Amazon EventBridge Özellikleri

Amazon EventBridge İşlem Hatları

EventBridge İşlem Hatları, ek kod yazmadan olay üreticilerini olay tüketicileriyle entegre etmenin daha basit ve tutarlı bir yolunu sağlayarak noktadan noktaya entegrasyonlar oluşturmanıza yardımcı olan sunucusuz bir entegrasyon kaynağıdır. EventBridge İşlem Hatları'nı 14'ten fazla AWS hizmetine entegre edebilirsiniz. EventBridge İşlem Hatları, isteğe bağlı yerleşik filtreleme, zenginleştirme ve dönüştürme özelliklerine sahiptir. EventBridge İşlem Hatları'nda yalnızca ihtiyacınız kadar işler ve ödersiniz. EventBridge İşlem Hatları hakkında daha fazla bilgi edinin.

EventBridge Zamanlayıcısı

Amazon EventBridge Zamanlayıcı, uygun ölçekte zamanlanmış görevler oluşturmayı, yürütmeyi ve bunları yönetmeyi kolaylaştıran bir sunucusuz zamanlayıcıdır. Hedef olarak 200’den fazla AWS hizmetini çağırabilen milyonlarca olayı ve görevi güvenilir şekilde zamanlayabilirsiniz. EventBridge Zamanlayıcı, bulut genelinde tüm zamanlanmış işlerinizi yönetmek için bir merkezî konum sağlar. EventBridge Zamanlayıcısı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Küresel Uç Noktalar ile olay odaklı uygulamaların erişilebilirliğini iyileştirin

Küresel uç noktalar, AWS'de olay odaklı uygulamalarınızın erişilebilirliğini iyileştirmeniz için daha basit ve güvenli bir yoldur. Küresel uç nokta, hizmet kesintileri sırasında manuel olarak müdahaleye gerek kalmadan olay alımlarını otomatik olarak ikincil bir bölgeye devrederek sağlam ve güvenilir uygulamalar oluşturmanızı kolaylaştırır.

Çoğaltma (isteğe bağlı), bu hizmet kesintileri sırasında veri riskini en aza indirebilmeniz için yerleşik olarak sunulur. Etkinliklerin ne zaman devredileceğini ve ne zaman birincil bölgeye yönlendirileceğini belirlemek için Amazon CloudWatch Alarmları'nı (Amazon Route 53 durum denetimleri aracılığıyla) kullanarak yük devretme kriterini yapılandırma esnekliğine de sahipsiniz. CloudWatch Alarmı ve Route53 durum denetimleri oluşturmak için önceden doldurulmuş yığın sağlayarak konsolu kullanmaya başlamanızı kolaylaştırdık.

Küresel uç noktaları AWS hesabınızda nasıl yapılandıracağınızı, olayları uç noktaya yayınlamak için uygulamalarınızı güncellemeyi ve uç nokta yük devretme işlemini nasıl test edeceğinizi öğrenin.

Amazon EventBridge'teki Küresel Uç Noktalar aşağıdakiler için uygundur:

 • Sınırlı kesinti süresine sahip yüksek düzeyde erişilebilir uygulamalar oluşturan geliştiriciler
 • Çok bölgeli çoğaltmayı etkinleştirerek hizmet kesintileri sırasında veri kaybını en aza indirmeye çalışan geliştiriciler
 • Otomatik yük devretme ve kurtarma özelliği ile operasyonel yükü azaltmak isteyen geliştiriciler

Düşük kodlu entegrasyonlar için API Hedefleri kullanın

API Hedefleri, aktarım hızını ve kimlik doğrulamayı denetim altında tutarken olayları herhangi birçok şirket içi uygulamaya veya hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamasına geri göndermenize olanak tanır.

Olayları web adresine sahip herhangi bir web tabanlı uygulamaya özel kod yazmak veya ek altyapı kullanmak zorunda kalmadan gönderebilirsiniz. Olayın formatını alım hizmetinin formatı ile eşleştirecek girdi dönüştürme işlemleriyle kuralları yapılandırabilirsiniz. Ayrıca EventBridge'i kullanarak güvenlik ve teslimat ile ilgilenebilirsiniz. İş akışlarınızda kullanabileceğiniz entegrasyon örneklerini adım adım inceleyerek API hedeflerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Amazon EventBridge'teki API Hedefleri aşağıdakiler için uygundur:

 • Eski, modern, şirket içi ve SaaS uygulamalarıyla hizmet entegrasyonları oluşturmak isteyen geliştiriciler
 • Pazara ulaşma hızını artırmaya ve uygulamaları güvenli şekilde bağlamak üzere özel entegrasyonlar oluşturmak için harcanan süreyi en aza indirgemeye odaklanan geliştiriciler
 

Olay Tekrar Oynatma ile geçmiş etkinlikleri arşivleyin, tekrar oynatın ve yeniden işleyin

Olay Tekrar Oynatma ile, geçmiş olayları bir olay veri yoluna veya belirli bir EventBridge kuralına yeniden işleyebilirsiniz. Bu özellik, uygulamalarınızdaki hataları hızlıca ayıklamanıza, hedefleri geçmiş olaylarla besleyerek uygulamaları genişletmenize ve hatalardan kurtarmanıza yardımcı olur. Arşivle ve tekrar oynat işlemlerinin pratikte nasıl çalıştığını uygulamalı olarak görün.

Amazon EventBridge'teki Olay Tekrar Oynatma aşağıdakiler için uygundur:

 • Uygulamalarına daha fazla dayanıklılık katmak isteyen geliştiriciler
 • Uygunluk nedenleriyle verilerini depolamaya ihtiyaç duyan geliştiriciler
 • Gerçek dünya kullanımını simüle etmek için arşivlerindeki olayları kullanarak etkinliklerini test etmek ve hata ayıklamak isteyen geliştiriciler

Şema Kayıt Defteri ile olayları kolayca takip edin

EventBridge Şema Kayıt Defteri, olay şemalarını kuruluşunuzdaki diğer geliştiricilerin daha kolay bir şekilde içinde arama yapabileceği ve erişebileceği bir kayıt defterinde depolar. Bu sayede, olayları ve yapılarını manuel olarak bulmanız gerekmez. Bu kayıt defteri aynı zamanda doğrudan entegre geliştirme ortamınızda (IDE) Java, Python veya TypeScript gibi programlama dilleri için kod bağlamaları oluşturmanıza ve böylece kodunuzda olayın bir nesne olarak kullanılabilmesine yardımcı olur.

Bir olay veri yolu için şema bulma özelliği açıldığında olayların şemaları otomatik olarak bulunur ve kayıt defterine eklenir. Bu özellik, bir olay için manuel olarak şema oluşturma gereğini ortadan kaldırır. Şema kayıt defterinizde AWS hizmetlerinin şemaları otomatik olarak görünür. Entegre SaaS uygulamalarına ait şemaların görünmesi amacıyla SaaS çözüm ortağı olay veri yolu için şema bulma özelliğini açmanız gerekir. Şema Kayıt Defteri'nin farklı ekiplerden geliştiricilerin birlikte etkili ve verimli bir şekilde çalışmasına nasıl yardımcı olabileceğine ilişkin örneğe göz atın.

Amazon EventBridge'teki Şema Kayıt Defteri aşağıdakiler için uygundur:

 • Kuruluşlarındaki farklı şemaları takip etmek isteyen geliştiriciler
 • Şema aramak ve olaylara tepki veren uygulamalar yazmak için kullanılabilecek kod bağlamaları indirmek için daha kolay bir yola ihtiyaç duyan geliştiriciler
 • Olayın şemasını otomatik olarak belirleyerek zaman kazanmak ve kayıt defterini güncellemek isteyen geliştiriciler

Tam olarak yönetilen ve ölçeklenebilir olay veri yolu

EventBridge; sunucusuz, tam olarak yönetilen ve ölçeklenebilir bir olay veri yoludur.  Güvenilir ve ölçeklenebilir uygulamaları daha hızlı bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olur. Amazon EventBridge Olay Veri Yolu, olaylar aracılığıyla uygulamalar ve hizmetler arasında kolayca iletişim kurmanızı sağlar. Sunucu tedarik etme, düzeltme eki uygulama ve yönetme zorunluluğu olmaksızın operasyonel iş yükünü azaltır.

Amazon EventBridge Olay Veri Yolu aşağıdakiler için uygundur:

 • Uygulamalarındaki değişikliklere otomatik olarak yanıt vermek isteyen geliştiriciler
 • Verilerini birden çok sistem arasında senkronize tutmak isteyen geliştiriciler
 • Olay Odaklı Mimariler (EDA) oluşturmak isteyen kuruluşlar
 

Üçüncü taraf SaaS uygulamalarıyla zahmetsizce entegre edin

AWS uygulamalarınız, SaaS uygulamalarının oluşturduğu olayları temel alarak eyleme geçebilir. EventBridge aralarında Shopify, BuildKite, Datadog, OneLogin, PagerDuty, Saviynt, Segment.io, SignalFx, SugarCRM, Symantec, Whispir ve Zendesk'in bulunduğu çok sayıda sağlayıcının SaaS uygulamalarıyla yerel olarak entegre olmanın yanı sıra eklenmesi planlanan entegrasyonlara da sahiptir. Kimlik doğrulaması gibi entegrasyon kurulumlarını yönetmeniz gerekmez. SaaS sağlayıcınızdan gelen olaylar, olay veri yolunuzda görüntülenir.

 

200'ün üzerinde yerleşik olay kaynağı ve hedefi

EventBridge aralarında AWS Lambda, Amazon Basit Kuyruk Hizmeti (SQS), Amazon Basit Bildirim Hizmeti (SNS), AWS Step FunctionsAmazon Kinesis Veri Akışları ve Amazon Kinesis Data Firehose bulunan 200'ün üzerinde olay kaynağı ve 20'nin üzerinde hedef ile doğrudan entegre olmanın yanı sıra eklenmesi planlanan kaynak ve hedeflere sahiptir.

AWS hizmetlerindeki değişim geçiren API çağrılarının tamamı (Describe*, List* ve Get* dışındaki tüm çağrılar) AWS CloudTrail üzerinden olay oluşturur.

Ayrıştırılmış etkinlik yayıncıları ve aboneleriyle geliştirici çevikliğini artırın

EventBridge, olay odaklı uygulama mimarileri oluşturmanızı kolaylaştırır. Şunlara yönelik uygulamalar veya mikro hizmetler:

 • Olayları, abonelere bilgi verilmeden olay veri yoluna yayınlama
 • Yayıncıya bilgi verilmeden olaylara abone olma
 • Olayları, hizmetin PutEvents API'si aracılığıyla kendi uygulamalarınızdan bir olay veri yoluna gönderme
 • Desteklenen AWS hedef hizmetlerinin herhangi biri aracılığıyla olayları alma 

Ayrılmışlık ekiplerin bağımsız olarak çalışmasına olanak sağlayarak daha hızlı geliştirme ve yüksek çeviklik sunar.

Olay Filtreleme ile yalnızca ilgili olayları işleyin

Olay Filtreleme, yalnızca uygulamanızın ihtiyaç duyduğu olayları işleyerek maliyetlerinizi azaltır. Olayları kurallar ile filtreleyebilirsiniz. Kurallar belirli bir olay veriyoluna gelen olayları karşılaştırarak bunları işlenmek üzere hedeflere yönlendirir. Tek bir kural, tamamı paralel olarak işlenen birden çok hedefe yönlendirme yapabilir.
 
Kurallar farklı uygulama bileşenlerinin kendileri için önemli olan olayları aramalarına ve işlemelerine olanak sağlar. Kurallar, olayınızın yapısını bir hedefe aktarmadan önce dönüştürmenize olanak tanır.
 
Aynı olayı karşılaştıran birden çok kural da kullanabilirsiniz. Bu sayede farklı mikro hizmetler veya uygulamalar, olayları belirli filtreleri temel alarak karşılaştırmayı seçebilir.
 
Amazon EventBridge'te Olay Filtreleme aşağıdakiler için uygundur:
 • Yalnızca ihtiyaç duydukları olayları aktarmak isteyen geliştiriciler
 • Yalnızca ilgilerini çeken verileri filtreleyerek toplam sahip olma maliyetini azaltmak isteyen geliştiriciler

Otomatik yeniden denemelerde güvenilir olay teslimi

EventBridge hedeflere 24 saate kadar üstel geri çekilmeli yeni denemeyi de içeren en az bir kez teslim olanağı sunar. Olaylar birden çok Erişilebilirlik Alanı (AZ) üzerinde depolanır, bu da olaylarınızın hedeflerine teslim edileceğine dair ek güvence sunar. EventBridge ayrıca %99,99 kullanılabilirlik hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) sunarak uygulamalarınızın hizmete güvenilir bir şekilde erişebilmesini sağlar.

AWS hizmetlerindeki operasyonel değişikliklere otomatik olarak yanıt verir

EventBridge kendinden önce gelen Amazon CloudWatch Olayları'nın ötesine geçerek, AWS kaynaklarınızda yapılan değişiklikleri açıklayan sistem olaylarının neredeyse gerçek zamanlı bir akışını sunar.

Operasyonel değişikliklere hızlıca tepki vermenize ve düzeltici eylemlerde bulunmanıza yardımcı olur. Uygulamanız için hangi olayların önemli olduğunu ve bir kural bir olayla eşleştiğinde hangi otomatik eylemlerin gerçekleştirileceğini belirten kurallar yazmanız gerekir. Örneğin ortaya çıkan sorunları düzeltmek için Lambda işlevlerini tetikleyecek veya bir operatörü uyarmak için Amazon Basit Bildirim Hizmeti (SNS) konusuna bildirim gönderecek bir kural oluşturabilirsiniz.

Amazon CloudWatch Aracılığıyla Olay Veri Yolu İzlemesi, Denetimi ve Raporları

Olay veri yolunuzu, olayın bir kuralla eşleşme sayısı veya bir hedefi çağırma sayısı gibi Amazon CloudWatch ölçümlerini kullanarak izleyebilirsiniz.

Ortamınızda başlatılan olayları depolamak, izlemek ve analiz etmek için Amazon CloudWatch Günlükleri'ni kullanabilirsiniz. CloudTrail, Amazon EventBridge API'sine yapılan çağrıları izlemenize yardımcı olur.

Verilerinizi korumak için güvenlik ve uygunluğu göz önünde bulundurarak oluşturun

EventBridge, AWS Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) ile entegre olduğundan verilerinize erişim izni olan kullanıcıların ve kaynakların yanı sıra erişim şeklini denetleyebilirsiniz. EventBridge, VPC uç noktalarını ve TLS 1.2 ile aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. EventBridge; GDPR, SOC, ISO, DoD CC SRG ve FedRamp uygunluğuna sahip olmanın yanı sıra HIPAA'ya da uygundur.

Kullanım başına ödeme ile esnek fiyatlandırma

Amazon EventBridge, esnek fiyatlandırma sunar. Yalnızca olay veri yolunuza yayınlanan olaylar ve Şema Bulma, Olay Tekrar Oynatma ve API Hedefleri için alınan olaylar için ödeme yaparsınız. Hizmetin bu özelliği, hizmeti tüm kuruluşlar için uygun maliyetli bir çözüm haline getirir. Kurallar veya olay teslimi için ek ücret uygulanmaz. Herhangi bir minimum ücret veya peşin taahhüt yoktur. AWS hizmetleri tarafından yayınlanan tüm durum değişikliği olayları ücretsizdir.

Ürün fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Amazon EventBridge fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon EventBridge ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın 
Daha fazla bilgi edinmek için belgelere göz atın

EventBridge'i daha iyi anlamak için Geliştirici Kılavuzu'na bakın.

Daha fazla bilgi edinin