การกำจัดทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEE) ประกอบด้วยวัสดุ ส่วนประกอบ และสารที่อาจเป็นอันตรายและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง หากคุณเป็นลูกค้าในสหภาพยุโรป (EU) คุณมีบทบาทสำคัญในการรีไซเคิลอุปกรณ์ที่คุณเลิกใช้งาน

โปรดดาวน์โหลด PDF ข้อมูลโปรแกรมการรีไซเคิลเศษเหลือทิ้งของสหภาพยุโรป เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลฮาร์ดแวร์ การจัดเตรียมการจัดการเศษเหลือทิ้งของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) แบบไม่รบกวนสภาพแวดล้อม และเพื่อดูหมายเลขทะเบียน WEEE สำหรับสหภาพยุโรปแต่ละประเทศ

เริ่มต้นใช้งาน

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมใช่ไหม ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันสื่อของ AWS