Küresel uç noktalar

Küresel uç noktalar, müşterilerin olay odaklı uygulamalarının AWS’de kullanılabilirliğini geliştirmeleri için basit ve güvenli bir yoldur. Küresel uç nokta, hizmet kesintileri sırasında manuel olarak müdahaleye gerek kalmadan olay alımlarını otomatik olarak ikincil bir bölgeye devrederek müşterilerin sağlam ve güvenilir uygulamalar oluşturmasını kolaylaştıran yeni bir özelliktir. Tekrarlama (isteğe bağlı), bu hizmet kesintileri sırasında müşteriler veri riskini en aza indirebilsin diye yerleşik olarak sunuluyor. Müşteriler, etkinliklerin ne zaman devredileceğini ve ne zaman birincil bölgeye yönlendirileceğini belirlemek için, CloudWatch Alarmlarını (Route53 durum kontrolleri aracılığıyla) kullanarak devretme kriterini yapılandırma esnekliğine sahiptir. CloudWatch Alarmı ve Route53 Durum Kontrolleri oluşturmak için önceden doldurulmuş yığın sağlayarak, müşterilerin konsolda başlamalarını kolaylaştırdık. Blog gönderisinden daha fazla bilgi edinin.

API Hedefleri

API Hedefleri, EventBridge'in geliştiricilerin aktarım hızını ve kimlik doğrulamayı denetim altında tutarken olayları diledikleri yerinde uygulamalara veya hizmet olarak yazılım (SaaS) uygulamalarına geri göndermelerine olanak tanıyan yeni bir özelliğidir. Olayları web adresine sahip herhangi bir web tabanlı uygulamaya özel kod yazmak veya ek altyapı kullanmak zorunda kalmadan gönderebilirsiniz. Olayın formatını alım hizmetinin formatı ile eşleştirecek girdi dönüştürme işlemleriyle kuralları yapılandırabilir ve siz de EventBridge'i kullanarak güvenlik ve teslimat ile ilgilenebilirsiniz.  Bu blog gönderisinden daha fazla bilgi edinin.

Olay Arşivleme ve Tekrar Oynatma

Olay Tekrar Oynatma, Amazon EventBridge'in geçmişteki olayları bir olay veri yoluna veya belirli bir EventBridge kuralına yeniden işlemenize olanak tanıyan yeni bir özelliğidir. Bu özellik, geliştiricilerin uygulamalarındaki hataları hızlıca ayıklamasını, hedefleri geçmiş olaylarla besleyerek uygulamaları genişletmesini ve hatalardan kurtarmasını mümkün kılar. Bu blog gönderisinden daha fazla bilgi edinin.

Şema Kayıt Defteri

EventBridge şema kayıt defteri, olay şemalarını kuruluşunuzdaki diğer geliştiricilerin kolayca içinde arama yapabileceği ve erişebileceği bir kayıt defterinde depolar. Bu sayede, olayları ve yapılarını manuel olarak bulmanız gerekmez. Bu kayıt defteri aynı zamanda doğrudan IDE'nizde Java, Python veya TypeScript gibi programlama dilleri için kod bağlamaları oluşturmanızı ve böylece kodunuzda olayın bir nesne olarak kullanılabilmesini sağlar. Bir olay veri yolu için şema bulma özelliği açıldığında olayların şemaları otomatik olarak bulunur ve kayıt defterine eklenir. Bu özellik, bir olay için manuel olarak şema oluşturma gereğini ortadan kaldırır. Şema kayıt defterinizde tüm AWS hizmetlerinin şemaları otomatik olarak görünür. Entegre SaaS uygulamalarına ait şemaların görünmesi amacıyla SaaS çözüm ortağı olay veri yolu için şema bulma özelliğini açmanız gerekir. Bu blog gönderisinden daha fazla bilgi edinin.

Tam olarak yönetilen ve ölçeklenebilir olay veri yolu

Amazon EventBridge uygulamaların olaylar aracılığıyla iletişim kurmasına olanak sağlayan sunucusuz, tam olarak yönetilen ve ölçeklenebilir bir olay veriyoludur. Yönetmeniz gereken bir altyapı ve tedarik etmeniz gereken bir kapasite yoktur.

SaaS Entegrasyonu

AWS uygulamalarınız, SaaS uygulamalarının oluşturduğu olayları temel alarak eyleme geçebilir. Amazon EventBridge aralarında Datadog, OneLogin, PagerDuty, Savyint, Segment, SignalFX, SugarCRM, Symantec, Whispir ve Zendesk'in bulunduğu çok sayıda sağlayıcının SaaS uygulamalarıyla yerel olarak entegre olmanın yanı sıra eklenmesi planlanan entegrasyonlara da sahiptir. Kimlik doğrulaması gibi entegrasyon kurulumlarını yönetmeniz gerekmez. SaaS sağlayıcınızdan gelen olaylar, olay veri yolunuzda kendiliğinden görüntülenir.

100'ün üzerinde yerleşik olay kaynağı ve hedefi

Amazon EventBridge aralarında AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS, AWS Step FunctionsAmazon Kinesis Data Streams ve Amazon Kinesis Data Firehose bulunan 130'un üzerinde olay kaynağı ve 35'in üzerinde hedef ile doğrudan entegre olmanın yanı sıra eklenmesi planlanan kaynak ve hedeflere sahiptir. Tüm AWS hizmetlerindeki değişim geçiren API çağrılarının tamamı (yani Describe*, List* ve Get* dışındaki tüm çağrılar) AWS CloudTrail üzerinden olay oluşturur.

Ayrılmış olay yayımcıları ve aboneleri

Amazon EventBridge, olay odaklı uygulama mimarileri oluşturmanızı kolaylaştırır. Uygulamalar veya mikro hizmetler olayları abonelere bilgi verilmeden olay veri yoluna yayımlayabilir. Uygulamalar veya mikro hizmetler, yayımcıya bilgi verilmeden olaylara abone olabilir. Olayları, kendi uygulamalarınızdan hizmetin PutEvents API'si aracılığıyla olay veri yollarına da gönderebilirsiniz. Bu noktada, diğer uygulamalar olayları desteklenen çok sayıda AWS hedef hizmetinin herhangi biri üzerinden alabilir. Bu ayrılmışlık ekiplerin bağımsız olarak çalışmasına olanak sağlayarak daha hızlı geliştirme ve artan çeviklik sunar.

Olay filtreleme

Olayları kurallar ile filtreleyebilirsiniz. Kurallar belirli bir olay veriyoluna gelen olayları karşılaştırarak bunları işlenmek üzere hedeflere yönlendirir. Tek bir kural, tamamı paralel olarak işlenen birden çok hedefe yönlendirme yapabilir. Kurallar farklı uygulama bileşenlerinin kendileri için önemli olan olayları aramalarına ve işlemelerine olanak sağlar. Kurallar, olayları hedefe göndermeden önce özelleştirerek yalnızca belirli parçaları iletebilir veya bir değişmezi üzerine yazabilir. Aynı olayı karşılaştıran birden çok kural da kullanabilirsiniz. Bu sayede farklı mikro hizmetler veya uygulamalar, olayları belirli filtreleri temel alarak karşılaştırmayı seçebilir.

Güvenilir olay teslimi

Amazon EventBridge hedeflere 24 saate kadar üstel geri çekmeli yeni denemeyi de içeren en az bir kez teslim olanağı sunar. Olaylar birden çok Erişilebilirlik Alanı (AZ) üzerinde depolanır, bu da olaylarınızın hedeflerine teslim edileceğine dair ek güvence sunar. Amazon EventBridge ayrıca %99,99 kullanılabilirlik hizmet düzeyi sözleşmesi (SLA) sunarak uygulamalarınızın hizmete güvenilir bir şekilde erişebilmesini sağlar.

AWS hizmetlerindeki operasyonel değişikliklere otomatik olarak yanıt verir

Amazon EventBridge kendinden önce gelen Amazon CloudWatch Events'in ötesine geçerek, AWS kaynaklarınızda yapılan değişiklikleri açıklayan sistem olaylarının neredeyse gerçek zamanlı bir akışını sunar. Operasyonel değişikliklere hızlıca tepki vermenizi ve düzeltici eylemlerde bulunmanızı sağlar. Tek yapmanız gereken, uygulamanız için hangi olayların önemli olduğunu ve bir kural bir olayla eşleştiğinde hangi otomatik eylemlerin gerçekleştirileceğini belirten kurallar yazmaktır. Örneğin ortaya çıkan sorunları düzeltmek için AWS Lambda işlevlerini tetikleyecek veya bir operatörü uyarmak için Amazon Simple Notification Service (SNS) konusuna bildirim gönderecek bir kural oluşturabilirsiniz.

Planlanmış olaylar

Popüler Unix cron söz dizimini kullanarak planlanmış olaylar ayarlayabilirsiniz. Planlanmış olaylar düzenli olarak oluşturulur ve desteklenen tüm AWS hizmetlerinden birini tetikler.

İzleme ve denetim

Olay veriyolunuzu, olayların kurallarla eşleşme sayısı veya hedeflerin tetiklenme sayısı Amazon CloudWatch ölçümlerini kullanarak izleyebilirsiniz. Ortamınızda tetiklenen olayları depolamak, izlemek ve analiz etmek için Amazon CloudWatch Logs hizmetini kullanabilirsiniz. AWS CloudTrail Amazon EventBridge API'sine yapılan çağrıları izlemenize olanak sağlar.

Güvenlik ve uygunluk

Amazon EventBridge, AWS Identity and Access Management (IAM) ile entegre olduğundan verilerinize erişim izni olan kullanıcıların ve kaynakların yanı sıra erişim şeklini denetleyebilirsiniz. EventBridge, VPC uç noktalarını ve TLS 1.2 ile aktarım sırasında şifrelemeyi destekler. Amazon EventBridge GDPR, SOC, ISO, DoD CC SRG ve FedRamp uyumluluğuna sahip olmanın yanı sıra HIPAA'ya da uygundur.

Olay başına öde

AWS hizmetleri tarafından oluşturulan olaylar ücretsizdir. Yalnızca kendi uygulamalarınız veya SaaS uygulamaları tarafından oluşturulan olaylar için ödeme yaparsınız (fiyatlandırmayı burada görebilirsiniz).

Ürün fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin

Amazon EventBridge fiyatlandırma sayfasını ziyaret edin.

Daha fazla bilgi edinin 
Konsolda oluşturmaya başlayın

AWS Management Console'da Amazon EventBridge ile oluşturmaya başlayın.

Oturum açın 
Daha fazla bilgi edinmek için belgelere göz atın

EventBridge'i daha iyi anlamak için Geliştirici Kılavuzu'na bakın.

Daha fazla bilgi edinin