AWS Managed Services ช่วยจัดการโครงสร้างพื้นฐาน AWS ของคุณอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชัน ด้วยการใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรักษาโครงสร้างพื้นฐานของคุณ AWS Managed Services จะช่วยลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและความเสี่ยงของคุณได้ AWS Managed Services ทำให้กิจกรรมทั่วไปเป็นแบบอัตโนมัติ เช่น การเปลี่ยนคำร้อง การดูแล การจัดการแพทช์ การรักษาความปลอดภัย และบริการการสำรองข้อมูล และให้บริการแบบเต็มวงจรชีวิตเพื่อการเตรียมการ เรียกใช้ และรองรับโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ความเข้มงวดและการควบคุมของเราช่วยบังคับใช้นโยบายของโครงสร้างพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยและนโยบายบริษัท และทำให้คุณสามารถพัฒนาโซลูชันและแอปพลิเคชันโดยใช้แนวาทงการพัฒนาที่คุณเลือก AWS Managed Services เพิ่มความคล่องตัว ลดต้นทุน และลดภาระคุณจากปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้ทรัพยากรไปกับการทำให้ธุรกิจของคุณแตกต่างโดดเด่น


AWS Managed Services ส่งมอบการจัดการการปฏิบัติการที่มีเสถียรภาพและผลลัพธ์ที่คาดการณ์ได้โดยดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของ ITIL® และให้เครื่องมือและการทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดผู้ปฏิบัติงานและความเสี่ยงของคุณ

การจัดการการเปลี่ยนแปลง

AWS Managed Services ให้ช่องทางที่ง่ายและทรงประสิทธิภาพที่จะทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ยกตัวอย่าง หากคุณต้องการปรับใช้ชุด EC2 หรือเปลี่ยนการตั้งค่าการกำหนดค่าฐานข้อมูล RDS ของคุณ AWS Managed Services ให้คุณทำการร้องขอผ่านทางแผงควบคุมแบบบริการตัวเองเฉพาะได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย การเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปตามกระบวนการอนุมัติ และการเปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ทันทีผ่านทางเครื่องมืออัตโนมัติของเรา และสามารถกำหนดเวลาให้ทำการเปลี่ยนแปลงในภายหลังได้ด้วย

การจัดการความเปลี่ยนแปลง

การจัดการเหตุการณ์

การจัดการเหตุการณ์

AWS Managed Services ดูแลสุขภาพทั้งหมดของทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานของคุณ และรับผิดชอบกิจกรรมประจำวันของการตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขสัญญาณเตือนหรือเหตุการณ์ต่างๆ ยกตัวอย่าง ในเหตุการณ์เกิดความเสียหายขึ้นกับอินสแตนซ์ EC2 AWS Managed Services ได้รับทราบความเสียหายและเริ่มใช้งานอินสแตนซ์อื่นอัตโนมัติ และดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการให้บริการ


การจัดการการเตรียมการ

AWS Managed Services ให้คุณสามารถปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และลดความซับซ้อนในการจัดเตรียมตามต้องการสำหรับชุดระบบคลาวด์แบบกำหนดค่าล่วงหน้าที่ใช้งานทั่วไป ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกออกแบบให้ตรงตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณ การทำงานแบบอัตโนมัติและการผสานรวมของ AWS Managed Services เข้ากับแคตตาล็อกการให้บริการ ITSM ที่คุณมีอยู่แล้ว จะอนุญาตให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบทดสอบหรือการผลิตได้อย่างรวดเร็วผ่านทางพอร์ทัลแบบบริการตนเอง

การจัดการการเตรียมการ

การจัดการแพทช์

การจัดการแพทช์

AWS Managed Services ดูแลกิจกรรมการแพทช์ OS ทั้งหมดของคุณเพื่อช่วยให้ทรัพยากรของคุณคงความเป็นปัจจุบันและปลอดภัย เมื่อผู้ให้บริการ OS ของคุณซึ่งรวมถึง Amazon Linux RHEL 7 และ Microsoft Windows Server 2012 เปิดตัวการอัปเดตหรือแพตช์ AWS Managed Services จะนำไปใช้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ แพตช์รักษาความปลอดภัยที่สำคัญจะถูกใช้งานเมื่อจำเป็น ในขณะที่แพตช์อื่นๆ จะถูกใช้งานตามกำหนดเวลาที่คุณส่งคำขอ


การจัดการการเข้าถึง

AWS Managed Services ทำให้เกิดความแม่นยำและการควบคุมด้วยการใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของการรักษาความปลอดภัย AWS กับโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ด้วยการกำหนดค่าเริ่มต้นของบทบาทขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย AWS เช่น การจัดการการระบุและการเข้าถึง (IAM) และกลุ่มการรักษาความปลอดภัย EC2 AWS Managed Services จะช่วยให้การจัดการการเข้าถึงง่ายขึ้น และกำจัดความซับซ้อนของการจัดการกลไกการตรวจสอบความถูกต้องจำนวนมาก ให้คุณใช้ ข้อมูลประจำตัวองค์กรเพื่อเข้าไปยังทรัพยากร AWS ของคุณได้

การจัดการการเข้าถึง

การจัดการการรักษาความปลอดภัย

การจัดการการรักษาความปลอดภัย

AWS Managed Services ปกป้องทรัพย์สินที่เป็นข้อมูลและช่วยปกป้องโครงสร้างพื้นฐาน AWS ของคุณ ด้วยการปกป้องจากมัลแวร์ การตรวจจับการบุกรุก และระบบป้องกันการบุกรุก AWS Managed Services จะจัดการนโยบายการรักษาความปลอดภัยต่อชุด และสามารถตรวจหาและตอบสนองต่อการบุกรุกได้อย่างรวดเร็ว


การจัดการความต่อเนื่อง

AWS Managed Services สำรองข้อมูลชุด AWS ของคุณตามช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อเกิดเหตุการณ์ของความเสียหายหรือความผิดพลาดซึ่งกระทบกับธุรกิจของคุณ หรือเมื่อคุณร้องขอ AWS Managed Services สามารถทำการจัดเก็บข้อมูลสำรองเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ รวมถึงการสำรองปริมาณงาน EBS หรือ Snapshot ของฐานข้อมูล RDS 

 

การจัดการความต่อเนื่อง

การรายงาน

การรายงาน

ด้วยการใช้งาน AWS Managed Services คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เรากำลังใช้จัดการโครงสร้างพื้นฐานของคุณ รวมถึงบันทึก Amazon S3 บันทึก CloudTrail บันทึกอินสแตนซ์ และข้อมูลเรียลไทม์จาก AWS Managed Services APIs นอกจากนี้ Cloud Service Delivery Manager ของคุณจะมีการทำสรุปประจำเดือนของเมตริกส์สมรรถภาพที่สำคัญ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการปฏิบัติงาน เหตุการณ์และผลกระทบที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งคำแนะนำเพื่อการใช้แพล็ตฟอร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด


การผสานรวม ITSM

AWS Managed Services ให้การผสานรวมเริ่มต้นกับเครื่องมือ IT Service Management (ITSM) เช่น แพลตฟอร์ม ServiceNow ที่ทำให้ผู้ใช้ระดับองค์กรมองเห็นทรัพยากรในสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทได้อย่างครอบคลุม การผสานรวมแบบพร้อมใช้ของ AWS Managed Services กับเครื่องมือ ITSM ช่วยทำให้ไม่ต้องผสานรวมกับ AMS API ด้วยตนเองและทำให้กระบวนการพัฒนาราบรื่นขึ้น

การจัดการการเข้าถึง
ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน

AWS Managed Services ช่วยจัดการปฏิบัติการประจำวันของโครงสร้างพื้นฐาน AWS ของคุณให้มีแนวทางเดียวกันกับการประมวลผล ITIL ด้วยเครื่องมือในการดูแล การทำงานแบบอัตโนมัติ และบริการตนเอง AWS Managed Services จะคงโครงสร้างพื้นฐานของคุณให้เป็นปัจจุบันและปลอดภัยอยู่เสมอ รับทราบและตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว และให้คุณร้องขอการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย ใช้งานง่าย AWS Managed Services จะจัดการการปฏิบัติการ AWS และคุณก็ไม่ต้องทำอีกต่อไป

การบริหารจัดการองค์กร

AWS Managed Services ให้มาตรฐานสำหรับการปรับใช้ รองรับการทำงานตามนโยบายภายในของคุณ และผสานรวมกับ trend Micro การรักษาความปลอดภัยเชิงลึกสำหรับการป้องกันจุดเชื่อมต่อ นอกจากนั้นแล้ว เทมเพลตสภาพแวดล้อมปฏิบัติการและโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรม AWS เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ การควบคุม และการรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดต่อธุรกิจของคุณ

การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

ด้วย AWS Managed Services คุณสามารถเข้าไปยัง Cloud Service Delivery Manager เฉพาะได้ เช่นเดียวกับประโยชน์อื่นๆ ของการสนับสนุนองค์กร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในขณะที่ AWS Managed Services มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของโครงสร้างพื้นฐาน AWS ของคุณนั้น คุณยังสามารถควบคุมการสร้างและเรียกใช้แอปพลิเคชันของคุณได้อย่างเต็มที่ และเพิ่มการใช้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ


Logicworks

“องค์กรขนาดใหญ่ต้องการโครงสร้างระดับสูง กรอบงานที่เสถียรสำหรับการปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานในระบบคลาวด์ และ AWS Managed Services ก็ก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด ที่ Logicworks เรากำลังเพิ่มสิ่งเหล่านี้ลงไปยังคลังอาวุธของเครื่องมือของเราสำหรับลูกค้า AWS รายใหม่ที่ต้องการโซลูชันภายในระบบคลาวด์เต็มรูปแบบ เพิ่มเติมจากการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ออกแบบเฉพาะ การทำงานแบบอัตโนมัติ และการสนับสนุนแบบ 24x7 ที่ Logicworks จัดให้”

Jason McKay CTO และ SVP Logicworks

SGN

“การโยกย้ายของ SGN ไประบบคลาวด์จะขึ้นอยู่กับการพัฒนาความปลอดภัยและความทนทานของส่วนไอทีไปพร้อมๆ กับตอบสนองต่อความจำเป็นทางธุรกิจและการบริการลูกค้ามากขึ้น โดยทำทั้งหมดนี้ด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง เราตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะจัดการการโยกย้ายไปยัง AWS ที่ความเสี่ยงต่ำสุดด้วยตัวเราเองซึ่งเป็นคู่ค้ากับ AWS ทีม Managed Service มีผู้เชี่ยวชาญในการทำให้แพลตฟอร์ม AWS ใช้งานได้ดีที่สุด โดยเร่งให้พวกเราเข้าใจเร็วขึ้นว่าการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีที่สุดด้วย AWS เป็นอย่างไร”

Paul Hannan หัวหน้าทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

Cloudreach

“เรามองว่า AWS Managed Services เป็นโซลูชันหลักในพอร์ทโฟลิโอ AWS ที่ออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการสำหรับประสิทธิผลจากต้นทุน สภาพแวดล้อม AWS ที่ควบคุมได้อย่างสูง โดยที่ AWS จะรับผิดชอบงานหนักอย่างการจัดการและการควบคุม นี่จะขยายความสัมพันธ์ของเราให้มากขึ้น เพราะ Cloudreach จะช่วยลูกค้าในการออกแบบและย้ายไปยัง AWS Managed Services รวมทั้งให้การสนับสนุนในระดับแอปพลิเคชันเคียงข้างไปกับ AWS”

Tom Ray หัวหน้า Cloudreach

ITIL® เป็นเครื่องหมายการค้า (ลงทะเบียน) ของ AXELOS Limited สงวนลิขสิทธิ์

ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม