คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon Keyspaces (สำหรับ Apache Cassandra)

ข้อมูลทั่วไป

Amazon Keyspaces (สำหรับ Apache Cassandra) เป็นบริการฐานข้อมูลที่ใช้งานร่วมกับ Apache Cassandra ได้ ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ มีความพร้อมใช้งานสูง และมีการจัดการ เมื่อใช้ Amazon Keyspaces คุณสามารถเรียกใช้ปริมาณงานของ Cassandra บน AWS ได้โดยใช้โค้ด Cassandra Query Language (CQL) เดิม ไดรเวอร์ที่ได้รับสิทธิ์ของ Apache 2.0 และเครื่องมือที่คุณใช้ในปัจจุบันได้ Amazon Keyspaces ใช้ Apache Cassandra เวอร์ชันที่ได้รับการปรับแต่งแล้ว เราได้ปรับแต่งโค้ด Apache Cassandra เพื่อช่วยให้เราใช้งานโค้ดเป็นข้อเสนอที่มีการจัดการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ได้ ไม่ต้องจัดเตรียม แพทช์ หรือจัดการเซิร์ฟเวอร์ และไม่ต้องติดตั้ง ดูแลรักษา หรือดำเนินการเซิร์ฟเวอร์ โดยตารางนั้นสามารถปรับขนาดเพิ่มขึ้นและลดลงได้โดยอัตโนมัติ และให้คุณชำระเงินเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้

Amazon Keyspaces สามารถใช้งานร่วมกันได้กับ CQL API Amazon Keyspaces รองรับการดำเนินการ Data Plane ของ Cassandra ที่มีการใช้งานโดยทั่วไปทั้งหมด เช่น การสร้างคีย์สเปซและตาราง การอ่านข้อมูล และการเขียนข้อมูล Amazon Keyspaces เป็นบริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ ทำให้คุณไม่ต้องจัดเตรียม แพทช์ หรือจัดการเซิร์ฟเวอร์ และไม่ต้องติดตั้ง ดูแลรักษา หรือดำเนินการเซิร์ฟเวอร์ ด้วย Amazon Keyspaces จะไม่มีการกำหนดกลยุทธ์การอัดแน่น Tombstones หรือ Garbage Collection ที่ต้องจัดการ Amazon Keyspaces ให้ประสิทธิภาพการทำงานในระดับไม่กี่วินาที รายการทั้งหมดที่มีอยู่ใน Amazon Keyspaces จะมีการจำลองตัวเอง 3 เท่าในหลาย Availability Zone ของ AWS เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน

ในการเริ่มต้นใช้งาน Amazon Keyspaces ให้สร้างคีย์สเปซและตารางโดยใช้ AWS Management Console หรือไดรเวอร์ Cassandra ที่ได้รับสิทธิ์ของ Apache 2.0

ไม่ Amazon Keyspaces จะทำงานกับไดรเวอร์ Cassandra ที่ได้รับสิทธิ์ของ Apache 2.0 ที่มีอยู่

คุณสามารถใช้ไดรเวอร์ Cassandra ที่ได้รับสิทธิ์ของ Apache 2.0 และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาในปัจจุบันกับ Amazon Keyspaces ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือนักพัฒนาของ Amazon Keyspaces

การวางแผน

ตาราง Amazon Keyspaces สามารถปรับขนาดเพิ่มหรือลดด้วยปริมาณการประมวลผลและพื้นที่จัดเก็บเสมือนที่ไม่จำกัด ไม่มีขีดจำกัดด้านขนาดตารางหรือจำนวนรายการที่คุณจัดเก็บได้ในตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “โควตา” ใน คู่มือนักพัฒนาของ Amazon Keyspaces

Amazon Keyspaces มีประสิทธิภาพการอ่านและการเขียนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่สม่ำเสมอในระดับไม่กี่มิลลิวินาที พร้อมทั้งยังมีความพร้อมใช้งานสูงและมีความทนทานของข้อมูล

Amazon Keyspaces นำเสนอทั้งในโหมดความจุตามความต้องการและโหมดความจุที่มีการเตรียมใช้งาน ด้วยโหมดความจุตามความต้องการ คุณจะจ่ายเฉพาะค่าบริการสำหรับการอ่านและการเขียนที่แอปพลิเคชันของคุณทำงานจริงๆ เท่านั้น โหมดความจุที่มีการเตรียมใช้งานช่วยให้คุณปรับค่าใช้จ่ายสำหรับปริมาณการประมวลผลให้เหมาะสม หากมีการรับส่งข้อมูลแอปพลิเคชันที่สามารถคาดการณ์ได้ และสามารถคาดเดาความต้องการล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ Amazon Keyspaces ยังเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บข้อมูลและค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาตรฐานอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ราคา Amazon Keyspaces

Read the documentation
อ่านเอกสารประกอบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Keyspaces โดยอ่านเอกสารประกอบ

อ่านเอกสารประกอบ 
ลงชื่อสมัครใช้งานบัญชี AWS
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

เข้าถึง AWS Free Tier ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Keyspaces ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้