Bộ công cụ phát triển đám mây AWS

Xác định cơ sở hạ tầng đám mây bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc

Bộ công cụ phát triển đám mây AWS (AWS CDK) là một framework phát triển phần mềm mã nguồn mở để lập mô hình và cung cấp tài nguyên ứng dụng đám mây bằng các ngôn ngữ lập trình quen thuộc.

Việc cung cấp ứng dụng đám mây có thể là một quá trình đầy thách thức, đòi hỏi thực hiện nhiều thao tác thủ công, viết các tập lệnh tùy chỉnh, duy trì mẫu hoặc học các ngôn ngữ theo từng miền cụ thể. AWS CDK sử dụng sức mạnh quen thuộc và biểu cảm của ngôn ngữ lập trình để lập mô hình ứng dụng của bạn. Công cụ này cung cấp cho bạn các thành phần cấp cao, giúp định sẵn cấu hình tài nguyên đám mây bằng các giá trị mặc định đã được kiểm chứng, do đó, bạn có thể xây dựng ứng dụng đám mây mà không cần phải là chuyên gia. AWS CDK cung cấp tài nguyên của bạn theo cách thức an toàn và có thể lặp lại thông qua AWS CloudFormation. Công cụ này cũng cho phép bạn soạn thảo và chia sẻ các thành phần tùy chỉnh kết hợp các yêu cầu của tổ chức nhằm giúp bạn bắt đầu dự án mới nhanh hơn.

Giới thiệu Bộ công cụ phát triển đám mây AWS (10:00)

Lợi ích

Làm quen với đám mây dễ dàng hơn

AWS CDK giúp bạn đẩy nhanh quá trình làm quen với AWS, vì chỉ có rất ít kiến thức mới cần học. CDK cho phép bạn sử dụng các kỹ năng và công cụ hiện có, áp dụng chúng vào nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng đám mây. Công cụ này cũng cung cấp các thành phần cấp cao, cho phép định sẵn cấu hình tài nguyên đám mây bằng những giá trị mặc định đã được kiểm chứng, giúp bạn xây dựng trên AWS mà không cần phải là chuyên gia.

Quy trình phát triển nhanh hơn

AWS CDK cung cấp cho bạn sức mạnh biểu cảm của ngôn ngữ lập trình để xác định cơ sở hạ tầng. Các tính năng quen thuộc như đối tượng, vòng lặp và điều kiện giúp đẩy nhanh quá trình phát triển của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng AWS CDK với môi trường phát triển tích hợp (IDE) để tận dụng các công cụ năng suất và framework thử nghiệm hiện có.

Có thể tùy chỉnh và chia sẻ

Với AWS CDK, bạn có thể thiết kế các thành phần có thể tái sử dụng của riêng bạn, đáp ứng những yêu cầu về bảo mật, tuân thủ và quản trị của tổ chức. Tương tự các thư viện phần mềm khác, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các thành phần trong tổ chức của mình, điều này cho phép bạn nhanh chóng khởi động dự án mới với những biện pháp thực hành tốt nhất theo mặc định.

Không chuyển đổi ngữ cảnh

AWS CDK cho phép bạn xây dựng ứng dụng đám mây mà không phải rời khỏi IDE. Bạn có thể viết mã thời gian chạy và xác định tài nguyên AWS của mình bằng cùng một ngôn ngữ lập trình. Bạn có thể hiển thị trực quan các chồng và tài nguyên ứng dụng CDK bằng Bộ công cụ AWS cho mã VS.

Cách thức hoạt động

product-page-diagram_AWS-Cloud-Development-Kit

Khách hàng

Culture Amp

600x400_Culture-Amp_Logo

Culture Amp giúp các công ty trở thành một nơi làm việc tốt hơn bằng cách giúp họ dễ dàng thu thập, hiểu và hành động dựa trên phản hồi của nhân viên. Culture Amp cho phép các lãnh đạo về nhân sự đưa ra quyết định tốt hơn, thể hiện sự tác động và biến văn hóa công ty thành một lợi thế cạnh tranh. Sử dụng AWS, Culture Amp đã xây dựng nền tảng phản hồi nhân viên theo yêu cầu đầu tiên trên thế giới vào năm 2012. Kể từ đó, họ đã hỗ trợ cho lượng khách hàng gia tăng nhanh chóng trên toàn cầu từ các văn phòng ở Melbourne, San Francisco, New York và London. Khi Culture Amp quyết định hiện đại hóa ứng dụng đơn khối đơn vùng chạy trên Amazon EC2, sang kiến trúc đa khu vực trên nền tảng vi dịch vụ chủ yếu chạy trên Amazon Elastic Container Service sử dụng AWS Fargate, Amazon DynamoDB và Amazon Relational Database Service, họ cần một cách để các kỹ sư sử dụng các kiến trúc AWS được phê duyệt trước mà không cần phải đăng nhập vào các môi trường giới hạn hoặc phải có kiến thức chi tiết về AWS và AWS CloudFormation. Nhóm Culture Amp đã dùng AWS Cloud Development Kit (CDK) để tự động hóa việc cung cấp các dịch vụ AWS Fargate với cơ sở dữ liệu hỗ trợ và vai trò người dùng theo cách có thể chia sẻ và lặp lại. Culture Amp đã xây dựng một thư viện các cấu trúc AWS CDK tùy chỉnh, cho phép các kỹ sư của họ lập trình tạo các vi dịch vụ mới có tính năng phong phú và cho phép tăng tốc độ và hiệu quả giữa các nhóm phát triển.

"Các kỹ sư của chúng tôi hiện có thể sử dụng kiến trúc AWS đã được phê duyệt trước đó với tính năng phong phú, bao gồm các dịch vụ AWS Fargate với vai trò triển khai chi tiết, cân bằng tải, xác thực chứng chỉ, tự động thay đổi quy mô, chức năng AWS Lambda để chuyển tiếp nhật ký và lựa chọn Dynamo hoặc RDS cho backend lưu trữ. Bây giờ chúng tôi có thể thực hiện chỉ trong vài giờ những việc đã từng mất tới sáu tuần”

Matthew Tapper, Kỹ sư trưởng SRE - Culture Amp

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các tính năng sản phẩm

Tìm hiểu thêm về các tính năng của AWS CDK.

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Tài liệu

Tìm hiểu thêm về AWS CDK với Hướng dẫn dành cho nhà phát triển.

Tìm hiểu thêm