Amazon Comprehend

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกและความสัมพันธ์ที่อยู่ในข้อความ

Amazon Comprehend เป็นบริการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ใช้ Machine Learning เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกและความสัมพันธ์ในข้อความ Amazon Comprehend ระบุภาษาของข้อความ แยกวลี สถานที่ ผู้คน แบรนด์ หรือเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญ ทำความเข้าใจว่าข้อความเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ วิเคราะห์ข้อความโดยใช้การสร้างโทเค็นและชนิดของคำ และจัดเรียงชุดของไฟล์ข้อความตามหัวข้อโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ API เหล่านี้เพื่อวิเคราะห์ข้อความและใช้ผลลัพธ์ในแอปพลิเคชันที่หลากหลายรวมถึงเสียงของการวิเคราะห์ลูกค้า การค้นหาเอกสารอัจฉริยะ และการปรับให้เนื้อหาเป็นส่วนบุคคลสำหรับเว็บแอปพลิเคชัน

บริการนี้จะเรียนรู้และปรับปรุงจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อันได้แก่คำอธิบายผลิตภัณฑ์ของ Amazon.com และรีวิวของผู้บริโภค ซึ่งเป็นชุดข้อมูลภาษาธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพื่อก้าวให้ทันกับวิวัฒนาการของภาษา

ขอแนะนำ Amazon Comprehend

ประโยชน์

รับคำตอบที่ดีขึ้นจากข้อความของคุณ

Amazon Comprehend สามารถค้นพบความหมายและความสัมพันธ์ในข้อความจากเหตุการณ์การสนับสนุนลูกค้า รีวิวผลิตภัณฑ์ ฟีดสื่อทางสังคม บทความข่าว เอกสาร และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุคุณสมบัติที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยที่สุด เมื่อลูกค้าพอใจหรือไม่พอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ระบุหัวข้อต่างๆ ในชุดข้อความ

Amazon Comprehend สามารถวิเคราะห์ชุดเอกสารและไฟล์ข้อความอื่นๆ (เช่น โพสต์สื่อทางสังคม) และจัดระเบียบโดยอัตโนมัติตามข้อความหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้อง จากนั้น คุณสามารถใช้หัวข้อเพื่อส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เป็นส่วนบุคคลให้กับลูกค้าของคุณหรือเพื่อให้การค้นหาและการนำทางที่ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบทความข่าวสารมากมาย คุณสามารถจัดกลุ่มโดยอัตโนมัติตามหัวข้อได้เพื่อให้ไซต์ของคุณแนะนำบทความใหม่แก่ผู้เข้าชมตามสิ่งที่พวกเขาอ่านมาก่อนหน้านี้

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

Amazon Comprehend เรียนรู้จากข้อมูลใหม่อยู่เสมอและมีความเข้าใจเอนทิตี วลีที่สำคัญ ความรู้สึก และหัวข้อต่างๆ อย่างลึกซึ่ยยิ่งขึ้น ข้อมูลการเรียนรู้ครอบคลุมขอบเขตที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่ การเงิน สุขภาพ สื่อ โทรคมนาคม การศึกษา รัฐบาล การโฆษณา และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ บริการยังได้เรียนรู้จากคำอธิบายผลิตภัณฑ์ Amazon.com และรีวิวของลูกค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดภาษาธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ผสานรวมกับ Amazon S3 และ AWS Glue

Amazon Comprehend ผสานรวมเข้ากับ Amazon S3 และ AWS Glue คุณสามารถใช้ Amazon S3 เพื่อจัดเก็บเอกสารและข้อความ และเข้าถึงได้โดยตรงจาก Amazon Comprehend นอกจากนั้นแล้ว คุณยังสามารถใช้ AWS Glue เพื่อโหลดเอกสารและข้อความได้จากที่เก็บข้อมูล AWS (Amazon Redshift, Amazon RDS, Amazon DynamoDB ฯลฯ) ไปยัง Amazon Comprehend แล้วจึงโหลดผลลัพธ์จาก Amazon Comprehend กลับเข้ามายังที่เก็บข้อมูล AWS เหล่านั้นเพื่อการวิเคราะห์ดาวน์สตรีม

วิธีทำงาน

product-page-diagram_Comprehend-How-It-Works_v3

กรณีใช้งาน


เสียงของการวิเคราะห์ลูกค้า

คุณสามารถใช้ Amazon Comprehend ในการวิเคราะห์การโต้ตอบกับลูกค้าในรูปแบบของอีเมลสนับสนุน โพสต์สื่อสังคม ความคิดเห็นออนไลน์ การถอดเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ ฯลฯ และค้นพบว่าปัจจัยใดที่กระตุ้นประสบการณ์ในเชิงบวกและลบมากที่สุด จากนั้น คุณก็สามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของคุณได้

ตัวอย่าง: การวิเคราะห์ศูนย์บริการลูกค้า

product-page-diagrams_Comprehend_voice-of-customer_V2

คุณสามารถใช้ Amazon Comprehend เพื่อมอบประสบการณ์การค้นหาที่ดียิ่งขึ้นได้โดยการทำให้เครื่องมือค้นหาของคุณสามารถจัดทำดัชนีวลีสำคัญ เอนทิตี และความรู้สึกได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การค้นหาตามความต้องการและบริบทของบทความได้ แทนที่จะเป็นคำหลักพื้นฐาน

ตัวอย่าง: ดัชนีและการค้นหารีวิวผลิตภัณฑ์

product-page-diagrams_Comprehend_Semantic-Search_V2

การจัดการและการค้นพบความรู้

คุณสามารถใช้ Amazon Comprehend เพื่อจัดระเบียบและจัดหมวดหมู่เอกสารของคุณตามหัวข้อเพื่อให้ค้นพบได้ง่ายขึ้น จากนั้นปรับการแนะนำเนื้อหาให้เข้ากับผู้อ่านแต่ละคนโดยการแนะนำบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเดียวกัน

ตัวอย่าง: ปรับเนื้อหาให้เข้ากับตัวบุคคลในเว็บไซต์

product-page-diagrams_Comprehend_Knowledge-Management-Disocovery_V2

ลูกค้า Amazon Comprehend

เริ่มต้นใช้งาน AWS

icon1

ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที
icon2

เรียนรู้จากบทแนะนำสอนการใช้งาน 10 นาที

สำรวจและเรียนรู้จาก บทแนะนำสอนการใช้งานอย่างง่ายๆ
icon3

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS

เริ่มต้นสร้างด้วยคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยในการเปิดใช้ โพรเจกต์ AWS ของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Comprehend

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon Comprehend
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา