ด้วย Amazon Simple Email Service (Amazon SES) คุณจะจ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่คุณใช้เท่านั้น ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่มีการเจรจาต่อรองสัญญา และไม่มีค่าบริการขั้นต่ำ

ตารางต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งและรับอีเมลผ่านทาง Amazon SES

คุณสามารถใช้ Amazon Web Services Monthly Calculator ในการประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับการใช้ Amazon SES ได้

บริการเสริม

รายละเอียดราคา

เมื่อเรียก Amazon SES จากแอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ใน Amazon EC2 คุณก็จะสามารถส่งข้อความได้ 62,000 ข้อความต่อเดือนโดยไม่มีค่าบริการ สิทธิประโยชน์ Free Usage Tier นี้ไม่มีหมดอายุ

หมายเหตุ: คุณจ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับข้อมูลเมลส่งออก ก้อนอีเมลรับเข้า และการถ่ายโอนข้อมูล EC2 แม้ว่าการใช้งาน Amazon SES ของคุณจะมีสิทธิ์ใน AWS Free Usage Tier ก็ตาม

ตามวิธีที่ตั้งค่าและใช้ Amazon SES คุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายเดือนสำหรับใช้บริการของ AWS อื่นๆ ตัวอย่างเช่น:

  • หากคุณส่งอีเมลโดยใช้แอปพลิเคชันที่โฮสต์อยู่ใน Amazon EC2 คุณจะจ่ายค่าบริการสำหรับการใช้งานด้านการประมวลผลรวมถึงค่าธรรมเนียมในการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณส่งออกมาจาก EC2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon EC2
  • หากคุณถ่ายโอนข้อความรับเข้าไปยังบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) คุณจะจ่ายตามจำนวนข้อมูลที่จัดเก็บ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon S3
  • หากคุณรับการแจ้งเตือนโดยใช้ Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) คุณจะจ่ายตามจำนวนการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon SNS
  • หากคุณใช้แดชบอร์ดหรือตัววัดแบบกำหนดเองใน Amazon CloudWatch คุณจะมีค่าธรรมเนียมรายเดือนเพิ่มเติมตามจำนวนตัววัดและแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่คุณสร้างขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูราคา Amazon CloudWatch

คุณสามารถประมาณค่าบริการรายเดือนของคุณสำหรับบริการของ AWS ทั้งหมดได้โดยใช้แดชบอร์ดการเก็บค่าบริการใน AWS Management Console

 

ตัวอย่างราคา

Pricing Calculator

ทรัพยากรราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวณ TCO

คำนวณต้นทุนรวมของกรรมสิทธิ์ทั้งหมด (TCO)

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนง่ายๆ กับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon SES

ไปที่หน้าคุณสมบัติ
พร้อมเริ่มส่งอีเมลหรือยัง
เริ่มใช้งาน Amazon SES
มีคำถามเพิ่มเติมไหม
ติดต่อเรา