ด้วย Amazon Simple Email Service (Amazon SES) คุณจะจ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่มีการเจรจาต่อรองสัญญา และไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งและรับอีเมลผ่านทาง Amazon SES

หากคุณ... คุณจ่าย... บวกกับค่าบริการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้…
การส่งอีเมลจากแอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ใน Amazon EC2
0 USD สำหรับ 62,000 อีเมลแรกที่คุณส่งในแต่ละเดือน และ 0.10 USD สำหรับทุกๆ 1,000 อีเมลที่ส่งหลังจากนั้น 0.12 USD สำหรับเอกสารแนบแต่ละ GB ที่ส่ง และมีค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน EC2
การส่งอีเมลจากไคลเอ็นต์อีเมลหรือแพคเกจซอฟต์แวร์อื่น 0.10 USD สำหรับทุกๆ 1,000 อีเมลที่คุณส่ง 0.12 USD สำหรับเอกสารแนบแต่ละ GB ที่คุณส่ง
การรับอีเมล 0 USD สำหรับ 1,000 อีเมลแรกที่คุณรับ และ 0.10 USD สำหรับทุกๆ 1,000 อีเมลที่รับหลังจากนั้น   0.09 USD สำหรับทุกๆ 1,000 ก้อนอีเมลรับเข้า (โปรดดูรายละเอียดราคาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)
     

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณรายเดือนของ Amazon Web Services ในการประมาณค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับการใช้ Amazon SES ได้

บริการเสริม

คุณสามารถเช่าที่อยู่ IP สำหรับส่งที่คุณจองไว้ใช้งานโดยเฉพาะได้ คุณจ่าย 24.95 USD สำหรับแต่ละที่อยู่ IP เฉพาะที่คุณเช่า

หากคุณเช่าที่อยู่ IP เฉพาะในช่วงกลางเดือน เราก็จะปรับราคาในเดือนแรกตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ในเดือนนั้น

หากคุณตัดสินใจว่าไม่ต้องการเช่าที่อยู่ IP เฉพาะอีกต่อไป เราก็จะปรับค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายในเดือนสุดท้ายตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปในรอบการเก็บค่าบริการปัจจุบัน

รายละเอียดราคา

เมื่อเรียก Amazon SES จากแอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ใน Amazon EC2 คุณก็จะสามารถส่งข้อความได้ 62,000 ข้อความต่อเดือนโดยไม่มีค่าบริการ สิทธิประโยชน์ Free Usage Tier นี้ไม่มีหมดอายุ

หมายเหตุ: คุณจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลเมลส่งออก ก้อนอีเมลรับเข้า และการถ่ายโอนข้อมูล EC2 แม้ว่าการใช้งาน Amazon SES ของคุณจะมีสิทธิ์ใน AWS Free Usage Tier ก็ตาม

คุณจ่าย 0.10 USD สำหรับทุกๆ 1,000 อีเมลที่ส่งหรือรับ

เมื่อคุณส่งข้อความเดียวไปให้ผู้รับหลายคน คุณต้องจ่ายค่าบริการสำหรับผู้รับแต่ละคน ตัวอย่างเช่น คุณส่งอีเมลเดียวไปให้ผู้รับ 10 คนในบรรทัด "ถึง:” คุณต้องจ่ายค่าบริการในจำนวนเท่ากับการที่คุณส่ง 10 อีเมลไปให้ผู้รับแต่ละคน

เมื่อคุณตั้งค่าให้ Amazon SES รับอีเมล คุณต้องสร้างกฎการรับขึ้นมา ในกฎการรับ คุณต้องระบุผู้รับ (หรือกลุ่มผู้รับ) และระบุสิ่งที่ Amazon SES ต้องดำเนินการเมื่อรับอีเมล เมื่อมีการส่งข้อความรับเข้าไปตามที่อยู่อีเมลอย่างน้อยหนึ่งที่อยู่ซึ่งตรงกับที่อยู่ในกฎการรับที่ใช้งานอยู่ คุณต้องจ่ายค่าบริการสำหรับข้อความนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับหนึ่งอีเมลที่ส่งไปตามที่อยู่ 10 ที่อยู่ในโดเมนของคุณ และกฎการรับของคุณจะใช้กับผู้รับทั้งหมด 10 คน โดยคุณจ่ายเฉพาะข้อความเดียว

คุณจ่ายเพียง 0.12 USD ต่อข้อมูลเป็นกิกะไบต์ (GB) ในข้อความที่คุณส่ง ข้อมูลนี้รวมถึงส่วนหัว เนื้อหาในข้อความ (รวมถึงข้อความตัวหนังสือและภาพ) และเอกสารแนบ

ค่าบริการข้อมูลส่งออกจะไม่มีสิทธิ์ได้รับ AWS Free Usage Tier คุณจ่ายค่าบริการข้อมูลส่งออกโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าคุณส่งอีเมลจากแอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ใน EC2 หรือจากแอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ที่อื่น

ก้อนอีเมลรับเข้าเป็นข้อมูลรับเข้า 256 กิโลไบต์ (KB) รวมถึงส่วนหัว เนื้อหาในข้อความ (ตัวหนังสือและภาพ) และเอกสารแนบ เมื่อคุณใช้ Amazon SES เพื่อรับอีเมล คุณสามารถจ่าย 0.09 USD สำหรับก้อนอีเมลรับเข้าทุกๆ 1,000 รายการ

เราจะนับเฉพาะก้อนอีเมลรับเข้าที่สมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับอีเมลรับเข้า 768 KB เราจะนับเฉพาะก้อนอีเมลรับเข้าสามก้อน หากคุณได้รับอีเมลรับเข้า 255 KB เราจะนับว่าไม่มีก้อนอีเมลรับเข้า

ตามวิธีที่ตั้งค่าและใช้ Amazon SES คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับใช้บริการของ AWS อื่นๆ ตัวอย่างเช่น:

  • หากคุณส่งอีเมลโดยใช้แอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ใน Amazon EC2 คุณจะจ่ายค่าบริการสำหรับการใช้งานด้านการประมวลผลรวมถึงค่าธรรมเนียมในการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณส่งออกมาจาก EC2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon EC2
  • หากคุณถ่ายโอนข้อความรับเข้าไปยังบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) คุณจะจ่ายตามจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon S3
  • หากคุณรับการแจ้งเตือนโดยใช้ Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) คุณจะจ่ายตามจำนวนการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon SNS
  • หากคุณใช้แดชบอร์ดหรือตัววัดแบบกำหนดเองใน Amazon CloudWatch คุณจะมีค่าธรรมเนียมรายเดือนเพิ่มเติมตามจำนวนตัววัดและแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon CloudWatch

คุณสามารถประมาณค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับบริการของ AWS ทั้งหมดได้โดยใช้แดชบอร์ดการเก็บค่าบริการใน AWS Management Console

 

ตัวอย่างราคา

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

เครื่องคำนวณรายเดือนอย่างง่าย

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon SES

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมเริ่มส่งอีเมลหรือยัง
เริ่มใช้งาน Amazon SES
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา