Amazon Forecast

คาดการณ์ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายและแม่นยำโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง

คาดการณ์อนุกรมเวลา 10,000 รายการ

เป็นเวลา 2 เดือนด้วย AWS Free Tier

ปรับขนาดการดำเนินงานโดยคาดการณ์รายการนับล้านโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ Amazon.com

ปรับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและลดการสูญเสียด้วยการคาดการณ์ที่แม่นยำในระดับที่ละเอียด

ปรับปรุงการใช้เงินทุนและตัดสินใจระยะยาวได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยพนักงานที่เหมาะกับงานที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไป

วิธีการทำงาน

Amazon Forecast คือบริการคาดการณ์อนุกรมเวลาโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และสร้างขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ตัววัดทางธุรกิจ

กรณีการใช้งาน

เพิ่มการคาดการณ์ด้วย ML ให้กับโซลูชัน SaaS ของคุณ

ปรับปรุงความสามารถของผลิตภัณฑ์ Software as a Service (SaaS) ด้วยการคาดการณ์ด้วย ML ในตัว เพื่อระบุความสัมพันธ์ของความต้องการที่ซับซ้อน

ปรับการวางแผนความต้องการผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

คาดการณ์ความต้องการสินค้าคงคลังที่ร้านค้าแต่ละแห่งโดยรวบรวมข้อมูลการขายและความต้องการในอดีตเข้ากับการเข้าชมเว็บที่เกี่ยวข้อง ราคา หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ สภาพอากาศ และข้อมูลวันหยุด

บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ


ปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรที่แม่นยำในเวลาใกล้เคียงเรียลไทม์

 

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ลองใช้ AWS Free Tier

เรียนรู้พื้นฐานและการสร้างบน AWS ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี »

เวิร์กช็อป Amazon Forecast

เรียนรู้วิธีต่างๆ ในการคาดการณ์อนุกรมเวลาบน AWS

ดูเวิร์กช็อป »

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ

รับการสนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงโปรแกรมระดับองค์กร

สำรวจตัวเลือกการสนับสนุน »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม