Genel Bakış

S: Amazon EventBridge nedir?

Amazon EventBridge; AWS hizmetlerinde, kendi uygulamalarınızda ve hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarınızdaki veri değişikliklerine kod yazmadan gerçek zamanlı olarak erişilmesini sağlayan bir hizmettir.

Kullanmaya başlamak için EventBridge konsolunda bir olay kaynağı seçebilirsiniz. Ardından AWS Lambda, Amazon Basit Bildirim Hizmeti (SNS) ve Amazon Kinesis Data Firehose dahil olmak üzere AWS hizmetlerinden bir hedef seçebilirsiniz. EventBridge, olayları otomatik olarak gerçek zamanlıya yakın şekilde sunar.

S: EventBridge'i kullanmaya nasıl başlayabilirim?

Amazon EventBridge'i kullanmaya başlamak için aşağıdaki altı adımı izleyin:

 1. AWS hesabınızda oturum açın.
 2. EventBridge konsoluna gidin.
 3. Çözüm ortağı SaaS uygulamaları ve AWS hizmetleri listesinden bir olay kaynağı seçin. Çözüm ortağı uygulaması kullanıyorsanız olayları yayınlamak için SaaS hesabınızı yapılandırdığınızı doğrulayın ve EventBridge konsolunun teklif edilen olay kaynakları bölümünde bunu kabul edin.
 4. EventBridge, sizin için otomatik olarak olayların yönlendirileceği bir olay veri yolu oluşturur. Alternatif olarak, olay veri yolunuza olayları yayınlamaya başlamak üzere uygulamanızı düzenlemek için AWS SDK'sini kullanabilirsiniz.
 5. İsteğe bağlı olarak bir filtreleme kuralı yapılandırın ve olaylarınız için bir hedef ekleyin. Örneğin, bu bir Lambda işlevi olabilir.
 6. EventBridge otomatik olarak olayları alır, filtreler ve yapılandırılan hedefe güvenli ve yüksek düzeyde erişilebilir şekilde gönderir.

S: EventBridge'de kendi olaylarımı yayınlayabilir miyim?

Evet. Özel uygulama düzeyinde olaylar oluşturabilir ve hizmetin API operasyonları aracılığıyla bu olayları EventBridge'de yayınlayabilirsiniz. Ayrıca dönemsel olarak oluşturulan, planlanmış olaylar da ayarlayabilir ve EventBridge tarafından desteklenen hedeflerden herhangi birinde bu olayları işleyebilirsiniz.

S: Bir olayın biçimi nasıldır?

Olaylar belirli bir JSON yapısı kullanır. Her olayın; olay kaynağı, zaman damgası ve Bölge gibi aynı üst düzey zarf alanları vardır. Bunu, olayın gövdesini oluşturan bir ayrıntı alanı izler.

Örneğin, bir Amazon Esnek İşlem Bulutu (EC2) Otomatik Ölçeklendirme grubu yeni bir Amazon EC2 bulut sunucusu oluşturduğunda "aws.autoscaling" kaynağı ve "EC2 bulut sunucusu başarıyla oluşturuldu" ayrıntısı ile bir olay yayınlar.

S: Bir hedefe hangi olayların teslim edildiğini nasıl filtrelerim?

Olayları kurallar ile filtreleyebilirsiniz. Kurallar belirli bir olay veriyoluna gelen olayları karşılaştırarak bunları işlenmek üzere hedeflere yönlendirir. Tek bir kural, tamamı paralel olarak işlenen birden çok hedefe yönlendirme yapabilir. Kurallar farklı uygulama bileşenlerinin kendileri için önemli olan olayları aramalarına ve işlemelerine yardımcı olur.

Kurallar, olayları hedefe göndermeden önce özelleştirerek yalnızca belirli parçaları iletebilir veya bir değişmezi üzerine yazabilir. Önceki soruda belirtilen örnekte, bir Otomatik Ölçeklendirme Grubu her EC2 bulut sunucusu oluşturduğunda size bildirim gönderilmesi için "aws.autoscaling" kaynağı ve "EC2 bulut sunucusu başarıyla oluşturuldu" ayrıntısı ile eşleşen bir olay kuralı oluşturabilirsiniz.

S: EventBridge'e nasıl güvenli erişim sağlarım?

EventBridge hizmetinin AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) ile entegre olması sayesinde AWS hesabınızdaki bir kullanıcının hangi eylemleri gerçekleştirebileceğini belirtebilirsiniz. Örneğin, olay veri yolları oluşturmak veya olay hedefleri eklemek için kuruluşunuzdaki yalnızca belirli kullanıcılara izin veren bir IAM politikası oluşturabilirsiniz.

S: Amazon EventBridge için olay kaynakları olarak hangi AWS hizmetleri entegredir?

EventBridge için olay kaynakları olarak AWS Lambda, Amazon Kinesis, AWS Fargate ve Amazon Basit Depolama Hizmeti (S3) de dahil olmak üzere 90'dan fazla AWS hizmeti mevcuttur. AWS hizmet entegrasyonlarının tam listesi için EventBridge belgelerine bakın.

S: EventBridge için olay hedefleri olarak hangi AWS hizmetleri entegredir?

EventBridge için olay hedefleri olarak Lambda, Amazon Basit Kuyruk Hizmeti (SQS), Amazon SNS, Amazon Kinesis Streams ve Kinesis Data Firehose dahil olmak üzere 15'ten fazla AWS hizmeti mevcuttur. AWS hizmet entegrasyonlarının tam listesi için EventBridge belgelerine bakın.

S: EventBridge Olay Arşivleme ve Tekrar Oynatma nedir?

Olay Tekrar Oynatma, geçmişteki olayları bir olay veri yoluna veya belirli bir EventBridge kuralına yeniden işlemenize yardımcı olan yeni bir EventBridge özelliğidir. Bu özellik, geliştiricilerin uygulamalarındaki hataları daha kolay ayıklamasına, hedefleri geçmiş olaylarla besleyerek uygulamaları genişletmesine ve hatalardan kurtarmasına yardımcı olur. Olay Tekrar Oynatma, geliştiricilere EventBridge'de yayınlanan tüm olaylara daima erişebilecekleri konusunda gönül rahatlığı sağlar.

S: EventBridge API Hedefleri nedir?

API Hedefleri, geliştiricilerin aktarım hızını ve kimlik doğrulamayı denetim altında tutarken olayları diledikleri şirket içi uygulamalara veya SaaS uygulamalarına geri göndermelerine yardımcı olur. Olayın formatını alım hizmetinin formatı ile eşleştirecek girdi dönüştürme işlemleriyle kuralları yapılandırabilirsiniz. EventBridge de güvenlik ve teslimat ile ilgilenir.

Bir kural başlatıldığında EventBridge, olayı belirtilen koşullara göre dönüştürecektir. Ardından, kural ayarlanırken temin edilen kimlik doğrulama bilgileriyle birlikte bunu yapılandırılan web hizmetine gönderir. Güvenlik yerleşik olarak sunulduğundan geliştiricilerin kullanmak istedikleri hizmet için kimlik doğrulama bileşenlerini yazmasına artık gerek yoktur.

S: API hedefi için Bağlantı ne anlama gelir? API hedeflerini nasıl ayarlarım?

Her API hedefi, HTTP uç noktasına bağlanmak için kullanılacak yetkilendirme yöntemini ve kimlik bilgilerini tanımlayan bir Bağlantı kullanır. Yetkilendirme ayarlarını yapılandırıp bir bağlantı oluşturduğunuzda, yetkilendirme bilgilerini güvenli bir şekilde saklamak amacıyla AWS Gizli Bilgi Yöneticisi dahilinde bir gizli bilgi oluşturulur. Ayrıca, bağlantınıza uygulamanız için uygun olduğunu düşündüğünüz ilave parametreler de ekleyebilirsiniz.

Bir API hedefi ayarlamak için olaylara yönelik bir HTTP çağrısı uç noktası hedefi olan bir API hedefi uç noktası sağlamanız gerekir. Bu uç noktaya yönelik yetkilendirme yapmak için bir Bağlantı oluşturmanız gerekir. API hedefi uç noktasına gönderilecek saniye başına maksimum çağrı sayısı anlamına gelen çağrı hızı sınırını da isteğe bağlı olarak tanımlayabilirsiniz. Bağlantılar ve API hedefleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sınırlar ve performans

S: Hizmet sınırları nelerdir?

EventBridge'in, olayları yayınlama hızına, olay veri yolunda oluşturulabilecek kural sayısına ve hedeflerin çağrılabilme hızına ilişkin varsayılan kotaları vardır. Kotaların tam listesi ve bunların nasıl artırılabileceğine dair bilgi için hizmet kotaları sayfasına bakın.

S: Olay gönderme ve alma arasında ne kadar gecikme süresi beklenir?

Tipik gecikme süresi yaklaşık yarım saniyedir. Bunun değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

S: EventBridge, kaynak etiketlemeyi destekliyor mu?

Evet, kuralları ve olay veri yollarını etiketleyebilirsiniz.

S: EventBridge'ten ne kadar aktarım hızı beklenir?

Varsayılan EventBridge kotaları saniyede yüz binlerce olayı işlemek için artırılabilir. Olay veri yolu aktarım hızı sınırları AWS hizmet kotaları sayfasında belirtilmiştir. Daha yüksek aktarım hızı gerekiyorsa lütfen "Talep Oluştur" ve ardından "Hizmet Limiti Artırımı" öğelerini seçerek AWS Destek Merkezi üzerinden hizmet limiti artırım isteği gönderin.

S: EventBridge'in bir Hizmet Düzeyi Sözleşmesi var mı?

Evet. AWS, EventBridge'i herhangi bir aylık faturalama döngüsü sırasında her bir AWS Bölgesi için en az %99,99 Aylık Çalışma Süresi ile kullanılabilir hale getirmek için elinden geleni yapacaktır. Ayrıntılar için EventBridge Hizmet Düzeyi Sözleşmesi'nin tamamını inceleyin.

Şema Kayıt Defteri

S: Şema nedir?

Şema, bir olayın yapısını temsil eder ve genellikle olay verilerinin her bir parçasının başlığı ile biçimi gibi bilgileri içerir.

Örneğin bir şema, ad ve telefon numarası gibi alanları ve adın bir metin dizesi, telefon numarasının ise bir tam sayı olduğu bilgisini içerebilir. Şema aynı zamanda telefon numarası uzunluğunun 10 basamak olması gerektiği gibi, modellerle ilgili bilgileri de içerebilir. Bir olayın şeması, olayın içerdiği bilgileri gösterdiğinden ve söz konusu verileri temel alarak kod yazmanıza yardımcı olduğundan oldukça önemlidir.

S: Şema kayıt defteri nedir?

Şema kayıt defteri bir aranabilir şema koleksiyonu depolar ve böylece kuruluşunuzdaki her geliştirici, uygulama tarafından oluşturulan şemalara daha kolay bir şekilde erişebilir. Bu, söz konusu bilgiler için belgelere göz atma veya şemanın yazarını bulma yönteminden farklıdır. Bir şemayı kayıt defterine manuel olarak ekleyebilir veya EventBridge şema bulma özelliğini açarak bu süreci otomatikleştirebilirsiniz.

S: Şema bulma özelliği nedir?

Şema bulma özelliği, şemaları bulma ve kayıt defterinize ekleme süreçlerini otomatikleştirir. Bir EventBridge olay veriyolu için şema bulma özelliği etkinleştirildiğinde, olay veriyoluna gönderilen her bir olayın şeması otomatik olarak kayıt defterine eklenir. Olayın şeması değişirse şema bulma özelliği, kayıt defterinde otomatik olarak şemanın yeni bir sürümünü oluşturur.

Kayıt defterine bir şema eklendiğinde, ya EventBridge konsolundan ya da doğrudan entegre geliştirme ortamınızdan (IDE) şema için bir kod bağlaması oluşturabilirsiniz. Bu, olayı kodunuzda türü kesin olarak belirli bir nesne olarak sunmanıza yardımcı olur. Ardından, doğrulama ve otomatik tamamlama gibi IDE özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

S: Diğer hesaplar arasında teslim edilen olaylardaki şemaları bulabilir miyim?

Evet, hesaplar arasındaki olayları Şema bulma öğesinden keşfedebilir, böylece olay veri yollarınıza yayınlanan olayların şemasına yönelik tam bir görünürlük elde edebilirsiniz.

S: Şema kayıt defterinin maliyeti ne kadardır?

Şema kayıt defterinin kullanımı ücretsizdir ancak şema bulmayı açtığınızda alınan olay başına bir ücret uygulanır.

Şema bulma özelliğinde aylık olarak 5 milyon adet alınan olay için ücretsiz kullanım sunulur ve bu miktar, geliştirme amaçlı kullanım senaryolarının çoğu için yeterlidir. Ücretsiz kullanımın dışına çıkıldığında, alınan bir milyon olay için 0,10 USD ücret uygulanır. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi için EventBridge fiyatlandırma sayfasına göz atın.

S: Şema kayıt defteri, yazmam gereken kod sayısını nasıl azaltıyor?

Şema kayıt defteri, aşağıdakileri yapmanıza olanak sağlayarak kod miktarını azaltır:

 • EventBridge olay veri yolunuza gönderilen herhangi bir olayın şemasını otomatik olarak tanımlayın ve söz konusu şemaları kayıt defterinde depolayarak olay şemanızı manuel olarak yönetme gereğinden kurtulun.
 • Veri yolunuzdaki olayları işleyen uygulamalar yazın, türü kesin olarak belirtilmiş nesneleri doğrudan kodunuzda kullanmak üzere şema için kod bağları oluşturup indirin.
 
Kod bağları, olay işleyiciniz için seriden çıkarma, doğrulama ve tahmin etme iş yükünü azaltır.

S: Şema kayıt defterini neden kullanmalıyım?

Olay odaklı uygulamaları daha hızlı oluşturmak için şema kayıt defterini kullanmalısınız. Şema kayıt defteri; AWS hizmetleri, üçüncü taraf uygulamaları ve özel uygulamalar dahil olmak üzere desteklenen herhangi bir olay kaynağında mevcut olan olayları otomatik olarak bulup şemalarını tespit ederek geliştirme ekipleri arasında koordinasyon için zaman harcama durumunu ortadan kaldırır. Geliştiricilerin mevcut olayları ve yapılarını araştırarak, olayları yorumlayıp tercüme etmek için kod yazarak değerli zamanlarını harcamak yerine yalnızca uygulama kodlarına odaklanmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

S: Şema kayıt defteri hangi IDE'leri destekler?

Şema kayıt defteri, JetBrains (IntelliJ, PyCharm, WebStorm, Rider) ve Visual Studio Code İçin AWS Araç Seti'nin yanı sıra EventBridge konsolu ve API'ler aracılığıyla kullanılabilir. EventBridge şema kayıt defterini IDE'nizde kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

S: AWS Sunucusuz Uygulama Modeli (SAM) ile şema kullanabilir miyim?

Evet. En güncel AWS SAM CLI sürümü, EventBridge'te olay türü olarak herhangi bir şema için yeni sunucusuz uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olan etkileşimli bir mod içerir.

EventBridge Starter App şablonunu ve olayınızın şemasını seçin. Ardından SAM, EventBridge tarafından çağrılan bir Lambda işleviyle ve olayın işleme koduyla otomatik olarak bir uygulama oluşturur. Bu, olay tetikleyicisini kodunuzda normal bir nesne gibi ele alabileceğiniz ve IDE'nizde doğrulama ve otomatik tamamlama gibi özellikleri kullanabileceğiniz anlamına gelir.

Jetbrains (Intellij, IDEA, PyCharm, Webstorm, Rider) İçin AWS Araç Seti eklentisi ve Visual Studio Code İçin AWS Araç Seti aynı zamanda bu şablondan sunucusuz uygulamalar oluşturma işlevselliği sağlar. Tetikleyici olarak bir şema kullanılır ve oluşturma işlemi doğrudan bu IDE'lerden gerçekleştirilir.

S: Şemalarımdan hangi dillerde kod oluşturabilirim?

EventBridge, kod oluşturma özelliğini Java (8+), Python (3.6+), TypeScript (3.0+) ve Go (1+) sürümlerinde sunar.

S: Şema kayıt defteri hangi AWS Bölgelerinde sunulmaktadır?

EventBridge şema kayıt defteri aşağıdaki bölgelerde kullanılabilir:

 • ABD Doğu (Ohio ve K. Virginia)
 • ABD Batı (K. Kaliforniya ve Oregon)
 • Asya Pasifik (Hong Kong, Mumbai, Seul, Singapur, Sidney ve Tokyo)
 • Kanada (Orta)
 • Avrupa (Frankfurt, İrlanda, Londra, Paris ve Stockholm)
 • Güney Amerika (São Paulo)

İşlem Hatları

S: Amazon EventBridge İşlem Hatları nedir?

EventBridge İşlem Hatları, olay üreticileri ile tüketiciler arasında noktadan noktaya entegrasyon oluşturmak için daha basit, tutarlı ve uygun maliyetli bir yol sunar. İşlem hattı oluşturma işlemi; toplu işleme, başlangıç pozisyonu, eş zamanlılık ve daha fazlasını özelleştirme imkanıyla bir kaynak ve bir hedef seçmek kadar kolaydır. İsteğe bağlı bir filtreleme adımı yalnızca belirli kaynak olaylarının işlem hattına akışına izin verir ve hedefe varmadan önce olayları zenginleştirmek veya dönüştürmek için AWS Lambda, AWS Step Functions, API Hedefleri veya Amazon API Ağ Geçidi kullanan isteğe bağlı bir zenginleştirme adımı kullanılabilir. Rutin entegrasyon kodu yazma, yönetme ve ölçeklendirme ihtiyacını ortadan kaldıran EventBridge İşlem Hatları, uygulamaları birbirine bağlamak yerine vaktinizi uygulama oluşturmaya ayırmanıza olanak tanır.

S: EventBridge İşlem Hatları'nı nasıl kullanmaya başlarım?

EventBridge konsolunu ziyaret edip İşlem Hatları sekmesini ve İşlem Hattı Oluştur öğesini seçerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Buradaki kullanılabilir kaynaklar listesinden seçim yapabilir ve yalnızca ihtiyacınız olan olayları aktarmak için kullanılacak isteğe bağlı bir filtreleme düzeni sağlayabilirsiniz. Bir işlem hattının isteğe bağlı dönüşüm ve zenginleştirme adımı için SaaS uygulama API'si veya container kümesi, Lambda işlevi ya da AWS Step Function gibi bir API uç noktası sağlayabilirsiniz. Ardından işlem hattı, API isteğinde bulunur ve işleme tamamlandığında yanıtı yakalar. Son olarak, olayların teslim edildiği bir hedef hizmet belirleyin ve işlem hattında arşivleme veya DLQ özelliklerinin etkinleştirilmesini isteyip istemediğinizi belirtin. Ayrıca AWS CLI, CloudFormation veya AWS Bulut Geliştirme Seti'ni (CDK) kullanarak da bir işlem hattı oluşturabilirsiniz.

S: EventBridge İşlem Hatları için olası olay kaynakları nelerdir?

EventBridge İşlem Hatları; EventBridge ürün paketine yönelik kaynaklar olarak Amazon SQS, Amazon Kinesis, Amazon DynamoDB, Amazon Managed Streaming Kafka, kendi kendine yönetilen Kafka ve Amazon MQ'yu sunar. EventBridge İşlem Hatları; Amazon SQS, AWS Step Functions, Amazon Kinesis Veri Akışları, Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon SNS, Amazon ECS gibi olay veri yollarıyla ve olay veri yollarının kendisiyle aynı hedef hizmetleri destekler.

S: Dönüştürme ve zenginleştirme nasıl çalışır?

EventBridge İşlem Hatları, Velocity Template Language (VTL) kullanan temel dönüşümleri destekler. EventBridge İşlem Hatları, daha güçlü dönüşümler için olayınızı dönüştürmek üzere bir Lambda işlevi veya Step Functions iş akışı belirlemenize yardımcı olur. Amazon Esnek Container Hizmeti (ECS) veya Amazon Esnek Kubernetes Hizmeti (EKS) gibi bir container hizmeti kullanmayı tercih ederseniz container kümeniz için API uç noktasını ve kimlik doğrulama şemasını belirtebilirsiniz. Ardından EventBridge, olayın dönüştürme işlemi için teslim edilmesini sağlayacaktır.

S: EventBridge İşlem Hatları'nı kullanmak için bir EventBridge olay veri yolu kullanmam gerekir mi?

Hayır, EventBridge İşlem Hatları mevcut EventBridge özelliklerinden bağımsız olarak kullanılabilir. Bu sayede, bir EventBridge olay veri yolu kullanma ihtiyacı olmadan Kinesis, SQS veya Amazon MSK gibi diğer olay üreticilerinden olay almanıza yardımcı olur. Ayrıca, bir olay veri yolunun çoka çok entegrasyonlar için kullanıldığı noktadan noktaya entegrasyonlar için de kullanılır. Olayları yönlendirmek için halihazırda bir EventBridge olay veri yolu kullanıyorsanız desteklenen bir kaynağa bağlanmak ve olay veri yolunuzu bir işlem hattının kaynağı olarak belirlemek için EventBridge İşlem Hatları'nı kullanabilirsiniz.

S: EventBridge olay veri yolu ile EventBridge İşlem Hatları arasındaki fark nedir?

EventBridge olay veri yolları, olayları olay odaklı hizmetler arasında çoka çok yönlendirme için idealdir. Gelişmiş dönüşümler ve zenginleştirmeler için destek içeren EventBridge İşlem Hatları, olay yayımcıları ile tüketiciler arasındaki noktadan noktaya entegrasyonlara yöneliktir. EventBridge İşlem Hatları, hedef olarak EventBridge olay veri yolunu kullanabilir. Filtreleme ve hedefler iki kaynak arasında aynı kaldığından, bir EventBridge olay veri yolu kuralından bir işlem hattına geçiş yapmak daha kolaydır.

S: EventBridge İşlem Hatları ile AWS Lambda'nın Olay Kaynağı Eşleme (ESM) özelliği arasındaki fark nedir?

AWS Lambda'nın Olay Kaynağı Eşleme (ESM) özelliği ve Amazon EventBridge İşlem Hatları, olayları seçip göndermek için aynı sorgulama altyapısını kullanır. ESM, alınan olayları işlemek üzere hedef olarak Lambda'yı kullanmak isteyen müşteriler için idealdir. İşlem Hatları; Lambda kodu oluşturma, bakımını yapma ve ölçeklendirme konusunda endişelenmek istemeyen ve bunun yerine kaynağını 14'ten fazla hedeften birine bağlamak için basit, yönetilen kaynaklar kullanmayı tercih eden müşteriler için idealdir.

S: EventBridge İşlem Hatları, sıralama garantileri sunuyor mu?

Evet, EventBridge İşlem Hatları, bir olay kaynağından alınan olayları bir hedef hizmete gönderirken bunların sırasını koruyacaktır.

S: EventBridge İşlem Hatları olaylara toplu işleme yapılmasını destekliyor mu?

Evet, olayların toplu işlenmesini destekleyen hizmetlere yönelik olarak, bir işlem hattı oluştururken istenen toplu işlem boyutunu yapılandırabilirsiniz. Toplu işlemeyi desteklemeyen kaynak ve hedefler için zenginleştirme ve dönüştürme adımınıza yönelik olarak olayları yine toplu işlemeyi tercih edebilirsiniz. Bu, işlem maliyetlerinden tasarruf etmenize yardımcı olurken, olayları seçili hedefinize tek tek teslim etmenize de yardımcı olur.

S: Güvenlik analizi ve operasyonel sorun giderme amacıyla hesabımda gerçekleştirilen tüm EventBridge İşlem Hatları API çağrılarının geçmişini edinebilir miyim?

Evet, hesabınızda gerçekleştirilen EventBridge İşlem Hatları API çağrılarının geçmişine ulaşmak için AWS Yönetim Konsolu'nda CloudTrail özelliğini açmanız gerekir.

S: EventBridge İşlem Hatları'nın maliyeti nedir?

Amazon EventBridge İşlem Hatları'nın fiyatlandırmasıyla ilgili tüm ayrıntıları görmek için fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Zamanlayıcı

S: Amazon EventBridge Zamanlayıcısı nedir?

Amazon EventBridge Zamanlayıcısı, temel altyapı tedarik etmeden veya yönetmeden AWS hizmetlerinde milyonlarca zamanlama oluşturmayı, yürütmeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran bir sunucusuz görev zamanlayıcısıdır.

S: EventBridge Zamanlayıcısı'nı kullanmaya nasıl başlarım?

AWS hesabınızda oturum açın, EventBridge konsoluna gidin ve Zamanlama Oluştur düğmesini seçin. Adım adım iş akışını takip edin ve gerekli alanları doldurun. Uygulanacak görev için bir zaman aralığı, sabit oran, cron veya belirli bir tarih ve saat içeren bir zamanlama formatı seçin. AWS hizmetleri listesinden hedefinizi seçin ve zamanlama uygulamanızın maksimum kontrolü için yeniden deneme politikalarını yapılandırın. Zamanlamanızı inceleyin ve Oluştur öğesini seçin.

S: EventBridge Zamanlayıcısı ile Zamanlanmış Kurallar arasındaki fark nedir?

EventBridge Zamanlayıcısı, Zamanlanmış Kurallar dahilinde sunulan zamanlama işlevselliği temelinde inşa edilmiştir. EventBridge Zamanlayıcısı; saat dilimleri için destek, artırılmış ölçek, özelleştirilmiş hedef yükleri, eklenmiş zaman ifadeleri ve zamanlamaları izlemek için bir pano içerir. Zamanlamalar, zamanlanmış bir kurala sahip bir olay veri yolu oluşturmaya gerek kalmadan bağımsız olarak oluşturulabilir.

S: EventBridge Zamanlanmış Kurallar veya EventBridge Zamanlayıcısı'nı ne zaman kullanmalıyım?

Zamanlanmış kurallar erişilebilir olmaya devam edecektir ancak EventBridge Zamanlayıcısı, zamanlamalarınızı oluştururken, yürütürken ve yönetirken daha fazla esneklik sağlayan daha zengin bir özellik seti sunar. Ayrıca ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz, daha fazla ayrıntı için fiyatlandırma sayfasına bakın.

S: Bu özellik diğer AWS hizmetleriyle nasıl çalışır?

EventBridge Zamanlayıcısı, AWS hizmetleriyle derinlikli entegrasyona sahiptir ve AWS API etkinliğine sahip her hizmet için zamanlama oluşturabilir. Tutarlı bir zamanlama deneyimi için zaman kalıpları ve yeniden denemelere yönelik yapılandırmalar AWS genelinde aynıdır. Bir panoda veya "ListSchedule" API isteğiyle zamanlamalarınızın bir görünümünü sağlayan EventBridge Zamanlayıcısı konsolu aracılığıyla zamanlamaları izlemek daha kolaydır. Başlangıç ​​zamanı, son çalıştırma ve atanan AWS hedefi gibi kritik bilgileri zamanlamalarınızda görebileceksiniz. Daha ayrıntılı bilgiler için CloudWatch Günlükleri'nde sunulan yürütme günlüklerini inceleyebilir veya bu günlükleri S3 veya Kinesis Firehose'a gönderebilirsiniz.

S: Zamanlamalarımı nasıl güncellerim?

Değiştirilecek zamanlamayı seçerek EventBridge Zamanlayıcısı konsolunda zamanlamalarınızı güncelleyebilirsiniz. Yeni bir panelde seçenekleriniz görüntülenecektir.

S: EventBridge Zamanlayıcısı tüm saat dilimlerini destekler mi?

Evet. EventBridge Zamanlayıcısı ile zamanlamanın çalışacağı saat dilimini seçebilirsiniz. Bu zamanlamalar, Yaz Saatini (DST) ve standart saati otomatik olarak ayarlayacaktır.

S: EventBridge Zamanlayıcısı, zamanlanmış teslimi nasıl doğrular?

EventBridge Zamanlayıcısı, hedeflere en az bir kez olay teslimi sağlar. Bu, hedeften gelen bir yanıtla en az bir teslimin başarılı olduğu anlamına gelir. İş gereksinimlerinizi karşılamak için yeniden denemeler, zaman aralıkları ve zaman aşımlarını ayarlama seçenekleri mevcuttur.

S: EventBridge Zamanlayıcısının tamamlandığında silme özelliği tüm zamanlama örüntüleri için geçerli midir?

Tamamlandığında silme özelliği mevcut durumda desteklenen tüm zamanlama düzenleri için geçerlidir: cron, oran ve tek seferlik zamanlamalar.

S: Tamamlandığında silme özelliği ayarlandıktan sonra zamanlamamı güncelleyebilir miyim?

Evet, tamamlandığında silme özelliğini zamanlama çağrılmadan önce istediğiniz bir zamanda yapılandırmak için zamanlamanızı güncelleyebilirsiniz. Son zamanlama çağrı zamanından sonra değişiklik yapamazsınız.

S: Tamamlandığında silme özelliği etkinleştirilmiş bir zamanlamayı, zamanlanmış çağrısından önce devre dışı bırakırsam ne olur?

Tamamlandığında silme özelliği etkinleştirilmiş bir zamanlamayı,, zamanlamanın son çağrısından önce devre dışı bırakırsanız zamanlama, hesabınızda devre dışı bir durumda kalacaktır.

S: Tamamlandığında silme ile ayarlanan yinelenen zamanlamamın bitiş tarihi yoksa ne olur?

Zamanlama, hedefini çağırmaya devam edecek ve bir bitiş tarihi yapılandırılana kadar otomatik olarak silinmeyecektir.

S: Şirket içi sunucum veya harici SaaS ürünleri gibi AWS dışındaki hizmetler için bir görev zamanlayabilir miyim?

EventBridge Zamanlayıcısı, AWS dışı hedefleri doğrudan desteklemez. Ancak Lambda, ECS ve Fargate'i kullanarak veya API hedefleri aracılığıyla EventBridge özelliğiyle AWS dışı hedefleri çağırabilirsiniz.

S: EventBridge Zamanlayıcısı'nın maliyeti nedir?

Amazon EventBridge Zamanlayıcısı'nın fiyatlandırmasıyla ilgili tüm ayrıntıları görmek için fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Küresel uç noktalar

S: Küresel uç noktalar nedir?

Küresel uç noktalar, AWS'yi kullanarak yüksek oranda erişilebilir olay odaklı uygulamalar oluşturmanızı kolaylaştırır. Yük devretme işlemini minimum veri kaybıyla gerçekleştirmek için olaylarınızı birincil ve ikincil bölgeler genelinde çoğaltabilirsiniz. Ayrıca, herhangi bir hizmet kesintisinde bir yedekleme Bölgesine otomatik olarak yük devretme imkanını da kullanabilirsiniz. Bu, çok Bölgeli mimarileri benimsemenizi basitleştirir ve olay odaklı uygulamalarınıza dayanıklılık katmanıza yardımcı olur.

S: Neden küresel uç noktaları kullanmalıyım?

Küresel uç noktalar, hizmet kesintileri sırasında risk altındaki veri miktarını en aza indirerek son müşterileriniz için daha iyi bir deneyim sunmanıza yardımcı olur.

Olay alma sürecinizi manuel müdahaleye gerek kalmadan otomatik olarak ikincil Bölgeye devretme imkanı sayesinde, olay odaklı uygulamalarınızı daha sağlam ve dayanıklı yapabilirsiniz. Etkinliklerin ne zaman devredileceğini ve ne zaman birincil Bölgeye yönlendirileceğini belirlemek için Amazon CloudWatch Alarmları'nı (Amazon Route 53 durum denetimleri aracılığıyla) kullanarak yük devretme kriterini yapılandırma esnekliğiniz vardır.

S: Küresel uç noktalar, uygulamalarımın kullanılabilirliğini nasıl iyileştirir?

Olayları küresel uç noktalara yayınladığınızda, olaylar birincil Bölgenizdeki olay veri yoluna yönlendirilir. Birincil Bölgede hatalar algılanırsa durum denetiminiz sağlıksız olarak işaretlenir ve gelen olaylar ikincil Bölgeye yönlendirilir. Hatalar, belirlediğiniz CloudWatch Alarmları (Route53 durum denetimleri aracılığıyla) kullanılarak daha kolay algılanabilir. Sorun giderilince yeni olayları yeniden birincil Bölgeye yönlendirir, olayları işlemeye devam ederiz.

S: Küresel uç noktalar için ne tür uygulamalar uygundur?

Küresel uç noktalar, teklik gerektirmeyen veya Bölgeler genelinde tekliği ele alabilen uygulamalar için tam olarak uygundur. Ayrıca, olayların çoğaltılmaması durumunu 420 saniyeye kadar tolere eden uygulamalar için de son derece uygundur. Bu durumda, bunlar hizmet veya bölge olağanüstü durumdan kurtulana kadar (Kurtarma Noktası Hedefi adı verilir) birincil Bölgede kalacaktır.

S: Küresel uç noktalarımı devretmek için ne gibi ölçütler kullanmalıyım?

EventBridge gecikme süresinin tamamını bildiren ve EventBridge içinde olay alımınızı ikincil Bölgeye devretmenizi gerektirecek hatalar olup olmadığını daha kolay belirlemenize yardımcı olan yeni bir ölçüt ekledik.

CloudWatch Alarmı ve Route53 durum denetimleri oluşturmak için önceden doldurulmuş CloudFormation yığını (isterseniz özelleştirebilirsiniz) sağlayarak konsolda çalışmaya başlamanız daha kolaydır. Alarmları ve durum denetimlerini nasıl ayarlayacağınız hakkında daha fazla ayrıntı için başlatma blogu ve belgelerimize göz atın.

S: Küresel uç noktalarımı devretmek için abonemden aldığım ölçümleri kullanmalı mıyım?

Abone ölçümlerini durum denetiminize dahil etmenizi tavsiye etmeyiz. Bu, tüm diğer aboneler birincil Bölgede iyi durumdayken sadece tek bir abone sorunla karşılaşırsa yayıncınızın yedekleme Bölgesine devretmesine neden olabilir.

Abonelerinizden biri, birincil Bölgedeki olayları işleyemiyorsa ikincil Bölgedeki abonenizin olayları başarıyla işleyebildiğini doğrulamak için çoğaltmayı açmalısınız.

S: Beklenen Kurtarma Süresi Hedefi (RTO) ve Kurtarma Noktası Hedefi (RPO) nedir?

Kurtarma Süresi Hedefi (RTO), yedekleme bölgesinin veya hedefin bir hatadan sonra yeni olaylar almaya başlayacağı zamandır. Kurtarma Noktası Hedefi (RPO), bir hata sırasında işlenmeden bırakılacak verilerin ölçütüdür. Küresel uç noktalarda, alarm yapılandırması için yönlendirilmiş kılavuzumuzu izliyorsanız RTO ve RPO 360 saniye olacaktır (maksimum 420). RTO süresi, CloudWatch Alarmları'nı başlatmak ve Route53 durum denetimleri için durumları güncellemek üzere geçen süreyi içerir. RPO süresi, ikincil bölgeye çoğaltılmayan ve hizmet veya bölge kurtarılana kadar birincil bölgede kalan olayları içerir.

S: Çoğaltmayı açmalı mıyım?

Evet. Hizmet kesintisi sırasında risk altındaki verileri en aza indirmek için çoğaltmayı açın. Özel veri yollarınızı her iki Bölgede de kurduktan ve küresel uç noktayı oluşturduktan sonra, olaylarınızı küresel uç noktaya yayınlayacak şekilde uygulamalarınızı güncelleyebilirsiniz. Bunu yapmanız durumunda, sorun giderildiğinde gelen olaylar yeniden birincil Bölgeye çoğaltılacaktır. Kesinti sırasında hiçbir olayınızın kaybolmadığını doğrulamak için olaylarınızı ikincil Bölgede arşivleyebilirsiniz. Kesintilerden hızlı bir şekilde kurtarma sağlamak için, olaylarınızı işlemeye devam etmek üzere mimarinizi ikincil Bölgede çoğaltabilirsiniz. Sorunun etkisi hafifletildikten sonra otomatik kurtarmayı doğrulamak için de çoğaltmayı açmanız gerekir.

S: Her iki Bölgemde de kotaları yönetmek için en iyi uygulama nedir?

Birincil ve ikincil Bölgelerinizde aynı kotaların ayarlandığını doğrulamalısınız. Yalnızca doğru kotalara sahip olmanızı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda ikincil Bölgedeki uygulamanızın doğru yapılandırılmasını da sağladığından, çoğaltmayı açmalı ve olaylarınızı ikincil Bölgede işlemelisiniz.

S: İkincil bölgemde mimarimi çoğaltmanın kolay bir yolu var mı?

AWS Bölgeleri arasında mimarinizi çoğaltmayı kolaylaştıran AWS CloudFormation StackSets'i kullanabilirsiniz. Bir örnek görmek için belgelerimize bakın.

S: İkincil mimarim için herhangi bir hesabı, Bölgeyi ve veri yolunu kullanabilir miyim?

Başlatmanın ilk yinelemesinde İstek Üzerine, Çin veya GovCloud Bölgeleri desteklenmez. Bu başlatmada desteklenen Bölgelerin bir listesi için aşağıdaki şu soruya göz atın. Ayrıca aynı hesap ve veri yolları arasında, Bölgeler genelinde aynı isimle yük devretme ve kurtarmayı da destekliyoruz.
 

S: Küresel uç noktalar; CloudTrail, S3 ve diğer AWS hizmetlerinden AWS olaylarıyla çalışır mı?

Küresel uç noktalar yalnızca özel olaylar için kullanılabilir. Gelecekte AWS hizmetlerinden olaylar, S3'ten istek üzerine olaylar (Amazon S3 Olay Bildirimleri) ve üçüncü taraf olayları için destek ekleyeceğiz.

S: Gecikme tabanlı yönlendirmeyi destekliyor musunuz?

Hayır, başlatmanın ilk yinelemesinde gecikme tabanlı yönlendirmeyi desteklemiyoruz.

S: Küresel uç noktaların maliyeti nedir?

Küresel uç noktalar hiçbir ek ücret ödemeden kullanılabilir. Küresel uç noktalar mevcut durumda yalnızca özel olaylar için kullanılabilirdir ve küresel uç noktaya yayınlanan özel olaylar, özel olay başına faturalandırılır. Fiyatlandırma hakkında bilgi edinmek için EventBridge fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

S: Çoğaltma için ücret ödeyecek miyim?

Evet, EventBridge'in Bölgeler arası olaylar için ücretlendirdiği çoğaltmaya yönelik bir milyon olay başına 1 USD ücret ödersiniz.

S: Küresel uç noktalar hangi bölgelerde kullanılabilir?

Küresel uç noktalar aşağıdaki bölgelerde kullanılabilir:

 • ABD Doğu (Ohio ve K. Virginia)
 • ABD Batı (K. Kaliforniya ve Oregon),
 • Asya Pasifik (Mumbai, Osaka, Seul, Singapur, Sidney ve Tokyo)
 • Kanada (Orta)
 • Avrupa (Frankfurt, İrlanda, Londra, Paris ve Stockholm)
 • Güney Amerika (São Paulo)

Maliyet ve faturalama

S: EventBridge'in maliyeti ne kadardır?

Amazon EventBridge, kullanım başına ödeme modeliyle esnek fiyatlandırma sunar. Yalnızca olay veri yolunuz tarafından yayınlanan olaylar ile Şema Bulma, Olay Tekrar Oynatma ve API Hedefleri için alınan olaylar için ödeme yaparsınız. EventBridge için örnekler ve daha fazla fiyatlandırma ayrıntıları görmek için fiyatlandırma sayfamızı ziyaret edin.

S: Olay veri yolu eklenmemiş olan bir olay kaynağına çözüm ortağı tarafından gönderilen olaylar için ücret öder miyim?

Hayır.

Mimari ve tasarım

S: Başka bir hesaba olaylar gönderen bir hedefim olabilir mi?

Evet. Bunlara hesaplar arası olaylar adı verilir ve varsayılan olay veri yolu olan veya başka bir hesapta başka bir olay veri yolu olan bir hedefiniz olabilir. Bu, olaylarınızı daha kolay bir şekilde izlemek ve denetlemek, ayrıca verileri hesaplar arasında senkronize tutmak için birden fazla hesaptaki olayları tek bir olay veri yoluna merkezileştirmek üzere kullanılabilir.

S: EventBridge ile CloudFormation'ı kullanabilir miyim?

Evet. CloudFormation desteği, Amazon EventBridge'in erişilebildiği tüm Bölgelerde sunulmaktadır. EventBridge kaynaklarını tedarik etmek ve yönetmek için CloudFormation'ı kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere belgelerimizi inceleyin.

S: Ne zaman EventBridge'i, ne zaman SNS'yi kullanmalıyım?

Olay odaklı uygulamalar geliştirmek için hem EventBridge hem de SNS kullanılabilir ve seçiminiz, kendi ihtiyaçlarınıza bağlıdır.

Kendi uygulamalarınızdan, SaaS uygulamalarından ve AWS hizmetlerinden gelen olaylara tepki veren bir uygulama oluşturmak istediğinizde Amazon EventBridge önerilir. EventBridge, doğrudan üçüncü taraf SaaS çözüm ortaklarıyla entegre olan tek olay tabanlı hizmettir. EventBridge ayrıca geliştiricilerin hesaplarında herhangi bir kaynak oluşturması gerekmeden 200'dan fazla AWS hizmetindeki olayları otomatik olarak alır.

EventBridge, olaylar için tanımlanmış bir JSON tabanlı yapı kullanır ve bir hedefe iletilecek olayları seçmek için olay gövdesinin tamamına uygulanan kurallar oluşturmanıza yardımcı olur. EventBridge şu anda hedef olarak Lambda, SQS, SNS, Amazon Kinesis Veri Akışları ve Data Firehose dahil olmak üzere 20'ten fazla AWS hizmetini destekler.

Amazon SNS, yüksek yayılım (binlerce veya milyonlarca uç nokta) gerektiren uygulamalar için önerilir. Gördüğümüz yaygın bir örüntü, müşterilerin ihtiyaç duydukları olayları filtrelemek ve birden çok uç noktaya yaymak üzere SNS'yi kuralları için bir hedef olarak kullanmalarıdır.

Mesajlar yapılandırılmamıştır ve herhangi bir biçimde olabilir. SNS; Lambda, SQS, HTTP/S uç noktaları, SMS, anlık mobil bildirim ve e-posta dahil olmak üzere altı farklı türde hedefe mesaj iletilmesini destekler. Amazon SNS'nin tipik gecikme süresi 30 milisaniyeden azdır. Birçok farklı AWS hizmeti (Amazon EC2, Amazon S3 ve Amazon RDS dahil olmak üzere 30'dan fazla hizmet), hizmeti bunu yapacak şekilde yapılandırarak SNS mesajları gönderir.

S: Ne zaman EventBridge'i, ne zaman AppFabric'i kullanmalıyım?

AWS AppFabric, şirketlerin hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarına yönelik mevcut yatırımlarını gelişmiş güvenlik, yönetim ve üretkenlikle geliştiren kodsuz bir hizmettir. Uygulama gözlemlenebilirliğini artırmak ve noktadan noktaya entegrasyonlar oluşturup sürdürmeyle ilgili operasyonel maliyetleri azaltmak amacıyla Asana, Slack ve Zoom gibi uygulamaların yanı sıra Microsoft 365 ve Google Workspace gibi üretkenlik paketlerinden SaaS günlük verileri toplamak ve normalleştirmek için AppFabric'i kullanın. EventBridge, uygulama bileşenlerini birbirine bağlamak için olayları kullanan ve geliştiricilerin ölçeklenebilir olay odaklı uygulamalar oluşturmasını kolaylaştıran sunucusuz bir entegrasyon hizmetidir. Özel uygulamalar, AWS hizmetleri ve üçüncü taraf SaaS uygulamaları gibi kaynaklardan gelen olayları kuruluş genelindeki tüketici uygulamalarına yönlendirmek için EventBridge'i kullanın. EventBridge, olayları almak, filtrelemek, dönüştürmek ve teslim etmek için basit ve tutarlı bir yol sağlar.

Entegrasyonlar

S: SaaS uygulamamı neden EventBridge ile entegre etmeliyim?

Amazon EventBridge, SaaS satıcılarının, AWS'de oluşturulan olay odaklı müşteri mimarileriyle kendi hizmetlerini entegre etmesini kolaylaştırır.

EventBridge, ürününüzün doğrudan milyonlarca AWS geliştiricisi tarafından erişilebilir olmasını ve böylece yeni kullanım örneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlar. SaaS satıcısının herhangi bir olay altyapısını yönetmesi gerekmeden tamamen denetlenebilir, güvenli ve ölçeklenebilir bir olay gönderme yolu sunar.

S: SaaS şirketim mükemmel bir olay kaynağı olacaktır. Nasıl eklenirim?

EventBridge çözüm ortağı olmak isteyen SaaS satıcıları, EventBridge'te olayları yayınlamaya başlamak için Amazon EventBridge entegrasyonları sayfasındaki self servis yönergelerini izlemelidir.

S: SaaS satıcısının EventBridge ile entegre olması için ne kadar çaba gerekir?

Bir web kancasını veya anlık bildirim tabanlı diğer entegrasyon modlarını zaten destekleyen SaaS satıcılarının EventBridge ile entegre olması beş günden daha az sürebilir.

S: Hangi SaaS entegrasyonları desteklenir?

45'ten fazla SaaS entegrasyonunu destekliyoruz. Amazon EventBridge için desteklenen SaaS entegrasyonlarının tam listesine göz atın.

Amazon EventBridge Entegrasyonları
Amazon EventBridge entegrasyonları hakkında daha fazla bilgi edinin

Amazon EventBridge entegrasyonları sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Konsolda oluşturmaya başlayın
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon EventBridge ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın 
Belgeleri okuyun
Daha fazla bilgi edinmek için belgelere göz atın

EventBridge'i daha iyi anlamak için Geliştirici Kılavuzu'na bakın.

Daha fazla bilgi edinin