Amazon Simple Email Service (SES) คือบริการที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงตามปริมาณอีเมลที่ส่งและได้รับ ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่มีการเจรจาต่อรองสัญญา และไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ

AWS Free Usage Tier

เมื่อเรียก Amazon SES จากแอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ใน Amazon EC2 หรือผ่าน AWS Lambda คุณก็จะสามารถส่งข้อความได้ 62,000 ข้อความต่อเดือนโดยไม่มีค่าบริการ สิทธิประโยชน์ Free Usage Tier นี้ไม่มีหมดอายุ

หมายเหตุ: คุณจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลอีเมลส่งออก ก้อนอีเมลรับเข้า และการถ่ายโอนข้อมูล EC2 แม้ว่าการใช้งาน Amazon SES ของคุณจะมีสิทธิ์ใน AWS Free Usage Tier ก็ตาม

คุณสามารถใช้ Amazon Web Services Monthly Calculator ในการประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับการใช้ Amazon SES ได้

บริการเสริม

ที่อยู่ IP เฉพาะ

Bring Your Own IP Address (BYOIP)

Amazon SES มีคุณสมบัติทางเลือกที่เรียกว่า Bring Your Own IP (BYOIP) คุณสมบัตินี้ทำให้คุณใช้ช่วง IP ที่คุณเป็นเจ้าของเพื่อส่งอีเมลด้วย Amazon SES ได้ หากคุณใช้ BYOIP คุณจะต้องชำระเงิน 24.95 USD ต่อเดือนสำหรับที่อยู่ IP แต่ละรายการในช่วง IP หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่ Amazon SES Developer Guide

Deliverability Dashboard

Deliverability Dashboard (ผ่านทาง SES API V2) จะพร้อมใช้งานในราคาคงที่ 1,250 USD ต่อเดือน ค่าบริการนี้ประกอบด้วยการเฝ้าติดตามชื่อเสียงโดเมนสูงสุด 5 โดเมน และการทดสอบการจัดวางอีเมลแบบคาดการณ์ล่วงหน้า 25 รายการ

หมายเหตุ: หากคุณยกเลิกการสมัครใช้งานก่อนสิ้นสุดช่วงการเรียกเก็บ เราจะยังคงคิดค่าบริการสำหรับวันที่เหลือในช่วงการเรียกเก็บเงินนั้น แต่เราจะไม่คิดค่าบริการในช่วงการเรียกเก็บเงินครั้งถัดไป

คุณสามารถเฝ้าติดตามโดเมนเพิ่มจากห้าโดเมนแรกได้ในราคาเพิ่มเติม 25 USD ต่อโดเมนต่อเดือน โดเมนที่เฝ้าติดตามใน Deliverability Dashboard จะแสดงอัตราการจัดวางกล่องขาเข้า ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของอีเมลที่ส่งถึงกล่องขาเข้าผู้ใช้ของคุณ และอัตราการมีส่วนร่วมของโดเมนคุณกับผู้ให้บริการอีเมลหลักหลายราย ข้อมูลนี้จะช่วยให้ระบุปัญหาที่อาจทำให้อีเมลส่งไม่ถึงลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น

ค่าบริการรายเดือนยังรวมการทดสอบการจัดวางอีเมลแบบคาดการณ์ล่วงหน้า 25 รายการด้วย สามารถดำเนินการทดสอบเพิ่มจาก 25 รายการที่มีอยู่แล้วได้ในราคาเพิ่มเติม 10 USD ต่อการทดสอบหนึ่งรายการ การทดสอบการจัดวางแบบคาดการณ์ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณกำหนดข้อความในอีเมลและส่งข้อความดังกล่าวไปยังกล่องขาเข้าจริงของบริการอีเมลหลักได้หลายสิบราย นอกจากนี้ ยังแสดงจำนวนข้อความของคุณที่ส่งไปถึงกล่องขาของผู้รับ จำนวนข้อความที่มีการทำเครื่องหมายเป็นสแปม และจำนวนข้อความที่ไม่มีการส่งไปเลย

รายละเอียดราคา

ข้อความอีเมล

ค่าบริการข้อมูลส่งออก

ก้อนอีเมลรับเข้า

ค่าธรรมเนียมการใช้งานบริการของ AWS อื่นๆ

ตามวิธีที่ตั้งค่าและใช้ Amazon SES คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับใช้บริการของ AWS อื่นๆ ตัวอย่างเช่น:

  • หากคุณส่งอีเมลโดยใช้แอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ใน Amazon EC2 คุณจะจ่ายค่าบริการสำหรับการใช้งานด้านการประมวลผลรวมถึงค่าธรรมเนียมในการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณส่งออกมาจาก EC2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon EC2
  • หากคุณถ่ายโอนข้อความรับเข้าไปยังบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) คุณจะจ่ายตามจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon S3
  • หากคุณรับการแจ้งเตือนโดยใช้ Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) คุณจะจ่ายตามจำนวนการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon SNS
  • หากคุณใช้แดชบอร์ดหรือตัววัดแบบกำหนดเองใน Amazon CloudWatch คุณจะมีค่าธรรมเนียมรายเดือนเพิ่มเติมตามจำนวนตัววัดและแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon CloudWatch

คุณสามารถประมาณค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับบริการของ AWS ทั้งหมดได้โดยใช้แดชบอร์ดการเก็บค่าบริการใน AWS Management Console

ตัวอย่างราคา

เครื่องคำนวณราคา

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ตรวจสอบทรัพยากรเพิ่มเติม

เข้าไปที่หน้าทรัพยากรของ Amazon SES

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon SES ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้