AWS'de Uygulama Entegrasyonu

Daha az kod ile dağıtılmış sistemleri ve sunucusuz uygulamaları entegre edin
AWS’de uygulama entegrasyonu hizmetleri, mikro hizmetlerin, dağıtılmış sistemlerin ve sunucusuz uygulamaların içindeki ayrıştırılmış bileşenler arasında iletişimi sağlar. Fayda elde etmek için tüm mimarinizi yeniden yapılandırmanıza gerek yoktur. Uygulamaların herhangi bir ölçekte ayrıştırılması, güncellemeleri kolaylaştırarak ve yeni özellikleri daha hızlı bir şekilde kullanıma açılmasını sağlayarak değişikliklerin etkisini azaltabilir.
Daha hızlı yazılım geliştirin
Uygulamalarınıza bağlanacak uygulama entegrasyon hizmetlerini kullanarak, birlikte işlerliği etkinleştirmek için artık özel kod yazmanıza gerek kalmayacak. Bu da mikro hizmetlerinizde ve işlevlerinizde tekrarlanabilecek fazladan kodları sınırlamanızı sağlar.
İnovasyona odaklanın
Uygulama entegrasyon hizmetleri, AWS’ye karşı olan operasyonel sorumluluklarınızı değiştirir ve böylece gelişim ve inovasyona odaklanabilirsiniz. Otomatik ölçekleme ile artık sunucuları tedarik etmenize, yamalamanıza ve yönetmenize gerek kalmayacak.
Bağımsız olarak ölçeklendirme ve başarısız olma
Uygulama entegrasyon hizmetleri ile uygulamanızı ayrıştırmak, bunların birlikte işlem görebilir şekilde kalmasını sağlar. Ancak, bir hizmet başarısız olursa veya iş yükünde artış meydana gelirse, bu kalan hizmetleri etkilemez.
Güvenli bir şekilde mesajlaşma
Uygulama entegrasyon mesajlaşma hizmetleri, herhangi seviyede bir aktarım hızı sağlayabilir ve yüksek erişilebilirlik ve dayanıklılık sağlamak için karşılıklı erişilebilirlik alanı mesaj belleğini kullanabilir.

AWS Uygulama Entegrasyonu hizmetleri

Kategori
Bu nedir
AWS hizmeti
Her ölçekte REST ve Websocket API’leri oluşturun, yayınlayın, bakımını yapın, izleyin ve güvenliğini sağlayın.

Amazon API Gateway

API oluşturun, dağıtın ve yönetin

Her ölçekte GraphQL API’leri ve Abonelikler oluşturun, yayınlayın, bakımını yapın, izleyin ve güvenliğini sağlayın.

AWS AppSync

Uygulamalarınızı, birçok kaynaktan alınan, uygun ölçekteki doğru verilerle güçlendirin

Kendi uygulamalarınız, SaaS ve AWS hizmetlerindeki uygulama verilerini birbirine bağlayan olay tabanlı bir mimari oluşturun

Amazon Event Bridge

SaaS uygulamaları ve AWS hizmetleri için sunucusuz olay veriyolu

Güvenilir yüksek aktarım hızına sahip pub/sub, SMS, e-posta ve mobil anlık bildirimler

Amazon Simple Notification Service (SNS)

Yayımlama/abonelik için yönetilen mesaj konuları

Herhangi bir hacme sahip uygulama bileşenleri arasında mesaj gönderen, depolayan ve alan mesaj kuyruğu

Amazon Simple Queue Service (SQS)

Yönetilen mesaj kuyrukları.

Geçişi kolaylaştıran ve karma mimarileri etkinleştiren Apache ActiveMQ ve RabbitMQ için mesaj aracısı

Amazon MQ

Yönetilen ileti aracısı hizmeti.

Kodsuz API entegrasyonu
SaaS uygulamaları ile AWS hizmetleri arasındaki hemen hemen her ölçekteki veri akışlarını kodsuz olarak otomatikleştirin.

Amazon AppFlow

Kod kullanmadan güvenli bir şekilde uygulamaları entegre edin ve hemen hemen her ölçekteki veri akışlarını otomatikleştirin.

İş akışları
Birden fazla AWS hizmetini sunucusuz iş akışlarında koordine eder ve böylece daha hızlı bir şekilde uygulama oluşturabilir ve güncelleyebilirsiniz

AWS Step Functions

Dağıtılmış uygulamalar için koordinasyon.

Altyapıyı tedarik etmeden veya yönetmeden uygun ölçekte Apache Airflow'u çalıştırın

Apache Airflow için Amazon Tarafından Yönetilen İş Akışları (MWAA)

Apache Airflow için yüksek oranda erişilebilir, güvenli ve yönetilen iş akışı düzenlemesi.

AWS Uygulama Entegrasyonu hizmetleri

Kategori Bu nedir AWS hizmeti
API Yönetimi Sunucusuz iş yükleri ve web uygulamaları için dilediğiniz ölçekte API'ler oluşturun, yayımlayın, bunların bakımını yapın, bunları izleyin ve bunların güvenliğini sağlayın Amazon API Gateway
Bir veya birden fazla veri kaynağından verilere güvenle erişmek, bu verileri değiştirmek ve birleştirmek için esnek bir API oluşturun AWS App Sync
Olay Veriyolu Kendi uygulamalarınız, SaaS ve AWS hizmetlerindeki uygulama verilerini birbirine bağlayan olay tabanlı bir mimari oluşturun Amazon EventBridge
Mesajlaşma Güvenilir yüksek aktarım hızına sahip pub/sub, SMS, e-posta ve mobil anlık bildirimler Amazon Simple Notification Service (SNS)
Herhangi bir hacme sahip uygulama bileşenleri arasında mesaj gönderen, depolayan ve alan mesaj kuyruğu Amazon Simple Queue Service (SQS)
Geçişi kolaylaştıran ve karma mimarileri etkinleştiren Apache ActiveMQ ve RabbitMQ için mesaj aracısı Amazon MQ
Kodsuz API Entegrasyonu SaaS uygulamaları ile AWS hizmetleri arasındaki hemen hemen her ölçekteki veri akışlarını kodsuz olarak otomatikleştirin. Amazon AppFlow
İş akışları Birden fazla AWS hizmetini sunucusuz iş akışlarında koordine eder ve böylece daha hızlı bir şekilde uygulama oluşturabilir ve güncelleyebilirsiniz AWS Step Functions
Altyapıyı tedarik etmeden veya yönetmeden uygun ölçekte Apache Airflow'u çalıştırın Apache Airflow için Amazon Tarafından Yönetilen İş Akışları (MWAA)

"Her türlü şaşırtıcı şeyi yapmak için artık çevik ve ölçeklenebilir bir temele sahibiz. Tıpkı uzayın keşfinde olduğu gibi, bununla yapabileceklerimizi hayal etmeye başlıyoruz."

- Bryan Walls
Görüntü Uzmanları Program Müdür Yardımcısı, NASA