เมื่อใช้ Amazon Cognito คุณจะได้จ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันจากค่าบริการล่วงหน้า Amazon Cognito จะเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการข้อมูลประจำตัวและการซิงโครไนซ์ข้อมูล โดยที่ราคาสำหรับคุณสมบัติเหล่านี้จะแสดงไว้ด้านล่าง

Cognito User Pool

หากคุณใช้ Cognito Identity เพื่อสร้าง User Pool คุณจะจ่ายเงินตามจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือน (MAU) เท่านั้น ผู้ใช้จะถูกนับเป็น MAU หากมีการดำเนินการระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้รายนั้นๆ ภายในหนึ่งเดือนปฏิทิน เช่น การลงชื่อสมัครใช้ การลงชื่อเข้าใช้ การรีเฟรชโทเค็น การเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือมีการอัปเดตคุณลักษณะบัญชีผู้ใช้ ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินสำหรับเซสชันครั้งต่อๆ ไป หรือสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานภายในเดือนปฏิทินนั้น

มีการกำหนดราคาแยกต่างหากสำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยตรงด้วยข้อมูลประจำตัวผู้ใช้จาก User Pool และสำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ผ่านไดเรกทอรีขององค์กรผ่านทางการเชื่อมโยงแบบ SAML

Free Tier

คุณสมบัติ Your Cognito User Pool ของคุณมี Free Tier จำนวน 50,000 MAU สำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้ Cognito User Pool โดยตรงและ 50 MAU สำหรับผู้ใช้ที่เชื่อมโยงผ่านผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวแบบอิงตาม SAML 2.0 Free Tier นี้จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งาน AWS Free Tier ครบ 12 เดือน แต่ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ของ AWS จะเข้าใช้งานได้แบบไม่มีกำหนด โปรดทราบว่า ไม่มีราคา Free Tier สำหรับคุณสมบัติ User Pool และการเชื่อมโยง SAML หรือ OIDC ในเขตของ AWS GovCloud

ผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยตรงด้วยข้อมูลประจำตัว User Pool หรือกับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวทางโซเชียล:

สำหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้โดยตรงด้วยข้อมูลประจำตัว User Pool หรือกับผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวทางโซเชียล เช่น Apple, Google, Facebook และ Amazon จะมีระดับราคาตามปริมาณของ MAU ที่สูงกว่า Free Tier ดังแสดงในตารางด้านล่าง

ราคาสำหรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับ Amazon Cognito เป็นส่วนเพิ่มเติมจากราคาพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดใช้งานคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงเหล่านี้สำหรับ User Pool ที่มีผู้ใช้รายเดือนที่ใช้งานอยู่ 100,000 ราย ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณจะอยู่ที่ 275 USD สำหรับราคาพื้นฐานของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ (0.0055 USD ต่อ MAU ที่เกิน Free Tier จำนวน 50,000 MAU) บวกกับอีก 4,250 USD สำหรับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูง (0.05 USD ต่อ MAU สำหรับ 50,000 MAU แรก บวก 0.035 USD ต่อ MAU สำหรับ 50,000 MAU ต่อไป) รวมทั้งหมดเป็น 4,525 USD

ข้อความ SMS สำหรับ Multi-Factor Authentication

จะมีการคิดราคาแยกต่างหากสำหรับการส่งข้อความ SMS สำหรับ Multi-Factor Authentication (การยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นตอน หรือ MFA) และการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ Amazon Cognito ใช้ Amazon Simple Notification Service (SNS) เพื่อส่งข้อความ SMS โดยคุณสามารถอ้างอิงจากราคา Amazon SNS ได้

คุณสมบัติ Federated Identities สำหรับยืนยันตัวตนผู้ใช้และสร้างรหัสเฉพาะเป็นบริการที่เปิดให้ใช้ฟรี

การย้ายไดเรกทอรีผู้ใช้ที่มีอยู่ไปยัง Cognito User Pool:

หลายองค์กรอาจมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมสำหรับจัดการข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ การยืนยันตัวตน และการให้สิทธิ์ แต่การดูแลรักษาและสนับสนุนระบบเหล่านี้ รวมทั้งอัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอด้วยแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดซึ่งพัฒนาต่อเนื่องอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน

ดังนั้นหลายๆ องค์กรจึงต้องการใช้ประโยชน์จากบริการระบบคลาวด์เพื่อนำมาแทนที่ระบบเดิมที่มีอยู่เหล่านี้ และมองหาแนวปฏิบัติและความช่วยเหลือในการย้ายระบบเหล่านี้ไปยัง AWS Cloud ซึ่งจะช่วยจัดการภาระหนักให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถทุ่มเทไปที่การดำเนินธุรกิจของตนเองได้อย่างเต็มที่

Cognito Sync

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน Amazon Cognito

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Cognito ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้