Bộ công cụ phát triển đám mây AWS

Xác định cơ sở hạ tầng đám mây bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc

Bộ công cụ phát triển đám mây AWS (AWS CDK) là một framework phát triển phần mềm mã nguồn mở để lập mô hình và cung cấp tài nguyên ứng dụng đám mây bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc.

Việc cung cấp ứng dụng đám mây có thể là một quá trình đầy thách thức, đòi hỏi thực hiện nhiều thao tác thủ công, viết các tập lệnh tùy chỉnh, duy trì mẫu hoặc học các ngôn ngữ theo từng miền cụ thể. AWS CDK sử dụng sức mạnh quen thuộc và biểu cảm của ngôn ngữ lập trình để lập mô hình ứng dụng của bạn. Công cụ này cung cấp cho bạn các thành phần cấp cao, giúp định sẵn cấu hình tài nguyên đám mây bằng các giá trị mặc định đã được kiểm chứng, do đó, bạn có thể xây dựng ứng dụng đám mây mà không cần phải là chuyên gia. AWS CDK cung cấp tài nguyên của bạn theo cách thức an toàn và có thể lặp lại thông qua AWS CloudFormation. Công cụ này cũng cho phép bạn soạn thảo và chia sẻ các thành phần tùy chỉnh kết hợp các yêu cầu của tổ chức nhằm giúp bạn bắt đầu dự án mới nhanh hơn.

Giới thiệu Bộ công cụ phát triển đám mây AWS (10:00)

Lợi ích

Làm quen với đám mây dễ dàng hơn

AWS CDK giúp bạn đẩy nhanh quá trình làm quen với AWS, vì chỉ có rất ít kiến thức mới cần học. CDK cho phép bạn sử dụng các kỹ năng và công cụ hiện có, áp dụng chúng vào nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây. Công cụ này cũng cung cấp các thành phần cấp cao, cho phép định sẵn cấu hình tài nguyên đám mây bằng những giá trị mặc định đã được kiểm chứng, giúp bạn xây dựng trên AWS mà không cần phải là chuyên gia.

Quy trình phát triển nhanh hơn

AWS CDK cung cấp cho bạn sức mạnh biểu cảm của ngôn ngữ lập trình để xác định cơ sở hạ tầng. Các tính năng quen thuộc như đối tượng, vòng lặp và điều kiện giúp đẩy nhanh quá trình phát triển của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng AWS CDK với môi trường phát triển tích hợp (IDE) để tận dụng các công cụ năng suất và framework thử nghiệm hiện có.

Có thể tùy chỉnh và chia sẻ

Với AWS CDK, bạn có thể thiết kế các thành phần có thể tái sử dụng của riêng bạn, đáp ứng những yêu cầu về bảo mật, tuân thủ và quản trị của tổ chức. Tương tự các thư viện phần mềm khác, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các thành phần trong tổ chức của mình, điều này cho phép bạn nhanh chóng khởi động dự án mới với những biện pháp thực hành tốt nhất theo mặc định.

Không chuyển đổi ngữ cảnh

AWS CDK cho phép bạn xây dựng ứng dụng đám mây mà không phải rời khỏi IDE. Bạn có thể viết mã thời gian chạy và xác định tài nguyên AWS của mình bằng cùng một ngôn ngữ lập trình. Bạn có thể hiển thị trực quan các chồng và tài nguyên ứng dụng CDK bằng Bộ công cụ AWS cho mã VS.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram_AWS-Cloud-Development-Kit
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS CDK.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Tài liệu

Tìm hiểu thêm về AWS CDK với Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm