เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาบน AWS

โฮสต์โค้ดและสร้าง ทดสอบ และติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อใช้จริงกับ AWS
เผยแพร่ซอฟต์แวร์รวดเร็วขึ้น

ใช้การผสานรวมต่อเนื่องและส่งมอบบริการอย่างต่อเนื่องด้วย AWS Developer Tools เพื่อเร่งการพัฒนาและวงจรการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ของคุณ

ผสานรวมกับ AWS ได้อย่างง่ายดาย

AWS Developer Tools สร้างขึ้นมาเพื่อทำงานร่วมกับ AWS ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเริ่มต้นและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ง่ายขึ้น

AWS Developer Tools ทำหน้าที่โฮสต์โค้ด สร้าง ทดสอบ และติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อใช้จริงกับ AWS (3:13)

กรณีการใช้งาน

Page-Illo_Use-case_Continuous-integration
การผสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง

การผสานการทำงานอย่างต่อเนื่อง (CI) คือหลักปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ DevOps ที่นักพัฒนาผสานรวมการเปลี่ยนแปลงโค้ดของตนเข้ากับพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางอย่างสม่ำเสมอ หลังจากที่ดำเนินการสร้างและทดสอบโดยอัตโนมัติแล้ว
ลองใช้ AWS CodeBuild »

Page-Illo_Use-Case_Continuous-Delivery
การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CD) คือหลักปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่การเปลี่ยนแปลงโค้ดถูกจัดเตรียมโดยอัตโนมัติสำหรับการเผยแพร่สู่การผลิต การเปลี่ยนแปลงโค้ดทั้งหมดมีการติดตั้งที่สภาพแวดล้อมการทดสอบและ/หรือการผลิตหลังขั้นตอนการสร้าง
ลองใช้ AWS CodePipeline »

Page-Illo_Use-Case_infrastructure-as-code
โครงสร้างพื้นฐานเป็นโค้ด

สร้างโมเดลแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานของคุณเป็นโค้ด เพื่อปรับการจัดเตรียมบริการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นแบบอัตโนมัติ และกำจัดความจำเป็นในการอัปเดตไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้วยตัวเองซึ่งอาจเกิดข้อผิดพลาดได้
ลองใช้ AWS Cloud
Development Kit »

Page-Illo_Use-Case_monitoring-and-logging
การตรวจสอบและการบันทึก

ตรวจสอบตัวชี้วัดและบันทึกต่างๆ เพื่อดูว่าประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานของคุณมีผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางอย่างไร บันทึก จัดประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นโดยแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโค้ด
ลองใช้ AWS X-Ray »
ลองใช้ Amazon CloudWatch »
ลองใช้ Amazon DevOps Guru »

มีอะไรใหม่
วันที่ (จากใหม่สุดไปเก่าสุด)
  • วันที่ (จากใหม่สุดไปเก่าสุด)
ไม่พบผลลัพธ์
บล็อก
วันที่ (จากใหม่สุดไปเก่าสุด)
  • วันที่ (จากใหม่สุดไปเก่าสุด)
ไม่พบผลลัพธ์
600x400_Click-Travel_Logo
600x400_Gett_Logo
600x400_Burt_Logo
600x400_Smartnews_Logo
600x400_Clicksmob_Logo
600x400_GILT_Logo
600x400_Edmunds_Logo
600x400_Instacart_Logo
600x400-3M-science_logo
600X400 LuluLemon_High Res