Amazon RDS çeşitli ilişkisel veritabanı kullanım örnekleri için iyileştirilmiş çok sayıda bulut sunucusu türü seçeneği sunar. Bulut sunucusu türleri çeşitli CPU, bellek, depolama ve ağ iletişimi kapasitesi birleşimlerinden oluşur ve veritabanlarınız için uygun kaynak karışımını seçebilme esnekliği sağlar. Her bulut sunucusu türü bir veya daha fazla bulut sunucusu boyutu içerir. Böylece kaynaklarınızı hedef iş yükünüze göre ölçeklendirebilmenize imkan tanır.

AWS'yi Ücretsiz Kullanmaya Başlayın

Ücretsiz Hesap Oluşturun

AWS Ücretsiz Kullanımı Amazon Relational Database Service (RDS) ile bir yıl boyunca her ay 750 saat Mikro Veritabanı Bulut Sunucusu kullanımı, 20 GB Depolama ve 20 GB Yedekleme alanı içerir.

AWS Ücretsiz Kullanımı ayrıntılarını görüntüleyin »

Bulut Sunucusu Tipi vCPU Bellek (GiB) En Fazla EBS İçin Optimize Edilmiş Bant Genişliği (Mbps) Ağ Performansı
Genel Amaçlı – En Son Nesil
db.m5.large 2
8
3.500 10 Gbps'ye kadar
db.m5.xlarge 4
16
3.500 10 Gbps'ye kadar
db.m5.2xlarge 8
32
3.500 10 Gbps'ye kadar
db.m5.4xlarge 16
64
3.500 10 Gbps'ye kadar
db.m5.12xlarge 48 192
7.000 10 Gbps
db.m5.24xlarge

96

384

14.000 25 Gbps
Genel Amaçlı – Güncel Nesil        
db.m4.large 2
8
450 Orta
db.m4.xlarge 4
16
750 Yüksek
db.m4.2xlarge 8
32
1.000 Yüksek
db.m4.4xlarge 16
64
2.000 Yüksek
db.m4.10xlarge 40
160
4.000 10 Gbps
db.m4.16xlarge

64

256

10.000 20 Gbps
Bellek İçin Optimize Edilmiş – En Son Nesil      
db.r4.large 2 15,25 425 10 Gbps'ye kadar
db.r4.xlarge 4 30,5 850 10 Gbps'ye kadar
db.r4.2xlarge 8 61 1.700 10 Gbps'ye kadar
db.r4.4xlarge 16 122 3.500 10 Gbps'ye kadar
db.r4.8xlarge 32 244 7.000 10 Gbps
db.r4.16xlarge 64 488
14.000 25 Gbps
db.x1e.xlarge 4 122 500 10 Gbps'ye kadar
db.x1e.2xlarge 8 244 1.000 10 Gbps'ye kadar
db.x1e.4xlarge 16 488 1.750 10 Gbps'ye kadar
db.x1e.8xlarge 32 976 3.500 10 Gbps'ye kadar
db.x1e.16xlarge 64 1.952 7.000 10 Gbps
db.x1e.32xlarge 128 3.904 14.000 25 Gbps
db.x1.16xlarge 64 976 7.000 10 Gbps
db.x1.32xlarge 128 1.952 14.000 10 Gbps
Bellek İçin Optimize Edilmiş – Güncel Nesil  
db.r3.large 2 15,25 - Orta
db.r3.xlarge 4
30,5 500 Orta
db.r3.2xlarge 8
61 1.000 Yüksek
db.r3.4xlarge 16 122 2.000 Yüksek
db.r3.8xlarge 32
244 -
10 Gbps
Ani Performans Artışı Yapılabilir - Güncel Nesil
db.t2.micro 1 1 - Düşük
db.t2.small 1 2 - Düşük
db.t2.medium 2 4 - Orta
db.t2.large 2 8 - Orta
db.t2.xlarge 4 16
- Yüksek
db.t2.2xlarge 8 32
-
Yüksek

Tüm bulut sunucusu türleri tüm veritabanı altyapıları, sürümleri veya bölgelerinde desteklenmez. Ayrıntılar için lütfen Veritabanı altyapısına özgü fiyatlandırma sayfalarına bakın.

M1 veya M2 veritabanı bulut sunucularını mı arıyorsunuz? Önceki Nesil Bulut Sunucuları sayfasına bakın.