กําหนดค่าตัวเลือกผู้ส่ง

Amazon SES มีวิธีการส่งอีเมลหลายวิธี ซึ่งรวมถึง Amazon SES Console, อินเทอร์เฟซ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) และ Amazon SES API คุณสามารถเข้าถึง API ได้โดยใช้ AWS Command Line Interface (AWS CLI) หรือโดยใช้ AWS Software Development Kit (SDK)

หากต้องการเริ่มต้นส่งอีเมล ให้ดูที่ “การส่งอีเมล” ในคู่มือนักพัฒนา Amazon SES

ปรับปรุงความสามารถในการส่งของกล่องขาเข้า: ตัวจัดการการส่งเสมือน

ความสามารถในการส่ง หรือการรับประกันว่าอีเมลจะไปถึงกล่องจดหมายแทนที่จะเป็นสแปมหรือขยะ เป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์อีเมลที่ประสบความสำเร็จ Amazon Simple Email Service (SES) นำเสนอคุณสมบัติด้านความสามารถในการส่งผ่าน Virtual Deliverability Manager (VDM) ที่ทำให้การปรับปรุงการจัดวางกล่องจดหมายง่ายขึ้นและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น

SES ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของอีเมลของผู้ส่ง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงความสามารถในการส่ง และยังสามารถปรับใช้การปรับปรุงความสามารถในการส่งอีเมลสำหรับผู้ส่งได้โดยอัตโนมัติ SES มี 3 องค์ประกอบหลักของความสามารถในการส่ง คือ ข้อมูลเชิงลึก การเปลี่ยนแปลงที่แนะนำ และการปรับใช้อัตโนมัติ

วิเคราะห์ความสามารถในการส่งอีเมล

ข้อมูลเชิงลึกของความสามารถในการส่งของ SES ช่วยให้ผู้ส่งอีเมลเข้าใจประสิทธิภาพในการส่งของตนเอง ดูรายงานโดยภาพรวมเกี่ยวกับข้อมูลการส่งและการจัดส่งในอินเทอร์เฟซเดียวในคอนโซล SES เช่น อัตราตีกลับ การเปิด และการคลิก คุณสามารถดูรายละเอียดตัวชี้วัดต่อ ISP, ข้อมูลระบุตัวตนของผู้ส่ง และชุดการกำหนดค่า รวมถึงสถานะการจัดส่งและการมีส่วนร่วมของอีเมลแต่ละฉบับที่คุณส่งได้

ตรวจสอบคําแนะนําในการส่งอีเมล

SES สามารถแจ้งผู้ส่งเกี่ยวกับปัญหาด้านความสามารถในการส่งและให้คำแนะนำที่นำไปดำเนินการได้เพื่อช่วยปรับปรุงความสามารถในการวางตำแหน่งกล่องข้อความ เช่น การตรวจสอบการกำหนดค่าการตรวจสอบสิทธิ์อีเมล เช่น SPF DKIM และ DMARC ผู้ส่งสามารถมองเห็นได้อย่างต่อเนื่องหากมีการดาวน์เกรดความน่าเชื่อถือของอีเมลหรือหากมีโอกาสในการปรับปรุง

ปรับปรุงความสามารถในการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ

ผู้ส่งมีตัวเลือกในการอนุญาตให้ SES ใช้คำแนะนำความสามารถในการส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ เช่น การปรับรูปแบบการส่งอีเมลให้เหมาะสม เมื่อ SES ตรวจพบโอกาสในการปรับปรุง ระบบจะนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามหรือปรับด้วยตนเอง

ตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น

ที่อยู่ IP ที่ใช้ร่วมกัน

ตามค่าเริ่มต้น Amazon SES จะส่งอีเมลจากที่อยู่ IP ที่ใช้ร่วมกันกับลูกค้า Amazon SES รายอื่นๆ ที่อยู่ที่ใช้ร่วมกันนั้นเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับลูกค้าจำนวนมากซึ่งต้องการเริ่มต้นส่งอีเมลทันทีด้วย IP ที่มีอยู่แล้ว ตัวเลือกนี้รวมอยู่ในราคาฐานของ Amazon SES และมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีความสามารถในการส่งสูง

ที่อยู่ IP เฉพาะ

  • ลูกค้าสามารถจัดการชื่อเสียง IP ของตนเองได้โดยการเช่าที่อยู่ IP เฉพาะเพื่อใช้กับบัญชี Amazon SES ของตน ลูกค้าสามารถใช้คุณลักษณะกลุ่ม IP เฉพาะในคอนโซล SES เพื่อสร้างกลุ่มที่อยู่ IP เหล่านั้น และส่งการรับส่งข้อมูลทั้งหมดจาก IP เฉพาะเหล่านี้หรือใช้ชุดการกำหนดค่าเพื่อจัดแนวกรณีการใช้งานเฉพาะกับ IP เฉพาะได้ ปรับให้เหมาะกับกรณีการใช้งานและรูปแบบการส่งของลูกค้าที่แตกต่างกัน SES นำเสนอสองวิธีที่แตกต่างกันในการติดตั้งและจัดการที่อยู่ IP เฉพาะดังนี้
  • จัดการ - ที่อยู่ IP เฉพาะที่ตั้งค่าและจัดการโดยอัตโนมัติโดย SES ในนามของคุณ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนและการใช้งานของคุณ IP เฉพาะที่มีการจัดการจะช่วยลดภาระการตรวจสอบหรือการปรับขนาดพูล IP เฉพาะด้วยตนเอง และจะมีเมตริกประสิทธิภาพสำหรับที่อยู่ IP อยู่ด้วย IP เฉพาะที่มีการจัดการเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรูปแบบการส่งที่คาดเดาได้น้อยกว่าหรือไม่ต่อเนื่อง
  • มาตรฐาน - ที่อยู่ IP เฉพาะที่คุณตั้งค่าและจัดการด้วยตนเอง SES ให้ที่อยู่ IP ที่รู้จักสำหรับสัญญาเช่าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกมาตรฐานนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีรูปแบบการส่งที่คาดการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่ IP ที่คุณเป็นเจ้าของ

Amazon SES สนับสนุน Bring Your Own IP (BYOIP) ด้วยเช่นกัน คุณสมบัตินี้ทำให้คุณใช้ช่วงที่อยู่ IP ที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้วเพื่อส่งอีเมลด้วย Amazon SES ได้ ซึ่งช่วยให้การใช้ประโยชน์จากการลงทุนในปัจจุบันและการย้ายจากผู้ให้บริการอีเมลรายอื่นสามารถทำได้ง่าย

การจัดการข้อมูลประจำตัวของผู้ส่งและความปลอดภัย

Amazon SES สนับสนุนกลไกการรับรองความถูกต้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ ซึ่งรวมถึง Domain Keys Identified Mail (DKIM), Sender Policy Framework (SPF) และ Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) เมื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ได้รับอีเมล ผู้ให้บริการจะตรวจสอบเพื่อดูว่าอีเมลดังกล่าวมีการรับรองความถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะพยายามส่งอีเมลนั้นให้กับผู้รับ การรับรองความถูกต้องแสดงให้ ISP เห็นว่าคุณเป็นเจ้าของที่อยู่อีเมลที่คุณส่งมา

นอกจากนี้ Amazon SES ยังอนุญาตให้ลูกค้าเชื่อมต่อตำแหน่งข้อมูล Amazon SES SMTP เข้ากับ Virtual Private Cloud (VPC) ผ่านตำแหน่งข้อมูล VPC ที่ให้บริการโดย AWS PrivateLink ได้ คุณสมบัตินี้ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงตำแหน่งข้อมูล Amazon SES SMTP ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ใน VPC

สถิติการส่ง

Amazon SES มีวิธีการสำหรับตรวจสอบกิจกรรมการส่งอีเมลของคุณอยู่สองสามวิธี ซึ่งช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การส่งอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพ Amazon SES สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับช่วงระยะของการตอบอีเมลตลอดทั้งช่วง ซึ่งรวมถึงจำนวนการส่งไป การส่งถึง การเปิด การคลิก การตีกลับ การร้องเรียน และการปฏิเสธ ตามค่าเริ่มต้น ข้อมูลนี้จะถูกแชร์อยู่ในรายงานสถิติการส่งใน Amazon SES Console ใช้รายชื่อการระงับส่วนกลางเพื่อลบอีเมลที่ตีกลับออกจากรายชื่ออีเมลที่จะส่งของคุณ หรือจะกำหนดค่ารายชื่อการระงับระดับบัญชีของคุณเองก็ได้ การส่งข้อมูลสามารถจัดเก็บไว้ในบัคเก็ต Amazon S3 หรือฐานข้อมูล Amazon Redshift, ส่งไปยัง Amazon SNS เพื่อการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หรือวิเคราะห์โดยใช้ Amazon Kinesis Analytics ได้

แดชบอร์ดความน่าเชื่อถือ

Amazon SES Console มีแดชบอร์ดความน่าเชื่อถือซึ่งคุณสามารถใช้ในการติดตามปัญหาต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งอีเมลของคุณได้ แดชบอร์ดนี้จะติดตามลูปการตีกลับและความคิดเห็นโดยรวมให้กับบัญชีของคุณ และสามารถแจ้งให้คุณทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์อื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่ง เช่น การหลงเข้าสู่กับดักสแปม ข้อมูลอ้างอิงโดเมนที่ถูกบล็อกในอีเมลของคุณ และรายงานจากองค์กรป้องกันสแปมที่น่าเชื่อถือ

Amazon SES จะเผยแพร่ตัววัดการตีกลับอีเมลและการร้องเรียนของผู้ส่งอีเมลจากแดชบอร์ดนี้ไปยัง Amazon CloudWatch โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ CloudWatch เพื่อสร้างการแจ้งเตือนที่จะบอกให้คุณทราบเมื่ออัตราการตีกลับอีเมลหรือการร้องเรียนของคุณสูงถึงขีดจำกัดระดับหนึ่ง ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถดำเนินการกับปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของผู้ส่งของคุณได้ทันที

การรับอีเมล

เมื่อใช้ Amazon SES ในการรับอีเมลขาเข้า คุณจะสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าจะยอมรับอีเมลใดบ้าง รวมถึงจะทำอย่างไรเมื่อรับอีเมลมาแล้ว คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธอีเมลโดยอิงตามที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ IP หรือโดเมนของผู้ส่งก็ได้ เมื่อ Amazon SES ยอมรับอีเมลแล้ว คุณจะสามารถจัดเก็บอีเมลดังกล่าวไว้ในบัคเก็ต Amazon S3, ดำเนินการกับโค้ดแบบกำหนดเองโดยใช้ฟังก์ชัน AWS Lambda หรือเผยแพร่การแจ้งเตือนไปยัง Amazon SNS ได้

ตัวจำลองกล่องจดหมาย

ตัวจำลองกล่องจดหมายของ Amazon SES ช่วยให้คุณสามารถทดสอบได้ง่ายว่าแอปพลิเคชันของคุณรับมืออย่างไรกับสถานการณ์บางอย่าง เช่น การตีกลับหรือการร้องเรียน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของผู้ส่ง การใช้ตัวจำลองกล่องจดหมายนั้นทำได้ง่ายดายเหมือนการส่งอีเมลทดสอบไปยังที่อยู่ที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถใช้ตัวจำลองกล่องจดหมายเพื่อจำลองการนำส่งที่ประสบความสำเร็จ การตีกลับโดยที่เซิร์ฟเวอร์อีเมลของผู้รับยังไม่ได้รับ การตอบกลับเมื่อไม่อยู่ที่สำนักงาน หรือความคิดเห็นได้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

ไปที่หน้าราคาของ Amazon SES

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon SES ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้