แนวทางเกี่ยวกับโลโก้ของ AWS Activate ด้านล่างนี้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบริษัทที่มีสิทธิ์ผู้เข้าร่วมอยู่ในข้อเสนอของ AWS Activate (“AWS Activate”) และต้องการใช้โลโก้ที่ AWS เปิดให้ใช้งานในการเชื่อมต่อกับ AWS Activate (“โลโก้ AWS Activate”) เฉพาะบริษัทที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก AWS ในการใช้โลโก้ AWS Activate (“บริษัทโลโก้ AWS Activate”) เท่านั้นที่สามารถทำได้ คุณไม่สามารถใช้โลโก้ AWS Activate เว้นแต่ได้รับอีเมลหรือการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก AWS ที่อนุญาตให้คุณทำเช่นนั้น แนวทางเหล่านี้ไม่รวมถึงแนวทางสำหรับการใช้เครื่องหมายการค้าเฉพาะที่ไม่ใช่ของ AWS Activate เช่น เครื่องหมายการค้า Amazon Web Services ซึ่งสามารถดูได้ทางออนไลน์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้แบรนด์ AWS โดยรวม โปรดอ้างอิงตาม แนวทางเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของ AWS หากคุณไม่แน่ใจว่าข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคับใช้อย่างไรกับกรณีที่เฉพาะกับธุรกิจของคุณ โปรดติดต่อตัวแทน AWS ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากต้องการขอสิทธิ์อนุญาตในการใช้โลโก้ AWS Activate โปรดศึกษาข้อกำหนดด้านล่างแล้วติดต่อเรา

ข้อกำหนด

ข้อกำหนดนี้ใช้กับแต่ละองค์ประกอบของการเสนอผลิตภัณฑ์ โฆษณาสร้างสรรค์ หรือเนื้อหาส่งเสริมการขายของคุณ (เช่น เว็บไซต์ สื่อการขาย แบบฟอร์มการสั่งซื้อ แบนเนอร์โฆษณา จดหมายข่าวทางอีเมล สื่อสิ่งพิมพ์ หรือโฆษณาอื่นๆ ฯลฯ)— ทุกที่ที่คุณพูดถึงการเข้าร่วมใน AWS Activate ของคุณ

สิทธิ์ในการใช้งาน: บริษัทโลโก้ AWS Activate สามารถใช้โลโก้ AWS Activate ด้านล่างนี้:

LP_startups_logo_aws-activate

การใช้โลโก้ AWS Activate: บริษัทโลโก้ AWS Activate จะมีใบอนุญาตแบบเพิกถอนได้ ที่ใช้ได้ทั่วโลก ปลอดค่าลิขสิทธิ์ และไม่ผูกขาด เพื่อแสดงโลโก้เวอร์ชันล่าสุดบนเว็บไซต์หรือในสื่อแบบออฟไลน์ของตน (เช่น ในสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ทางไปรษณีย์ หรือเอกสารอื่นๆ) เพียงเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมใน AWS Activate เท่านั้น ซึ่งรวมถึงการใช้โลโก้ AWS Activate บนนามบัตร บูธแสดงสินค้า สื่อการขาย ฯลฯ

แนวทางทั่วไปสำหรับการใช้โลโก้ AWS Activate Logo: เมื่อใช้โลโก้ AWS Activate บริษัทโลโก้ AWS Activate ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามแนวทางทั่วไปต่อไปนี้พร้อมไปกับแนวทางเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของ AWS:

ให้ความสำคัญกับบริษัทของคุณ ไม่ควรให้โลโก้ AWS Activate เด่นกว่าโลโก้ของคุณ ในส่วนของแคมเปญทางอีเมลหรือทางไปษณีย์ จะต้องมีความชัดเจนว่าการติดต่อทางจดหมายนั้นๆ ไม่ได้มาจาก AWS แต่มาจากบริษัทของคุณ นอกจากนี้ ไม่สามารถกล่าวถึง AWS ในหัวเรื่องของอีเมล หรือที่ด้านนอกของซองเอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์

การใช้แบรนด์ต้องห้าม คุณไม่สามารถใช้แบรนด์ AWS ใดๆ รวมถึงโลโก้ AWS Activate ในการดูหมิ่น Amazon หรือ AWS ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท หรือพันธมิตร ในลักษณะที่อาจลดทอน หรือสร้างความเสียหาย หรือทำให้เสื่อมเสียความนิยมที่มีต่อ Amazon หรือ AWS ตามดุลยพินิจของ AWS

AWS ไม่ใช่ผู้สนับสนุนการส่งเสริมการขายของคุณ การใช้แบรนด์ AWS รวมถึงโลโก้ AWS Activate ของคุณไม่ควรแฝงความหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นทางการหรือการสนับสนุนการส่งเสริมการขายของคุณ

“Amazon Web Services” คือชื่อของเรา หากคุณเลือกที่จะอ้างอิงชื่อสามคำของเรา คำแต่ละคำและตัวอักษรย่อแต่ละตัวจะต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ และสามารถใช้ได้เป็น “Amazon Web Services” หรือ “AWS” เท่านั้น “Amazon” จะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ ยกเว้นในกรณีที่คุณอ้างถึงเว็บไซต์ของเราที่ www.aws.amazon.com

คุณเป็นผู้เข้าร่วมในโปรแกรม AWS Activate คุณไม่สามารถโฆษณาเว็บไซต์ AWS โดยตรงได้ ห้ามเผยแพร่ลิงก์เพื่อไปยังหน้าลงทะเบียนของ AWS การอ้างอิงไปยังหน้าผลิตภัณฑ์ AWS โดยบังเอิญนั้นสามารถทำได้เมื่อจำเป็นต้องอธิบายคุณสมบัติของบริการของคุณ (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่อนุญาตให้สำรองข้อมูลใน Amazon S3 และมีลิงก์ให้ไปยังหน้าผลิตภัณฑ์ของ Amazon S3) การใช้ AWS URL ควรเป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของ AWS เมื่อมีการร้องขอจาก AWS ควรลบ AWS URL ใดๆ ที่กล่าวถึงออก

ลิงก์ URL ห้ามใช้ “AWS” หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ AWS ใน URL ของคุณ ตัวอย่างเช่น www.acme-aws.com เป็น URL ที่ไม่อนุญาตให้ใช้แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าของ AWS ตัวอย่างของการใช้ที่อนุญาตคือ: www.acme-software.com/aws AWS อาจขอให้ลบลิงค์ URL ที่ละเมิดแนวทางดังกล่าว

การแก้ไขโลโก้: คุณต้องปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของเราที่พบได้ใน: http://aws.amazon.com/co-marketing/#logo-program ไม่ควรทำการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้าของเราแต่อย่างใด

สิทธิ์ในการตรวจสอบ: AWS อาจทำการสุ่มตรวจสอบเนื้อหาของคุณเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หากมีการเลือกรายการเพื่อการตรวจสอบ AWS จะติดต่อคุณโดยตรง

AWS สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขแนวทางเกี่ยวกับโลโก้ของ AWS Activate เหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และดำเนินการกับการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้งานที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ตามความเหมาะสม