เมื่อใช้ AWS IQ คุณจะชำระเงินเมื่อโปรเจกต์ของคุณบรรลุเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ คุณจะส่งเอกสารยื่นประมูลงานแบบคงที่ตามที่ลูกค้าของ AWS ขอมา คุณจะส่งคำขอการชำระเงินเมื่อคุณดำเนินการตามเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเสร็จสิ้นแล้วหรือเมื่อโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์เสร็จสมบูรณ์ ทันทีที่ลูกค้าอนุมัติคำขอการชำระเงิน คุณจะได้รับจำนวนเงินตามที่ขอ ซึ่งมีค่าธรรมเนียม AWS IQ ไม่เกิน 15%

เชื่อมต่อกับลูกค้าของ AWS บน AWS IQ

เชื่อมต่อกับลูกค้าของ AWS แสดงความเชี่ยวชาญของคุณ และรับเงิน

ตัวอย่างราคา

สำหรับโปรเจกต์ที่คุณเสนอค่าธรรมเนียมการประมูลคงที่จำนวน 1,000 USD การชำระเงินของคุณจะเป็นไปตามนี้

คำขอการชำระเงิน: 1,000 USD

ค่าธรรมเนียม AWS IQ (15%): 150 USD

จำนวนเงินที่ชำระทั้งสิ้น: 850 USD

เริ่มต้นใช้งานตอนนี้

ตั้งค่าโปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญ

 • ผู้เชี่ยวชาญต้องอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมี AWS Certification (ระดับ Associate, Professional, Specialty) ที่ยังไม่หมดอายุ
 • แบ่งปันทักษะ ประสบการณ์ และลิงก์ไปยังกรณีศึกษาหรืองานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

ตอบสนองคำขอจากลูกค้า

 • เรียกดูคำขอจากลูกค้าและตอบสนองได้โดยตรง
 • แชทหรือประชุมผ่านวิดีโอภายใน AWS IQ
 • ค้นหาโปรเจกต์ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของคุณ

ทำงานให้เสร็จสิ้น

 • ส่งเอกสารยื่นประมูลให้แก่ลูกค้าเพื่อชนะการประมูลโปรเจกต์ 
 • ขอสิทธิ์เข้าถึงบัญชีของลูกค้าชั่วคราว 
 • สื่อสารกับลูกค้าได้ทุกเวลาผ่านแชทหรือวิดีโอ

รับเงิน

 • ขอการชำระเงินเมื่อถึงเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้หรือหลักจากที่โปรเจกต์เสร็จสมบูรณ์
 • ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชี AWS โดยตรง
 • รับการเบิกจ่ายเงินสำหรับโปรเจกต์ที่คุณส่งมอบ