AWS Managed Services
Đám mây AWS
Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin

AWS Managed Services cung cấp khả năng quản lý liên tục cơ sở hạ tầng để bạn có thể tập trung vào các ứng dụng của mình. Bằng cách thực hiện các biện pháp thực hành tốt nhất để duy trì cơ sở hạ tầng, AWS Managed Services giúp giảm chi phí và rủi ro vận hành. AWS Managed Services tự động hóa các hoạt động chung như yêu cầu thay đổi, các dịch vụ giám sát, quản lý bản vá, bảo mật và sao lưu, đồng thời cung cấp các dịch vụ trọn vòng đời để cung cấp, chạy và hỗ trợ cơ sở hạ tầng của bạn. Tiêu chuẩn nghiêm ngặt và các biện pháp kiểm soát của chúng tôi giúp thực thi các chính sách cơ sở hạ tầng bảo mật và doanh nghiệp của bạn, đồng thời cho phép bạn phát triển các giải pháp và ứng dụng theo phương pháp phát triển ưu tiên của mình. AWS Managed Services cải thiện độ linh hoạt, giảm chi phí và gỡ bỏ gánh nặng cho bạn khỏi các hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng để bạn có thể tập trung các nguồn lực vào việc tạo sự khác biệt cho hoạt động kinh doanh của mình.


AWS Managed Services mang đến khả năng quản lý hoạt động nhất quán và các kết quả có thể dự báo bằng cách thực hiện theo các biện pháp thực hành tốt nhất ITIL® sau đây, đồng thời cung cấp các công cụ và khả năng tự động hóa để tăng hiệu quả, giảm chi phí và rủi ro hoạt động.

Quản lý thay đổi

AWS Managed Services cung cấp các phương tiện đơn giản và hiệu quả để thực hiện các thay đổi có kiểm soát với cơ sở hạ tầng. Ví dụ: nếu bạn muốn triển khai một ngăn xếp EC2 hoặc thay đổi cài đặt cấu hình cơ sở dữ liệu RDS, AWS Managed Services cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng đưa ra yêu cầu thông qua bảng điều khiển tự phục vụ chuyên dụng. Các thay đổi thực hiện theo quy trình phê duyệt nghiêm ngặt và hầu hết các thay đổi có thể được thực thi ngay lập tức qua công cụ tự động hóa của chúng tôi, trong khi các thay đổi khác có thể được đặt lịch để thực thi sau.

Quản lý thay đổi

Quản lý sự cố

Quản lý sự cố

AWS Managed Services giám sát tình trạng tổng thể của các tài nguyên cơ sở hạ tầng và xử lý các hoạt động kiểm tra và giải quyết cảnh báo hoặc sự cố hàng ngày. Ví dụ: trong trường hợp phiên bản EC2 gặp lỗi, AWS Managed Services sẽ nhận dạng lỗi và tự động khởi chạy phiên bản khác, cũng như thực hiện hành động phù hợp để giúp giảm thiểu hoặc tránh gián đoạn dịch vụ.


Quản lý cung cấp

AWS Managed Services cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng triển khai cơ sở hạ tầng đám mây, đồng thời đơn giản hóa việc cung cấp theo nhu cầu các ngăn xếp đám mây xác định trước được sử dụng phổ biến. Với cơ sở hạ tầng được thiết kế để đảm bảo các nhu cầu ứng dụng của bạn, khả năng tự động hóa và tích hợp của AWS Managed Services với danh mục dịch vụ ITSM hiện có cho phép bạn nhanh chóng thiết lập các ứng dụng trong môi trường kiểm thử hoặc sản xuất thông qua một cổng thông tin tự phục vụ.

Quản lý cung cấp

Quản lý bản vá

Quản lý bản vá

AWS Managed Services đảm nhiệm tất cả các hoạt động vá hệ điều hành để giúp bạn duy trì các tài nguyên luôn cập nhật và bảo mật. Khi nhà cung cấp hệ điều hành – bao gồm Amazon Linux, RHEL 7 và Microsoft Windows Server 2012 – phát hành các bản cập nhật hoặc bản vá, AWS Managed Services sẽ áp dụng các bản cập nhật và bản vá này một cách kịp thời và nhất quán để giảm thiểu tác động tới hoạt động kinh doanh của bạn. Các bản vá bảo mật quan trọng được áp dụng khi cần thiết, trong khi các bản vá khác được áp dụng theo lịch cập nhật bản vá mà bạn yêu cầu.


Quản lý truy cập

AWS Managed Services cung cấp tiêu chuẩn nghiêm ngặt và biện pháp kiểm soát thông qua việc áp dụng biện pháp thực hành bảo mật AWS tốt nhất cho cơ sở hạ tầng của bạn. Bằng cách cấu hình các chức năng bảo mật AWS mặc định, như các vai trò Identity and Access Management (IAM) và các nhóm bảo mật EC2, AWS Managed Services giúp đơn giản hóa quản lý truy cập và loại bỏ tính phức tạp từ việc quản lý nhiều cơ chế xác thực, cho phép bạn sử dụng các thông tin đăng nhập của doanh nghiệp để truy cập các tài nguyên AWS.

Quản lý truy cập

Quản lý bảo mật

Quản lý bảo mật

AWS Managed Services bảo vệ các tài sản thông tin và giúp duy trì bảo mật cho cơ sở hạ tầng AWS của bạn. Với các hệ thống bảo vệ chống phần mềm độc hại, phát hiện xâm nhập và ngăn chặn xâm nhập, AWS Managed Services quản lý các chính sách bảo mật cho từng ngăn xếp và có khả năng nhận dạng và phản ứng nhanh chóng với mọi xâm nhập.


Quản lý tính liên tục

AWS Managed Services sao lưu các ngăn xếp AWS theo các chu kỳ đã lên lịch mà bạn xác định. Trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc sự cố ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bạn hoặc theo yêu cầu của bạn, AWS Managed Services có thể thực hiện khôi phục bất cứ bản sao lưu nào nếu cần thiết, bao gồm các dung lượng EBS đã sao lưu hoặc các bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu RDS. 

 

Quản lý tính liên tục

Báo cáo

Báo cáo

Với AWS Managed Services, bạn có quyền truy cập dữ liệu mà chúng tôi đang sử dụng để quản lý cơ sở hạ tầng, bao gồm các nhật ký Amazon S3, nhật ký CloudTrail, nhật ký phiên bản và dữ liệu trong thời gian thực từ các API của AWS Managed Services. Ngoài ra, Trình quản lý phân phối dịch vụ đám mây của bạn sẽ cung cấp một bản tóm tắt hàng tháng về các số liệu hiệu suất chính, bao gồm các hoạt động vận hành, sự kiện và ảnh hưởng tương ứng của các hoạt động, sự kiện đó cũng như các khuyến nghị để tối ưu hóa việc sử dụng nền tảng.


Tích hợp ITSM

AWS Managed Services cung cấp tích hợp cơ bản với các công cụ Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) như nền tảng ServiceNow giúp người dùng doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc có được dạng hiển thị thống nhất về các tài nguyên trên tất cả các loại môi trường cơ sở hạ tầng. Sự tích hợp đột phát của AWS Managed Services với các công cụ ITSM giúp tránh phải tích hợp tùy chỉnh với các API AMS và giảm công sức phát triển.

Quản lý truy cập
Vận hành xuất sắc

AWS Managed Services quản lý các hoạt động hàng ngày của cơ sở hạ tầng AWS phù hợp với các quy trình ITIL. Thông qua quá trình giám sát, tự động hóa và các công cụ tự phục vụ, AWS Managed Services sẽ luôn giữ cơ sở hạ tầng của bạn cập nhật và bảo mật, nhanh chóng nhận dạng và phản ứng với các sự kiện, đồng thời cho phép bạn dễ dàng yêu cầu các thay đổi theo nhu cầu. Nói một cách đơn giản, AWS Managed Services thay bạn quản lý các hoạt động AWS.

Quản trị doanh nghiệp

AWS Managed Services giúp tiêu chuẩn hóa công tác triển khai, hỗ trợ tuân thủ các chính sách nội bộ và được tích hợp với Trend Micro Deep Security mang đến bảo vệ điểm cuối. Ngoài ra, các biểu mẫu môi trường vận hành và cơ sở hạ tầng của chúng tôi tuân thủ biện pháp thực hành kiến trúc AWS tốt nhất để cung cấp khả năng quản trị, kiểm soát và bảo mật có tầm quan trọng cao nhất với hoạt động kinh doanh của bạn.

Ủng hộ và hỗ trợ

Với AWS Managed Services, bạn có quyền truy cập Trình quản lý phân phối dịch vụ đám mây chuyên dụng, cũng như hưởng miễn phí tất cả các lợi ích của Enterprise Support. Trong khi AWS Managed Services đảm nhiệm việc vận hành cơ sở hạ tầng AWS, bạn chỉ việc duy trì kiểm soát để xây dựng và chạy các ứng dụng, đồng thời nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ để giúp tập trung vào việc cải tiến.


Logicworks

“Các doanh nghiệp lớn cần framework nhất quán, có cấu trúc cao để phục vụ cho các hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng trên đám mây và AWS Managed Services là một bước tiến quan trọng. Tại Logicworks, chúng tôi đang bổ sung thêm khả năng này vào kho công cụ dành cho các khách hàng AWS mới muốn một giải pháp thuần đám mây hoàn toàn bên cạnh thiết kế kiến trúc tùy chỉnh, tự động hóa và hỗ trợ 24x7 mà Logicworks cung cấp.”

Jason McKay, Giám đốc Công nghệ kiêm Phó Chủ tịch, Logicworks

SGN

“Cơ sở cho việc di chuyển lên đám mây của SGN là để cải thiện bảo mật và độ bền bỉ của hệ thống CNTT, đồng thời trở nên nhạy bén hơn với các nhu cầu kinh doanh và dịch vụ khách hàng – tất cả với chi phí thấp hơn. Chúng tôi đã quyết định được cách tốt nhất để quản lý di chuyển sang AWS ở mức rủi ro thấp nhất là hợp tác với AWS. Đội ngũ AWS Managed Service có chuyên môn tối ưu hóa nền tảng AWS, cho phép chúng tôi đẩy nhanh việc thông hiểu cách quản lý tốt nhất cơ sở hạ tầng trong AWS.”

Paul Hannan, Giám đốc Công nghệ

Cloudreach

“Chúng tôi coi AWS Managed Services là một giải pháp chính trong danh mục sản phẩm và dịch vụ của AWS, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về một môi trường tiết kiệm chi phí, có mức độ kiểm soát cao, trong đó phần việc nặng nhọc trong quản lý và kiểm soát có thể được giao cho AWS. Điều này sẽ mở rộng hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi, bởi Cloudreach sẽ giúp khách hàng thiết kế và di chuyển sang AWS Managed Services, đồng thời cung cấp hỗ trợ ở cấp độ ứng dụng cùng với AWS.”

Tom Ray, Giám đốc Cloudreach

ITIL® là Nhãn hiệu (đã đăng ký) của AXELOS Limited. Bảo lưu mọi quyền.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin