Free Tier

คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon Omics ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี Free Tier จะเริ่มเดือนแรกเมื่อคุณสร้างทรัพยากร Amazon Omics ครั้งแรกของคุณ รายละเอียดของ Amazon Omics Free Tier อยู่ในตารางด้านล่าง

 

การใช้งาน Free Tier ต่อเดือนสำหรับระยะเวลา 2 เดือนแรก

พื้นที่จัดเก็บของ Amazon Omics 1,500 กิกะเบสต่อเดือนในคลาสพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานอยู่และ 1,500 กิกะเบสต่อเดือนในคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวร
เวิร์กโฟลว์ของ Amazon Omics

ชั่วโมงอินสแตนซ์ omics.m.xlarge จำนวน 275 ชั่วโมงหรืออินสแตนซ์การประมวลผลที่เทียบเท่า และพื้นที่จัดเก็บที่สามารถเรียกใช้ได้ 49,000 GB ต่อชั่วโมง

การวิเคราะห์ของ Amazon Omics 200 กิกะไบต์ต่อเดือน

ราคาพื้นที่จัดเก็บของ Amazon Omics

เมื่อคุณจัดเก็บการเรียงลำดับจีโนมิกส์ในพื้นที่จัดเก็บ Amazon Omics คุณจะต้องจ่ายสำหรับพื้นที่จัดเก็บต่อกิกะเบสต่อเดือน กิกะเบสคือคู่เบสจำนวนหนึ่งพันล้านจากไฟล์เรียงลำดับที่คุณนำเข้า (เช่น FASTQ, BAM และ CRAM) พื้นที่จัดเก็บ Amazon Omics จัดเก็บคู่เบส คะแนนคุณภาพ การจัดตำแหน่ง และข้อมูลเมตาอื่นๆ จากไฟล์ต้นฉบับของคุณ คุณจ่ายเงินต่อกิกะเบสที่จัดเก็บ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์หรือเทคนิคการบีบอัดที่ดีที่สุด Amazon Omics ดูแลทุกอย่างให้คุณ

อ็อบเจ็กต์เรียงลำดับเรียกว่าชุดการอ่าน และตามตรรกะแล้วเทียบเท่ากับไฟล์ FASTQ, BAM หรือ CRAM พื้นที่จัดเก็บ Amazon Omics ให้คลาสพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานอยู่และคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรสำหรับชุดการอ่านของคุณ ชุดการอ่านในคลาสเก็บถาวรมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการจัดเก็บน้อยกว่าชุดการอ่านในคลาสที่ใช้งานอยู่ สามารถเข้าถึงชุดการอ่านในคลาสที่ใช้งานอยู่ได้ในหน่วยมิลลิวินาที ในขณะที่ชุดการอ่านในระดับเก็บถาวรจำเป็นต้องเปิดใช้งานก่อนจึงจะเข้าถึงได้ หลังจากที่ชุดการอ่านไม่ได้รับการเข้าถึงเป็นเวลา 30 วัน ชุดการอ่านจะย้ายไปยังคลาสพื้นที่จัดเก็บถาวรที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าโดยอัตโนมัติจนกว่าจะเปิดใช้งานอีกครั้ง

ไม่มีค่าธรรมเนียมการนำเข้าสำหรับชุดการอ่าน ข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บของ Amazon Omics เรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาจัดเก็บขั้นต่ำที่ 30 วัน และข้อมูลที่ถูกลบก่อน 30 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนเท่ากับราคาพื้นที่จัดเก็บสำหรับวันที่เหลืออยู่ พื้นที่จัดเก็บ Amazon Omics ออกแบบมาสำหรับข้อมูลที่ยาวนานแต่ไม่ได้เข้าถึงบ่อยครั้งซึ่งเก็บรักษาไว้นานหลายปี

คุณจ่ายเงินสำหรับคำขอ GET ที่ส่งไปยังอ็อบเจ็กต์ชุดการอ่าน ประเภทคำขออื่นๆ ทั้งหมดในชุดการอ่านไม่เสียค่าใช้จ่าย

ราคาการวิเคราะห์ของ Amazon Omics

การวิเคราะห์ของ Amazon Omics ช่วยให้คุณเตรียมข้อมูลตัวแปรจีโนมิกส์และคำอธิบายประกอบจีโนมิกส์เพื่อใช้กับชุดบริการการวิเคราะห์ของ AWS และบริการแมชชีนเลิร์นนิงได้อย่างหลากหลาย เช่น Amazon Athena และ Amazon SageMaker คุณสามารถจัดเก็บข้อมูลตัวแปรของจีโนมิกส์จำนวนเท่าใดก็ได้ และจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณจัดเก็บเท่านั้น ขนาดข้อมูลได้รับการกำหนดให้เป็นขนาดของข้อมูลที่แปลงค่าแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลในบริการอื่นๆ คุณต้องชำระเงินสำหรับการใช้บริการเหล่านั้น

ข้อมูลที่วิเคราะห์ของ Amazon Omics จะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับระยะเวลาการจัดเก็บขั้นต่ำที่ 30 วัน และข้อมูลที่ถูกลบก่อน 30 วันจะคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนเท่ากับราคาพื้นที่จัดเก็บสำหรับวันที่เหลืออยู่

ราคาเวิร์กโฟลว์ส่วนตัวและ Ready2Run ของ Amazon Omics

นอกจากนี้ Amazon Omics ยังจัดการการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ชีวสารสนเทศที่มีเวิร์กโฟลว์ส่วนตัวและ Ready2Run อีกด้วย

เวิร์กโฟลว์ส่วนตัวช่วยให้คุณสามารถนำสคริปต์ชีวสารสนเทศของคุณเองที่เขียนในภาษาเวิร์กโฟลว์ที่ใช้กันมากที่สุด คุณสามารถเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ส่วนตัวด้วยการดำเนินการเพียงครั้งเดียว คุณจะจ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณร้องขอเท่านั้นและจะมีการเรียกเก็บเงินจากคุณแบบแยกต่างหากสำหรับประเภทอินสแตนซ์โอมิกส์อื่นๆ และพื้นที่จัดเก็บที่เรียกใช้ งานทั้งหมดในเวิร์กโฟลว์ของคุณจะได้รับการแมปกับอินสแตนซ์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทรัพยากรที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น งานที่กำหนดให้ใช้ CPU 8 ตัวและ RAM ขนาด 60 GB จะแมปกับประเภทอินสแตนซ์ omics.r.2xlarge เพื่อดำเนินการ

เวิร์กโฟลว์ Ready2Run เป็นเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งได้รับการทำบรรจุภัณฑ์โดยบริษัทซอฟต์แวร์บุคคลที่สามในอุตสาหกรรมและไปป์ไลน์ของโอเพนซอร์ส คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์ Ready2Run เพื่อประมวลผลข้อมูลของคุณได้ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ใช้กันมากที่สุดเช่น Germline และ GATK-BP เวิร์กโฟลว์ Ready2Run เป็นแบบจ่ายต่อการเรียกใช้งาน ซึ่งหมายความว่าจะมีการเรียกเก็บเงินจากคุณในราคาเดียวกันสำหรับทุกเวิร์กโฟลว์

สำหรับทั้งเวิร์กโฟลว์ส่วนตัวและ Ready2Run ข้อมูลบันทึกเวิร์กโฟลว์จะจัดเก็บไว้ใน Amazon CloudWatch Logs ในบัญชีของคุณและเรียกเก็บเงินใน CloudWatch ตราบเท่าที่คุณเลือกที่จะ Retain คุณสามารถกำหนดค่าบริการเพื่อรายงานการใช้ทรัพยากรต่อการเรียกใช้สำหรับการจัดทำงบประมาณ การวางแผน และการบัญชีที่ง่ายขึ้น

  • เวิร์กโฟลว์ส่วนตัว
  • เวิร์กโฟลว์ Ready2Run

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างที่ 1

ความคิดริเริ่มในการเรียงลำดับประชากรกำลังเริ่มเรียงลำดับบุคคลจากธนาคารชีวภาพที่พวกเขาเคยเก็บรวบรวม ซึ่งเลือกที่จะทำแบบนี้ในภูมิภาคสหภาพยุโรปตะวันตก (ไอร์แลนด์) พวกเขาเรียงลำดับบุคคล 100,000 ราย แต่ละคนมี 130 กิกะเบส และจัดเก็บข้อมูลกาเรียงลำดับดิบในพื้นที่จัดเก็บของ Amazon Omics ในอีกห้าปีข้างหน้า ข้อมูลเหล่านี้ยังคงอยู่ในคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลถาวรหลังจาก 30 วันหลังจากนำเข้า และเข้าถึงสองครั้งโดยเฉลี่ย เมื่อเปลี่ยนไปเป็นคลาสพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้งานอยู่เป็นเวลา 30 วัน แต่ละจีโนมได้รับการดาวน์โหลดเป็น 500 ส่วน สร้างการเรียก GET API จำนวน 500 ครั้ง ค่าใช้จ่ายรวมกว่าห้าปีสำหรับจีโนมเดียวคือ:
คลาสพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้งานอยู่: 0.005769 USD กิกะเบส/เดือน * 130 กิกะเบส * 90 วัน = 2.22 USD
คลาสพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้งานอยู่: 0.001154 USD กิกะเบส/เดือน * 130 กิกะเบส * (1825 – 90) วัน = 8.56 USD
GET APIs: 0.005 USD / การเรียก API 1,000 ครั้ง * (2 * การเรียก API 500 ครั้ง) = 0.005 USD
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเวลา 5 ปี: 2.22 USD + 8.56 USD + 0.005 USD = 10.79 USD (หรือ 2.16 USD/ปี)

ตัวอย่างที่ 2

นักวิทยาศาสตร์สาขาชีวสารสนเทศศาสตร์ต้องการเรียกใช้เวิร์กโฟลว์ Nextflow ในเวิร์กโฟลว์ของ Amazon Omics ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) เธอมีงานสามอย่างในเวิร์กโฟลว์ งานแรกสำรอง vCPU จำนวน 16 ตัว และหน่วยความจำ 30 GB และใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการทำงาน งานที่สองต้องการ vCPU จำนวน 32 ตัว และหน่วยความจำ 160 GB และใช้เวลา 2 ชั่วโมงในการทำงาน งานที่สามสำรอง vCPU จำนวน 4 ตัว และหน่วยความจำ 10 GB และใช้เวลา 10 นาทีในการทำงาน ลูกค้าลงทะเบียนเวิร์กโฟลว์และเรียกใช้ StartRun API ด้วยระบบไฟล์เริ่มต้นขนาด 1200 GB ค่าใช้จ่ายโดยรวมของเธอคือ:
งานที่ 1 (omics.c.4xlarge): 0.9180 USD/ชม. * 3 ชม. = 2.754 USD
งานที่ 2 (omics.r.8xlarge):
2.7216 USD/ชม. * 2 ชม. = 5.4432 USD
งานที่ 3 (omics.m.xlarge): 0.2592 USD/ชม. * 1/6 ชม. = 0.0432 USD
พื้นที่เก็บข้อมูล: 0.0001918 USD/ GB-ชั่วโมง * (1200GB*(3 ชม.+2 ชม.+1/6 ชม.)) = 1.18916 USD
รวมทั้งหมด: 9.42956 USD

ตัวอย่างที่ 3

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลมีรูปแบบไฟล์การเรียกใช้ตัวแปร (VCF) อยู่ 3,202 ไฟล์ที่เขาต้องการวิเคราะห์ใน Amazon Athena ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) เขาสร้างพื้นที่จัดเก็บตัวแปรและนำเข้าไฟล์เหล่านี้โดยใช้ Amazon Omics APIs ข้อมูลที่นำเข้ามีขนาด 1.5 TB ตลอดช่วงเดือนหน้า เขาดำเนินการค้นหา 1,000 รายการใน Athena โดยคำนวณความถี่ยีนสำหรับประชากรย่อยที่แตกต่างกัน โดยแต่ละรายการใช้พื้นที่โดยเฉลี่ย 50 GB ค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยรวมของเขาคือ:
พื้นที่เก็บข้อมูลตัวแปร: 0.035 USD GB/เดือน * (1024 GB/TB * 1.5 TB) = 53.76 USD
Amazon Athena: 5 USD / TB * 1,000 * 50 / 1024 = 244.14 USD

ตัวอย่างที่ 4

นักวิทยาศาสตร์ด้านการคำนวณต้องการเรียกใช้งาน GATK-BP Germline fq2vcf สำหรับเวิร์กโฟลว์ Ready2Run จีโนม 30x ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) สำหรับตัวอย่าง 3 รายการ ลูกค้าป้อนข้อมูลของตนและเรียกใช้งาน StartRun API สำหรับตัวอย่างแต่ละรายการ ค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียกใช้งาน 3 รายการคือ:
GATK-BP Germline fq2vcf สำหรับเวิร์กโฟลว์ Ready2Run จีโนม 30x: 10.00 USD/การเรียกใช้งาน * 3 = 30.00 USD
ทั้งหมด: 30.00 USD

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์บนระบบคลาวด์

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล