ค่าบริการรายเดือนที่ตรงไปตรงมา

 • Linux/UNIX
 • Windows
 • Linux/UNIX
 • $
  3
  .50
  USD
  หน่วยความจำ 512 MB
  โปรเซสเซอร์ 1 Core
  SSD Disk 20 GB
  ถ่ายโอน* 1 TB
  $
  5
  USD
  หน่วยความจำ 1 GB
  โปรเซสเซอร์ 1 Core
  SSD Disk 40 GB
  ถ่ายโอน* 2 TB
  $
  10
  USD
  หน่วยความจำ 2 GB
  โปรเซสเซอร์ 1 Core
  SSD Disk 60 GB
  ถ่ายโอน* 3 TB
  $
  20
  USD
  หน่วยความจำ 4 GB
  โปรเซสเซอร์ 2 Core
  SSD Disk 80 GB
  ถ่ายโอน* 4 TB
  $
  40
  USD
  หน่วยความจำ 8 GB
  โปรเซสเซอร์ 2 Core
  SSD Disk 160 GB
  ถ่ายโอน* 5 TB
  $
  80
  USD
  หน่วยความจำ 16 GB
  โปรเซสเซอร์ 4 Core
  SSD Disk 320 GB
  ถ่ายโอน* 6 TB
  $
  160
  USD
  หน่วยความจำ 32 GB
  โปรเซสเซอร์ 8 Core
  SSD Disk 640 GB
  ถ่ายโอน* 7 TB
 • Windows
 • $
  8
  USD
  หน่วยความจำ 512 MB
  โปรเซสเซอร์ 1 Core
  SSD Disk 30 GB
  ถ่ายโอน* 1 TB
  $
  12
  USD
  หน่วยความจำ 1 GB
  โปรเซสเซอร์ 1 Core
  SSD Disk 40 GB
  ถ่ายโอน* 2 TB
  $
  20
  USD
  หน่วยความจำ 2 GB
  โปรเซสเซอร์ 1 Core
  SSD Disk 60 GB
  ถ่ายโอน* 3 TB
  $
  40
  USD
  หน่วยความจำ 4 GB
  โปรเซสเซอร์ 2 Core
  SSD Disk 80 GB
  ถ่ายโอน* 4 TB
  $
  70
  USD
  หน่วยความจำ 8 GB
  โปรเซสเซอร์ 2 Core
  SSD Disk 160 GB
  ถ่ายโอน* 5 TB
  $
  120
  USD
  หน่วยความจำ 16 GB
  โปรเซสเซอร์ 4 Core
  SSD Disk 320 GB
  ถ่ายโอน* 6 TB
  $
  240
  USD
  หน่วยความจำ 32 GB
  โปรเซสเซอร์ 8 Core
  SSD Disk 640 GB
  ถ่ายโอน* 7 TB

*มีเพียงค่าถ่ายโอนข้อมูลขาออกที่เกินมาจากงบประมาณการถ่ายโอนข้อมูลตามแผนของคุณเท่านั้นที่จะมีการคิดค่าบริการเพิ่ม โปรดดูคำถามที่พบบ่อยสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

งบประมาณการถ่ายโอนข้อมูล: เอเชียแปซิฟิก (มุมไบและซิดนีย์)

แผนในภูมิภาคมุมไบและซิดนีย์จะมีงบประมาณการถ่ายโอนข้อมูลต่ำกว่าภูมิภาคอื่น

3.50 USD 5 USD 10 USD 20 USD 40 USD 80 USD 160 USD
0.5 TB 1 TB 1.5 TB 2 TB 2.5 TB 3 TB 3.5 TB

 

ราคาฐานข้อมูลที่ได้รับการจัดการ

เลือกระหว่างแผนมาตรฐานหรือแผนที่พร้อมใช้งานสูงของเรา (รวมถึงกรณีพิเศษสำหรับความซ้ำซ้อนหรือการกู้คืนข้อมูลซ้ำซ้อน)

แผนมาตรฐาน 15 USD 30 USD 60 USD 115 USD
แผนที่พร้อมใช้งานสูง 30 USD 60 USD 120 USD 230 USD
หน่วยความจำ (RAM) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB
ความสามารถในการประมวลผล 1 vCPU 1 vCPU 2 vCPU 2 vCPU
พื้นที่จัดเก็บ SSD 100 GB 80 GB 120 GB 80 GB
งบประมาณการถ่ายโอนข้อมูล 100 GB 100 GB 100 GB 200 GB
ข้อมูลเข้ารหัส ใช้ไม่ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้

รวมแผนทั้งหมดของ Lightsail ไว้แล้ว:

 ที่อยู่ IP แบบคงที่
 การจัดการ DNS
 การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์
 การเข้าถึงเทอร์มินัล SSH (Linux/Unix)
 คอนโซลการจัดการอัจฉริยะ
 การเข้าถึง RDP (Windows)
 การจัดการคีย์อย่างปลอดภัย

ลองใช้ Lightsail ฟรี

Lightsail จะเปลี่ยนวิธีที่คุณเปิดใช้และจัดการเซิร์ฟเวอร์เสมือน แต่ไม่ต้องเชื่อคำพูดของเราก็ได้ ไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง!

คุณสามารถลองใช้แผน Lightsail ราคา 3.50 USD ฟรีหนึ่งเดือน (สูงสุด 750 ชั่วโมง) หรือแผนราคา 8 USD ฟรีหนึ่งเดือนเมื่อใช้ Lightsail สำหรับ Microsoft Windows Server หรือแผนราคา 15 USD ฟรีหนึ่งเดือนเมื่อใช้แผนฐานข้อมูลที่ได้รับการจัดการ เลือกแผนที่เหมาะสมเมื่อคุณเปิดใช้เซิร์ฟเวอร์ Lightsail ครั้งแรก และเราจะให้เครดิตบัญชีของคุณฟรีหนึ่งเดือน*

*มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

icon_pricing_addons
ลองใช้ Lightsail ฟรี 1 เดือน!