Amazon CloudWatch

ความสามารถในการดูแลทรัพยากรและแอปพลิเคชันบน AWS และในองค์กร

Amazon CloudWatch เป็นบริการเฝ้าระวังและดูแลที่สร้างขึ้นสำหรับวิศวกร DevOps, Developer, วิศวกรด้านความน่าเชื่อถือของไซต์ (SRE) และผู้จัดการแผนกไอที CloudWatch มีบริการข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติตามได้เพื่อเฝ้าสังเกตแอปพลิเคชัน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพตลอดทั้งระบบ ปรับการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม และดูภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชัน CloudWatch จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าสังเกตและการดำเนินการต่างๆ ไว้เป็นบันทึก ตัววัด และเหตุการณ์ ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของทรัพยากร แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ของ AWS ที่ทำงานบน AWS และเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรได้ คุณสามารถใช้ CloudWatch เพื่อตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติในสภาพแวดล้อม ตั้งการแจ้งเตือน แสดงข้อมูลบันทึกและตัววัดด้วยแผนภาพควบคู่ด้านข้าง ดำเนินการจัดการโดยอัตโนมัติ แก้ไขปัญหา และสำรวจข้อมูลเชิงลึกให้แอปพลิเคชันของคุณ
ทำงานอย่างราบรื่น

ฟรี 10 ตัววัดแบบกำหนดเองและการแจ้งเตือน

ด้วย AWS Free Tier

ประโยชน์

ดูแลแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในแพลตฟอร์มเดียว

แอปพลิเคชันสมัยใหม่ เช่น แอปพลิเคชันที่ทำงานบนสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส จะสร้างข้อมูลจำนวนมากในรูปแบบของตัววัด บันทึก และเหตุการณ์ต่างๆ Amazon CloudWatch จะช่วยให้คุณรวบรวม เข้าถึง และเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากทรัพยากร แอปพลิเคชัน และบริการทั้งหมดของ AWS ที่ทำงานบน AWS และบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้คุณแบ่งโรงเก็บข้อมูลเพื่อให้มองเห็นทั้งระบบได้อย่างง่ายดายและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

ง่ายต่อการรวบรวมตัววัดใน AWS และภายในองค์กร

ตรวจสอบทรัพยากรและแอปพลิเคชันของ AWS ได้ง่ายๆ ด้วย CloudWatch บริการนี้ผสานการทำงานอยู่ในบริการของ AWS กว่า 70 บริการ เช่น Amazon EC2, Amazon DynamoDB, Amazon S3, Amazon ECS, Amazon EKS และ AWS Lambda และเผยแพร่ตัววัด 1 นาทีอย่างละเอียดและตัววัดที่กำหนดเองซึ่งมีความละเอียดถึง 1 วินาที เพื่อให้คุณเจาะลึกบันทึกสำหรับบริบทเพิ่มเติม คุณยังสามารถใช้ CloudWatch ในสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์แบบไฮบริดโดยใช้ CloudWatch Agent หรือ API เพื่อตรวจสอบทรัพยากรภายในองค์กรของคุณ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร

Amazon CloudWatch ให้คุณตั้งการแจ้งเตือนและตั้งการจัดการอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ หรือบนอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิ่งที่ระบุการทำงานซึ่งผิดปกติในตัววัดของคุณ ตัวอย่างเช่น ระบบจะเริ่มใช้งาน Amazon EC2 Auto Scaling โดยอัตโนมัติ หรือหยุดอินสแตนซ์เพื่อลดการเรียกเก็บเงินเพิ่ม คุณยังสามารถใช้ CloudWatch Events สำหรับบริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์เพื่อทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์ด้วยบริการต่างๆ เช่น AWS Lambda, Amazon SNS และ AWS CloudFormation ได้อีกด้วย

มองเห็นการทำงานและรับข้อมูลเชิงลึก

หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้งานทรัพยากร คุณจำเป็นต้องมีมุมมองการดำเนินการแบบครบวงจร ข้อมูลอย่างละเอียดในแบบเรียลไทม์ และการอ้างอิงประวัติ CloudWatch มีแดชบอร์ดอัตโนมัติ ข้อมูลที่มีความละเอียดถึงระดับ 1 วินาที รวมถึงจัดเก็บและเก็บรักษาตัววัดได้สูงสุด 15 เดือน คุณยังสามารถใช้การคำนวณตัววัดกับข้อมูล เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในการทำงานและการใช้งาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถรวมข้อมูลการใช้งานทั่วทั้งฟลีตของ EC2 instance ได้

รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติตามได้จากบันทึก

CloudWatch ให้คุณสำรวจ วิเคราะห์ และแสดงบันทึกของคุณเป็นภาพ คุณจึงแก้ไขปัญหาการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย เมื่อใช้ CloudWatch Logs Insights คุณจะจ่ายเฉพาะการสืบค้นที่คุณใช้เท่านั้น บริการนี้จะปรับขนาดตามขนาดของบันทึกและความซับซ้อนของการสืบค้น ซึ่งจะให้คำตอบแก่คุณภายในไม่กี่วินาที นอกจากนี้คุณยังสามารถเผยแพร่ตัววัดที่ใช้บันทึก สร้างการแจ้งเตือน และเชื่อมโยงบันทึกกับตัววัดเข้าด้วยกันใน CloudWatch Dashboards เพื่อให้สามารถมองเห็นการทำงานทั้งหมดได้อีกด้วย

วิธีทำงาน

CloudWatch จะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าสังเกตและการดำเนินการต่างๆ ไว้เป็นบันทึก ตัววัด และเหตุการณ์ และแสดงภาพโดยใช้แดชบอร์ดอัตโนมัติ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของทรัพยากร แอปพลิเคชัน และบริการต่างๆ ของ AWS ที่ทำงานบน AWS และภายในอาคารได้ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ตัววัดและบันทึกของคุณเพื่อให้เข้าใจสภาพและประสิทธิภาพของทรัพยากรมากขึ้น คุณยังสามารถสร้างการแจ้งเตือนตามเกณฑ์ค่าตัววัดที่ระบุ หรือการแจ้งเตือนที่สามารถเฝ้าระวังการทำงานของตัววัดที่ผิดปกติตามอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิ่งได้ หากต้องการจัดการอย่างรวดเร็ว สามารถตั้งค่าการจัดการอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนคุณหากการแจ้งเตือนทริกเกอร์และเริ่มใช้ Auto Scaling ได้ เช่น เพื่อลดเวลาเฉลี่ยการแก้ปัญหา คุณสามารถเจาะลึกและวิเคราะห์ตัววัด บันทึก รายการติดตาม เพื่อให้เข้าใจวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพแอปพลิเคชันได้ดียิ่งขึ้น

วิธีการทำงานของ Amazon CloudWatch

กรณีใช้งาน

การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาของโครงสร้างพื้นฐาน

ตรวจสอบตัววัดหลักและบันทึก แสดงภาพสแต็กของแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการแจ้งเตือน และเชื่อมโยงตัววัดกับบันทึกเพื่อทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาการดำเนินการที่สาเหตุหลักในทรัพยากร AWS ของคุณ และยังตรวจสอบระบบนิเวศคอนเทนเนอร์ของคุณใน Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon EKS และ Kubernetes อีกด้วย

ปรับปรุงเวลาเฉลี่ยการแก้ปัญหา

CloudWatch ช่วยให้คุณเชื่อมโยงความสัมพันธ์ แสดงภาพ และวิเคราะห์ตัววัดและบันทึก เพื่อให้คุณจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และผสานด้วยข้อมูลรายการติดตามจาก AWS X-Ray สำหรับการดูแลข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง คุณสามารถวิเคราะห์คำขอของผู้ใช้เพื่อช่วยเร่งให้การแก้ไขปัญหาและการแก้ไขข้อบกพร่องรวดเร็วขึ้น และลดเวลาเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (MTTR) ทั้งหมด

การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเชิงรุก

การแจ้งเตือนของ CloudWatch จะเฝ้าระวังค่าตัววัดของคุณตามเกณฑ์ที่คุณระบุหรือที่ CloudWatch กำหนดให้ โดยใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่งเพื่อตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติ หากการแจ้งเตือนทริกเกอร์ CloudWatch สามารถรับมือได้โดยอัตโนมัติ เช่น ให้ Amazon EC2 Auto Scaling เปิดใช้งาน หรือหยุดอินสแตนซ์ เพื่อให้คุณปรับการวางแผนความจุและทรัพยากรให้เป็นอัตโนมัติ

การตรวจสอบแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ทำงานบน AWS (บน Amazon EC2, คอนเทนเนอร์ หรือบริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์) หรือภายในองค์กร CloudWatch จะรวบรวมข้อมูลทุกชั้นในสแต็กประสิทธิภาพ รวมทั้งตัววัดและบันทึกบนแดชบอร์ดอัตโนมัติ

การวิเคราะห์บันทึก

สำรวจ วิเคราะห์ และแสดงบันทึกของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินการและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน คุณสามารถสืบค้นเพื่อให้คุณตอบสนองต่อปัญหาการทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากเกิดปัญหา คุณสามารถสืบค้นได้ทันทีโดยใช้ภาษาสืบค้นที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อระบุสาเหตุที่อาจเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

“เราใช้สถาปัตยกรรมที่ใช้ไมโครเซอร์วิส Amazon CloudWatch เป็นโซลูชันที่ทันใจ เพราะไม่ต้องตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานหรือซ่อมบำรุง CloudWatch ไม่มีปัญหาในการจัดการขนาด และกำจัดภาระในการทำงานของการผสานรวมและการจัดการเครื่องมือที่หลากหลาย ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับเราคือการลด MTTR (เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม) ขณะที่ทีม DevOps สามารถค้นพบปัญหาในโครงสร้างพื้นฐานของคอนเทนเนอร์ได้

- Vitaliy Geraymovych ผู้ก่อตั้งร่วมและรองประธาน, ฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่าย CloudPassage

ลูกค้า

ลูกค้ารายต่างๆ ใช้ Amazon CloudWatch เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ปรับการจัดสรรทรัพยากร และลด MTTR หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่องค์กรต่างๆ ใช้ Amazon CloudWatch โปรดไปที่หน้าลูกค้าของเรา  

Mapbox

Mapbox ใช้ Amazon CloudWatch เพื่อย่อยแหล่งข้อมูลต่างๆ และตรวจสอบปริมาณงานที่สำคัญ

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

Pushpay

Pushpay ใช้ Amazon CloudWatch Logs Insights เพื่อสืบค้นบันทึก และลดความซับซ้อนในการทำงาน

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

Rackspace

Rackspace ใช้ Amazon CloudWatch Agent เพื่อตรวจสอบเครื่องเสมือนของตน 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

SendGrid

SendGrid ใช้ Amazon CloudWatch แบบเนทีฟโดยไม่จำเป็นต้องใช้สแต็กที่จัดการด้วยตัวเองหรือผู้ให้บริการจากบริษัทภายนอก 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

CloudPassage

CloudPassage ใช้ Amazon CloudWatch สำหรับสถาปัตยกรรมที่ใช้ไมโครเซอร์วิสเพื่อลดเวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

ConnectWise

ConnectWise ใช้ Amazon CloudWatch เพื่อเฝ้าระวังคอนเทนเนอร์ เวลาแฝง คำขอเซิร์ฟเวอร์เว็บ และคำขอของโหลดบาลานเซอร์ที่เข้ามา 

อ่านความคิดเห็นจากลูกค้า >>

โพสต์บล็อกล่าสุด

เพิ่มเติม…

ยังไม่มีบล็อกของ Amazon CloudWatch ในขณะนี้ โปรดไปที่หน้าบล็อกของ AWS

ใหม่ - Amazon CloudWatch Logs Insights - การวิเคราะห์บันทึกเชิงโต้ตอบที่รวดเร็ว
โดย Jeff Bar
27 พ.ย. 2018
 
วิธีการติดตามตรวจสอบตัววัดของแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองโดยใช้ Amazon CloudWatch Agent
โดย Helen Lin
15 ต.ค. 2018
 

การสร้างแดชบอร์ด Amazon CloudWatch ภายนอก AWS Management Console
โดย Stephen McCurry
2 ตุลาคม 2018

อ่านเพิ่มเติม »

การสร้างการทำงานแบบสายท่อไร้เซิร์ฟเวอร์ด้วย Amazon CloudWatch Events
โดย Forrest Brazeal
2 พฤษภาคม 2019

อ่านเพิ่มเติม »

เริ่มต้นใช้งาน AWS

สร้างบัญชี AWS ฟรี

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
เรียนรู้ด้วยบทแนะนำสอนการใช้งานง่ายๆ

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานง่ายๆ
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โพรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon CloudWatch

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudWatch
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา