Amazon EventBridge

Kendi uygulamalarınız, SaaS ve AWS hizmetlerindeki uygulama verilerini toplayan sunucusuz olay veriyolu

Amazon EventBridge sahip olduğunuz uygulamalar, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) uygulamaları ve AWS hizmetlerindeki verileri kullanarak uygulamalar arası bağlantı oluşturmanızı kolaylaştıran sunucusuz bir veriyoludur. EventBridge Zendesk, Datadog veya Pagerduty gibi olay kaynaklarından gerçek zamanlı veri akışı sağlar ve bu verileri AWS Lambda gibi hedeflere yönlendirir. Veri kaynaklarınızın tümüne gerçek zamanlı olarak yanıt veren uygulama mimarileri oluşturmak üzere verilerinizin nereye gönderileceğine karar vermek için yönlendirme kuralları ayarlayabilirsiniz. EventBridge olay araştırma ve teslim etme, güvenlik, yetkilendirme ve hata işlemeyi sizin için yaparak olay odaklı mimari oluşturmayı kolaylaştırır.

AWS New York Zirvesi 2019: Olay Odaklı Mimarilere ve Amazon EventBridge'e Giriş (51:38)

Avantajlar

SaaS uygulamalarındaki verileri bağlayın

EventBridge, desteklenen SaaS uygulamalarındaki verileri alır ve bunları AWS Management Console'daki yerel entegrasyon üzerinden AWS hizmet hedeflerine yönlendirir. EventBridge ile sahip olduğunuz SaaS uygulamalarındaki verileri müşteri desteği, iş operasyonları ve çok daha fazlasını tetiklemek için kullanabilirsiniz. Entegre SaaS ortakları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha az kod yazın

Olayları almak, filtrelemek ve teslim etmek için özel kod yazma ihtiyacını ortadan kaldıran EventBridge uygulamalarınızı birbirine bağlamayı kolaylaştırır. EventBridge, olayları kaynaklarından AWS Lambda ve Amazon Kinesis Data Streams gibi desteklenen bir veya daha fazla AWS hizmet hedefine otomatik olarak yönlendirir.

Kolayca olay odaklı mimariler oluşturun

EventBridge, olay odaklı mimari oluşturma sürecini basitleştirir. EventBridge ile hedeflerinizin olay kaynaklarından haberdar olması gerekmez çünkü bunları filtreleyebilir ve doğrudan EventBridge'de yayımlayabilirsiniz. Kurulum gerekmez. Olay odaklı mimariler esnek bağlantılı ve dağıtılmıştır. Bu sayede geliştirici çevikliği ve uygulama dayanıklılığı gelişir.

Operasyonel iş yükünü azaltın

EventBridge'de tedarik edilmesi, düzeltme eki uygulanması veya yönetilmesi gereken sunucular ve yüklenmesi, bakım yapılması ya da işletilmesi gereken yazılımlar yoktur. EventBridge alınan olay sayısına göre otomatik olarak ölçeklenir ve yalnızca kendi AWS'niz veya SaaS uygulamalarınız tarafından yayımlanan olaylar için ödeme yaparsınız. EventBridge, yerleşik dağıtılmış erişilebilirlik ve hata toleransına sahiptir.

Nasıl çalışır?

EventBridge, olayları kullanarak uygulamaları bağlar. Olay, müşteri destek bileti durumundaki bir değişiklik gibi bir sistemin durumundaki değişikliği bildiren sinyaldir. EventBridge, çeşitli olay kaynaklarından gelen verileri kullanarak dayanıklı olay odaklı uygulamalar oluşturmayı kolaylaştırır.

product-page-diagram-EventBridge_How-it-works_V2@2x

Kullanım örnekleri

Müşteri Desteği

Müşteri destek biletlerinin durum değişikliklerini EventBridge'e gönderebilir, duygu analizi modelini eğitmek ve dağıtmak için otomatikleşmiş bir iş akışını tetikleyebilir veya makine öğrenimini kullanabilirsiniz. Örneğin, orijinal Zendesk biletine müşteri memnuniyeti puanı eklemek için Amazon Sagemaker'ı kullanabilirsiniz.

Güvenlik Operasyonları

Birden çok kanaldaki ilgili kullanıcı gruplarıyla iletişim kurmak için güvenlik olaylarını EventBridge'e gönderebilirsiniz. Örneğin, Whispir iletişim iş akışına tehdit algılama olayları ekleyebilir veya olaya dayalı kurallarla güvenlik sistemi raporlarının teslimatını otomatikleştirebilirsiniz.

İş Operasyonları

EventBridge'i operasyonel verilere ulaşmak, bu verileri işlemek ve bir sistemden diğerine göndermek için kullanabilirsiniz. Örneğin, EventBridge'i kullanarak Amazon Redshift veri ambarına PagerDuty vakalarını bağlayabilirsiniz, bu sayede iyileştirme hızını ve mühendislik ekiplerinin ortalama operasyonel yükünü analiz edebilirsiniz.

Uygulama İzleme

EventBridge'i uygulama ölçümlerinin gerçek zamanlı akışlarını toplamak için kullanarak uygulama performansındaki değişikliklere hızla yanıt verebilirsiniz. Örneğin, beklenilen yük artışını işlemek için EC2 bulut sunucularınızı ölçekleyen bir AWS Lambda işlemini tetiklemek üzere, EventBridge'e DataDog'dan yük birimi uyarıları gönderebilirsiniz.

Directory Kaydı

Bir iş akışını tetiklemek için EventBridge'e kullanıcı bilgilerini göndererek dizin kaydı süreçlerini otomatikleştirebilirsiniz. Örneğin, kullanıcı tarafından oluşturulan yeni olayları OneLogin'den EventBridge'e gönderebilir ve teknik kaynakları işe yeni alınan mühendislere erişilebilir yapan Lambda işlevine yönlendirebilirsiniz.

Müşteri Veri Güncellemeleri

Başka sistemlerdeki iş akışlarını tetiklemek için müşteri ilişkisi yönetimi (CRM) sisteminizde bulunan müşteri verilerindeki değişiklikleri kullanabilirsiniz. Örneğin, bir SugarCRM fırsatının durumu "Kapalı Kazanma" olarak değiştiğinde, olayı EventBridge'e gönderebilir ve bir muhasebe sistemindeki faturalama kayıtlarını tedarik edecek iş akışını tetikleyebilirsiniz.

Kaynaklar

Belgeler 
Amazon EventBridge'i kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için belgelere göz atın.  
 
Amazon EventBridge - SaaS Uygulamalarınız için Olay Odaklı AWS Entegrasyonu
Jeff Barr 11 Temmuz 2019
 
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Ürün özelliklerini keşfedin

Amazon EventBridge özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi edinin 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console’da Amazon EventBridge ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Daha fazla bilgi edinmek için belgelere göz atın

EventBridge'i daha iyi anlamak için Geliştirici Kılavuzu'na bakın.

Daha fazla bilgi edinin