AWS Elemental MediaPackage มีรูปแบบราคาสองรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบสำหรับการจัดแพ็คเกจวิดีโอสด และรูปแบบสำหรับการจัดแพ็คเกจวิดีโอตามความต้องการ (VOD)

การจัดแพ็คเกจวิดีโอสด

สำหรับช่องที่ถ่ายทอดสด คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณวิดีโอที่นำเข้าในช่อง (วัดเป็น GB) และปริมาณเนื้อหาที่สร้างและจัดแพ็คเกจสำหรับช่องนั้น (วัดเป็น GB)

การจัดแพ็คเกจวิดีโอตามความต้องการ

เมื่อใช้การจัดแพ็คเกจวิดีโอตามความต้องการ (VOD) คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณเนื้อหาวิดีโอที่สร้างและจัดแพ็คเกจจากกลุ่มการจัดแพ็คเกจ VOD (วัดเป็น GB)

ราคาพร้อมส่วนลด

สำหรับลูกค้าที่เต็มใจทำสัญญารายปีสำหรับการใช้งานรายเดือนโดยทั่วไป 10 TB ขึ้นไป/เดือน สำหรับการใช้งานในการนำเข้า และการจัดแพ็คเกจ และการสร้างร่วมกัน ติดต่อเราเพื่อขอตัวเลือกราคาพร้อมส่วนลด

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับแต่ละสตรีมที่ AWS Elemental MediaPackage นำเข้าสำหรับช่องที่ถ่ายทอดสดของคุณ เมื่อได้รับวิดีโอจากตัวเข้ารหัสการถ่ายทอดสดของคุณ ค่าบริการนำเข้าคิดตามขนาดและจำนวนสตรีมดังกล่าว โดยวัดเป็น GB ซึ่งหมายความว่าคุณจะชำระมากขึ้น หากคุณมีสตรีมนำเข้าเพิ่มขึ้นบนช่องของคุณ หรือในกรณีที่สตรีมดังกล่าวมีบิตเรตสูงขึ้น

เมื่อใช้การจัดแพ็คเกจ VOD คุณยังคงชำระค่าบริการในอัตรามาตรฐานสำหรับเนื้อหาที่จัดเก็บใน Amazon S3 MediaPackage สามารถช่วยลดค่าพื้นที่จัดเก็บได้ เนื่องจากต้องการชุดบิตเรตที่ปรับได้ (ABR) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งสามารถกระจายในหลายรูปแบบโดยใช้นโยบายการป้องกันเนื้อหา (DRM) ที่แตกต่างกัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างและการจัดแพ็คเกจ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับปริมาณวิดีโอทั้งหมดที่ส่งให้กับเครือข่ายการส่งเนื้อหา (CDN) ของคุณโดยวัดเป็น GB เราแนะนำเสมอให้คุณใช้ CDN อย่างเช่น Amazon CloudFront พร้อมด้วย AWS Elemental MediaPackage เนื่องจาก CloudFront จะเขียนแคชเนื้อหาวิดีโอ เพื่อส่งเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้แก่ผู้รับชมปลายทาง ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและลดค่าใช้จ่ายของคุณ โดยลดปริมาณวิดีโอที่สร้างและจัดแพ็คเกจจาก MediaPackage

คุณจะเสียค่าบริการเพิ่มเติม เมื่อคุณให้บริการเนื้อหาจาก AWS Elemental MediaPackage นอก AWS หากเอาต์พุตเนื้อหาถูกส่งไปยังปลายทางผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่าน CDN นอกเหนือจาก Amazon CloudFront จะต้องเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

ราคา

ตัวอย่างราคา

 • ตัวอย่างที่ 1: เหตุการณ์สด 2 ชั่วโมง
 • ตัวอย่างที่ 2: การถ่ายทอดสดตามลำดับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • ตัวอย่างที่ 3: การจัดแพ็คเกจ VOD
 • ตัวอย่างที่ 1: เหตุการณ์สด 2 ชั่วโมง
 • สำหรับสตรีมเหตุการณ์สดที่ AWS Elemental MediaPackage ได้รับเนื้อหาจาก AWS Elemental MediaLive MediaPackage นำเข้าเนื้อหาจากทั้งสองไปป์ไลน์การเข้ารหัส MediaLive ดังนั้นจึงได้รับสองช่อง
  สำหรับการนำเข้าโดยทั่วไปสำหรับสตรีมวิดีโอสดเดียวที่มี 5 บิตเรต ได้แก่ 5Mbps, 2Mbps, 1.2Mbps, 800Kbps และ 500Kbps อัตรา GB ต่อชั่วโมงของการสตรีมจะเท่ากับ 4.175 GB

  จำนวนเมกะบิตทั้งหมดต่อวินาที = 5+2+1.2+0.8+0.5 = 9.5 Mbps
  จำนวนกิกะบิตทั้งหมดต่อชั่วโมง = 9.5 / 1024 *60 *60 = 33.39844 Gb/ชม.
  จำนวนกิกะไบต์ทั้งหมดต่อชั่วโมง = 33.39844 /8 = 4.175 GB/ชม.

  ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าทั้งหมดสำหรับเหตุการณ์ 2 ชั่วโมงในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเท่ากับ (4.175GB * 2 * 2 * 0.030 USD) = 0.501 USD

  หากสตรีมมีผู้ชมโดยเฉลี่ย 10,000 คนที่รับชมเหตุการณ์ทั้งหมดโดยมีบิตเรตเฉลี่ย 3 Mbps ข้อมูลทั้งสิ้น 26,367.19 GB จะถูกส่งให้กับผู้ชมสำหรับเหตุการณ์นั้น สมมติว่ามีอัตราส่วนแคช/การพบ 99% กับ CDN การสร้างทั้งหมดจาก AWS Elemental MediaPackage จะเท่ากับ 263.67 GB

  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดสำหรับเหตุการณ์ = 3 / 1024 * 60 * 120 * 10,000 /8 = 26,367.19 GB
  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดที่สร้างขึ้น = 26,367.19 * 0.01 = 263.67 GB

  ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณสำหรับการนำเข้าและการสร้าง/การจัดแพ็คเกจสำหรับเหตุการณ์สองชั่วโมงในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเท่ากับ 27.21 USD
  (4.175 GB * 2 * 2 * 0.030 USD = 0.501 USD) + (263.67 GB * 0.050 USD = 13.184 USD) = 13.685 USD

 • ตัวอย่างที่ 2: การถ่ายทอดสดตามลำดับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • สำหรับช่องที่ถ่ายทอดสดตามลำดับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่ใช้ 5 บิตเรตเดียวกันกับตัวอย่างที่ 1 จะคิดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าในลักษณะเดียวกัน:

  จำนวนเมกะบิตทั้งหมดต่อวินาที = 5+2+1.2+0.8+0.5 = 9.5 Mbps
  จำนวนกิกะบิตทั้งหมดต่อชั่วโมง = 9.5 / 1024 *60 *60 = 33.39844 Gb/ชม.
  จำนวนกิกะไบต์ทั้งหมดต่อชั่วโมง = 33.39844 /8 = 4.175 GB/ชม.

  ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าทั้งหมดในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเท่ากับ (4.175GB * 2 * 0.030 USD) = 0.2505 USD

  จำนวนการรับชมช่องที่ถ่ายทอดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันมีแนวโน้มว่าจะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าตัวอย่างที่ 1 ตลอดทั้งวัน ตัวอย่างนี้จะประมาณการจำนวนผู้ชมโดยเฉลี่ย 1,000 รายต่อชั่วโมง (นี่คือค่าเฉลี่ย ดังนั้น ค่าสูงสุดภายใน 24 ชั่วโมงอาจสูงกว่า 10,000 ได้ แต่ในช่วงอื่นๆ เช่น ช่วงข้ามคืน อาจต่ำกว่า 1,000 มากก็ได้)

  ในช่วงวัน บิตเรตเฉลี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าตัวอย่างที่ 1 เช่นกัน
  ตัวอย่างนี้ประมาณการไว้ที่ 2Mbps ซึ่งจะให้ยอดรวมทั้งสิ้น 878.91 GB/ชม.
  อัตราส่วนแคช/การพบกับ CDN ก็มีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าตัวอย่างที่ 1 ดังนั้น ตัวอย่างนี้จะประมาณการไว้ที่ 97.5% การสร้างทั้งหมดจาก AWS Elemental MediaPackage จะเท่ากับ 21.97 GB/ชม.

  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดต่อชั่วโมง = 2 /1024 * 60 * 60 * 1,000 /8 = 878.91
  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดต่อชั่วโมงที่สร้างขึ้น = 878.91 * 0.025 = 21.97

  ค่าใช้จ่ายรวมต่อชั่วโมงโดยประมาณสำหรับการนำเข้าและการสร้าง/การจัดแพ็คเกจสำหรับช่องที่ถ่ายทอดสดตามลำดับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเท่ากับ 1.3505 USD
  (4.175 GB * 2 * 0.030 USD = 0.2505 USD) + (21.97 GB * 0.050 USD = 1.10 USD) = 1.3505 USD

  เมื่อประมาณการสำหรับมากกว่าหนึ่งช่อง จะคูณค่าใช้จ่ายในการนำเข้าด้วยจำนวนช่อง เช่น 10 ช่อง จะเท่ากับ 4.20 USD โดยจะไม่คูณค่าใช้จ่ายในการสร้างและการจัดแพ็คเกจในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ควรใช้ค่าประมาณการสำหรับการชมโดยเฉลี่ย บิตเรตเฉลี่ย และอัตราส่วนแคช/การพบในทุกช่องเพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย

 • ตัวอย่างที่ 3: การจัดแพ็คเกจ VOD
 • สำหรับการจัดแพ็คเกจ VOD ค่าใช้จ่ายของคุณจะขึ้นอยู่กับปริมาณของวิดีโอที่สร้างขึ้นและจัดแพ็คเกจโดย AWS Elemental MediaPackage ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้า

  หากคุณมีเนื้อหา VOD รวมทั้งสิ้น 100,000 ชั่วโมง ซึ่งรับชมในบิตเรตเฉลี่ย 3Mbps ซึ่งหมายความว่า CDN จะส่งข้อมูลทั้งหมด 131,835.94 GB

  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดต่อชั่วโมง = 3 /1024 * 60 * 60 /8 = 1.31836
  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดที่ส่งโดย CDN ต่อเดือน = 1.31836 * 100,000 = 131,835.94

  สำหรับเนื้อหา VOD โดยปกติ อัตราส่วนแคช/การพบจะน้อยกว่าช่องที่ถ่ายทอดสดอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถแตกต่างกันได้อย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับขนาดทั้งหมดของไลบรารี VOD เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาที่ได้รับความนิยม ปริมาณของไลบรารีทั้งหมดที่รับชม และนโยบายการถอนแคชของ CDN สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะใช้อัตราส่วนแคช/การพบเฉลี่ย 80% ซึ่งจะได้ยอดรวมการสร้างจาก MediaPackage 26,367.19 GB

  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดที่สร้างขึ้น = 131,835.94 GB * 0.20 = 26,367.19 GB

  ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณสำหรับการจัดแพ็คเกจ VOD ในรีเจี้ยนอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเท่ากับ 1,318.38 USD
  26,367.19 * 0.050 USD = 1,318.38 USD

ดูโพสต์บนบล็อกนี้ เพื่อพิจารณาโดยละเอียดมากขึ้นสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้ช่องการสตรีมสดบน AWS เช่น บิตเรตของวิดีโอ จำนวนผู้ชม บิตเรตเฉลี่ยที่รับชม และอัตราส่วนแคช/การพบเมื่อใช้ AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage, Amazon CloudFront, และ AWS Elemental MediaTailor สำหรับการสร้างรายได้จากเนื้อหา

ค่าบริการเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดในส่วนราคาบริการของ AWS โปรดดูที่ส่วนราคาของหน้ารายละเอียดบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้อง

ราคาการถ่ายโอนข้อมูล
ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ลูกค้า AWS จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตฟรี 100 GB ในแต่ละเดือน ซึ่งรวมอยู่ในบริการของ AWS และ Region ทั้งหมด (ยกเว้นจีนและ GovCloud)  และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลภายใน Region เดียวกัน

แต่คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณให้บริการเนื้อหานอก AWS  ตัวอย่างเช่น หากเอาต์พุตเนื้อหาถูกส่งไปยังปลายทางผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่าน CDN อื่นนอกเหนือจาก Amazon CloudFront คุณจะต้องเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล

ราคาที่ด้านล่างนี้จะคิดตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จาก AWS Elemental MediaPackage ใน Region ที่อยู่นอกพื้นที่การให้บริการ

มีคำถามหรือไม่
ติดต่อเรา
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่หน้าแหล่งข้อมูล