Cách định giá

Với Amazon AppStream 2.0, bạn chỉ phải thanh toán cho các tài nguyên phát trực tuyến mà bạn cung cấp cùng với một khoản phí nhỏ hàng tháng cho mỗi người dùng phát trực tuyến, phụ thuộc vào hệ điều hành đã chọn. Không phải đóng khoản trả trước và không cần cam kết lâu dài khi sử dụng Amazon AppStream 2.0.

Các tài nguyên phát trực tuyến bao gồm các phiên bản nhóm AppStream 2.0 Always-On, phiên bản nhóm Theo nhu cầu, phiên bản nhóm Linh hoạt và phiên bản Image Builder. Mức định giá bên dưới tính theo giờ sử dụng phiên bản. Nếu sử dụng phiên bản chưa đến một giờ, phí sẽ được tính theo giây cho các phiên bản nhóm Linh hoạt hoặc phiên bản sử dụng hệ điều hành Amazon Linux 2. Mức định giá dựa trên loại, kích cỡ và hệ điều hành của phiên bản mà bạn chọn. Phí phiên bản bao gồm điện toán, lưu trữ và bất kỳ lưu lượng mạng nào mà giao thức phát trực tuyến sử dụng. AppStream 2.0 giám sát mức độ sử dụng nhóm của bạn và thực hiện các điều chỉnh tự động cho dung lượng nhóm để đáp ứng nhu cầu người dùng với chi phí thấp nhất có thể. Việc điều chỉnh dung lượng được thực hiện dựa trên các chính sách mở rộng mà bạn xác định dựa theo mức sử dụng hiện tại hoặc dựa theo lịch trình. Auto Scaling áp dụng cho các nhóm Luôn bật và các nhóm Theo nhu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem Fleet Auto Scaling for Amazon AppStream 2.0 trong Administration Guide về Amazon AppStream 2.0.

Phí người dùng được tính theo mỗi người dùng mỗi tháng trong từng Khu vực AWS, tại đó những người dùng phát trực tuyến ứng dụng từ những phiên bản nhóm AppStream 2.0 dựa trên các hệ điều hành Microsoft Windows Server. 

Các phiên bản nhóm Always-On

Các phiên bản nhóm Always-On cho Windows được tính phí theo giờ. Các phiên bản nhóm Always-On cho Linux được tính phí theo gia số một giây với mức tối thiểu là 15 phút. Phí phiên bản bao gồm chi phí tính toán, lưu trữ và bất kỳ lưu lượng mạng nào mà giao thức truyền phát sử dụng. Với các nhóm Luôn bật, mọi phiên bản đang chạy được tính mức phí phù hợp cho phiên bản đang chạy, dựa vào loại phiên bản và kích cỡ phiên bản, kể cả khi những người dùng không được kết nối.

Các phiên bản nhóm Theo nhu cầu

Các phiên bản nhóm Theo nhu cầu cho Windows được tính phí theo giờ. Các phiên bản nhóm Theo nhu cầu cho Linux được tính phí theo gia số một giây với mức tối thiểu là 15 phút. Phí phiên bản bao gồm chi phí tính toán, lưu trữ và bất kỳ lưu lượng mạng nào mà giao thức truyền phát sử dụng. Với các nhóm Theo nhu cầu, các phiên bản được tính mức phí phù hợp cho phiên bản đang chạy, dựa trên loại phiên bản và kích cỡ phiên bản, chỉ khi các phiên bản đó được sử dụng cho các phiên truyền phát. Các phiên bản trong các nhóm Theo nhu cầu hiện không được sử dụng cho các phiên truyền phát đều được tính một mức phí nhỏ cho phiên bản đã dừng theo giờ, phí này áp dụng như nhau cho mọi loại phiên bản và kích cỡ phiên bản. Đối với các phiên bản nhóm Theo nhu cầu cho Linux, nếu ngừng lại mà thời gian sử dụng chưa đến một giờ, phí sẽ được tính theo giây.

Các phiên bản Image Builder

Các phiên bản Image Builder cho Windows được tính phí theo giờ. Các phiên bản Image Builder cho Linux được tính phí theo gia số một giây với múc mức tối thiểu là 15 phút. Phí phiên bản Image Builder bao gồm điện toán, lưu trữ và bất kỳ lưu lượng mạng nào mà giao thức phát trực tuyến sử dụng. Mọi phiên bản Image Builder đang chạy được tính mức phí phù hợp cho phiên bản đang chạy, dựa vào loại và kích cỡ phiên bản, kể cả khi không kết nối với quản trị viên.

Các phiên bản nhóm Linh hoạt

Các phiên bản phát trực tuyến nhóm Linh hoạt được tính phí theo mức tăng từng giây, với thời gian tối thiểu là 15 phút, trong suốt thời gian của phiên phát trực tuyến. Mức giá tính theo mỗi phiên bản-giờ. Phí phiên bản bao gồm điện toán, lưu trữ và bất kỳ lưu lượng mạng nào mà giao thức phát trực tuyến sử dụng.

Phí người dùng

Phí người dùng được tính hàng tháng. Đối với mỗi người dùng cuối khởi chạy một phiên phát trực tuyến trên một phiên bản nhóm có sử dụng hệ điều hành Microsoft Windows Server, bạn sẽ bị tính phí Subscriber Access License (SAL) của Microsoft cho Remote Desktop Services (RDS) là 4,19 USD cho tháng diễn ra phiên phát trực tuyến.

Các trường học, trường đại học và một số tổ chức công cộng có thể đủ điều kiện để nhận mức phí Microsoft RDS SAL giảm giá là 0,44 USD mỗi người dùng mỗi tháng. Vui lòng tham khảo Tài liệu và Điều khoản cấp phép của Microsoft để biết các điều kiện. Nếu bạn nghĩ tổ chức của bạn đủ điều kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn có Microsoft License Mobility, bạn có thể đủ điều kiện để mang theo các Giấy phép truy cập của khách hàng (CAL) cho dịch vụ RDS của Microsoft của riêng mình và sử dụng chúng với Amazon AppStream 2.0. Những người dùng sử dụng giấy phép của chính mình sẽ không phát sinh phí người dùng hàng tháng. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng các giấy phép Microsoft RDS CAL mà bạn có sẵn với Amazon AppStream 2.0, vui lòng truy cập trang này hoặc tham khảo người đại diện Microsoft của bạn. Phí RDS SAL không được tính khi kết nối với các Trình xây dựng hình ảnh.

Việc phát trực tuyến từ một phiên bản nhóm có sử dụng hệ điều hành Amazon Linux 2 không phải chịu phí người dùng.

Ví dụ về định giá Amazon AppStream 2.0

Khi sử dụng Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), bạn khởi chạy một trình xây dựng hình ảnh stream.standard.medium để cài đặt các ứng dụng và tạo một hình ảnh, từ đó bạn cung cấp một nhóm Theo nhu cầu bao gồm hai phiên bản nhóm stream.standard.medium. Trong tháng đó, một trong những người dùng khởi chạy các phiên truyền phát từ nhóm Theo nhu cầu của bạn, sử dụng cả hai loại xác thực SAML 2.0 và URL Truyền phát. Và, cũng trong tháng đó, một người dùng khác khởi chạy các phiên truyền phát từ nhóm Theo nhu cầu với SAML 2.0. 

Phiên bản Image Builder và phiên bản nhóm cho Windows

Ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), mức giá theo giờ của stream.standard.medium cho Windows là 0,10 USD mỗi giờ. Phí của phiên bản đã dừng là 0,025 USD mỗi giờ. AppStream 2.0 đồng thời thu phí người dùng là 4,19 USD (Giấy phép truy cập của người đăng ký cho Dịch vụ máy tính từ xa của Microsoft hay RDS SAL) cho mỗi người dùng được ủy quyền để khởi chạy một phiên phát trực tuyến từ một nhóm AppStream 2.0 Windows trong tháng. Phí người dùng không phát sinh cho các quản trị viên kết nối với và sử dụng các trình xây dựng hình ảnh để tạo hình ảnh.

Giả sử bạn có 100 người dùng đang phát trực tuyến các phiên bản AppStream 2.0 theo nhu cầu 5 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần, 4 tuần mỗi tháng (100 giờ trên mỗi người dùng mỗi tháng) và các phiên bản của bạn được cung cấp và đã dừng 20 giờ trên mỗi người dùng mỗi tháng, tổng chi phí hàng tháng của bạn sẽ là 1.469 USD (14,69 USD mỗi người dùng). Tổng chi phí sẽ được tính như sau: (100 giờ mỗi người dùng x 100 người dùng x 0,10 USD mỗi giờ phiên bản nhóm stream.standard.medium) + (20 giờ mỗi người dùng x 100 người dùng x 0,025 USD mỗi giờ phí phiên bản đã dừng) + (100 người dùng x 4,19 USD phí người dùng RDS SAL) = 1.469 USD mỗi tháng. Nếu quản trị viên sử dụng trình tạo hình ảnh 5 giờ mỗi tháng, khoản phụ phí của 5 giờ x 0,10 USD mỗi giờ = 0,50 USD (không áp dụng phí người dùng RDS SAL). Khoản phí này nâng tổng chi phí lên 1.469,50 USD mỗi tháng (14,70 USD trên mỗi người dùng mỗi tháng).

Phiên bản Image Builder và phiên bản nhóm cho Linux

Ở Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia),mức giá theo giờ của stream.standard.medium cho Linux là 0,084 USD mỗi giờ. Phí của phiên bản đã dừng là 0,025 USD mỗi giờ. Việc phát trực tuyến từ các phiên bản Linux không phải chịu phí người dùng.

Giả sử phiên bản Image Builder của bạn chạy trong 3,5 giờ, mỗi phiên bản trong số hai phiên bản Theo nhu cầu phát trực tuyến của bạn phát trực tuyến trong 4,5 giờ mỗi ngày trong một tuần làm việc (45 giờ), đồng thời bạn ngừng các phiên bản của mình trong suốt thời gian còn lại của tuần làm việc đó (195 giờ), tổng chi phí của bạn sẽ là 8,85 USD. Tổng chi phí sẽ được tính như sau: (45 giờ x 0,082 USD mỗi giờ sử dụng phiên bản nhóm stream.standard.medium) + (195 giờ x 0,025 USD mỗi giờ của khoản phí cho phiên bản bị ngừng) + (3,5 giờ x 0,082 USD mỗi giờ sử dụng Image Builder stream.standard.medium) = 8,85 USD. Việc phát trực tuyến từ các phiên bản nhóm dựa trên Amazon Linux 2 không phải chịu phí người dùng.

AppStream 2.0 cung cấp công cụ định giá đơn giản mà bạn có thể sử dụng để ước tính tổng chi phí của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem Amazon AppStream 2.0 phát hành công cụ tính giá đơn giản trên blog Phát trực tuyến qua ứng dụng và máy tính để bàn AWS.

Tải Công cụ định giá của AppStream 2.0:  Tệp Microsoft Excel  I  Tệp OpenOffice Calc

Định giá Amazon AppStream 2.0 – Các phiên bản Always-On, Theo nhu cầu và Image Builder

  • Phiên bản Windows
  • Phiên bản cho Linux
  • Phiên bản Windows
  • Phiên bản cho Linux

* Giá theo giờ chỉ được tính cho các phiên bản đang chạy. Với các nhóm Trình xây dựng Hình ảnh và Luôn bật, các phiên bản có thể được xem là đang chạy nếu chúng có sẵn để sử dụng, kể cả nếu không có người dùng nào được kết nối. Với các nhóm Theo nhu cầu, các phiên bản chỉ được xem là đang chạy nếu như người dùng được kết nối với một phiên phát trực tiếp đang hoạt động.

Mức giá phiên phát trực tuyến của nhóm Linh hoạt

  • Phiên bản Windows
  • Phiên bản Linux
  • Phiên bản Windows
  • Phiên bản Linux

* Nhóm Linh hoạt được tính phí cho thời lượng của phiên phát trực tuyến, tính bằng giây, tối thiểu là 15 phút. Mức giá tính theo mỗi phiên bản-giờ. Có thể tính thêm một khoản phí người dùng khi người dùng phát trực tuyến các ứng dụng từ các phiên bản phát trực tuyến bằng hệ điều hành Microsoft Windows Server.

Ví dụ về định giá

Tất cả các ví dụ dưới đây đều dựa trên giá tại Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)

Ví dụ 1:

Bạn phát trực tuyến các ứng dụng tới 3 người dùng từ hệ điều hành Microsoft Windows Server bằng cách sử dụng loại và kích thước phiên bản stream.standard.small. Thời lượng phát trực tuyến của người dùng trong tháng là 32,5 giờ. Mức phí của bạn được tính như sau:

(32,5 giờ x 0,12 USD mỗi giờ cho phiên bản phát trực tuyến Microsoft Windows stream.standard.small) + (3 người dùng duy nhất x 4,19 USD cho mỗi người dùng đối với giấy phép Microsoft Windows RDS SAL) = 16,47 USD

Ví dụ 2:

Bạn phát trực tuyến các ứng dụng tới một người dùng từ hệ điều hành Amazon Linux 2 bằng cách sử dụng loại và kích thước phiên bản stream.standard.small. Người dùng của bạn có thời lượng phiên phát trực tuyến khác nhau. Mức phí cho mỗi phiên phát trực tuyến của bạn sẽ được tính như sau:

Phiên phát trực tuyến 1: Phát trực tuyến một ứng dụng trong 5 phút:

(Thời lượng thanh toán tối thiểu 15 phút / 60 phút một giờ) x 0,076 USD mỗi giờ cho phiên bản phát trực tuyến Amazon Linux 2 stream.standard.small) = 0,019 USD

Phiên phát trực tuyến 2: Phát trực tuyến một ứng dụng trong 65 phút:

(65 phút / 60 phút một giờ) x 0,076 USD mỗi giờ cho phiên bản phát trực tuyến Amazon Linux 2 stream.standard.small = 0,082 USD

Tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng Amazon AppStream 2.0

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?
Bắt đầu với Amazon AppStream 2.0
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi