เมื่อใช้ AWS Elemental MediaConvert คุณสามารถเลือกราคาตามความต้องการ ราคาแบบเหมาจ่าย หรือทั้งสองรูปแบบผสมกัน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณงานของคุณและข้อกำหนดในการแปลงรหัสวิดีโอ

 • ราคาตามความต้องการ: คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น และไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ค่าบริการคิดตามค่าธรรมเนียมธรรมดาต่อนาทีของวิดีโอในแต่ละเอาต์พุต ราคาตามความต้องการมีสองลำดับชั้น ได้แก่ Basic ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าและรองรับชุดคุณสมบัติที่จำกัด และ Professional ซึ่งรองรับชุดคุณสมบัติครบถ้วน ไม่จำเป็นต้องมีภาระผูกพันในระยะยาวหรือการชำระเงินล่วงหน้า
   
 • ราคาแบบเหมาจ่าย: ซื้อสล็อตการแปลงรหัสแบบเหมาจ่ายหนึ่งสล็อตขึ้นไปโดยเสียค่าบริการรายเดือนคงที่ (ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับนาทีในการใช้ Dolby Audio และการปรับเสียงให้เป็นปกติ) โดยมีสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน แต่ละสล็อตจะเรียกใช้งานทีละงาน โดยสามารถเข้าถึงชุดย่อยของคุณสมบัติการเข้ารหัสแบบตามต้องการ และสามารถประมวลผลงานอย่างต่อเนื่องทีละงาน โปรดดูที่เอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ราคาตามความต้องการ

ราคาตามความต้องการเหมาะสำหรับลูกค้าที่สร้างแอปพลิเคชันที่มีปริมาณงานในระยะสั้นหรือไม่สามารถคาดการณ์ได้ที่ต้องการเวลาทำงานที่รวดเร็วและความสามารถในการขยายตัว และสำหรับแอปพลิเคชันหรือขั้นตอนการทำงานใหม่ที่พัฒนาด้วย AWS Elemental MediaConvert

เมื่อใช้ราคาตามความต้องการ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการต่อนาทีของวิดีโอในแต่ละเอาต์พุตด้วยอัตราที่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่คุณใช้ ระยะเวลาของแต่ละเอาต์พุตคำนวณโดยเพิ่มครั้งละหนึ่งวินาที แล้วจึงแปลงเป็นเศษส่วนของนาที เพื่อระบุค่าบริการทั้งหมดสำหรับเอาต์พุต ตัวอย่างเช่น เอาต์พุตที่มีระยะเวลา 45 วินาทีจะเท่ากับ 45/60 นาที หรือ 0.75 นาที ระยะเวลาขั้นต่ำสำหรับการเรียกเก็บค่าบริการคือ 10 วินาที ดังนั้น เอาต์พุตที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 10 วินาทีจะถูกเรียกเก็บเงิน 10 วินาที

AWS Elemental MediaConvert มีสองลำดับชั้นราคา โดยมีราคาตามความต้องการที่แตกต่างกันตามความสามารถในการเข้ารหัสที่แต่ละลำดับชั้นรองรับ อย่างแรกคือลำดับชั้น Basic ที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ซึ่งมีจุดมุ่งหมายสำหรับกรณีใช้งานในการเผยแพร่บนเว็บธรรมดา โดยมีเอาต์พุตเป็น AVC, VP8 และ VP9 เท่านั้น อย่างที่สองคือลำดับชั้น Professional ซึ่งรองรับชุดคุณสมบัติการประมวลผลวิดีโอระดับอาชีพที่ครบครัน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อการออกอากาศและการนำส่งหลายหน้าจอสำหรับเอาต์พุตคุณภาพสูง การเปรียบเทียบโดยละเอียดระหว่างความสามารถที่รองรับโดยลำดับชั้น Basic และ Professional แสดงอยู่ที่นี่
 

ลำดับชั้น Basic

ลำดับชั้น Basic ในราคาตามความต้องการรองรับเอาต์พุตที่มี AVC Codec และการเข้ารหัสชั้นเดียว หรือ VP8 และ VP9 Codec ที่มีการเข้ารหัสแบบหลายชั้นที่ได้รับการปรับความเร็วให้เหมาะสม พร้อมกับความสามารถต่างๆ เช่น การทำคลิป การตัดต่อ และการวางซ้อนภาพนิ่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรองรับเอาต์พุตเสียง MP3 ในลำดับชั้นนี้ด้วย ลำดับขั้น Basic เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการประมวลผลเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นหรือเนื้อหาอื่นในแบบสั้นๆ ที่มีจุดประสงค์หลักในการเผยแพร่บนเว็บ อัตราต่อนาทีที่เสนอภายใต้ลำดับชั้น Basic แตกต่างกันไปตามความละเอียดและอัตราเฟรมของเอาต์พุต

 • AVC
 • Region
 • VP8
 • Region
 • VP9
 • Region

ลำดับชั้น Professional

ลำดับชั้น Professional ในราคาแบบตามความต้องการรองรับชุดคุณสมบัติการนำส่งหลายจอ OTT แบบพรีเมียมอย่างเต็มรูปแบบสำหรับ AVC, HEVC (สูงสุดถึง 8K), AV1, VP8 และ VP9 Codec เช่น การเข้ารหัสหลายครั้งและคุณภาพสูง การแปลงข้อมูลที่เข้ารหัสเร่งด่วน วิดีโอแบบ Passthrough รูปแบบคำบรรยายที่หลากหลาย การจัดการสิทธิดิจิทัล (DRM) การให้สัญญาณโฆษณา ตัวประมวลผลก่อนขั้นสูง และการประมวลผลหลายแทร็กเสียง ลำดับชั้น Professional ยังรวมถึง Codec วิดีโอ Apple ProRes, MPEG-2, AVC-Intra, XAVC และ VC-3 mezzanine ซึ่งใช้สำหรับการจัดเก็บถาวร การแก้ไข หรือการแลกเปลี่ยนเนื้อหาที่มีคุณภาพในระดับออกอากาศ อัตราต่อนาทีที่เสนอภายใต้ลำดับชั้น Professional จะแตกต่างกันไปตามความละเอียด อัตราเฟรม การตั้งค่าคุณภาพ และ Codec ของเอาต์พุต นอกจากนี้ ลำดับชั้น Professional ยังมีคุณสมบัติอีกหลายรายการที่สามารถเลือกใช้เพิ่มเติมได้ เช่น Dolby Vision, HDR10+, Dolby Audio, การปรับเสียงให้เป็นปกติ, การแปลงอัตราเฟรม InSync FrameFormer, การใส่ลายน้ำ Nagra, การใส่ลายน้ำ Nielsen และการประสานลายน้ำ Kantar โดยแต่ละคุณสมบัติสามารถใช้งานได้โดยมีค่าบริการเพิ่มเติม

 • AVC
 • Region
 • HEVC
 • Region
 • AV1
 • Region
 • VP8
 • Region
 • VP9
 • Region
 • Apple ProRes
 • Region
 • MPEG-2
 • Region
 • VC-3
 • Region
 • AVC-Intra
 • Region
 • XAVC
 • Region
 • วิดีโอแบบ Passthrough
 • Region
ความละเอียดสำหรับทั้งลำดับชั้น Basic และ Professional ได้รับการกำหนดดังนี้
SD คือเอาต์พุตที่มีความละเอียดต่ำกว่า 720
HD คือเอาต์พุตที่มีความละเอียดมากกว่าหรือเท่ากับ 720 แต่มีความละเอียดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1080
4K คือเอาต์พุตที่มีความละเอียดมากกว่า 1080 แต่มีความละเอียดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2160
8K คือเอาต์พุตที่มีความละเอียดมากกว่า 2160 จนถึงความละเอียดสูงสุด 4320
 
สำหรับเอาต์พุตที่วางใน แนวนอน จะวัดความละเอียดตาม แนวตั้ง
สำหรับเอาต์พุตที่วางใน แนวตั้ง จะวัดความละเอียดตาม แนวนอน.

ราคาแบบเหมาจ่าย

ราคาแบบเหมาจ่ายเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการใช้งานที่คาดการณ์ได้และสม่ำเสมอ โดยเหมาะสำหรับขั้นตอนการทำงานที่มีการเข้าคิวงานเข้ารหัสและประมวลผลเป็นเวลานาน เมื่อใช้ราคาแบบเหมาจ่าย จะไม่มีการแบ่งเป็นลำดับชั้น Basic หรือ Professional เนื่องจากแต่ละสล็อตการแปลงรหัสที่ซื้อแบบเหมาจ่ายรองรับชุดความสามารถครบถ้วนอยู่แล้ว คุณสมบัติเพิ่มที่จะมีหรือไม่ก็ได้ รวมทั้ง Dolby Audio และการปรับเสียงให้เป็นปกติ ใช้งานได้โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนนาทีของเอาต์พุต การเข้ารหัส Dolby Vision, การแปลงข้อมูลที่เข้ารหัสแบบเร่งความเร็ว, ABR อัตโนมัติ, การเข้ารหัส AV1, การแปลงอัตราเฟรม InSync FrameFormer และการประมวลผลความละเอียด 8K ไม่สามารถใช้ได้ในราคาแบบเหมาจ่าย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารคิวที่เหมาจ่าย

เพื่อใช้ราคาแบบเหมาจ่าย คุณจะชำระเงินสำหรับสล็อตการแปลงรหัสที่เหมาจ่าย ซึ่งเรียกเก็บค่าบริการในอัตรารายเดือนคงที่โดยมีสัญญาขั้นต่ำ 12 เดือน คุณสามารถซื้อหลายสล็อตได้โดยใช้คอนโซล และนำไปใช้กับคิวที่เหมาจ่ายของคุณ นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมคำนวณง่ายๆ ในคอนโซล เพื่อให้ค่าประมาณการว่าจะต้องใช้กี่สล็อต ก่อนอื่น คุณต้องเรียกใช้งานทั่วไปที่ใช้คิวตามความต้องการโดยใช้คุณสมบัติคิวที่เหมาจ่ายจำลอง สังเกตว่างานใช้เวลานานเท่าใดจึงจะเสร็จ ตั้งค่าเวลาการทำงานที่ต้องการสูงสุด แล้วโปรแกรมคำนวณจะประมาณการจำนวนสล็อตการแปลงรหัสแบบเหมาจ่ายที่จำเป็นต้องใช้

Region

ตัวอย่างราคาตามความต้องการ

 • ตัวอย่างที่ 1
 • ต้นทุนสำหรับไฟล์ต้นฉบับความยาว 10 นาที 30 วินาทีที่แปลงรหัสในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ที่ใช้ AVC Codec เป็นเอาต์พุต SD ที่ 30 fps และมีการตั้งค่าคุณภาพแบบเข้ารหัสครั้งเดียว แต่ไม่ได้ใช้ความสามารถใดๆ เช่น คำบรรยาย, DRM, หลายแทร็กเสียง ฯลฯ ที่ระบุภายใต้ลำดับชั้น Professional จะเท่ากับ 0.07875 USD
   
  เอาต์พุต:
  AVC, SD, 30 fps, คุณภาพแบบเข้ารหัสครั้งเดียว = 0.0075 USD ต่อนาที (ลำดับชั้น Basic)
  (10.5 x 0.0075 USD = 0.07875 USD)
 • ตัวอย่างที่ 2
 • ต้นทุนสำหรับไฟล์ต้นฉบับความยาว 10 นาที 45 วินาทีที่แปลงรหัสในเขตเอเชียแปซิฟิก (สิงคโปร์) ที่ใช้ HEVC Codec เป็นเอาต์พุต HD ที่ 30 fps และการตั้งค่าคุณภาพแบบเข้ารหัสครั้งเดียว จะเท่ากับ 0.58 USD
   
  เอาต์พุต:
  HEVC, HD, 30 fps, คุณภาพแบบเข้ารหัสครั้งเดียว = 0.0544 USD ต่อนาที (ลำดับชั้น Professional)
  (10.75 x 0.0544 USD = 0.58 USD)
 • ตัวอย่างที่ 3
 • ต้นทุนสำหรับไฟล์ต้นฉบับความยาว 8 วินาทีที่แปลงรหัสในเขตสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) เป็นหนึ่งเอาต์พุต SD ที่มีคำบรรยายโดยใช้ AVC Codec, การตั้งค่าคุณภาพแบบเข้ารหัสครั้งเดียว, และ 30 fps และหนึ่งเอาต์พุต HD ที่มีคำบรรยายโดยใช้ AVC Codec, การตั้งค่าคุณภาพแบบเข้ารหัสครั้งเดียว และ 30 fps จะเท่ากับ 0.01 USD
   
  เอาต์พุต:
  AVC, SD, 30 fps, คุณภาพแบบเข้ารหัสครั้งเดียว = 0.0136 USD ต่อนาที (ลำดับชั้น Professional)
  HEVC, HD, 30 fps, คุณภาพแบบเข้ารหัสครั้งเดียว = 0.0272 USD ต่อนาที (ลำดับชั้น Professional)
  ((10/60 x 0.0136 USD) + (10/60 x 0.0272 USD) = 0.01 USD)
 • ตัวอย่างที่ 4
 • ต้นทุนสำหรับไฟล์ต้นฉบับความยาว 10 นาทีที่แปลงรหัสในเขตสหภาพยุโรป (แฟรงเฟิร์ต) เป็นเอาต์พุตที่มีเสียงอย่างเดียว โดยใช้ Dolby Audio จะเท่ากับ 0.11 USD
   
  เอาต์พุต:
  เสียงอย่างเดียว = 0.0057 USD ต่อนาที
  Dolby Audio = 0.005 USD ต่อนาที
  ((10 x 0.0057 USD) + (10 x 0.005 USD) = 0.11 USD)
 • ตัวอย่างที่ 5
 • ต้นทุนสำหรับไฟล์ต้นฉบับความยาว 10 นาทีที่แปลงรหัสในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (แคลิฟอร์เนียเหนือ) เป็นเอาต์พุตด้านล่างนี้จะเท่ากับ 1.43 USD
  a) หนึ่งเอาต์พุตเสียงที่มี Dolby Audio และการปรับเสียงให้เป็นปกติ
  b) สามเอาต์พุต SD ที่มีคำบรรยายโดยใช้ AVC Codec, การตั้งค่าครั้งเดียว, 30 fps, โดยเปิดใช้งาน DeInterlacer, Dolby Audio และการปรับเสียงให้เป็นปกติ
  c) สองเอาต์พุต HD ที่มีคำบรรยายโดยใช้ AVC Codec, การตั้งค่าครั้งเดียว, 30 fps, โดยเปิดใช้งาน DeInterlacer, Dolby Audio และการปรับเสียงให้เป็นปกติ
   
  เอาต์พุต:
  เสียงอย่างเดียว = 0.0057 USD ต่อนาที (ลำดับชั้น Professional)
  Dolby Audio = 0.005 USD ต่อนาที (ฟังก์ชันเพิ่ม)
  การปรับเสียงให้เป็นปกติ = 0.002 USD ต่อนาที (ฟังก์ชันเพิ่ม)
  AVC, SD, 30 fps, คุณภาพแบบเข้ารหัสครั้งเดียว = 0.0136 USD ต่อนาที (ลำดับชั้น Professional)
  HEVC, HD, 30 fps, คุณภาพแบบเข้ารหัสครั้งเดียว = 0.0272 USD ต่อนาที (ลำดับชั้น Professional)
   
  a) (10 x 0.0057 USD) + (10 x 0.005 USD) + (10 x 0.002 USD) = 0.127 USD
  b) (3 x 10 x 0.0136 USD) + (3 x 10 x 0.005 USD) + (3 x 10 x 0.002 USD) = 0.618 USD
  c) (2 x 10 x 0.0272 USD) + (2 x 10 x 0.005 USD) + (2 x 10 x 0.002 USD) = 0.684 USD
   
  (0.127 USD + 0.618 USD + 0.684 USD = 1.43 USD)

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากคุณใช้ AWS Elemental MediaConvert ร่วมกับบริการอื่นๆ ของ AWS ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเสียค่าบริการจาก Amazon S3 สำหรับพื้นที่จัดเก็บไฟล์สื่อต้นฉบับและที่แปลงรหัสแล้ว, Amazon S3 สำหรับการถ่ายโอนข้อมูล เมื่อบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณอยู่ในเขตอื่นนอกเหนือจากเขตที่คุณส่งงานการแปลงรหัส, Amazon CloudFront สำหรับการนำส่ง CDN, และ AWS Lambda สำหรับการสร้างการประมวลผลโฟลเดอร์การชม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการของ Amazon S3 รวมทั้งราคาสำหรับการถ่ายโอนเนื้อหาของคุณออกนอก AWS โปรดดูราคา Amazon S3

ความสามารถของลำดับชั้น Basic เทียบกับ Professional แบบตามความต้องการ

ความสามารถ

ลำดับชั้น Basic

ลำดับชั้น Professional

Codec และคอนเทนเนอร์ของวิดีโอเอาต์พุต

MPEG-4 พร้อม AVC (H.264)

CMAF พร้อม AVC (H.264)

MPEG DASH พร้อม AVC (H.264)

HLS พร้อม AVC (H.264)

WebM พร้อม VP8

WebM พร้อม VP9

MPEG-4 พร้อม AVC (H.264), HEVC (H.265) และ AV1

MPEG-4 Flash พร้อม AVC (H.264)

QuickTime พร้อม AVC (H.264), MPEG-2, Apple ProRes (พร้อมเสียง AIFF อย่างเดียว)

MPEG-2 TS พร้อม AVC (H.264), HEVC (H.265) และ MPEG-2

MXF พร้อม MPEG-2 (XDCAM), AVC-Intra, VC-3 และ XAVC

Raw พร้อม AVC (H.264), HEVC (H.265)
และ MPEG-2

CMAF พร้อม AVC (H.264) และ HEVC (H.265)

MPEG DASH พร้อม AVC (H.264), HEVC (H.265) และ AV1

HLS พร้อม AVC (H.264) และ HEVC (H.265)

Smooth พร้อม AVC (H.264)

WebM พร้อม VP8

WebM พร้อม VP9

Codec และคอนเทนเนอร์ของเสียงเอาต์พุต

MPEG-4 พร้อม AAC

CMAF พร้อม AAC

MPEG DASH พร้อม AAC

HLS พร้อม AAC

MPEG-4 แบบเสียงอย่างเดียวพร้อม AAC

MPEG-1 Layer 3 (.MP3) แบบเสียงอย่างเดียว

WebM พร้อม Opus

WebM พร้อม Vorbis

MPEG-4 พร้อม AAC, Dolby Digital และ Dolby Digital Plus

MPEG-4 Flash พร้อม AAC

QuickTime พร้อม Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, WAV, และ AIFF

MXF พร้อม WAV

Raw พร้อม AAC และ WAV

MPEG-2 TS พร้อม AAC, Dolby Digital, และ Dolby Digital Plus

CMAF พร้อม AAC, Dolby Digital, และ Dolby Digital Plus

MPEG DASH พร้อม AAC, Dolby Digital, และ Dolby Digital Plus

HLS พร้อม AAC, Dolby Digital และ Dolby Digital Plus

Smooth พร้อม AAC, Dolby Digital และ Dolby Digital Plus

MPEG-4 แบบเสียงอย่างเดียวพร้อม AAC

WebM พร้อม Opus

WebM พร้อม Vorbis

ความละเอียดของเอาต์พุต

SD, HD, 4K, และเสียงอย่างเดียว

SD, HD, 4K, 8K, และเสียงอย่างเดียว

อัตราเฟรมของเอาต์พุต

<=120 fps

<=120 fps

การตั้งค่าคุณภาพ

ครั้งเดียวโดยใช้ AVC, หลายครั้งโดยใช้ VP8 และ VP9

ครั้งเดียว, ครั้งเดียวคุณภาพสูง (HEVC เท่านั้น), หลายครั้ง และหลายครั้ง (ปรับให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด) (HEVC, MPEG-2, VP8, VP9, AVC-Intra และ XAVC เท่านั้น)

โปรไฟล์ AVC (H.264)

High, Main, และ Baseline เท่านั้น

High, Main, Baseline, High 10 บิต, High 4:2:2, และ
High 4:2:2 10 บิต

การตัดต่ออินพุต

ใช่

ใช่

การทำคลิปเอาต์พุต

ใช่

ใช่

การถ่ายเฟรม

ใช่

ใช่

ตัวแทรกรูปภาพ

ใช่

ใช่

ตำแหน่งเอาต์พุตและการครอบตัดอินพุต
สี่เหลี่ยม

ใช่

ใช่

การกำหนดค่ารหัสเวลา (ต้นฉบับ, รหัสเวลา
จุดยึด, ออฟเซ็ตการประทับเวลา)

ใช่

ใช่

รองรับคำบรรยาย

ไม่

ใช่

การเข้ารหัส DRM

ไม่

ใช่

หลายแทร็กเสียง

ไม่

ใช่

การรีมิกซ์เสียงด้วยตนเอง

ไม่

ใช่

การปรับเสียงให้เป็นปกติ

ไม่

ใช่

การเขียนรหัสเวลา

ไม่

ใช่

ตัวแก้ไขสี, Deinterlacer, และ
ตัวตัดเสียงรบกวน

ไม่

ใช่

รองรับมาร์คเกอร์โฆษณา

ไม่

ใช่

การให้สัญญาณโฆษณา (ออฟเซ็ตการใส่โฆษณา)

ไม่

ใช่

การกำหนดค่าของ Nielsen (ID ผู้แทนจำหน่าย,
รหัสการออก)

ไม่

ใช่

การเว้นเนื้อหาการใส่โฆษณา

ไม่

ใช่

การแทรกเมตาดาต้าที่ตั้งเวลา
(การแทรก ID3)

ไม่

ใช่

การเข้ารหัสบิตเรตแบบผันแปรที่กำหนดโดยคุณภาพ (QVBR) ครั้งเดียวโดยใช้ AVC (H.264) ครั้งเดียวโดยใช้ AV1 และครั้งเดียวหรือหลายครั้งโดยใช้ AVC (H.264) และ HEVC (H.265)
การนำเข้าแพ็คเกจ IMF (Interoperable Master Format) ใช่ ใช่
การหมุนวิดีโอ (อัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) ใช่ ใช่
ระบุจุดแทรกโฆษณาในเอาต์พุตโดยใช้ ESAM XML ไม่ ใช่
การแปลงรหัสเร่งด่วน ไม่ ใช่
Dolby Vision ไม่ มี
HDR10+ ใช้ไม่ได้ ใช้ได้
การแปลงอัตราเฟรม InSync FrameFormer ไม่ มี
การใส่ลายน้ำ NexGuard ไม่ มี
การใส่ลายน้ำ Nielsen ไม่ มี
การใส่ลายน้ำ Kantar ไม่ ใช้ได้
วิดีโอแบบ Passthrough ใช้ไม่ได้ ใช่
มีคำถามหรือไม่
ติดต่อเรา
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่หน้าแหล่งข้อมูล