Amazon CloudWatch

ความสามารถในการมองเห็นทรัพยากรและแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ของคุณโดยสมบูรณ์

Amazon CloudWatch เป็นบริการเฝ้าสังเกตและจัดการที่สร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนา ผู้ให้บริการระบบ วิศวกรด้านความน่าเชื่อถือของไซต์ (SRE) และผู้จัดการแผนกไอที CloudWatch มีบริการข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการตามได้เพื่อเฝ้าสังเกตแอปพลิเคชัน ทำความเข้าใจ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพตลอดทั้งระบบ ปรับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม และดูภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชัน CloudWatch จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าสังเกตและการดำเนินการต่างๆ ไว้เป็นบันทึก ตัววัด และเหตุการณ์ ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของทรัพยากร แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ของ AWS ที่ทำงานบน AWS และเซิร์ฟเวอร์ในอาคารได้ คุณสามารถใช้ CloudWatch เพื่อกำหนดให้แจ้งเตือนความละเอียดสูง แสดงข้อมูลบันทึกและตัววัดด้วยแผนภาพข้างๆ กัน ดำเนินการต่างๆ โดยอัตโนมัติ แก้ไขปัญหา และสำรวจข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับแอปพลิเคชันให้เหมาะสมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันทำงานราบรื่น

Amazon CloudWatch ช่วยให้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันได้ง่ายๆ ไม่มีค่าธรรมเนียมผูกพันหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ คุณจ่ายเท่าที่ใช้ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากคุณในช่วงปลายเดือนโดยคำนวณค่าใช้จ่ายตามการใช้งาน

Amazon CloudWatch: ความสามารถในการมองเห็นทรัพยากรและแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ของคุณโดยสมบูรณ์

ประโยชน์

เข้าถึงข้อมูลทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว

มีการแจกจ่าย (นั่นคือการทำงานบนสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส) แอปพลิเคชันสมัยใหม่และสร้างข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบของตัววัด บันทึก และอื่นๆ คุณจำเป็นต้องมีวิธีรวบรวม เข้าถึง และเชื่อมโยงจุดข้อมูลเหล่านี้อย่างง่ายดายจากแหล่งข้อมูลแต่ละแห่งในไซโล (เซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย ฐานข้อมูล ฯลฯ) เพื่อเฝ้าสังเกตทรัพยากรของแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณรวบรวมตัววัดและบันทึกจากทรัพยากร แอพพลิเคชัน และบริการทั้งหมดของ AWS ที่ทำงานบน AWS และเซิร์ฟเวอร์ในอาคาร ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแบ่งไซโลข้อมูลไซโลเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นทั้งระบบได้อย่างง่ายดาย

วิธีที่ง่ายที่สุดในการรวบรวมตัววัดแบบกำหนดเองและแบบละเอียดสำหรับทรัพยากรของ AWS

เฝ้าสังเกตทรัพยากรของ AWS ได้ง่ายๆ ด้วย Amazon CloudWatch CloudWatch มีอยู่แล้วในบริการต่างๆ ของ AWS มากกว่า 70 รายการ เช่น Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, AWS Lambda, Amazon API Gateway และอื่นๆ โดยจะเผยแพร่ตัววัด 1 นาทีอย่างละเอียดและตัววัดที่กำหนดเองได้สูงสุดถึงในระดับ 1 วินาทีโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ AWS Systems Manager ติดตั้ง CloudWatch Agent หรือจะใช้ CloudWatch API ในการรวบรวม เผยแพร่ และจัดเก็บข้อมูลนี้ใน CloudWatch ได้อย่างง่ายดาย

ความสามารถในการมองเห็นในแอปพลิเคชัน โครงสร้างพื้นฐาน และบริการต่างๆ

การทำให้มองเห็นได้ในสแต็กแบบแจกแจงหมายความว่าโยงความสัมพันธ์และเปลี่ยนตัววัดและบันทึกเป็นแผนภาพได้เพื่อให้ปักหมุดและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณเปลี่ยนตัววัดหลักๆ เป็นแผนภาพได้ เช่น การใช้งาน CPU และหน่วยความจำ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของรูปแบบบันทึกได้ เช่น ข้อผิดพลาดของตัววัดที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทราบบริบทได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการตั้งแต่วินิจฉัยปัญหาไปจนถึงทำความเข้าใจสาเหตุต้นตอได้

ปรับปรุงต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ

Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณกำหนดให้แจ้งเตือนความละเอียดสูงและดำเนินการต่างๆ โดยอัตโนมัติได้ คุณจึงสามารถเพิ่มที่ว่างให้กับทรัพยากรที่สำคัญเพื่อเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับอินสแตนซ์ของ Amazon EC2 และตั้งค่า Auto Scaling เพื่อเพิ่มหรือลบอินสแตนซ์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถดำเนินการตอบสนองโดยอัตโนมัติเพื่อตรวจหาและปิดทรัพยากร EC2 ที่ไม่ได้ใช้ ลดการเก็บค่าบริการเกินจำนวน และปรับปรุงประสิทธิภาพให้กับทรัพยากร

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากแอปพลิเคชันและทรัพยากรการปฏิบัติการ

คุณต้องดูภาพรวมการดำเนินการ ข้อมูลอย่างละเอียดในแบบเรียลไทม์ และการอ้างอิงครั้งก่อนๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการใช้ทรัพยากร Amazon CloudWatch ช่วยให้คุณเฝ้าสังเกตแอปพลิเคชันได้ในระดับ 1 วินาที รวมถึงจัดเก็บและเก็บรักษาตัววัดได้สูงสุด 15 เดือน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติต่างๆ ของ CloudWatch ที่มีมาให้อยู่แล้วได้ เช่น Metric Math เพื่อทำการคำนวณข้อมูลตัววัด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมข้อมูลการใช้งานทุก EC2 instance เพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการและการใช้งานได้

รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จากล็อก

Amazon CloudWatch Logs Insights ช่วยให้คุณสามารถสำรวจ วิเคราะห์ และแสดงบันทึกของคุณได้ทันที ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้ Logs Insights คุณจะจ่ายเฉพาะการสืบค้นที่คุณใช้เท่านั้น Logs Insights จะปรับขนาดตามขนาดของล็อกและความซับซ้อนของการสืบค้นที่จะให้คำตอบแก่คุณภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้คุณยังสามารถเผยแพร่ตัววัดที่อ้างอิงล็อก สร้างการแจ้งเตือน และเชื่อมโยงล็อกกับตัววัดเข้าด้วยกันใน CloudWatch เพื่อให้สามารถมองเห็นการทำงานทั้งหมด

วิธีทำงาน

product-page-diagram_Cloudwatch_v4

กรณีใช้งาน

การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาของโครงสร้างพื้นฐาน

ตรวจสอบตัววัดหลักและล็อก แสดงภาพสแต็คของแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการแจ้งเตือน และเชื่อมโยงตัววัดกับล็อกเพื่อทำความเช้าใจและแก้ไขปัญหาการดำเนินการที่สาเหตุหลัก

Product-Page-Diagram_Cloudwatch_Troubleshooting

การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร

เปิดใช้งาน CloudWatch Alarms เพื่อช่วยคุณวางแผนด้านประสิทธิภาพและทรัพยากรโดยอัตโนมัติผ่าน Auto Scaling

Product-Page-Diagram_Cloudwatch_Optimizing-EC2Resources

การตรวจสอบแอปพลิเคชัน

ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ CloudWatch Alarms และ Lambda อัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้า

product-page-diagram_Cloudwatch_Serverless-Applications

การวิเคราะห์บันทึก

สำรวจ วิเคราะห์ และแสดงล็อกของคุณทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

LogsInsights-workflow
ใหม่ - Amazon CloudWatch Logs Insights - การวิเคราะห์ล็อกแบบโต้ตอบที่รวดเร็ว
โดย Jeff Bar
27 พ.ย. 2018
 
วิธีการติดตามตรวจสอบตัววัดของแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองโดยใช้ Amazon CloudWatch Agent
โดย Helen Lin
15 ต.ค. 2018
 
ลดเวลาที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยกราฟสแนปช็อตและการแจ้งเตือนของ Amazon CloudWatch
โดย Stephen McCurry
25 ก.ย. 2018
 
Amazon CloudWatch Agent ที่ผสานรวมกับ AWS Systems Manager – ชุดรวมของตัววัดและไฟล์บันทึกแบบครบวงจรสำหรับ Linux และ Windows
โดย Jeff Barr
14 ธ.ค. 2017
 

เริ่มต้นใช้งาน AWS

Step 1 - Sign up for an AWS account

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
icon2

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานอย่างง่ายๆ
icon3

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โพรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon CloudWatch

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudWatch
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา