AWS Auto Scaling

Thay đổi quy mô ứng dụng để tối ưu hóa hiệu năng và chi phí

AWS Auto Scaling giám sát các ứng dụng của bạn và tự động điều chỉnh dung lượng để duy trì hiệu năng ổn định, có thể dự đoán với mức phí thấp nhất có thể. Khi sử dụng AWS Auto Scaling, bạn có thể dễ dàng thiết lập quy mô ứng dụng cho nhiều tài nguyên trên nhiều dịch vụ trong vài phút. Dịch vụ này cung cấp giao diện người dùng đơn giản, hiệu quả đồng thời cho phép bạn xây dựng kế hoạch thay đổi quy mô cho các tài nguyên, bao gồm cả phiên bản Amazon EC2 và Nhóm Spot, tác vụ Amazon ECS, bảng và chỉ mục của Amazon DynamoDB cũng như các Bản sao Amazon Aurora. AWS Auto Scaling đơn giản hóa việc thay đổi quy mô bằng các đề xuất cho phép bạn tối ưu hóa hiệu năng, chi phí hoặc cân bằng cả hai yếu tố này. Nếu đã và đang sử dụng Amazon EC2 Auto Scaling để tự động thay đổi quy mô các phiên bản Amazon EC2, thì bạn sẽ có thể kết hợp với AWS Auto Scaling để thay đổi quy mô các tài nguyên bổ sung cho các dịch vụ AWS khác. Với AWS Auto Scaling, ứng dụng của bạn sẽ luôn có được đúng tài nguyên vào đúng thời điểm.

Khi sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS, Giao diện dòng lệnh (CLI) hoặc SDK, việc bắt đầu với AWS Auto Scaling trở nên rất đơn giản. AWS Auto Scaling được cung cấp mà không tính thêm phụ phí. Bạn chỉ phải thanh toán cho các tài nguyên AWS cần để chạy ứng dụng của bạn và các khoản phí giám sát của Amazon CloudWatch.

Giới thiệu về khả năng Thay đổi quy mô theo dự đoán

Tự động thay đổi quy mô dung lượng điện toán trước khi lưu lượng truy cập thay đổi bằng công nghệ ML.

Đọc blog>>

Amazon EC2 Auto Scaling đã cải tiến

Bạn có một số tùy chọn thay đổi quy mô với AWS.
Bạn chỉ cần quản lý các phiên bản Amazon EC2?  

Hãy truy cập trang Amazon EC2 Auto Scaling »

Lợi ích

Thiết lập thay đổi quy mô một cách nhanh chóng

AWS Auto Scaling cho phép bạn thiết lập các cấp sử dụng mục tiêu cho nhiều tài nguyên trong một giao diện trực quan duy nhất. Bạn có thể xem nhanh mức sử dụng trung bình của tất cả các tài nguyên có thể thay đổi quy mô mà không phải di chuyển sang các bảng điều khiển khác. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn sử dụng Amazon EC2 và Amazon DynamoDB, bạn có thể sử dụng AWS Auto Scaling để quản lý việc cung cấp tài nguyên cho tất cả các EC2 Auto Scaling group và bảng cơ sở dữ liệu trong ứng dụng của bạn.

Đưa ra quyết định sáng suốt về thay đổi quy mô

AWS Auto Scaling cho phép bạn xây dựng các kế hoạch thay đổi quy mô giúp tự động hóa cách các nhóm tài nguyên khác nhau phản ứng với những thay đổi theo yêu cầu. Bạn có thể tối ưu hóa độ khả dụng, chi phí hoặc cân bằng cả hai yếu tố này. AWS Auto Scaling tự động tạo tất cả các chính sách thay đổi quy mô và thiết lập mục tiêu cho bạn dựa trên tùy chọn của bạn. AWS Auto Scaling giám sát ứng dụng của bạn và tự động thêm hoặc bớt dung lượng khỏi các nhóm tài nguyên trong thời gian thực khi nhu cầu thay đổi.

Tự động duy trì hiệu năng

Bằng cách sử dụng AWS Auto Scaling, bạn sẽ có thể duy trì hiệu năng và độ khả dụng tối ưu của ứng dụng, ngay cả khi khối lượng công việc thay đổi liên tục, định kỳ hoặc không thể dự đoán trước. AWS Auto Scaling liên tục giám sát ứng dụng của bạn để bảo đảm rằng những ứng dụng này vận hành ở mức hiệu năng mà bạn muốn. Khi nhu cầu đạt đỉnh, AWS Auto Scaling sẽ tự động tăng dung lượng của tài nguyên bị hạn chế để bạn có thể duy trì chất lượng cao cho dịch vụ.

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng

AWS Auto Scaling có thể giúp tối ưu hóa việc sử dụng và hiệu quả chi phí khi sử dụng các dịch vụ AWS để bạn chỉ phải trả tiền cho các tài nguyên bạn thực sự cần. Khi nhu cầu giảm sút, AWS Auto Scaling sẽ tự động loại bỏ mọi dung lượng tài nguyên dư thừa để giúp bạn tránh phải chi trả quá mức cần thiết. AWS Auto Scaling hoàn toàn miễn phí và cho phép bạn tối ưu hóa chi phí của môi trường AWS của bạn.

Cách thức hoạt động

aws-auto-scaling-how-it-works-diagram

Bài viết và bài đăng trên blog

Vui lòng truy cập Blog công cụ quản lý để tìm hiểu thêm về AWS Auto Scaling và các dịch vụ Công cụ quản lý AWS khác.

Bắt đầu với AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

Đăng ký tài khoản AWS

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS.
icon2

Tìm hiểu bằng hướng dẫn 10 phút

Khám phá và tìm hiểu bằng những hướng dẫn đơn giản.
icon3

Bắt đầu xây dựng với AWS

Khởi tạo dự án AWS của bạn bằng hướng dẫn từng bước.

Tìm hiểu thêm về AWS Auto Scaling

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng AWS Auto Scaling
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ với chúng tôi