Genel Bakış

S: Amazon EventBridge nedir?

Amazon EventBridge, kod yazmadan AWS hizmetlerindeki, kendi uygulamalarınızdaki ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) uygulamalarınızdaki veri değişikliklerine gerçek zamanlı erişilmesini sağlayan bir hizmettir. Başlamak için, Amazon EventBridge konsolunda bir olay kaynağı seçebilir ve AWS Lambda, Amazon SNS ve Amazon Kinesis Data Firehose gibi birçok AWS hizmetinden bir hedef seçebilirsiniz. Amazon EventBridge otomatik olarak olayları gerçek zamanlıya yakın şekilde sunar.

S: Amazon EventBridge'i kullanmaya nasıl başlayabilirim?

AWS hesabınızda oturum açın, Amazon EventBridge konsoluna gidin ve çözüm ortağı SaaS uygulamaları ve AWS hizmetleri listesinden bir olay kaynağı seçin. Çözüm ortağı uygulaması kullanıyorsanız, olayları yayınlamak için SaaS hesabınızı yapılandırdığınızdan emin olun ve Amazon EventBridge konsolunun teklif edilen olay kaynakları bölümünde bunu kabul edin. Amazon EventBridge otomatik olarak sizin için olayların yönlendirileceği bir olay veriyolu oluşturur. Alternatif olarak, olay veriyolunuza olayları yayınlamaya başlamak üzere uygulamanızı kullanmak için AWS SDK'sını kullanabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak bir filtreleme kuralı yapılandırın ve olaylarınız için bir hedef ekleyin; örneğin, bu bir Lambda işlevi olabilir. Amazon EventBridge otomatik olarak olayları alır, filtreler ve yapılandırılan hedefe güvenli ve yüksek düzeyde kullanılabilir şekilde gönderir.

S: Amazon EventBridge'de kendi olaylarımı yayımlayabilir miyim?

Evet. Müşteriler özel uygulama düzeyinde olaylar oluşturabilir ve hizmetin API'leri aracılığıyla bu olayları Amazon EventBridge'de yayımlayabilir. Müşteriler ayrıca dönemsel olarak oluşturulan, planlanmış olaylar da ayarlayabilir ve Amazon EventBridge tarafından desteklenen hedeflerden herhangi birinde bu olayları işleyebilir.

S: Bir olayın biçimi nasıldır?

Olaylar belirli bir JSON yapısı kullanır. Her olayın, olay kaynağı, zaman damgası ve bölge gibi aynı üst düzey zarf alanları vardır. Bunu, olayın gövdesini oluşturan bir ayrıntı alanı izler. Örneğin, bir Amazon EC2 otomatik ölçeklendirme grubu yeni bir Amazon EC2 bulut sunucusu oluşturduğunda “aws.autoscaling” kaynağı ve "EC2 bulut sunucusu başarıyla oluşturuldu" ayrıntısı ile bir olay yayınlar.

S: Bir hedefe hangi olayların teslim edildiğini nasıl filtrelerim?

Olayları kurallar ile filtreleyebilirsiniz. Kurallar belirli bir olay veriyoluna gelen olayları karşılaştırarak bunları işlenmek üzere hedeflere yönlendirir. Tek bir kural, tamamı paralel olarak işlenen birden çok hedefe yönlendirme yapabilir. Kurallar farklı uygulama bileşenlerinin kendileri için önemli olan olayları aramalarına ve işlemelerine olanak sağlar. Kurallar, olayları hedefe göndermeden önce özelleştirerek yalnızca belirli parçaları iletebilir veya bir değişmezi üzerine yazabilir. Önceki soruda belirtilen örnekte, bir otomatik ölçeklendirme grubu her Amazon EC2 bulut sunucusu oluşturduğunda size bildirim gönderilmesi için, “aws.autoscaling” kaynağı ve "EC2 bulut sunucusu başarıyla oluşturuldu" ayrıntısı ile eşleşen bir olay kuralı oluşturabilirsiniz.

S: Amazon EventBridge'e erişimin güvenliğini nasıl sağlayabilirim?

Amazon EventBridge hizmetinin AWS Identity and Access Management (IAM) ile entegre olması sayesinde AWS Hesabınızdaki bir kullanıcının hangi eylemleri gerçekleştirebileceğini belirtebilirsiniz. Örneğin, olay veriyolları oluşturmak veya olay hedefleri eklemek için yalnızca kuruluşunuzdaki belirli kullanıcılara izin veren bir IAM politikası oluşturabilirsiniz.

S: Amazon EventBridge ile CloudWatch Events'in ilişkisi nedir?

Amazon EventBridge, CloudWatch Events'i temel alır ve onu genişletir. Aynı hizmet API'sini, hizmet uç noktasını ve aynı temel hizmet altyapısını kullanır. Mevcut CloudWatch Events müşterileri için hiçbir şey değişmez ve aynı API'yi, CloudFormation şablonlarını ve konsolu kullanmaya devam edebilirsiniz. Müşterilerimizden, CloudWatch Events'in olay odaklı mimariler oluşturmak için ideal hizmet olduğunu duyduk; bu nedenle de müşterilerimizin kendi uygulamalarından ve üçüncü taraf SaaS uygulamalarından verilerle bağlantı kurmasına olanak sağlayacak yeni özellikler oluşturduk. Bu işlevi, CloudWatch hizmetinin altında tutmak yerine, CloudWatch Events'in geliştirilme amacı olan izleme kullanım örneğinin ötesine genişlemeyi belirtmek için Amazon EventBridge olarak yeni bir adla yayınladık.

S: Şu anda Amazon CloudWatch Events kullanıyorum ve Amazon EventBridge'in özelliklerini denemek İSTİYORUM. Amazon CloudWatch Events kurallarımı ve izinlerimi Amazon EventBridge'e taşımam gerekir mi?

Hayır. Mevcut Amazon CloudWatch Events kullanıcıları, yeni EventBridge konsolunda ve API'sinde veya Amazon CloudWatch Events konsolunda ve API'sinde mevcut varsayılan veriyoluna, kurallarına ve olaylarına erişebilir.

S: Zaten Amazon CloudWatch Events kullanıyorum ve Amazon EventBridge'in özelliklerine ihtiyacım yok. Benim için değişen ne olacak?

Hiçbir şey. Amazon EventBridge, aynı Amazon CloudWatch Events API'sini kullanır; böylece tüm mevcut CloudWatch Events API kullanımınız aynı kalır.

S: Amazon CloudWatch Events'i bir gün kullanımdan kaldıracak mısınız?

Hayır, API'yi veya hizmetin kendisini kullanımdan kaldırmayacağız. Amazon EventBridge, aynı API'yi kullanıyor ve ek özellikler içeriyor. Zamanla Amazon CloudWatch Events adı, Amazon EventBridge adıyla değiştirilecek.

S: Amazon EventBridge için olay kaynakları olarak hangi AWS hizmetleri entegredir?

EventBridge için olay kaynakları olarak AWS Lambda, Amazon Kinesis ve AWS Fargate de dahil olmak üzere 90'dan fazla AWS hizmeti mevcuttur. AWS hizmeti entegrasyonlarının tam listesi için EventBridge belgelerine bakın.

S: Amazon EventBridge için olay hedefleri olarak hangi AWS hizmetleri entegredir?

EventBridge için olay hedefleri olarak AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon Kinesis Streams ve Amazon Kinesis Firehose da dahil olmak üzere 15'ten fazla AWS hizmeti mevcuttur. AWS hizmeti entegrasyonlarının tam listesi için EventBridge belgelerine bakın.

Sınırlar ve performans

S: Hizmet sınırları nelerdir?

Buradan "Hizmet Sınırları" sayfasına bakın.

S: Olay gönderme ve alma arasında ne kadar gecikme süresi beklenir?

Tipik gecikme süresi yaklaşık yarım saniyedir. Bunun değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

S: Amazon EventBridge, kaynak etiketlemeyi destekliyor mu?

Evet, kuralları etiketleyebilirsiniz. Olay veriyollarını veya olay kaynaklarını etiketleyemezsiniz.

S: Amazon EventBridge'den ne kadar performans beklenir?

Olay veriyolu performans sınırları, buradaki "Hizmet Sınırları" sayfasında verilmiştir. Daha yüksek performans gerekiyorsa, Örnek Olay Oluştur seçeneğini ve sonra Hizmet Sınırı Artışı seçeneğini seçerek AWS Destek Merkezi üzerinden bir hizmet sınırı artışı isteyin.

S: EventBridge'in bir Hizmet Düzeyi Sözleşmesi var mı?
Evet. AWS, EventBridge'i herhangi bir aylık faturalama döngüsü sırasında her bir AWS bölgesi için en az %99,99 Aylık Çalışma Süresi ile kullanılabilir hale getirmek için elinden geleni yapacaktır. Ayrıntılar için EventBridge Hizmet Düzeyi Sözleşmesi'nin tamamını inceleyin.

Şema Kayıt Defteri

S: Şema nedir?

Şema, bir olayın yapısını temsil eder ve genellikle olay verilerinin her bir parçasının başlığı ile biçimi gibi bilgileri içerir. Örneğin bir şema, ad ve telefon numarası gibi alanları ve adın bir metin dizesi, telefon numarasının ise bir tam sayı olduğu bilgisini içerebilir. Şema aynı zamanda telefon numarası uzunluğunun 10 basamak olması gerektiği gibi, modellerle ilgili bilgileri de içerebilir. Olayın içerdiği bilgileri gösterdiğinden ve söz konusu verilere dayanarak kod yazmanızı sağladığından bir olayın şeması önemlidir.

S: Şema kayıt defteri nedir?

Şema kayıt defteri, arama yapılabilir bir şema koleksiyonunu depolar. Bu sayede kuruluşunuzdaki herhangi bir geliştirici, istediği bilgiyi elde etmek için belgeler arasında arama yapmak veya şemanın yazarını bulmak zorunda kalmadan, uygulama tarafından oluşturulan şemaya kolayca erişebilir. Bir şemayı kayıt defterine elle ekleyebilir veya EventBridge şema bulma özelliğini açarak bu süreci otomatikleştirebilirsiniz.

S: Şema bulma özelliği nedir?

Şema bulma özelliği, şemaları bulma ve kayıt defterinize ekleme süreçlerini otomatikleştirir. Bir EventBridge olay veriyolu için şema bulma özelliği etkinleştirildiğinde, olay veriyoluna gönderilen her bir olayın şeması otomatik olarak kayıt defterine eklenir. Olayın şeması değişirse şema bulma özelliği kayıt defterinde otomatik olarak şemanın yeni bir sürümünü oluşturur. Kayıt defterine bir şema eklendiğinde EventBridge konsolunda veya doğrudan IDE'nizde söz konusu şema için bir kod bağlaması oluşturabilirsiniz. Bu sayede ilgili olayı, kodunuzda kesin tür belirtilmiş bir nesne olarak temsil edebilir, doğrulama ve otomatik tamamlama gibi IDE özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

S: Diğer hesaplar arasında teslim edilen olaylardaki şemaları bulabilir miyim?

Şema bulma özelliği yalnızca varsayılan, özel ve çözüm ortağı olay veriyollarındaki bulucuyla aynı hesaptan gelen olaylar için etkinleştirilmiştir.

S: Şema bulma özelliğinin maliyeti ne kadardır?

Şema bulma özelliğinin kullanımı ücretsizdir ancak şema bulmayı açtığınızda, alınan olay başına bir ücret uygulanır. Şema bulma özelliğinde aylık olarak 5 milyon adet alınan olay için ücretsiz kullanım sunulur ve bu miktar, geliştirme amaçlı kullanım senaryolarının çoğu için yeterlidir. Ücretsiz kullanımın dışına çıkıldığında, alınan bir milyon olay için 0,10 USD ücret uygulanır. Fiyatlandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için EventBridge fiyatlandırma sayfasına bakın.

S: Şema kayıt defteri, yazmam gereken kod sayısını nasıl azaltıyor?

İlk olarak, EventBridge olay veriyolunuza gönderilen herhangi bir olayın şemasını otomatik olarak tanımlamak için şema bulma özelliğini kullanabilir ve söz konusu şemaları kayıt defterinde depolayarak olay şemanızı elle yönetme gereğinden kurtulabilirsiniz. Ayrıca, veriyolunuzdaki olayları işleyen uygulamalar yazdığınızda, kesin tür belirtilmiş nesneleri doğrudan kodunuzda kullanabilmek üzere söz konusu şema için kod bağlamaları oluşturabilir ve indirebilirsiniz. Bu sayede olay işleyiciniz için seriden çıkarma, doğrulama ve tahmin etme iş yükünü ortadan kaldırmış olursunuz.

S: Şema kayıt defterini neden kullanmalıyım?

Şema kayıt defteri sayesinde EventBridge, size olay odaklı uygulamaları çok daha hızlı bir şekilde geliştirme fırsatı sunar ve uygulamanızın koduna odaklanmanızı sağlar. Daha önceden, kullanılabilir olayları ve yapılarını bulmanın yanı sıra olayları yorumlayıp kodunuzun anlayabileceği bir biçime çevirecek bir kod yazmanız gerekiyordu. Artık şema kayıt defteri sayesinde, AWS hizmetleri, üçüncü taraflar ve özel uygulamalar dahil olmak üzere desteklenen herhangi bir kaynaktaki olayları otomatik olarak bulabilir ve bunların şemasını tespit edebilirsiniz.

S: Şema kayıt defteri hangi IDE'leri destekler?

Şema kayıt defteri, AWS Toolkit for Jetbrains (Intellij, PyCharm, Webstorm, Rider) ve AWS Toolkit for VS Code'un yanı sıra EventBridge konsolu ve API'leri aracılığıyla kullanılabilir. EventBridge şema kayıt defterini IDE'nizle kullanma hakkında daha fazla bilgi edinin.

S: Serverless Application Model (SAM) ile şema kullanabilir miyim?

Evet. En güncel SAM CLI sürümü, EventBridge'de olay türü olarak herhangi bir şema için yeni sunucusuz uygulamalar oluşturmanızı sağlayan etkileşimli bir mod içerir. Bunun için "EventBridge Starter App" şablonunu ve olayınızın şemasını seçmeniz yeterlidir. Ardından SAM, EventBridge tarafından tetiklenen bir Lambda İşleviyle ve olayın işleme koduyla otomatik olarak bir uygulama oluşturur. Bu, olay tetikleyicisini kodunuzda normal bir nesne gibi ele alabileceğiniz ve IDE'nizde doğrulama ve otomatik tamamlama gibi özellikleri kullanabileceğiniz anlamına gelir.

AWS Toolkit for Jetbrains (Intellij, PyCharm, Webstorm, Rider) ve AWS Toolkit for VS Code eklentileri aynı zamanda bu şablondan sunucusuz uygulamalar oluşturma işlevselliği sağlar. Tetikleyici olarak bir şema kullanılır ve oluşturma işlemi doğrudan bu IDE'lerden gerçekleştirilir.

S: Şemalarımdan hangi dillerde kod oluşturabilirim?

Kod oluşturma Java (8+), Python (3.6+) ve Typescript (3.0+) programlama dillerinde kullanılabilir.

S: Şema kayıt defteri hangi bölgelerde sunulmaktadır?

EventBridge şema kayıt defteri şu bölgelerde mevcuttur: ABD Doğu (Ohio ve K. Virginia), ABD Batı (Oregon ve K. Kaliforniya), Kanada (Orta), AB (Stockholm, Paris, İrlanda, Frankfurt ve Londra), Asya Pasifik (Mumbai, Tokyo, Seul, Singapur, Hong Kong ve Sidney) ve Güney Amerika (Sao Paulo).

Maliyet ve faturalama

S: Event bridge'in maliyeti ne kadardır?

Buradan Fiyatlandırma bölümüne bakın.

S: Olay veriyolu eklenmemiş olan bir olay kaynağına çözüm ortağı tarafından gönderilen olaylar için ücret öder miyim?

Hayır.

Mimari ve tasarım

S: Başka bir hesaba olaylar gönderen bir hedefim olabilir mi?

Evet. Bunlara hesaplar arası olaylar adı verilir ve varsayılan olay veriyolu olan veya başka bir hesapta başka bir olay veriyolu olan bir hedefiniz olabilir.

S: Amazon EventBridge ile AWS CloudFormation'ı kullanabilir miyim?

AWS CloudFormation, Kurallar ve EventBusPolicy kaynakları için desteklenir. Olay veriyolu ve olay kaynağı kaynakları henüz desteklenmemektedir, ancak gelecekte desteklenecektir.

S: Ne zaman Amazon EventBridge’i, ne zaman Amazon SNS'yi kullanmalıyım?

Olay odaklı uygulamalar geliştirmek için hem Amazon EventBridge hem de Amazon SNS kullanılabilir ve seçiminiz, kendi ihtiyaçlarınıza bağlıdır. SaaS uygulamalarından ve/veya AWS hizmetlerinden gelen olaylara tepki veren bir uygulama oluşturmak istediğinizde Amazon EventBridge önerilir. Amazon EventBridge, doğrudan üçüncü taraf SaaS çözüm ortaklarıyla entegre edilen tek olay tabanlı hizmettir. Amazon EventBridge ayrıca geliştiricilerin hesaplarında herhangi bir kaynak oluşturması gerekmeden 90'dan fazla AWS hizmetinden otomatik olarak olayları alır. Ayrıca Amazon EventBridge, olaylar için tanımlanmış bir JSON tabanlı yapı kullanır ve bir hedefe iletilecek olayları seçmek için olay gövdesinin tamamına uygulanan kurallar oluşturmanıza olanak sağlar. Amazon EventBridge şu anda hedefler olarak AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon Kinesis Streams ve Firehose da dahil olmak üzere 15'ten fazla AWS hizmetini destekler. Başlangıçta Amazon EventBridge, istek üzerine artırılabilen sınırlı performansa (bkz. Hizmet Sınırları) ve tipik yarım saniye gecikme süresine sahiptir.

Diğer uygulamalar veya mikro hizmetler tarafından yayımlanan yüksek performans ya da düşük gecikme süresi mesajlarına tepki veren bir uygulama oluşturmak istediğinizde (çünkü Amazon SNS neredeyse sınırsız performans sağlar) veya çok yüksek fan çıkışı gerektiren uygulamalar için (binlerce veya milyonlarca uç nokta) Amazon SNS önerilir. Mesajlar yapılandırılmamıştır ve herhangi bir biçimde olabilir. Amazon SNS; AWS Lambda, Amazon SQS, HTTP/S uç noktaları, SMS, Anında Mobil İleti ve e-posta gibi 6 farklı türde hedefe mesaj iletilmesini destekler. Amazon SNS'nin tipik gecikme süresi 30 milisaniyeden azdır. Birçok farklı AWS hizmeti (Amazon EC2, Amazon S3 ve Amazon RDS dahil olmak üzere 30'dan fazla hizmet), bunu yapacak şekilde yapılandırılarak SNS mesajları gönderir.

Entegrasyonlar

S: SaaS uygulamamı neden Amazon EventBridge ile entegre etmeliyim?

Amazon EventBridge, SaaS satıcılarının, AWS temelinde oluşturulan olay odaklı müşteri mimarileriyle kendi hizmetlerini entegre etmesini kolaylaştırır. Amazon EventBridge, ürününüzün doğrudan milyonlarca AWS geliştiricisi tarafından erişilebilir olmasını, böylece yeni kullanım örneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlar. SaaS satıcısının herhangi bir olay altyapısını yönetmesi gerekmeden tamamen denetlenebilir, güvenli ve ölçeklenebilir bir olay gönderme yolu sunar.

S: SaaS şirketim mükemmel bir olay kaynağı olacaktır. Nasıl eklenirim?

Amazon EventBridge çözüm ortağı olmak isteyen SaaS satıcıları, Amazon EventBridge'de olayları yayımlamaya başlamak için Amazon EventBridge entegrasyonları sayfasındaki self servis yönergelerini izlemelidir.

S: SaaS Satıcısının Amazon EventBridge ile entegre olması için ne kadar uğraş gerekir?

Bir webhook'u veya diğer anında entegrasyon modlarını zaten destekleyen SaaS satıcıları, Amazon EventBridge ile entegrasyon için en fazla 5 günlük geliştirme yapılmasını bekleyebilir.

S: Hangi SaaS Entegrasyonları desteklenir?

Desteklenen entegrasyonların tam listesi için buraya bakın.
 

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Amazon EventBridge entegrasyonları hakkında daha fazla bilgi edinin

Amazon EventBridge entegrasyonları sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console’da Amazon EventBridge ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Daha fazla bilgi edinmek için belgelere göz atın

EventBridge'i daha iyi anlamak için Geliştirici Kılavuzu'na bakın.

Daha fazla bilgi edinin