Amazon CloudWatch

สังเกตและเฝ้าติดตามทรัพยากรและแอปพลิเคชันบน AWS ภายในองค์กร และบนคลาวด์อื่นๆ

ตัววัดแบบกำหนดเองและการแจ้งเตือน 10 รายการฟรี

ด้วย AWS Free Tier

รวบรวม เข้าถึง และวิเคราะห์ทรัพยากรและข้อมูลแอปพลิเคชันของคุณโดยใช้เครื่องมือแสดงภาพอันทรงพลัง

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้สัญญาณเตือนและการดำเนินการแบบอัตโนมัติที่ตั้งค่าให้เปิดใช้งานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ผสานรวมกับบริการของ AWS มากกว่า 70 บริการได้อย่างราบรื่นเพื่อความสามารถในการเพิ่มทรัพยากรและการตรวจสอบที่ง่ายดายขึ้น

แก้ไขปัญหาด้านการปฏิบัติงานด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อมูลบันทึกและตัวชี้วัดในแดชบอร์ด CloudWatch ของคุณ

ทำงานอย่างไร

Amazon CloudWatch จะรวบรวมและแสดงภาพข้อมูลบันทึก ตัววัด และข้อมูลเหตุการณ์ในแบบเรียลไทม์ในแดชบอร์ดอัตโนัมติเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษาแอปพลิเคชันของคุณ

แผนภาพแสดงวิธีที่ Amazon CloudWatch ช่วยให้ผู้ใช้รวบรวม ตรวจสอบ และทำความเข้าใจการใช้แหล่งข้อมูล AWS ของตน

กรณีการใช้งาน

ติดตามประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน

แสดงภาพข้อมูลด้านประสิทธิภาพ สร้างการแจ้งเตือน และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยให้เข้าใจและแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาด้านประสิทธิภาพในทรัพยากร AWS ของคุณได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสังเกตเห็นผลได้ »

วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

วิเคราะห์ตัววัด ข้อมูลบันทึก การวิเคราะห์ข้อมูลบันทึก และคำขอของผู้ใช้เพื่อเร่งความเร็วในการแก้ไขข้อบกพร่องและลดเวลาเฉลี่ยโดยรวมในการแก้ปัญหา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจหาสิ่งผิดปกติ »

ปรับทรัพยากรให้เหมาะสมแบบเชิงรุก

ปรับการวางแผนทรัพยากรให้เป็นอัตโนมัติและลดค่าใช้จ่ายโดยตั้งค่าการดำเนินการให้ทำงานเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนด โดยอิงจากข้อกำหนดของคุณหรือโมเดลแมชชีนเลิร์นนิง

อ่านบล็อกการดำเนินงานและการย้ายไปยัง AWS Cloud »

ทดสอบผลกระทบของเว็บไซต์

ค้นหาได้ว่าเมื่อใดและนานเท่าใดที่เว็บไซต์ของคุณได้รับผลกระทบ โดยการดูภาพถ่ายหน้าจอ ข้อมูลบันทึก และคำขอของเว็บได้ในทุกช่วงเวลา

เริ่มต้นใช้งาน CloudWatch »

วิธีเริ่มต้น

สำรวจ CloudWatch

เรียนรู้ว่าความสามารถในการสำรวจจะช่วยให้คุณตอบคำถามที่หลากหลายในด้านการดำเนินงานอย่างไร

เรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ตัววัด การตรวจสอบคอนเทนเนอร์ และเทคนิคการติดตามได้อย่างชัดเจน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานบนระบบคลาวด์

ดูว่าความสามารถในการสังเกตจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคุณได้อย่างไร
 


สำรวจ AWS เพิ่มเติม