Amazon EventBridge sayesinde, yalnızca olay veri yolunuzda yayımlanıp Şema Bulma ve olay tekrarlama özelliği için alınan olayların ödemesini yaparsınız. Kurallar veya olay teslimi için ek ücret uygulanmaz. Herhangi bir minimum ücret veya peşin taahhüt yoktur. AWS hizmetleri tarafından yayımlanan tüm durum değişikliği olayları ücretsizdir.

Olay veri yolları

AWS Ücretsiz Kullanım: AWS hizmetleri tarafından varsayılan olarak yayımlanan tüm durum değişikliği olayları ücretsizdir.

Yüklerin boyutu: Yükün 64 KB boyutundaki her bir parçası bir olay olarak faturalandırılır (örneğin 256 KB yüke sahip bir olay 4 istek olarak faturalandırılır).

Bölge ötesi çağırma işlemleri için bölgeler arasında ek veri aktarımı ücretleri ile karşılaşabilirsiniz. Standart AWS Veri Aktarım Ücretleri üzerinden faturalandırılırsınız.

Küresel uç noktalar için ek ücret uygulanmaz. Küresel uç noktalara yayınlanan özel olaylar, yukarıda verilen özel olaylar fiyatlandırmasına göre faturalandırılır.

Fiyatlandırma örneği

SaaS uygulamanız bir ayda 5 milyon olay yayımladıysa ücretleriniz şu şekilde hesaplanır:

Aylık olaylar = 5 milyon olay (her biri 64 KB boyutuna eşit veya bu boyuttan daha küçük)
Aylık olayların ücretleri = 5 milyon * 1,00 USD/milyon = aylık 5,00 USD

İşlem Hatları

Amazon EventBridge İşlem Hatları, isteğe bağlı dönüştürme, filtreleme ve zenginleştirme adımlarıyla olay üreticileri ve tüketicileri arasında noktadan noktaya entegrasyonlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Yüklerin boyutu: Yükün 64 KB boyutundaki her bir parçası bir istek olarak faturalandırılır. Örneğin, 256 KB yükü olan bir olaylar toplu işlemi dört istek olarak faturalandırılır.

Fiyatlandırma örneği

Kaynak Amazon Basit Sıra Hizmeti (SQS) sıranız bir ayda 10 milyon olay alırsa kayıtlarınızın %25'iyle eşleşen bir filtre uygularsanız ve istek başına beş olay için toplu işlem yaparsanız bu eşleşen kayıtları bir hedefe gönderme ücretleriniz aşağıdaki gibi olur:

Kullanım:
Aylık gönderilen istekler = 10.000.000 * %25 / 5 = 500.000
Filtrelemeden sonraki istekler = 500.000

Ücretler:
Filtrelemeden sonraki istekler = 0,5 milyon * 0,40 USD = 0,20 USD

Aylık EventBridge ücretleri toplamı = 0,20 USD
 

Zamanlayıcı

Ücretsiz kullanım: Ücretsiz kullanım kapsamında EventBridge Zamanlayıcısı hizmetini ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Ücretsiz olarak ayda 14.000.000 çağrı yapabilirsiniz. Bazı uygulamalar, Ücretsiz Kullanım kapsamında çalışabilir.

Fiyatlandırma örneği

Uygulamanız ABD Batı bölgesinde ayda iki kez çağrılan 10 milyon yinelenen zamanlama planlamışsa.

Kullanım:
Aylık yinelenen zamanlama = 10 milyon * 2 = 20 milyon
Aylık çağrı = 20 milyon

Ücretler:
Aylık çağrı: (20 milyon – 14 milyon Ücretsiz Kullanım) * 1,00 USD/milyon = 6,00 USD

Toplam ücret: aylık 6,00 USD

*Her ay tüm bölgelerdeki (GovCloud bölgesi hariç) Ücretsiz Kullanım’ınız hesaplanır ve otomatik olarak faturanıza yansıtılır. Kullanılmayan ücretsiz kullanım hakkı bir sonraki aya devretmez. Bazı kısıtlamalar geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için teklif koşullarına bakın.
 

API hedefleri

API hedefleri, olayları EventBridge olay veri yolundan herhangi bir web tabanlı uygulamaya göndermenize yardımcı olur.

Yüklerin boyutu: Yükün 64 KB boyutundaki her bir parçası bir olay olarak faturalandırılır (örneğin 256 KB yüke sahip bir olay 4 istek olarak faturalandırılır). İnternete dışarı veri aktarımı için ek veri aktarımı ücretleri alınabilir. Standart AWS Veri Aktarım Ücretleri üzerinden faturalandırılırsınız.

Fiyatlandırma örneği

EventBus uç noktanızdan bir HTTP uç noktasına bir ayda 2 milyon olay çağırırsanız ödeyeceğiniz ücret şu şekilde hesaplanır:

Aylık olaylar = 2 milyon olay
Aylık API Hedefi ücretleri = 2 milyon * 0,20 USD/milyon = aylık 0,40 USD

Olay tekrarlama

Tekrarlamak için hangi olayları arşivlemek istediğinizi belirlemek için olay modellerini belirleyebileceksiniz. Şu ücret yansıtılır:

Tekrarlama için yukarıdaki özel olay fiyatlandırmasına göre faturalandırılırsınız.

Fiyatlandırma örneği

Uygulamanız her biri ortalama 6 KB olmak üzere bir ayda 2 milyon olay yayımladıysa ve tekrarlama için geliştirme olay veri yolunuzda arşivleme özelliğini etkinleştirip tüm olayları tekrarladıysanız ücretleriniz şu şekilde hesaplanır:

Aylık olaylar = 2 milyon olay * 1,00 USD/milyon = aylık 2,00 USD.
Arşiv İşleme = 2 milyon etkinlik * 6 KB / (1024 * 1024) * 0,10 USD/GB = 1,14 USD
Depolama Maliyetleri = 2 milyon etkinlik * 6 KB / (1024 * 1024) * 0,023 USD/GB = aylık 0,26 USD
Tekrarlanan Olaylar = 2 milyon * 1,00 USD/milyon = aylık 2,00 USD

Toplam aylık EventBridge ücretleri = 2 USD (olay yayımlama) + 1,14 USD (Arşiv İşleme) + 0,26 USD (Depolama) + 2,00 USD (Tekrarlama) = aylık 5,40 USD.
 

Şema Kayıt Defteri

AWS için Şema Kayıt Defteri ve özel şemalar ücretsiz olarak kullanılabilir.

Şema Kayıt Defteri'nin Şema Bulma özelliğiyle, aylık olarak 5 milyon alınan olay için Ücretsiz Kullanım sunulur. Geliştirme ortamınızda bulma özelliğini kullandığınız çoğu durumda Ücretsiz Kullanım’ı aşmazsınız.

Üretim olay veri yolunuzdan geçen tüm olayları denetlemek gibi Ücretsiz Kullanım dışındaki ilave kullanım için Şema Bulma özelliğini kullanmak istediğiniz durumlarda fiyatlandırma şu şekilde olur:
 

Yüklerin boyutu: Şema Bulma yükünün 8 KB boyutundaki her bir parçası, bir alınan olay olarak faturalandırılır (örneğin 16 KB yüke sahip bir olay, iki alınan olay olarak faturalandırılır).

EventBridge Şema Kayıt Defteri şu bölgelerde kullanılabilir: ABD Doğu (Ohio), ABD Doğu (K. Virginia), ABD Batı (K. Kaliforniya), ABD Batı (Oregon), Asya Pasifik (Hong Kong), Asya Pasifik (Mumbai), Asya Pasifik (Seul), Asya Pasifik (Singapur), Asya Pasifik (Sidney), Asya Pasifik (Tokyo), Kanada (Orta), Avrupa (Frankfurt), Avrupa (İrlanda), Avrupa (Londra), Avrupa (Paris), Avrupa (Stokholm) ve Güney Amerika (Sao Paulo).
 

Fiyatlandırma örneği

Geliştirme ortamınız her biri ortalama 2 KB olmak üzere bir ayda 2 milyon olay yayımladıysa ve geliştirme olay veri yolunuzda Şema Bulma özelliğini etkinleştirdiyseniz ücretleriniz şu şekilde hesaplanır:

Aylık olaylar = 2 milyon olay * 1,00 USD/milyon = aylık 2,00 USD.
Şema Kayıt Defteri = Ücretsiz.
Şema Bulma = 2 milyon olay. Ek bulma maliyeti yok (Ücretsiz Kullanım’a 5 milyon olay dâhildir).

Aylık EventBridge ücretlerinin toplamı = 2,00 USD (olay yayımlama) + 0 USD (Şema Kayıt Defteri) + 0 USD Şema Bulma = aylık 2,00 USD.
 

Amazon EventBridge SSS
Sorularınız mı var?

Amazon EventBridge Hakkında SSS sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Konsolda oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon EventBridge ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın 
Belgeleri okuyun
Daha fazla bilgi edinmek için belgelere göz atın

EventBridge'i daha iyi anlamak için Geliştirici Kılavuzu'na bakın.

Daha fazla bilgi edinin