะเรียกเก็บเงินอินสแตนซ์ DB ของ Amazon RDS สำหรับ MariaDB ที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดในอัตราของอินสแตนซ์ DB แบบเหมาจ่ายรายชั่วโมงที่ต่ำลง

 • ตัวเลือกการชำระล่วงหน้าทั้งหมด: เมื่อคุณซื้อ RI ภายใต้ตัวเลือกการชำระล่วงหน้าทั้งหมด คุณจะต้องจ่ายเงินตลอดระยะเวลาการใช้งาน RI ในการชำระล่วงหน้าครั้งเดียว
 • ตัวเลือกไม่ต้องชำระล่วงหน้า: คุณสามารถเลือกที่จะไม่จ่ายล่วงหน้าได้หากคุณเลือกตัวเลือกไม่ต้องชำระล่วงหน้า มูลค่าทั้งหมดของ RI ที่ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าจะกระจายไปทั่วทุกๆ ชั่วโมงในระยะสัญญา และคุณจะถูกเรียกเก็บเงินในระยะสัญญาทุกๆ ชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงการใช้งาน
 • ตัวเลือกชำระล่วงหน้าบางส่วน: ตัวเลือกนี้เป็นการผสมกันระหว่างตัวเลือกการชำระล่วงหน้าทั้งหมดและการไม่ต้องชำระล่วงหน้า คุณจะได้ชำระเงินล่วงหน้าด้วยจำนวนเงินเล็กน้อย จากนั้นคุณจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตราที่ต่ำเป็นประจำทุกชั่วโมงโดยไม่คำนึงถึงการใช้

ฉันสามารถแก้ไขข้อกำหนด Reserved Instance หลังจากที่ซื้อไปแล้วได้หรือไม่

ไม่ได้ หลังจากที่คุณซื้อ Reserved Instance ไปแล้ว คุณจะไม่สามารถแก้ไขข้อกำหนด RI ใน Amazon RDS สำหรับ MariaDB ได้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนคลาสอินสแตนซ์ DB, กลไก DB, รุ่น DB, Region, ประเภทการนำไปใช้จริง หรือระยะเวลาที่กำหนดหลังจากที่คุณซื้อ RI ไปแล้วได้ ไปที่หน้า Reserved Instance เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม