เมื่อใช้ AWS IQ คุณจะชำระเงินเมื่อโปรเจกต์ของคุณบรรลุเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ คุณจะส่งเอกสารยื่นประมูลงานแบบคงที่ตามที่ลูกค้าของ AWS ขอมา คุณจะส่งคำขอการชำระเงินเมื่อคุณดำเนินการตามเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเสร็จสิ้นแล้วหรือเมื่อโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์เสร็จสมบูรณ์ ทันทีที่ลูกค้าอนุมัติคำขอการชำระเงินของคุณ คุณจะได้รับจำนวนเงินตามที่ขอ ซึ่งมีค่าธรรมเนียม AWS IQ ไม่เกิน 15%

ข้อเสนอ:

AWS จะระงับค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญและผู้ซื้อสำหรับการใช้งาน AWS IQ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2020 - 30 มิถุนายน 2020 สำหรับลูกค้าทุกคน โดยจะมีผลกับค่าธรรมเนียม IQ 3% ที่เรียกเก็บกับผู้ซื้อ และค่าธรรมเนียม 15% ที่เรียกเก็บกับผู้เชี่ยวชาญสำหรับคำขอการชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ จะไม่รวมค่าธรรมเนียมบริการที่เรียกเก็บโดย AWS Certified Expert ข้อมูลและเงื่อนไข เพิ่มเติม

เชื่อมต่อกับลูกค้าของ AWS บน AWS IQ

เชื่อมต่อกับลูกค้าของ AWS แสดงความเชี่ยวชาญของคุณ และรับเงิน

ตัวอย่างราคา

สำหรับโปรเจกต์ที่คุณเสนอค่าธรรมเนียมการประมูลคงที่จำนวน 1,000 USD การชำระเงินของคุณจะเป็นไปตามนี้

คำขอการชำระเงิน: 1,000 USD

ค่าธรรมเนียม AWS IQ (15%): 150 USD

จำนวนเงินที่ชำระทั้งสิ้น: 850 USD

*หมายเหตุ: ลูกค้าของ AWS จะชำระค่าธรรมเนียม 3% ในโปรเจกต์ AWS IQ ของตน สำหรับโปรเจกต์ที่มีมูลค่า 1,000 USD ลูกค้าของ AWS จะชำระเงินรวมทั้งสิ้น 1,030 USD ให้แก่ AWS และ AWS จะเบิกเงินคืนให้คุณจำนวน 850 USD

 

สำหรับคำขอการชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2020 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม 15% ตัวอย่างเช่น สำหรับโปรเจกต์ที่คุณเสนอค่าธรรมเนียมการประมูลคงที่จำนวน 1,000 USD การชำระเงินของคุณจะเป็นไปตามนี้:

คำขอการชำระเงิน: 1,000 USD

ค่าธรรมเนียม AWS IQ (15%): ได้รับการยกเว้น

การชำระเงินทั้งหมด หากได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 มิถุนายน: 1,000 USD

 

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อจำกัดเกี่ยวกับข้อเสนอในวันที่ 16 เมษายน 2020 - 30 มิถุนายน 2020:

- โดยเราสามารถยกเลิกข้อเสนอนี้ได้ทุกเมื่อ

 

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้

ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญ

 • ผู้เชี่ยวชาญต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมี AWS Certification (ระดับ Associate, Professional, Specialty) ที่ยังไม่หมดอายุ
 • แบ่งปันทักษะ ประสบการณ์ และลิงก์ไปยังกรณีศึกษาหรืองานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ตอบสนองคำขอจากลูกค้า

 • เรียกดูคำขอจากลูกค้าและตอบสนองได้โดยตรง
 • แชทหรือประชุมผ่านวิดีโอภายใน AWS IQ
 • ค้นหาโปรเจกต์ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคุณ

ทำงานให้เสร็จสิ้น

 • ส่งเอกสารยื่นประมูลให้แก่ลูกค้าเพื่อชนะการประมูลโปรเจกต์ 
 • ขอสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของลูกค้าชั่วคราว 
 • สื่อสารกับลูกค้าได้ทุกเวลาผ่านแชทหรือวิดีโอ

รับเงิน

 • ขอการชำระเงินเมื่อถึงเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้หรือหลักจากที่โปรเจกต์เสร็จสมบูรณ์
 • ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชี AWS โดยตรง
 • รับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโปรเจกต์ที่คุณส่งมอบ