AWS HealthOmics

แปลงข้อมูลจีโนม การถอดเสียงและข้อมูลโอมิกส์อื่นๆ ให้เป็นข้อมูลเชิงลึก

ทำไมต้องเป็น AWS HealthOmics

AWS HealthOmics เป็นบริการที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้องค์กรและคู่ค้าด้านการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพของพวกเขาจัดเก็บ สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจีโนม ทรานสคริปโตม และข้อมูลโอมิกส์อื่นๆ แล้วสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลนั้นเพื่อปรับปรุงสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนการวิเคราะห์ขนาดใหญ่และการวิจัยร่วมกัน

ประโยชน์ของ HealthOmics

ผสานรวมข้อมูลมัลติโอมิกส์ของรายบุคคลอย่างปลอดภัยโดยใช้ประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยในการมอบการดูแลรักษาให้เป็นแบบเฉพาะส่วนบุคคลมากขึ้น
ใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่สร้างตามวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการวิเคราะห์ปริมาณมากและการศึกษาวิจัยเชิงความร่วมมือในกลุ่มประชากรทั้งหมด
เร่งความเร็วทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยเวิร์กโฟลว์ Ready2Run หรือนำเวิร์กโฟลว์ชีวสารสนเทศส่วนตัวมาเอง
ปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยด้วยสิทธิ์ภายใต้ HIPAA รวมถึงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลบันทึกในตัว

ทำงานอย่างไร

AWS HealthOmics ช่วยให้องค์กรด้านการดูแลสุขภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพสร้างเพื่อจัดเก็บ สืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลจีโนม การถอดเสียง และข้อมูลโอมิกส์อื่นๆ ได้ในขนาดที่ต้องการ ด้วยการลบการยกของหนักที่ไม่แตกต่างออกไปทำให้คุณสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากข้อมูลโอมิกส์เพื่อปรับปรุงสุขภาพและความก้าวหน้าในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ 

 

แผนภาพแสดงวิธีใช้ AWS HealthOmics เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลจีโนม

กรณีใช้งาน

จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกส์สำหรับผู้ป่วยนับแสนราย เพื่อทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของโอมิกส์มีความเชื่อมโยงกับฟีโนไทป์ของประชากรอย่างไร

สร้างกระแสงานมัลติโอมิกส์ทางคลินิกที่ทำซ้ำได้และตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อลดเวลาตอบสนองและเพิ่มผลิตภาพ

รวมการวิเคราะห์แบบมัลติโอมิกเข้ากับการศึกษาวิจัยทางคลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิผลของยาวิจัยใหม่ๆ เร่งความเร็วของการทดลอง และประหยัดต้นทุนในระยะยาว

ใช้การควบคุมการเข้าถึงที่มีให้ในตัว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลโอมิกที่เป็นนิรนาม และช่วยให้นักวิจัยสามารถแบ่งปันข้อมูลได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น


สำรวจ AWS เพิ่มเติม