AWS Free Tier*

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier AWS CodePipeline มอบข้อเสนอไปป์ไลน์ทำงานใหม่ฟรีหนึ่งไปป์ไลน์ต่อเดือนแก่ลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม

ช่วงใช้งานฟรีจะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกภูมิภาคและมีผลกับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ โดยการใช้งานฟรีจะไม่สะสม

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการจัดเก็บและการเข้าถึงอุปกรณ์ไปปไลน์ของคุณใน Amazon S3 และสำหรับการกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการจากบริการของ AWS และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่คุณเชื่อมต่อกับไปป์ไลน์ของคุณ

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS CodePipeline

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS CodePipeline
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา