AWS Managed Services

AMS vận hành cơ sở hạ tầng AWS thay mặt cho khách hàng doanh nghiệp và đối tác

Trong quá trình tiến tới áp dụng nền tảng đám mây quy mô lớn, một số khách hàng doanh nghiệp cảm thấy nhân viên của mình cần hỗ trợ và cần thời gian để tiếp thu kỹ năng cũng như kinh nghiệm về AWS. AWS Managed Services (AMS) sẽ vận hành AWS thay mặt cho bạn, cung cấp AWS Landing Zone bảo mật và tuân thủ, là mô hình vận hành doanh nghiệp đã được chứng minh, giải pháp tối ưu hóa chi phí liên tục cũng như quản lý cơ sở hạ tầng thường nhật. Bằng cách thực hiện các biện pháp thực hành tốt nhất để duy trì cơ sở hạ tầng, AWS Managed Services giúp giảm chi phí và rủi ro vận hành. AWS Managed Services tự động hóa các hoạt động chung như yêu cầu thay đổi, các dịch vụ giám sát, quản lý bản vá, bảo mật và sao lưu, đồng thời cung cấp các dịch vụ trọn vòng đời để cung cấp, vận hành và hỗ trợ cơ sở hạ tầng của bạn. AWS Managed Services giúp gỡ bỏ gánh nặng cho bạn khỏi các hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng để bạn có thể tập trung các nguồn lực vào việc tạo nên sự khác biệt cho hoạt động kinh doanh của mình.

Giảm rủi ro di chuyển doanh nghiệp với AWS Managed Services

Lợi ích

Cải thiện khả năng bảo mật và tuân thủ

AWS Managed Services cung cấp quy trình từng bước cho việc mở rộng phạm vi bảo mật, danh tính và tuân thủ của bạn lên đám mây, bao gồm các tác vụ đóng vai trò tối quan trọng trong tích hợp Active Directory và ánh xạ chứng nhận tuân thủ (HIPAA, GDPR, SOC, NIST, ISO, PCI). Tiêu chuẩn nghiêm ngặt và các biện pháp kiểm soát của chúng tôi giúp thực thi các chính sách cơ sở hạ tầng bảo mật và doanh nghiệp của bạn, đồng thời cho phép bạn phát triển các giải pháp và ứng dụng theo phương pháp phát triển ưu tiên của mình.

Tăng tốc di chuyển lên đám mây

AWS Managed Services cung cấp môi trường vận hành đã được chứng minh sẵn sàng cho doanh nghiệp sử dụng, giúp bạn di chuyển khối lượng công việc sản xuất chỉ trong vài ngày thay vì vài tháng. Hợp tác với các đối tác và Dịch vụ chuyên nghiệp của AWS, AMS vận dụng phương pháp tái cấu trúc khả thi tối thiểu đó là chỉ thực hiện các sửa đổi thật cần thiết cho ứng dụng của bạn để đáp ứng các yêu cầu bảo mật và tuân thủ. Sau đó, AMS sẽ nhận trách nhiệm vận hành môi trường đám mây sau khi di chuyển của bạn, ví dụ như phân tích cảnh báo và ứng phó sự cố, giúp nguồn lực nội bộ của bạn có thể tập trung vào các lĩnh vực chiến lược hơn trong hoạt động kinh doanh của bạn.Loại bỏ rào cản sáng tạo

DevOps doanh nghiệp là nơi hội tụ của các biện pháp thực hành tốt nhất trong phát triển hiện đại (ví dụ như DevOps) và các framework quy trình CNTT hiện hữu (ví dụ như ITIL) để vừa đem đến cho bạn tốc độ và sự linh hoạt vừa duy trì khả năng quản trị, bảo mật và kiểm soát tuân thủ. AMS mở ra khả năng ứng dụng DevOps doanh nghiệp bằng cách đóng gói các dịch vụ IaaS của AWS vào thành một nền tảng phát triển bảo mật và tuân thủ tương thích với hầu hết khối lượng công việc doanh nghiệp - chứ không chỉ các khối lượng công việc dành cho đám mây hay bị tái cấu trúc phần lớn. DevOps doanh nghiệp sử dụng AMS sẽ giúp đội ngũ phát triển của bạn tập trung vào các ứng dụng và tăng tốc sáng tạo.

 

Cách thức hoạt động

aws-managed-services-how-it-works

Nghiên cứu điển hình

Logicworks_600x400

“Các doanh nghiệp lớn cần framework nhất quán, có cấu trúc cao để phục vụ cho các hoạt động vận hành cơ sở hạ tầng trên đám mây và AWS Managed Services là một bước tiến quan trọng. Tại Logicworks, chúng tôi đang bổ sung thêm khả năng này vào kho công cụ dành cho các khách hàng AWS mới muốn một giải pháp hoàn toàn dành cho đám mây bên cạnh thiết kế kiến trúc tùy chỉnh, tự động hóa và hỗ trợ 24x7 mà Logicworks cung cấp.”

Jason McKay, Giám đốc Công nghệ kiêm Phó Chủ tịch cấp cao, Logicworks

 

cloudreach_logo_600x400

“Chúng tôi xem AWS Managed Services là giải pháp chính trong danh mục sản phẩm và dịch vụ của AWS, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu về một môi trường tiết kiệm chi phí, có mức độ kiểm soát cao, trong đó phần việc nặng nhọc trong quản lý và kiểm soát có thể được giao cho AWS. Điều này sẽ mở rộng hơn nữa mối quan hệ của chúng tôi, bởi Cloudreach sẽ giúp khách hàng thiết kế và di chuyển sang AWS Managed Services, đồng thời cung cấp hỗ trợ ở cấp độ ứng dụng cùng với AWS.”

Tom Ray, Giám đốc Cloudreach


 

600x400_SGN_Logo

“Cơ sở cho việc di chuyển lên đám mây của SGN là để cải thiện bảo mật và độ bền bỉ của hệ thống CNTT, đồng thời trở nên nhạy bén hơn với các nhu cầu kinh doanh và dịch vụ khách hàng – tất cả với chi phí thấp hơn. Chúng tôi đã quyết định được cách tốt nhất để quản lý di chuyển sang AWS ở mức rủi ro thấp nhất là hợp tác với AWS. Đội ngũ AWS Managed Services có chuyên môn tối ưu hóa nền tảng AWS, cho phép chúng tôi đẩy nhanh việc thông hiểu cách quản lý tốt nhất cơ sở hạ tầng trong AWS.”

Paul Hannan, Giám đốc Công nghệ, SGN

 

 

Tài nguyên AMS

Giảm rủi ro di chuyển doanh nghiệp với AMS
DevOps doanh nghiệp: Hình mẫu hiệu quả mới
Thúc đẩy di chuyển lên đám mây thành công mà ít phải thực hiện thay đổi cấu trúc
DevOps doanh nghiệp: Ứng dụng ITIL vào sáng tạo thần tốc
Kỹ sư vận hành đám mây: Một ngày làm việc thông thường
DevOps doanh nghiệp: Bắt đầu với việc di chuyển sẵn sàng để sản xuất
451-research-report-aws-managed-services-thumb