Cách tính giá

Với Amazon AppStream 2.0, bạn chỉ phải thanh toán cho các tài nguyên truyền phát mà bạn cung cấp cùng với một khoản phí nhỏ hàng tháng cho mỗi người truyền phát. Không có khoản trả trước và không cần cam kết lâu dài khi sử dụng Amazon AppStream 2.0.

Các tài nguyên truyền phát bao gồm các phiên bản nhóm Luôn bật, các phiên bản nhóm Theo nhu cầu, và các phiên bản trình xây dựng hình ảnh của AppStream 2.0. Các phiên bản nhóm và phiên bản trình xây dựng hình ảnh được tính hóa đơn theo giờ, và giá mỗi giờ được dựa trên loại phiên bản và kích cỡ bạn chọn. Phí phiên bản bao gồm chi phí tính toán, lưu trữ và bất kỳ lưu lượng mạng nào mà giao thức truyền phát sử dụng. Phí người dùng được tính cho mỗi người dùng mỗi tháng trong mỗi Khu vực AWS, tại đó những người dùng truyền phát các ứng dụng từ các phiên bản nhóm AppStream 2.0. AppStream 2.0 giám sát mức độ sử dụng nhóm của bạn và thực hiện các điều chỉnh tự động cho dung lượng nhóm để đáp ứng nhu cầu người dùng với chi phí thấp nhất có thể. Việc điều chỉnh dung lượng được thực hiện dựa trên các chính sách mở rộng mà bạn xác định dựa theo mức sử dụng hiện tại hoặc dựa theo lịch trình. Auto Scaling áp dụng cho các nhóm Luôn bật và các nhóm Theo nhu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tự Auto Scaling nhóm dành cho Amazon AppStream 2.0 trong Hướng dẫn quản trị Amazon AppStream 2.0.

Các phiên bản nhóm Luôn bật

Các phiên bản nhóm Luôn bật được tính phí theo giờ. Phí phiên bản bao gồm chi phí tính toán, lưu trữ và bất kỳ lưu lượng mạng nào mà giao thức truyền phát sử dụng. Với các nhóm Luôn bật, mọi phiên bản đang chạy được tính mức phí phù hợp cho phiên bản đang chạy, dựa vào loại phiên bản và kích cỡ phiên bản, kể cả khi những người dùng không được kết nối.

Các phiên bản nhóm Theo nhu cầu

Các phiên bản nhóm Theo nhu cầu được tính phí theo giờ. Phí phiên bản bao gồm chi phí tính toán, lưu trữ và bất kỳ lưu lượng mạng nào mà giao thức truyền phát sử dụng. Với các nhóm Theo nhu cầu, các phiên bản được tính mức phí phù hợp cho phiên bản đang chạy, dựa trên loại phiên bản và kích cỡ phiên bản, chỉ khi các phiên bản đó được sử dụng cho các phiên truyền phát. Các phiên bản trong các nhóm Theo nhu cầu hiện không được sử dụng cho các phiên truyền phát đều được tính một mức phí nhỏ cho phiên bản đã dừng theo giờ, phí này áp dụng như nhau cho mọi loại phiên bản và kích cỡ phiên bản.

Các phiên bản trình xây dựng hình ảnh

Các phiên bản trình xây dựng hình ảnh được tính phí theo giờ. Phí phiên bản trình xây dựng hình ảnh bao gồm chi phí tính toán, lưu trữ và bất kỳ lưu lượng mạng nào mà giao thức truyền phát sử dụng. Mọi phiên bản trình xây dựng hình ảnh đang chạy được tính mức phí phù hợp cho phiên bản đang chạy, dựa vào loại phiên bản và kích cỡ phiên bản, kể cả khi không kết nối với quản trị viên.

Phí người dùng

Các trường học, trường đại học và một số tổ chức công cộng có thể đủ điều kiện để nhận mức phí Microsoft RDS SAL giảm giá là 0,44 USD mỗi người dùng mỗi tháng. Vui lòng tham khảo Tài liệu và Điều khoản Cấp phép Microsoft để biết các điều kiện. Nếu bạn nghĩ tổ chức của bạn đủ điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có Microsoft License Mobility, bạn có thể đủ tư cách để mang theo các giấy phép Microsoft RDS CAL của riêng mình và sử dụng chúng với Amazon AppStream 2.0. Những người dùng sử dụng giấy phép của chính mình sẽ không phát sinh phí người dùng hàng tháng. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các giấy phép Microsoft RDS CAL có sẵn của bạn với Amazon AppStream 2.0, vui lòng truy cập trang này hoặc tham khảo người đại diện Microsoft của bạn.

Ví dụ

Sử dụng Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), bạn khởi chạy một trình xây dựng hình ảnh stream.standard.medium để cài đặt các ứng dụng và tạo một hình ảnh, từ đó bạn cung cấp một nhóm Theo nhu cầu bao gồm hai phiên bản nhóm stream.standard.medium. Trong tháng đó, một trong những người dùng khởi chạy các phiên truyền phát từ nhóm Theo nhu cầu của bạn, sử dụng cả hai loại xác thực SAML 2.0 và URL Truyền phát. Và, cũng trong tháng đó, một người dùng khác khởi chạy các phiên truyền phát từ nhóm Theo nhu cầu với SAML 2.0. Ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), giá của stream.standard.medium là 0,10 USD mỗi giờ. Phí của phiên bản đã dừng là 0,025 USD mỗi giờ. AppStream 2.0 đồng thời thu phí người dùng là 4,19 USD cho mỗi người dùng được ủy quyền bắt đầu một phiên truyền phát từ một nhóm AppStream 2.0 trong tháng. Phí người dùng không phát sinh cho các quản trị viên kết nối với và sử dụng các trình xây dựng hình ảnh để tạo hình ảnh.

Giả sử phiên bản trình xây dựng hình ảnh của bạn chạy trong bốn giờ, mỗi phiên bản trong số hai phiên bản truyền phát Theo nhu cầu của bạn truyền phát năm giờ mỗi ngày trong một tuần làm việc (50 giờ), và các phiên bản của bạn bị dừng trong thời gian còn lại của tuần làm việc đó (190 giờ), tổng chi phí của bạn sẽ là 22,72 USD. Tổng chi phí sẽ được tính như sau: (50 giờ x 0,10 USD mỗi giờ phiên bản nhóm stream.standard.medium) + (190 giờ x 0,025 USD mỗi giờ phí phiên bản đã dừng) + (4 giờ x 0,10 USD mỗi giờ trình xây dựng hình ảnh stream.standard.medium) + (3 người dùng x 4,19 USD phí người dùng) = 22,72 USD.

AppStream 2.0 cung cấp công cụ tính giá đơn giản mà bạn có thể sử dụng để ước tính tổng chi phí của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Amazon AppStream 2.0 phát hành công cụ tính giá đơn giản trên blog Truyền phát Ứng dụng và Máy tính để bàn AWS.

Giá cho Khu vực AWS – các phiên bản Luôn bật, Theo nhu cầu và trình xây dựng hình ảnh

* Giá theo giờ chỉ được tính cho các phiên bản đang chạy. Với các nhóm Trình xây dựng Hình ảnh và Luôn bật, các phiên bản có thể được xem là đang chạy nếu chúng có sẵn để sử dụng, kể cả nếu không có người dùng nào được kết nối. Với các nhóm Theo nhu cầu, các phiên bản chỉ được xem là đang chạy nếu những người dùng được kết nối với một phiên truyền phát hoạt động.

Tìm hiểu cách bắt đầu với Amazon AppStream 2.0

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Bắt đầu với Amazon AppStream 2.0
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi