AWS Elemental MediaPackage มีรูปแบบราคาสองรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบสำหรับการจัดแพ็คเกจวิดีโอสด และรูปแบบสำหรับการจัดแพ็คเกจวิดีโอตามความต้องการ (VOD)

การจัดแพ็คเกจวิดีโอสด

สำหรับช่องที่ถ่ายทอดสด คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณวิดีโอที่นำเข้าในช่อง (วัดเป็น GB) และปริมาณเนื้อหาที่สร้างและจัดแพ็คเกจสำหรับช่องนั้น (วัดเป็น GB)

การจัดแพ็คเกจวิดีโอตามความต้องการ

เมื่อใช้การจัดแพ็คเกจวิดีโอตามความต้องการ (VOD) คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามปริมาณเนื้อหาวิดีโอที่สร้างและจัดแพ็คเกจจากกลุ่มการจัดแพ็คเกจ VOD (วัดเป็น GB)

ราคาพร้อมส่วนลด

สำหรับลูกค้าที่เต็มใจทำสัญญารายปีสำหรับการใช้งานรายเดือนโดยทั่วไป 10 TB ขึ้นไป/เดือน สำหรับการใช้งานในการนำเข้า และการจัดแพ็คเกจ และการสร้างร่วมกัน ติดต่อเราเพื่อขอตัวเลือกราคาพร้อมส่วนลด

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับแต่ละสตรีมที่ AWS Elemental MediaPackage นำเข้าสำหรับช่องที่ถ่ายทอดสดของคุณ เมื่อได้รับวิดีโอจากตัวเข้ารหัสการถ่ายทอดสดของคุณ ค่าบริการนำเข้าคิดตามขนาดและจำนวนสตรีมดังกล่าว โดยวัดเป็น GB ซึ่งหมายความว่าคุณจะชำระมากขึ้น หากคุณมีสตรีมนำเข้าเพิ่มขึ้นบนช่องของคุณ หรือในกรณีที่สตรีมดังกล่าวมีบิตเรตสูงขึ้น

เมื่อใช้การจัดแพ็คเกจ VOD คุณยังคงชำระค่าบริการในอัตรามาตรฐานสำหรับเนื้อหาที่จัดเก็บใน Amazon S3 MediaPackage สามารถช่วยลดค่าพื้นที่จัดเก็บได้ เนื่องจากต้องการชุดบิตเรตที่ปรับได้ (ABR) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งสามารถกระจายในหลายรูปแบบโดยใช้นโยบายการป้องกันเนื้อหา (DRM) ที่แตกต่างกัน

สำหรับค่าใช้จ่ายในการสร้างและการจัดแพ็คเกจ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับปริมาณวิดีโอทั้งหมดที่ส่งให้กับเครือข่ายการส่งเนื้อหา (CDN) ของคุณโดยวัดเป็น GB เราแนะนำเสมอให้คุณใช้ CDN อย่างเช่น Amazon CloudFront พร้อมด้วย AWS Elemental MediaPackage เนื่องจาก CloudFront จะเขียนแคชเนื้อหาวิดีโอ เพื่อส่งเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นให้แก่ผู้รับชมปลายทาง ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นและลดค่าใช้จ่ายของคุณ โดยลดปริมาณวิดีโอที่สร้างและจัดแพ็คเกจจาก MediaPackage

คุณจะเสียค่าบริการเพิ่มเติม เมื่อคุณให้บริการเนื้อหาจาก AWS Elemental MediaPackage นอก AWS หากเอาต์พุตเนื้อหาถูกส่งไปยังปลายทางผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่าน CDN นอกเหนือจาก Amazon CloudFront จะต้องเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

ราคา

ตัวอย่างราคา

 • ตัวอย่างที่ 1: เหตุการณ์สด 2 ชั่วโมง
 • ตัวอย่างที่ 2: การถ่ายทอดสดตามลำดับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • ตัวอย่างที่ 3: การจัดแพ็คเกจ VOD
 • ตัวอย่างที่ 1: เหตุการณ์สด 2 ชั่วโมง
 • สำหรับสตรีมเหตุการณ์สดที่ AWS Elemental MediaPackage ได้รับเนื้อหาจาก AWS Elemental MediaLive MediaPackage นำเข้าเนื้อหาจากทั้งสองไปป์ไลน์การเข้ารหัส MediaLive ดังนั้นจึงได้รับสองช่อง
  สำหรับการนำเข้าโดยทั่วไปสำหรับสตรีมวิดีโอสดเดียวที่มี 5 บิตเรต ได้แก่ 5Mbps, 2Mbps, 1.2Mbps, 800Kbps และ 500Kbps อัตรา GB ต่อชั่วโมงของการสตรีมจะเท่ากับ 4.175 GB

  จำนวนเมกะบิตทั้งหมดต่อวินาที = 5+2+1.2+0.8+0.5 = 9.5 Mbps
  จำนวนกิกะบิตทั้งหมดต่อชั่วโมง = 9.5 / 1024 *60 *60 = 33.39844 Gb/ชม.
  จำนวนกิกะไบต์ทั้งหมดต่อชั่วโมง = 33.39844 /8 = 4.175 GB/ชม.

  ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าทั้งหมดสำหรับเหตุการณ์ 2 ชั่วโมงในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเท่ากับ (4.175GB * 2 * 2 * 0.030 USD) = 0.501 USD

  หากสตรีมมีผู้ชมโดยเฉลี่ย 10,000 คนที่รับชมเหตุการณ์ทั้งหมดโดยมีบิตเรตเฉลี่ย 3 Mbps ข้อมูลทั้งสิ้น 26,367.19 GB จะถูกส่งให้กับผู้ชมสำหรับเหตุการณ์นั้น สมมติว่ามีอัตราส่วนแคช/การพบ 99% กับ CDN การสร้างทั้งหมดจาก AWS Elemental MediaPackage จะเท่ากับ 263.67 GB

  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดสำหรับเหตุการณ์ = 3 / 1024 * 60 * 120 * 10,000 /8 = 26,367.19 GB
  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดที่สร้างขึ้น = 26,367.19 * 0.01 = 263.67 GB

  ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณสำหรับการนำเข้าและการสร้าง/การจัดแพ็คเกจสำหรับเหตุการณ์สองชั่วโมงในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเท่ากับ 27.21 USD
  (4.175 GB * 2 * 2 * 0.030 USD = 0.501 USD) + (263.67 GB * 0.050 USD = 13.184 USD) = 13.685 USD

 • ตัวอย่างที่ 2: การถ่ายทอดสดตามลำดับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • สำหรับช่องที่ถ่ายทอดสดตามลำดับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ที่ใช้ 5 บิตเรตเดียวกันกับตัวอย่างที่ 1 จะคิดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าในลักษณะเดียวกัน:

  จำนวนเมกะบิตทั้งหมดต่อวินาที = 5+2+1.2+0.8+0.5 = 9.5 Mbps
  จำนวนกิกะบิตทั้งหมดต่อชั่วโมง = 9.5 / 1024 *60 *60 = 33.39844 Gb/ชม.
  จำนวนกิกะไบต์ทั้งหมดต่อชั่วโมง = 33.39844 /8 = 4.175 GB/ชม.

  ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าทั้งหมดในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเท่ากับ (4.175GB * 2 * 0.030 USD) = 0.2505 USD

  จำนวนการรับชมช่องที่ถ่ายทอดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันมีแนวโน้มว่าจะมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าตัวอย่างที่ 1 ตลอดทั้งวัน ตัวอย่างนี้จะประมาณการจำนวนผู้ชมโดยเฉลี่ย 1,000 รายต่อชั่วโมง (นี่คือค่าเฉลี่ย ดังนั้น ค่าสูงสุดภายใน 24 ชั่วโมงอาจสูงกว่า 10,000 ได้ แต่ในช่วงอื่นๆ เช่น ช่วงข้ามคืน อาจต่ำกว่า 1,000 มากก็ได้)

  ในช่วงวัน บิตเรตเฉลี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าตัวอย่างที่ 1 เช่นกัน
  ตัวอย่างนี้ประมาณการไว้ที่ 2Mbps ซึ่งจะให้ยอดรวมทั้งสิ้น 878.91 GB/ชม.
  อัตราส่วนแคช/การพบกับ CDN ก็มีแนวโน้มที่จะต่ำกว่าตัวอย่างที่ 1 ดังนั้น ตัวอย่างนี้จะประมาณการไว้ที่ 97.5% การสร้างทั้งหมดจาก AWS Elemental MediaPackage จะเท่ากับ 21.97 GB/ชม.

  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดต่อชั่วโมง = 2 /1024 * 60 * 60 * 1,000 /8 = 878.91
  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดต่อชั่วโมงที่สร้างขึ้น = 878.91 * 0.025 = 21.97

  ค่าใช้จ่ายรวมต่อชั่วโมงโดยประมาณสำหรับการนำเข้าและการสร้าง/การจัดแพ็คเกจสำหรับช่องที่ถ่ายทอดสดตามลำดับตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเท่ากับ 1.3505 USD
  (4.175 GB * 2 * 0.030 USD = 0.2505 USD) + (21.97 GB * 0.050 USD = 1.10 USD) = 1.3505 USD

  เมื่อประมาณการสำหรับมากกว่าหนึ่งช่อง จะคูณค่าใช้จ่ายในการนำเข้าด้วยจำนวนช่อง เช่น 10 ช่อง จะเท่ากับ 4.20 USD โดยจะไม่คูณค่าใช้จ่ายในการสร้างและการจัดแพ็คเกจในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ควรใช้ค่าประมาณการสำหรับการชมโดยเฉลี่ย บิตเรตเฉลี่ย และอัตราส่วนแคช/การพบในทุกช่องเพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย

 • ตัวอย่างที่ 3: การจัดแพ็คเกจ VOD
 • สำหรับการจัดแพ็คเกจ VOD ค่าใช้จ่ายของคุณจะขึ้นอยู่กับปริมาณของวิดีโอที่สร้างขึ้นและจัดแพ็คเกจโดย AWS Elemental MediaPackage ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้า

  หากคุณมีเนื้อหา VOD รวมทั้งสิ้น 100,000 ชั่วโมง ซึ่งรับชมในบิตเรตเฉลี่ย 3Mbps ซึ่งหมายความว่า CDN จะส่งข้อมูลทั้งหมด 131,835.94 GB

  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดต่อชั่วโมง = 3 /1024 * 60 * 60 /8 = 1.31836
  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดที่ส่งโดย CDN ต่อเดือน = 1.31836 * 100,000 = 131,835.94

  สำหรับเนื้อหา VOD โดยปกติ อัตราส่วนแคช/การพบจะน้อยกว่าช่องที่ถ่ายทอดสดอย่างมีนัยสำคัญ และสามารถแตกต่างกันได้อย่างมาก โดยขึ้นอยู่กับขนาดทั้งหมดของไลบรารี VOD เปอร์เซ็นต์ของเนื้อหาที่ได้รับความนิยม ปริมาณของไลบรารีทั้งหมดที่รับชม และนโยบายการถอนแคชของ CDN สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะใช้อัตราส่วนแคช/การพบเฉลี่ย 80% ซึ่งจะได้ยอดรวมการสร้างจาก MediaPackage 26,367.19 GB

  จำนวนจิกะไบต์ทั้งหมดที่สร้างขึ้น = 131,835.94 GB * 0.20 = 26,367.19 GB

  ค่าใช้จ่ายรวมโดยประมาณสำหรับการจัดแพ็คเกจ VOD ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเท่ากับ 1,318.38 USD
  26,367.19 * 0.050 USD = 1,318.38 USD

ดูโพสต์บนบล็อกนี้ เพื่อพิจารณาโดยละเอียดมากขึ้นสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้ช่องการสตรีมสดบน AWS เช่น บิตเรตของวิดีโอ จำนวนผู้ชม บิตเรตเฉลี่ยที่รับชม และอัตราส่วนแคช/การพบเมื่อใช้ AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage, Amazon CloudFront, และ AWS Elemental MediaTailor สำหรับการสร้างรายได้จากเนื้อหา

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณจะเสียค่าบริการเพิ่มเติม เมื่อคุณให้บริการเนื้อหาจาก AWS Elemental MediaPackage นอก AWS หากเอาต์พุตเนื้อหาถูกส่งไปยังปลายทางผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่าน CDN นอกเหนือจาก Amazon CloudFront จะต้องเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

ไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับ MediaPackage เมื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยัง Amazon CloudFront หรือบริการอื่นๆ ของ AWS Services ภายในเขตเดียวกัน (กล่าวคือ 0.00 USD ต่อ GB)

อาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอน "ออก" จาก MediaPackage ไปยังรีเจี้ยน AWS นอกเขตที่นำบริการไปติดตั้งใช้จริง ตามที่อธิบายในตารางด้านล่างนี้

มีคำถามหรือไม่
ติดต่อเรา
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่หน้าแหล่งข้อมูล